Noord-Holland werkt aan toegankelijkheid groen

5 augustus 2015

wandelaars in Noord-HollandDe provincie Noord-Holland werkt aan de toegankelijkheid van het groen in de provincie: in de plannen zijn ook laarzenpaden en routenetwerken opgenomen.

De ambities van Noord-Holland staan in het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2016-2020 (PMG) dat GS onlangs hebben vastgesteld. GS schrijven in het programma dat “de provincie Noord Holland ook in 2016 investeert in de toegankelijkheid van de provinciale groenstructuur voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten. Daarbij geven we prioriteit aan de ontwikkeling van regionale routenetwerken en het oplossen van knelpunten in stad-landverbindingen met kernen van meer dan 30.000 inwoners”.

In het PMG geeft de provincie Noord-Holland aan welke projecten geld krijgen en van welke subsidieregelingen gebruik kan worden gemaakt. Het PMG wordt jaarlijks geactualiseerd en vloeit voort uit de Agenda Groen die in maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Meer weten over de plannen in Noord-Holland? Lees dan verder op Programma Groen 2016-2020.

Steun ons