Nieuw wandelnetwerk Groene Hart Utrecht-Midden

17 juni 2017

opening wandelnetwerk Groene Hart Utrecht-MiddenHet Groene Hart is 500 kilometer wandelroutenetwerk rijker. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw van provincie Utrecht zette symbolisch de eerste stap door haar voetafdruk met verf op de wandelkaart te zetten. Hiermee opende ze op feestelijke wijze het netwerk van gemarkeerde wandelroutes in het Groene Hart Utrecht-Midden.

Het wandelroutenetwerk bestaat uit de regio's Vechtstreek, Noorderpark en de gemeenten Utrecht en Vianen. Wandelaars kunnen vanaf nu gebruik maken van in totaal 1100 kilometer netwerk in de provincie Utrecht.

Nationale Wandelmonitor

Dat er wat moest worden gedaan bleek uit de, in 2010 door Wandelnet gepubliceerde, Nationale Wandelmonitor. De Utrechtse omgeving kreeg weliswaar een voldoende maar het landschap werd als 'rommelig' ervaren door de diversiteit in bewegwijzerde wandelroutes. Daarnaast vond men de wandelroutes onderling onsamenhangend, de bewegwijzering onvolledig of slecht onderhouden en de regio onvoldoende gepromoot als wandelgebied.

Groene Hart Utrecht-West

Het Utrechtse wandelnetwerk helpt de provincie Utrecht aantrekkelijker te maken voor recreanten. In 2013 is gestart met de aanleg van een wandelroutenetwerk in het Groene Hart Utrecht-West. Met de komst van wandelroutenetwerk Groene Hart Utrecht-Midden is het uiteindelijke doel, uitbreiding naar de rest van de provincie, nu een flink stuk dichterbij gekomen. Het netwerk in Utrecht sluit aan op netwerken in aangrenzende provincies.

Routeplanner, app en kaart

Wandelaars kunnen zelf hun route samenstellen met de digitale routeplanner of de app voor iPhone en Android. Daarnaast is er gedrukte kaart, verkrijgbaar bij de lokale VVV’s en het recreatieschap Midden-Nederland. Kijk voor meer informatie op Recreatie Midden Nederland.

 

Foto: Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw zet haar voetafdruk op de wandelkaart (Recreatie Midden-Nederland)

Steun ons