Toegankelijkheid

Om te zien welke (juridische) status een pad heeft, kan onderstaand schema behulpzaam zijn.

een weg

toegankelijk

onduidelijk

niet toegankelijk

juridisch openbaar

A

B

C

niet juridisch openbaar

D

E

F

 

A. openbaar en toegankelijk

De weg is openbaar (valt dus onder de Wegenwet) en is toegankelijk voor wandelaars.

B. openbaar, maar onduidelijke toegankelijkheid

De weg is openbaar (valt dus onder de Wegenwet), maar het is niet duidelijk hoe de toegankelijk voor de wandelaars is geregeld.
      Bijvoorbeeld: een weg kan voorkomen op de wegenlegger (en daarom op papier openbaar en toegankelijk zijn), maar de praktijk blijkt anders.

C. openbaar en niet toegankelijk

De weg is openbaar (valt dus onder de Wegenwet), maar is niet toegankelijk volgens publiekrechtelijke wetgeving.
      Bijvoorbeeld: een snelweg is openbaar, maar niet toegankelijk voor wandelaars.

D. niet openbaar en wel toegankelijk

De weg is niet openbaar, maar wel toegankelijk volgens een privaatrechtelijke regeling.
     Bijvoorbeeld:
een eigenaar van een weg kan wandelaars toelaten op grond van een overeenkomst (‘boerenlandpad’) of het duidelijk kenbaar maken van de toegankelijkheid van een pad (‘opengesteld’).

E. niet openbaar en onduidelijke toegankelijkheid

De weg is niet openbaar, maar wel toegankelijk waarbij het niet duidelijk is op grond van welke regeling.
     Bijvoorbeeld:
een eigenaar van een weg gedoogt stilzwijgend het gebruik er van.

F. niet openbaar en niet toegankelijk

De weg is niet openbaar en niet toegankelijk volgens privaatrecht.
     Bijvoorbeeld:
de weg is afgesloten met een bordje ‘verboden toegang, art. 461 Wetboek van Strafrecht.

Opengesteld

De term ‘opengesteld’ duidt op de toestemming die de eigenaar geeft om er te lopen. Het kan terrein zijn van een natuurbeherende instantie, opengesteld in het kader van het subsidiestelsel voor beheer van natuur en landschap (SNL). Het kan opengesteld terrein zijn van een overheid: Defensie, Domeinen, Rijkswaterstaat, gemeente of waterschap. Het kan ook terrein zijn van één van de ca. 2.000 particuliere landgoederen die zijn opengesteld in het kader van de Natuurschoonwet (NSW). Een overzicht van NSW-landgoederen vindt u bij het ministerie van EL&I.

Recht van overpad

Het begrip ‘recht van overpad’ heeft niets te maken met de Wegenwet, maar komt uit het privaatrecht. Daarbij is sprake van een zogenaamd heersend erf en een dienend erf. Recht van overpad is dus niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld het ‘public rights of way’ in Engeland.

Steun ons