Dossier: wandelen over ecoducten

Ecoducten worden aangelegd om natuurgebieden te verbinden die door snelwegen of spoorlijnen van elkaar gescheiden zijn. Zulke infrastructurele barrières doorsnijden niet alleen het leefgebied van dieren, maar ook de wandelmogelijkheden van de mens. 

Medegebruik ‘ja, tenzij’

Wandelnet pleit voor medegebruik van ecoducten door wandelaars in de vorm van de ‘ja, tenzij-regel’. Wandelen over een ecoduct moet altijd mogelijk zijn als er een recreatief belang speelt, tenzij dit het natuurbelang aantoonbaar schaadt. Dit standpunt wordt  onderschreven door de demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderzoek Alterra

Onderzoeksinstituut Alterra heeft aangetoond dat medegebruik door wandelaars het natuurbelang niet direct schaadt. Het rapport ‘recreatief medegebruik van ecoducten’ maakt duidelijk dat ecoducten met medegebruik niet slechter functioneren dan ecoducten zonder medegebruik. Juist als al in de planfase rekening wordt gehouden met het recreatief medegebruik door de breedte en inrichting van het ecoduct aan te passen, kunnen ook mensen de verbinding gebruiken. Natuurbrug Zanderij Crailoo is een mooi voorbeeld.

Ecoducten met recreatief belang

In het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) staat waar ecoducten worden aangelegd. In 2009 heeft Wandelnet samen met het Fietsplatform een quick scan uitgevoerd om deze ecoducten te bekijken op hun recreatieve belang.

Resultaten quick scan

reeds medegebruik toegestaan/gepland 6
medegebruik gewenst/vereist 8
medegebruik beperkt van belang, niet nodig 4
medegebruik onnodig18
totaal aantal bekeken MJPO-ecoducten36
Steun ons