Presentatie Een Stap Vooruit

7 maart 2014

Dinsdag 4 maart presenteerden CDA, PvdA en SP hun initiatiefnota Een Stap Vooruit. De Tweede Kamerleden De Rouwe, Hoogland en Jansen hebben tientallen plannen om het wandel- en fietsnetwerk in Nederland te verbeteren.

Rijksoverheid en wandelen

De Kamerleden maken duidelijk dat wat hen betreft de Rijksoverheid een verantwoordelijkheid heeft als het gaat over routenetwerken. Het behouden van de kwaliteit van de Lange-Afstand-Wandelpaden en het netwerk van Landelijke Fietsroutes en de promotie van het wandelen en fietsen in Nederland zijn belangrijke speerpunten. Ze pleiten nadrukkelijk voor herstel van structurele financiering van de publieke basistaken van de landelijke routestichtingen.

Ook de barrierewerking door de aanleg van wegen en het afsluiten van spoorwegovergangen is een belangrijk punt. Jansen (SP): "de adviezen die het CROW heeft opgesteld voor de maaswijdte en omrijdfactoren moeten gewoon wettelijk geborgd worden. De nieuwe Omgevingswet biedt daarvoor kansen."  

Verbetervoorstellen

De aanbevelingen om wandelen en fietsen in Nederland te versterken, zijn gericht op:
- de verbetering van de herkenbaarheid en de bekendheid van routestructuren
- het verhogen van de kwaliteit van routes
- het versterken van de relatie tussen stad en natuur en het medegebruik van natuurgebieden
- het verbeteren van de samenhang tussen routestructuren en openbaar vervoer
- het verbeteren van de herkenbaarheid van het aanbod voor de toerist en verhoging van de toeristische omzet
- doelstellingen en taakverdeling tussen en binnen overheden en de financiering daarvan

Behandeling van de initiatiefnota

Binnenkort wordt de initiatiefnota overhandigd aan de Kamer. De Rouwe (CDA): "We hopen dat de bespreking van de nota nog voor de zomervakantie van start gaat." Ook roept hij betrokkenen op om mee te blijven denken en bijdragen te leveren aan de discussie.

Kansen voor wandelen

Wandelnet is heel verheugd over het initiatief van de Kamerleden. Na de signalen van decentralisatie van rijkstaken en bezuinigingen, lijkt dit initiatief het onderwerp 'wandelen en fietsen' weer terug op de landelijke agenda te zetten. Wandelnet zal zich daar zeker ook sterk voor maken.

cover startnotitie sp cda pvda

 

 

 

Download de hele initiatiefnota Een Stap Vooruit.

Steun ons