Natuurmonumenten wil meebouwen aan doorgaande routenetwerken

26 november 2014

Enquête NatuurmonumentenTijdens een persconferentie op 24 november heeft Natuurmonumenten zich uitgesproken over het belang en de waarde van doorgaande recreatieve routenetwerken. “Door heel Nederland aaneengesloten kunnen wandelen, fietsen en varen. Daar gaat Natuurmonumenten zich samen met partners de komende tijd voor inzetten.”

Hiermee haakt Natuurmonumenten in op de lobby van de landelijke routestichtingen, waaronder Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform. Collega terreinbeheerder Staatbosbeheer toont zich ook voorstander van een krachtige samenwerking op routegebied.

Natuurmonumenten startte eind augustus een landelijke raadpleging, met onder meer een online enquête, ingevuld door meer dan 43.000 mensen – leden en niet-leden. Daarnaast vonden in alle provincies verdiepende debatten plaats over natuurbeleving. Eén van de uitkomsten is dat meer dan de helft van de mensen ervaart dat routes in het buitengebied niet doorlopen bij landbouwgebieden, wegen, sporen of bedrijventerreinen. “Natuur is de groene motor achter economische ontwikkelingen”, onderstreept Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. “Om te kunnen genieten van de natuur zijn doorgaande routenetwerken essentieel.” De vereniging beheert ruim 100.000 hectare aan natuurgebieden.

Het IPO (Interprovinciaal Overleg) kondigde tijdens de persconferentie aan dat op 5 februari 2015 onder het motto 'Natuurlijk in beweging' een Natuurtop wordt georganiseerd. Zowel het IPO als Natuurmonumenten gaf desgevraagd aan dat het goed is om hierbij ook aandacht te schenken aan de doorgaande routenetwerken.

Steun ons