Presentatie startnotitie CDA/PvdA/SP over wandelen

25 juni 2013

Komende vrijdag presenteren Sander de Rouwe (CDA), Duco Hoogland (PvdA) en Paulus Jansen (SP) hun startnotitie 'Een stap vooruit' in Baarn. In deze notitie staan voorstellen om het Nederlandse potentieel aan wandel- en fietsmogelijkheden beter te benutten.

Einde versnippering routestructuren

De komende maanden vragen de drie partijen fietsers, wandelaars én hun organisaties wat hun ideeën zijn voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. Dat moet uitmonden in concrete verbetervoorstellen.De drie fracties denken daarbij onder meer aan voorstellen om een einde te maken aan de versnippering van routestructuren waardoor fietsers en wandelaars met een woud van bordjes te maken hebben. Ook willen de partijen een duidelijke afbakening maken van landelijke, regionale en lokale verantwoordelijkheden om het beheer en onderhoud van routes te verbeteren.

Consultatieronde

De drie partijen benadrukken dat hun notitie een aftrap is van een brede maatschappelijk consultatieronde en dat zij uitkijken naar de ideeën die wandelaars, fietsers en hun organisaties de komende maanden aandragen om het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk te verbeteren en uit te breiden.

Wandelnet en landelijke politiek

Tijdens het werkbezoek dat de kamerleden Jansen, Hoogland en De Rouwe in februari brachten aan Wandelnet en Fietsplatform is al uitgebreid gesproken over het belang van wandelen en fietsen in Nederland. Ook in de komende tijd zal Wandelnet zich sterk blijven maken om ook het wandelbelang juist bij de landelijke politiek duidelijk te maken.

Minister voor 'wandel en fiets'

Om aandacht te vragen voor de landelijke routestructuren vragen we: wat zou jij doen als minister voor 'wandel en fiets'. Lees ook wat een aantal prominenten in die rol zouden doen.

Steun ons