Onderzoek naar samenwerking met KNBLO-NL en NWB

KNBLO, NWB en WandelnetBij twee van de organisaties waarmee Wandelnet nauw mee samenwerkt, Wandelsportorganisatie KNBLO-NL en de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB), is een belangrijke verandering in voorbereiding. Beide organisaties streven ernaar per 1 januari 2015 te fuseren. 

De ambities van de nieuwe organisatie spreken ons aan. We onderzoeken daarom samen met de organisaties of en hoe een deelname van Wandelnet aan de nieuwe organisatie ervoor kan zorgen dat de belangen van wandelaars nog beter behartigd kunnen worden. Tegelijkertijd biedt deze samenwerking mogelijkheden om efficiënter om te gaan met schaarse middelen.

Onlangs heeft het bestuur van Wandelnet een intentieverklaring getekend om samen met de KNBLO-NL en de NWB uit te zoeken welk perspectief samenwerking kan geven. In de loop van 2014 zullen we beoordelen of dat perspectief goed genoeg is om de stap te zetten, waarbij we uiteraard de taken en relaties willen behouden die ons nu een sterke positie geven.

Het fusieproces van KNBLO-NL en NWB kent een eigen procedure. De eventuele integratie van Wandelnet zal gebeuren in een parallel traject waarover in het najaar duidelijkheid zal moeten zijn. In dat stadium zullen we ook voorstellen voorleggen aan de aangesloten organisaties van Wandelnet en u informeren over wat er mogelijk staat te gebeuren.

We vinden het belangrijk u nu al op de hoogte te brengen van deze ontwikkelingen. Mocht Wandelnet integreren in een nieuwe organisatie, dan zal dat altijd als resultaat hebben dat we ons werk voor u nog beter kunnen doen.

Namens het bestuur van Stichting Wandelnet,
Arie de Jong
voorzitter 

Steun ons