Oproep: borging routenetwerken in Omgevingswet

10 mei 2013

De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe Omgevingswet. Daarin wordt vanalles geregeld over de inrichting van de ruimte in Nederland.

wandelen en de Omgevingswet

Voor wandelaars is het belangrijk dat de omgeving in Nederland aantrekkelijk en toegankelijk blijft. En of je nu de stad uit loopt of midden op de Veluwe bent, dan wil je dat het er mooi en aangenaam is. Daarom denkt Wandelnet ook mee over hoe zo'n Omgevingswet er uit zou moeten zien.

routenetwerken

Om Nederland te kunnen 'beleven', maken heel veel mensen gebruik van wandelroutes en fietsroutes. Wij vinden het belangrijk dat die blijven bestaan. Ook routes maken onderdeel uit van de ruimte, die in Nederland schaars is. Want die routes 'concurreren' soms met een nieuwe snelweg of de uitbreiding van een woonwijk.

Regiegroep Recreatie en Natuur

Wandelnet en Fietsplatform zijn aangesloten bij de landelijke Regiegroep voor Recreatie en Natuur. Daarin zijn belangrijke organisaties vertegenwoordigd die opkomen voor het belang van de recreatieve sector. Deze Regiegroep heeft onlangs een brief gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met de oproep om in de nieuwe Omgevingswet rekening te houden met de landelijke routestructuren.

Steun ons