Dossier: Omgevingswet en wandelen

Het kabinet werkt aan een nieuwe Omgevingswet. Ruim 60 bestaande wetten worden samengevoegd die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Wandelen en omgeving

Als wandelaar ben je onderweg voortdurend ‘onderdeel’ van je omgeving: of je nu in het bos loopt of een ommetje maakt in je eigen woonwijk. Het is belangrijk dat de omgeving aantrekkelijk en toegankelijk is én blijft. Grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen daarop van invloed zijn, zoals woningbouw, uitbreiding industrie of de aanleg van wegen.

Wandelbelang en de Omgevingswet

Als de wet ergens in 2018 in werking treedt, dan zullen provincies en gemeenten integrale plannen maken. Met name de ‘omgevingsvisie’ (strategisch plan) en de ‘omgevingsverordening’ (nu bestemmingsplan) zijn belangrijk. Daarin moeten wandelbelangen beschermd worden.

Inbreng Wandelnet in de Omgevingswet

Wandelnet zit nu al aan tafel om mee te denken. Een team van vrijwillig experts adviseert ons en lobbyt voor het wandelbelang. We pleiten samen met het Fietsplatform in een position paper voor een aantrekkelijke, toegankelijke, gezonde, veilige en niet verhokte wandelomgeving. Daarbij zoekt Wandelnet ook andere partners op om de belangen van een aantrekkelijke leefomgeving in te brengen waar vooral economie en mobiliteit sterk zijn vertegenwoordigd. De Regiegroep Recreatie en Natuur onderstreept dit belang ook en maakt dit duidelijk in een brief aan het Ministerie.

Steun ons