Onderteken Mooiwaarts

3 december 2012

Onder de titel 'Mooiwaarts' pleit een onafhankelijke groep mensen voor een waardevolle leefomgeving. Juist nu een nieuwe Omgevingswet voorbereid wordt, is het belangrijk dat in die wet de kwaliteit van de omgeving goed wordt geborgd.

Wandelnet en omgeving

Als wandelaar ben je onderweg voortdurend ‘onderdeel’ van je omgeving: of je nu in het bos loopt of een ommetje maakt in je eigen woonwijk. Het is belangrijk dat de omgeving aantrekkelijk en toegankelijk is én blijft. Grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen daarop van invloed zijn, zoals woningbouw, uitbreiding industrie of de aanleg van wegen.

Mooiwaarts

Mooiwaarts vraagt aandacht voor een waardevolle leefomgeving. In de Omgevingswet wordt tot nu toe alleen gesproken over een 'veilige en gezonde' leefomgeving, maar dat is volgens de initiatiefnemers 'te weinig'. Het gaat ook om 'gebruikswaarde', 'belevingswaarde' en 'toekomstwaarde' als ruimtelijke kwaliteiten. "Uit de Omgevingswet is de ruimtelijke kwaliteit verdwenen: als in een toneelstuk waarin één van de hoofdrolspelers ontbreekt.", zo formuleert het team van Mooiwaarts.

Wandelnet

Mooiwaarts pleit voor 'veilig, mooi en gezond'. Wandelnet formuleerde eerder in haar position paper 'een bewandelbaar Nederland vraagt om...:

- ... een aantrekkelijke wandelomgeving
- ... een toegankelijke wandelomgeving
- ... een gezonde en veilige wandelomgeving
- ... een niet verhokte wandelomgeving
- ... een beschermde wandelomgeving

De term 'mooi' is natuurlijk subjectief, maar de essentie is volstrekt helder.

Petitie

Daarom ondertekent Wandelnet ook de petitie van Mooiwaarts.

Steun ons