Over het spoor

Spoorlijnen vormen onneembare barrières voor de wandelaar. Daarom pleit Wandelnet ervoor om zo veel mogelijk kruisingen voor het langzaam verkeer te behouden. ProRail wil echter veel kleine overwegen schrappen onder het motto ‘de beste overweg is geen overweg’. Zo is sinds 1980 het aantal spoorwegovergangen in Nederland ongeveer gehalveerd.

Veilig naar de overkant

Je kunt het spoor op verschillende manieren kruisen: gelijkvloers (overweg) of ongelijkvloers (brug of tunnel). Als een onbeveiligde overweg wordt opgeheven, blijven er – behalve het helemaal laten vervallen – nog drie keuzes over:

1) vervangen door een brug of tunnel

2) de overweg beveiligen, bijvoorbeeld door plaatsing van spoorbomen

 

 

 

 

3) het gedeeltelijk sluiten van de overweg, bijvoorbeeld afsluiten voor gemotoriseerd verkeer

 

 

Kijk ook eens naar andere voorbeelden.

 

 

 

ProRail wil het spoor veiliger maken. Sinds 1985 is het aantal dodelijke slachtoffers gehalveerd. Bovendien blijkt dat de kans op ongevallen met wandelaars klein is. Daardoor denkt ProRail nu genuanceerder over het opheffen van overwegen. Men is meer bereid te zoeken naar oplossingen die veilig zijn en het belang van de wandelaar dienen, zoals een gedeeltelijke sluiting.

Wandelnet adviseert ProRail

Tussen 2008 en 2011 heeft Wandelnet 234 adviezen uitgebracht aan ProRail. Dat heeft in de helft van de gevallen geleid tot alternatieve oplossingen zoals een brug, een tunnel of extra beveiliging. Waar ProRail haar plannen handhaafde, werd meestal geen recreatief belang geschaad.

 

 

Bij de adviezen aan ProRail is de voornaamste vraag, of het opheffen van een overweg leidt tot het ontstaan van een barrière voor het (recreatieve) langzaam verkeer. We willen weten:

  • Vindt compensatie plaats door middel van een tunnel of brug?
  • Is de overweg onderdeel van een (officiële) wandelroute?
  • Is de overweg onderdeel van een historisch pad?
  • Op welke afstand liggen de dichtstbijzijnde spoorwegovergangen?
  • Hoe cruciaal is deze verbinding in de samenhang van het netwerk?
  • Ligt de overweg op een plek waar veel mensen een ommetje willen maken of vormt hij een verbinding tussen recreatievoorzieningen, zoals een camping en een wandelgebied?
  • Is de overweg veilig voor wandelaars?
  • Leidt de afsluiting tot meer onveiligheid op andere overwegen door een concentratie van verkeersstromen en -soorten?

Samenwerking

Wandelnet adviseert ProRail in samenwerking met het Fietsplatform, de Fietsersbond, NOC*NSF en de ANWB. Deze partijen zijn onder onze coördinatie vertegenwoordigd in de ‘Stuurgroep Infrastructurele Barrièrevorming’. Die is benoemd tot formeel adviesorgaan voor ProRail in de Derde Kadernota Railveiligheid.

Deze coalitie vestigt de aandacht op de barrières die spoorlijnen en autowegen opwerpen voor recreanten. Meer over deze samenwerking in ‘De weg van de minste weerstand’.

Steun ons