Onbeveiligde spoorwegovergang Geleen afgesloten

3 december 2018

ProRail WandelnetVandaag wordt in de gemeente Sittard-Geleen een onbeveiligde overweg afgesloten: de Raadskuilderweg. Deze spoorwegovergang is van groot belang voor bewoners, wandelaars, fietsers en anderen die gebruik maken van het groengebied achter de spoorlijn. De gemeente wil al sinds 2012 een tunnel realiseren om het groengebied veilig in te kunnen. Als tijdelijke oplossing wordt de spoorwegovergang nu eerst afgesloten.  

Tijdelijke afsluiting

Vanuit de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie streeft Wandelnet samen met de ANWB, NOC*NSF, Fietsersbond en Fietsplatform naar veilige verbindingen over onder andere het spoor. In de ideale situatie wordt deze nieuwe verbinding (vaak een tunnel, brug of beveiliging van de spoorwegovergang) eerst gerealiseerd, voordat hij wordt afgesloten. Echter, als de veiligheid zodanig onder druk staat dat een tijdelijke afsluiting de enige oplossing is, dan hebben we daar begrip voor. Daarnaast is in deze situatie op 300 meter afstand een tunnel met losliggend fietspad aanwezig dat tot de realisatie van de fiets- en voetgangerstunnel kan dienen als acceptabel alternatief. We hebben aan de gemeente Geleen en ProRail aandacht gevraagd voor een snelle aanpak bij de aanleg van de fiets- en voetganerstunnel, en in de tussentijd voor slimme communicatie en planning rondom de tijdelijke sluiting van de verbinding, in overleg met alle belanghebbenden. 

Belang van de spoorkruising  

In de gemeente Geleen ligt tussen de bebouwde kom van Sittard, Geleen en Munstergeleen een mooi groengebied. Er wordt veel gebruik gemaakt van het gebied, dat onder andere via twee onbeveiligde overwegen toegankelijk is (zie afbeelding). Het groengebied is afgelopen jaren sterk versnipperd door weginfrastructuren, spoorlijnen en bedrijventerreinen. De twee onbeveiligde overwegen zijn daarmee belangrijke 'toegangspoorten' geworden tot het overgebleven groen waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt door onder andere (lunch)wandelaars en fietsers.   

Voornemen tunnel

Al in 2012 wordt er in de gemeente Sittard-Geleen met ProRail gesproken over het realiseren van tunnels voor de twee spoorwegovergangen (Raadskuilderweg en Lintjesweg). Wij juichen dit initiatief van harte toe. Een tunnel houdt de verbinding in stand en is een veilige manier om het spoor te kruisen. Door het realiseren van tunnels blijft de groene bufferzone tussen de kernen in het versnipperde gebied toegankelijk. De tunnel aan de Raadskuilderweg zal onderdeel worden van de nieuwe fietsstructuur ten zuiden van Sittard, parallel aan de N276, die straks ook het spoor bij de Lintjesweg (nu ook onbeveiligde overweg) ongelijkvloers zal kruisen. 

 Als Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie is het onze rol om constructief mee te denken over slimme oplossingen bij wijzigingen van spoorwegovergangen (vastgelegd in een Afsprakenkader). 

Steun ons