Oplossing 's-Hertogenbosch

"Inspraak en inbreng heeft zin", aldus Han van der Voet, beleidsvrijwilliger van Wandelnet en expert op het thema 'barrièrewerking'.

Overweg Isabellalaan weg

Het was voorjaar 2006 toen Wandelnet (destijds nog Wandelplatform-LAW) er lucht van kreeg dat de overweg Isabellalaan in de spoorlijn 's-Hertogenbosch – Vught op het punt stond te verdwijnen. Opheffing zou het verdwijnen van een belangrijke stad-land verbinding voor wandelaars en fietsers betekenen. Tussen 's-Hertogenbosch en de bossen rond de IJzeren Man en het Fort Isabella zou een barrière ontstaan. 

Pelgrimspad

De overweg was (en is) een belangrijke schakel voor het Pelgrimspad. Het verdwijnen van de overweg zou ook het einde van 's-Hertogenbosch als etappeplaats in het Pelgrimspad betekenen.

Inspraak

Gezien het grote belang voor de wandelaars waagde Wandelnet een stap naar de rechter. De inspraakprocedure met bijbehorende argumenten en onze pleitnota bleken voldoende overtuigend. Ook vanuit de Fietsersbond en lokale inwoners bestond een brede steun voor het behoud van de Isabellalaan. De gemeente 's-Hertogenbosch zegde een voetgangersbrug toe als compromis.

Situatie anno 2012

Han liep onlangs in de stadsrand van 's-Hertogenbosch. Tussen het Drongelenskanaal en de Dommel is er naast de spoorlijn een drukke randweg aangelegd. De overweg is inmiddels opgeheven. "Maar... de voetbrug is aangelegd ! Het leuke is om te zien hoe intensief de brug gebruikt wordt. De inspanningen die we hebben geleverd, zijn zeker niet voor niets geweest."

Foto's van toen en nu

Steun ons