Nieuwe wandelgids Nederlands Kustpad, Friesland - Groningen

26 juni 2013

Nederlands Kustpad deel Friesland en GroningenOp donderdag 27 juni hebben mevrouw Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Friesland en de heer Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen, de eerste exemplaren van de nieuwe gids Nederlands Kustpad, Groningen – Friesland in ontvangst genomen.

In deze gids zijn twee Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s®), het Friese Kustpad en het Wad- en Wierdenpad, gecombineerd tot één route. Ook zijn tien dagwandelingen opgenomen. Het Nederlands Kustpad deel 3, Friesland - Groningen maakt onderdeel uit van het wandelnetwerk Waddenwandelen.

Het langste wandelpad van Nederland

Samen met deel 1 (Zeeland en Zuid-Holland) en deel 2 (Zuid- en Noord-Holland) telt het Nederlands Kustpad 725 wandelkilometers. Daarmee is het kustpad het langste aaneengesloten wandelpad van Nederland. Wie nóg meer kilometers wil maken, volgt aansluitend het internationale Noordzee Kustpad of gaat via de knooppunten van het wandelnetwerk Waddenwandelen landinwaarts. Waddenwandelen is een nieuw wandelnetwerk langs de Waddenkust van Groningen, Friesland en de Kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden. Met het bekende knooppuntensysteem worden de prachtige cultuurlandschappen langs de randen van werelderfgoed Waddenzee ontsloten.

Wandelen langs werelderfgoed Waddenzee

Het landschap van dit noordelijke landsdeel zal u verrassen. Zeker als u niet uit het 'hoge noorden' komt. Bewandel de oude zeedijken en geniet van de vergezichten. Zeewaarts liggen de kwelders, wadden, geulen en kolken. Ze herinneren aan onze omgang met het water, een rode draad in Nederlandse geschiedenis. Het unieke Waddengebied dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, ligt aan uw voeten.

Kijk hier voor meer informatie over het Nederlands Kustpad deel 3, Friesland - Groningen

Steun ons