Plan voor fietspaden leidt tot nieuwe wandelpaden

27 november 2012

De afgelopen tijd zijn heel wat varianten de revue gepasseerd in een zoektocht naar een vlakfietspad in het zuiden van Limburg bij Valkenburg aan de Geul. De bedachte oplossing om een uniek onverhard en cultuurhistorisch wandelpad langs de Geul te verbreden tot 3 meter fietspad stuitte op veel weerstand. Ook het Pieterpad en het Pelgrimspad zouden hierdoor sterk in kwaliteit achteruit gaan. Over de wenselijkheid van het gecombineerd gebruik door wandelaars en fietsers zijn in de politiek brede twijfels ontstaan.

Raadsnota

In de zoektocht naar alternatieven voor het fietspad lijken weinig tracés haalbaar. In de Raadsnota: "Het resultaat van de besprekingen is dat ondanks de bestuurlijke inspanningen geen van de grondeigenaren medewerking kan of wenst te verlenen aan de realisatie van fietspaden over hun grondgebied. Wel bieden beide partijen nu mogelijkheden om op hun terreinen wandelpaden te realiseren." Blijkbaar is het draagvlak voor realisatie van nieuwe wandelmogelijkheden groot. Wandelnet is zeer verheugd over de uitbreiding van onverharde paden in deze unieke wandelregio. Zo komen er weer nieuwe mogelijkheden voor ommetjes.
Vandaag, 27 november, vergadert de commissie ter voorbereiding op de Raadsvergadering op 17 december aanstaande.

Fietsers

Met het aanbrengen van bebording in het knooppuntensysteem zal de fietsers duidelijk gemaakt worden dat zij óf fietsend het knooppuntensysteem kunnen vervolgen dat zal lopen via de provinciale wegen bij Oud-Valkenburg en Houthem óf wandelend- gebruik kunnen maken van de voetpaden langs de Geul. Om onjuist gebruik van de voetpaden zoveel mogelijk te beperken wordt voorgesteld om beginpunten van de voetpaden duidelijk te markeren door middel van het plaatsen van hekwerken waarbij fietsers af moeten stappen gemaand worden de route lopend te vervolgen. Lokale wandelorganisaties zijn er nog niet gerust op dat deze maatregelen de hinder voor wandelaars zal voorkomen.

Meer over het samengaan van wandelaars en fietsers op eenzelfde pad kunt u lezen in ons dossier over wandelaars en fietspaden.

Steun ons