Vrijwilliger Jan is trots op 'zijn' ecoduct

Jan Altena is al jaren als vrijwilliger actief binnen het WandelOverleg Gelderland. Als het wandelbelang in het geding komt, dan komt het ‘WOG’ in actie.

Aparte brug

In 2006 startte de Provincie Gelderland met plannen voor de realisatie van zeven wildpassages over snelwegen. In die plannen was alleen rekening gehouden met een passage voor de natuur. WOG vond dat over één van die ecoducten (over de A50 tussen Wolfheze en Heelsum) een voetgangerspassage meer dan wenselijk was. “We hebben contact gezocht met de provincie en op het belang van een voetgangersverbinding gewezen. Het daarop volgende overleg van de provincie met andere belanghebbenden leidde tot het principebesluit: wel een voetpad, maar over een aparte brug om het wild niet te storen. Helaas bleek dat - jaren van rekenen en onderhandelen later - te duur. Gelukkig kwam er mede door ons aandringen een oplossing: de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en gemeente Renkum werden het eens over de financiering van een voetpad op het ecoduct”.

Resultaat

En toen was het 30 mei 2012 en werd het ecoduct in gebruik genomen. “Rijkswaterstaat vroeg mij of ik het wandelgedeelte officieel wilde openen”. Jan schakelde even met de medewerkers van Wandelnet, maar die vonden het gelijk een goed idee. Mede dankzij de inzet van Jan en de positieve inzet van het WandelOverleg is deze verbinding tot stand gekomen. Jan is trots op ‘zijn’ ecoduct en Wandelnet is trots op ‘haar’ vrijwilligers.

Kans voor LAW's

Er lopen al veel wandelaars over de nieuwe verbinding, die mooie ommetjes en langere rondwandelingen mogelijk maakt. Daaronder het Molenbeekse pad, een gemarkeerde route die onder meer de prachtige dalen van de Molenbeek en de Heelsumse Beek verbindt. Het is ook een mooie kans voor kwaliteitsverbetering van onze routes, met name het Maarten van Rossumpad en het Veluwe Zwerfpad.

Het ecoduct in vier stappen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steun ons