ProRail en gemeente Lochem tekenen plan voor vier overwegen

12 juli 2018

Pier Eringa (ProRail) en staatssecretaris Stientje van VeldhovenVandaag vierden ProRail en gemeente Lochem dat er een gedragen plan is voor vier openbare onbeveiligde overwegen in Almen. Onder toeziend oog van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en de provincie Gelderland tekenden Pier Eringa (directeur ProRail) en de gemeente Lochem het plan. Een bijzonder moment, want ook bewoners en recreanten werden bij het plan betrokken.

Belangrijkste wandelverbindingen blijven in stand

Een overweg wordt beveiligd met een automatische halve overwegbomen (AHOB) en een andere wordt ondertunneld met een wandelbuis. De twee resterende overwegen worden opgeheven. Wandelnet droeg namens de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie bij aan de totstandkoming van deze plannen en dacht actief mee in oplossingsrichtingen. Merit Snoeijer, medewerker belangenbehartiging bij Wandelnet, is dan ook erg blij met de oplossingen: “Het plan dat er nu ligt zorgt ervoor dat de belangrijkste wandelverbindingen in stand blijven, zodat we kunnen blijven genieten van het mooie gebied.”

Compliment staatssecretaris

Samen met bewoners, provincie, gemeente en recreanten en met (financiële) steun vanuit het ministerie van IenW is er een grondige aanpak geweest om te komen tot het plan. Pier Eringa gaf aan dat deze aanpak wat hem betreft een voorbeeld is voor wat ProRail in heel Nederland wil met onbewaakte overwegen: “In samenwerking tot gedragen plannen komen.” Staatssecretaris Stientje van Veldhoven complimenteerde alle betrokkenen eveneens met de succesvolle samenwerking: “Ik feliciteer iedereen met het behaalde resultaat, want als je van acht overwegen naar een (red: beveiligde) overweg (red: en één tunnel) gaat, dan is daar heel veel voor nodig.” Van de acht overwegen in de gemeente Lochem stonden we vandaag stil bij het cluster van vier openbare onbeveiligde spoorwegovergangen waar een gedragen oplossing voor is gevonden.

NABO-programma

ProRail wil alle openbare onbeveiligde overwegen komende jaren opheffen, beveiligen of ongelijkvloers maken. Dit in het kader van het landelijke 'NABO-programma' waar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel aandacht voor is. Omdat de onbewaakte spoorwegovergangen vaak op de mooiste plekjes van Nederland liggen, werkt Wandelnet samen met haar partnerorganisaties ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform en NOC*NSF om ProRail te adviseren bij het maken van keuzes. Er zijn namelijk vaak goede oplossingen te vinden wanneer we gebiedsgericht en integraal kijken en goed samenwerken. Zoals bijvoorbeeld in Almen en Winterswijk.

Steun ons