Dossier: wandelnetwerken

Met de komst van regionale wandelnetwerken is een nieuwe schakel ontstaan in het routeaanbod. Zo’n netwerk sluit helemaal aan bij de huidige wandelwensen. Voor de aanbieders vraagt het behoorlijk veel werk: voorbereiding, markering, financiering, afstemming, onderhoud, marketing.

Een regionaal netwerk

Een regionaal netwerk is een fijnmazige infrastructuur van wandelroutes: van korte ommetjes tot meerdaagse tochten. Grofweg is sprake van een netwerk wanneer een gebied tenminste 50 km2 groot is en er tenminste 50 km1 aan samengeknoopte wandelroutes aanwezig zijn.

 

 

Onderzoek Wandelnetwerken in beeld

Onder 15 netwerken in Nederland deed Wandelnet een onderzoek. De resultaten staan beschreven in het rapport 'Wandelnetwerken in beeld'.


Wandelnetwerken uit de knoop

Met de komst van al die netwerken, zijn verschillende systemen en markeringen geïntroduceerd. Brede wens is nu om beter af te stemmen. Wandelnet wil daar coördinator voor zijn. In de brochure ‘wandelnetwerken uit de knoop’ geven we aanbevelingen voor de uitvoering van regionale wandelroutenetwerken.

Lees over onze visie op het samengaan van een nationaal en regionaal netwerk.

Checklist voor kwaliteit

Voor de wandelaar is de kwaliteit van het netwerk van groot belang: goede voorzieningen, duidelijke markering, toegankelijke informatie en de zekerheid dat de routes kloppen. Check waar een goed netwerk aan moet voldoen.

Advies Wandelnet

Wandelnet draagt op landelijk niveau bij aan de kwaliteit van de verschillende netwerken. Dat doen we op vijf onderwerpen:

  • Management (landelijke coördinatie, aanspreekpunt, voorzitter kerngroep)
  • Monitoring (alle kennis over wandelnetwerken, monitoren van gebruik)
  • Marketing (wandelnetwerken voor de consument op onze landelijke portal)
  • Meldpunt (landelijk digitaal meldsysteem voor wandelaars, opvolging regionaal)
  • Markering (afstemming tussen netwerken onderling en met het landelijk netwerk)

Stand van zaken

Nederland is volop in beweging als het gaat om de ontwikkeling van wandelnetwerken. Per 1 januari 2013 is ongeveer 20.000 kilometer over verschillende regionale netwerken gerealiseerd, naast het landelijk netwerk van ruim 9.000 kilometer van LAW's en Streekpaden. Bekijk de overzichtskaarten van Nederland in 2010, 2011 en 2012.

Streefbeeld

Samen met de Landelijke Kerngroep Wandelnetwerken heeft Wandelnet een streefbeeld opgesteld voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat dit streefbeeld vertaald wordt in meer operationele plannen. 

GIS en datamodel

Het digitaal beheren van routedata is essentieel. Lees meer over het belang van GIS (Geografisch Informatie Systeem) of download het datamodel.

Steun ons