Nieuwe route: Noardlike Fryske Wâldenpad

Noardlike_Fryske_WâldenJaap Jongejan en zijn vrouw Anneke zijn de initiatiefnemers van het Noardlike Fryske Wâldenpad. Een nieuw streekpad met veel mooie verhalen. Ze vertellen er graag over.

Waar gaat de nieuwe route lopen?

Je wandelt door het Nationale Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Een mooi gebied in Noordoost-Friesland. Een kleinschalig landschap, met veel zandpaden en veldwegen. Het is intact gebleven omdat er geen grote ruilverkavelingen waren. De route gaat globaal gesproken van Drachten naar Bergum, Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen en dan weer terug richting Drachten. Zo’n 150 kilometer lang. Het staat eigenlijk haaks op het Friese Woudenpad, je kruist die route op twee plekken.

Wat is er onderweg te zien?

Heel veel. Je loopt door een uniek coulissenlandschap met prachtige elzensingels, pingoruïnes en dobben en natuurlijk mooie kleine dorpen. En je komt door aantal bijzondere natuurgebieden van het Fryske Gea en Natuurmonumenten, bijvoorbeeld De Alde Feanen bij Earnewâld en Swarte Broek bij Oentsjerk. Het eerste is een groot laagveenmoeras met rietlanden en moerasbossen, in het tweede vind je oude petgaten en elzenbroekbos. En er zijn onderweg een aantal fraaie states te bewonderen, de Stania State in het bosrijke gebied rond Oentsjerk en de Fogelsangh State, een prachtig buitenhuis bij Veenklooster.

En de mensen in het gebied?

Die ga je ook ontmoeten. Het is een regio waar nog veel mooie verhalen de ronde doen over bekende dorpsfiguren, uit het niet zo verre verleden. Bij het Meertens Instituut zijn maar liefst bijna 17.000 volksverhalen uit deze regio opgeslagen. In de gids maak je kennis met een aantal van die markante dorpsbewoners. Bijvoorbeeld Jappie Broersma uit Veenwouden, beter bekend als Jappie Omleiding, die jarenlang ergens in de natuur een illegale, drijvende kroeg had. Het thema van de gids is dan ook 'Singulier Volk', oftewel apart volk.

Hoe ver zijn jullie met het voorbereiden van de route?

De route is klaar en nagelopen en we zijn begonnen met het samenstellen van een padwerkgroep. Verder hebben we contact met de beheerder van het wandelknooppuntennetwerk over de markeringen op hun paaltjes. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden, een vereniging van boeren en particulieren die zich bezig houden met agrarisch natuurbeheer, steunen de ontwikkeling van het pad en hebben de zakelijke kant ervan voor hun rekening genomen. Zij hebben gezorgd dat er subsidies kwamen van de provincie en de gemeenten. Een mooie samenwerking.

En dan het belangrijkste: wanneer kan de wandelaar op pad?

Zet alvast maar in de agenda: op 1 maart 2018 wordt het Noardlike Fryske Wâldenpad in gebruik genomen. Wolkom yn Fryslân!

Steun ons