Ontmoeting Gelderse vrijwilligers

4 december 2013

Op zaterdag 30 november kwamen alle belangenbehartigers en padcoordinatoren in Gelderland bij elkaar. Motto: “Samen lopen - Samen werken".

Gelderse vrijwilligers

Bij Wandelnet zijn meer dan 600 vrijwilligers actief. En of je nu een Streekpad ontwikkelt of de provincie adviseert over het toeristisch beleid: het draait allemaal om de wandelaar. Het actieve team van belangenbehartigers in Gelderland nam initiatief om binnen de provincie beter af te stemmen met het werk van de padcoordinatoren.

Het belang van de wandelaar

Dat het niet vanzelfsprekend is dat je overal kunt (blijven) wandelen bleek wel toen successen en zorgpunten met elkaar werden gedeeld. Het WandelOverleg Gelderland ging kort in op haar activiteiten; barrièrewerking door spoorlijnen en wegen, (on)bekendheid van Wandelnet bij gemeenten, andere overheden en terreineigenaren. Maar ook punten zoals markeringsproblemen, onderlinge afstemming van activiteiten en het op tijd opsporen van en reageren op ontwikkelingen (zowel kansen als bedreigingen) zijn besproken. De ochtend is besloten met het maken van een aantal werkafspraken om de wandelbelangen op provinciaal niveau beter te kunnen vertegenwoordigen. Met andere woorden: Samen lopen – Samenwerken.

Kennisuitwisseling vrijwilligers

Jaarlijks vindt in maar ook op landelijk niveau een bijeenkomst plaats waar belangenbehartigers en padcoordinatoren elkaar ontmoeten.

Steun ons