Minister IenM over 'active modes'

10 november 2015

Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Hoewel er traditiegetrouw veel aandacht is voor 'auto'-mobiliteit wordt nu ook heel voorzichtig gekeken naar lopen en al in iets grotere mate naar fietsen als onderdeel van de mobiliteitsketen.

Fietsen en lopen als smeerolie

Kort geleden verscheen een overzichtsstudie van het Kennisinstituut voor Mobiliteit onder de titel 'fietsen en lopen, de smeerolie van onze mobiliteit'. En hoewel ik de titel tekstueel wat ingewikkeld vind, gaat het mij vooral om een al even ingewikkeld begrip, namelijk 'active modes' dat in dit rapport wordt geïntroduceerd. Wat er bedoeld wordt: lopen en fietsen, je op een actieve manier voortbewegen.

Lopen enorm gegroeid

Uit de studie wordt het belang van lopen duidelijk: 'Nederlanders lopen of fietsen bij bijna iedere verplaatsing: de helft van het aantal ritten, eentiende van alle afgelegde kilometers en eenderde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we te voet of per fiets af.' Sinds 2004 is lopen met maar liefst 13% toegenomen! De active modes worden overigens vaak gebruikt met een recreatief motief.

Of u deze cijfers even op u in wilt laten werken...

één A-viertje in het MIRT

Dit jaar is er voor het eerst iets over de active modes opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) van het Ministerie van IenM. Helaas is de aandacht beperkt tot één A-viertje en gaat het vooral over fietsen, maar het is meer dan niets. Ook niet gek als je bedenkt dat er bij het Ministerie eigenlijk maar één iemand is die voor eenzesde van zijn tijd  verantwoordelijk is voor wandelen op het totaal van medewerkers bij dit ministerie. Als die verhouding leidend is, dan is dat A-viertje zo gek nog niet.

Toename van 13%

Maar het zou terecht zijn dat de feitelijke toename van lopen in Nederland ook gaat leiden tot feitelijke toename van beleidsaandacht en ambtelijke capaciteit op Rijksniveau. Dan gebeurt het hopelijk niet nog een keer dat het woord 'wandelen' domweg 'vergeten' wordt in het MIRT...

Ankie

Reacties op deze blog:

Inloggen of registreren (gratis) is nodig om een reactie of bericht te kunnen plaatsen.

Er zijn nog geen forumberichten over dit onderwerp.

Steun ons