Najaarsbijeenkomst over lopen en OV

25 oktober 2016

Ruimte voor lopenMENSenStraat, de organisatie die zich inzet voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten voor mensen, organiseert op 24 november a.s. samen met Wandelnet en ROVER een najaarsbijeenkomst. Hierin verkennen we de belangrijkste vorm van ketenmobiliteit: de combinatie van lopen en OV.

Voor openbaar vervoer-reizigers is lopen een heel belangrijke vorm van voor- en natransport. Toch is er beleidsmatig heel weinig aandacht voor de keten lopen-OV. Het gevolg is dat veel looproutes slecht ontworpen zijn en ook niet worden vrijgehouden van allerlei obstakels. Van een uitnodigende kwaliteit is vaak geen sprake.

Tijdens de najaarsbijeenkomst verkennen wij dit thema met enkele korte inleidingen, waarna wij het onderwerp gezamenlijk verder uitdiepen. Wat zijn de grootste problemen? Hoe kan de combinatie lopen en OV aantrekkelijker worden? Wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe komen wij in de praktijk een stap verder?

Belangstellenden die mee willen denken, of inbreng willen leveren, zijn van harte welkom. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding over de najaarsbijeenkomst van MENSenSTRAAT

Steun ons