Raad Lelystad steunt motie wandelen

21 november 2016

Belangenbehartiger Dick LuijendijkLelystad zal wandelen opnemen in het gemeentelijk beleid. Dick Luijendijk wees de raadsleden tijdens de eerste motiemarkt op het belang van wandelen.

Van idee naar motie

Wandelnet belangenbehartiger Dick Luijendijk stond afgelopen oktober op de gemeentelijke motiemarkt in Lelystad. Samen met 31 andere burgers, allemaal met ideeën, plannen en wensen voor hun gemeente. Op het tafeltje van Dick lag zijn motie “Wandel en recreatief gebied”, een pleidooi om de wandelmogelijkheden in Lelystad te optimaliseren en beter onder de aandacht brengen. Voor de nodige achtergrondinformatie lagen er ook twee brochures van Wandelnet op de tafel: "Ruimte voor lopen" met cijfers over wandelen en gezondheid en “Ontdek 10.000 kilometer aan mooie wandelroutes”, met alles over wat Wandelnet doet. Dick: “In die folder staat Flevoland als witte vlek, dus zonder Pionierspad. Niet leuk natuurlijk, maar zeer goed bruikbaar in de contacten met de raadsleden. Ik heb tijdens de motiemarkt van elke fractie wel iemand langs gehad en ik heb plezierige gesprekken gevoerd.”

Unaniem aanvaard

Dick wist Leefbaar Lelystad en Groen Links te overtuigen van het belang van zijn motie. De partijen namen zijn motie over en dienden haar officieel in voor behandeling tijdens de raadsvergadering. Die vergadering vond 15 november plaats en de motie werd daar unaniem aanvaard. De motie draagt het college van B&W op om mee te werken aan het de verkenning naar wandelroutes in Flevoland, de uitkomsten mee te nemen in haar beleid, aan te haken bij het provinciale overleg over wandelroutes en te opteren voor Lelystad als onderdeel van mogelijke lange-afstandsroutes. Dat is heel wat en Dick is er dan ook erg blij mee. Lees de tekst van de motie op Wandel en recreatief.

Eerste motiemarkt

De gemeente Lelystad organiseerde dit jaar voor de eerste keer een motiemarkt. In het najaar werd iedereen uitgenodigd plannen in te dienen die Lelystad mooier, groener, socialer of veiliger kunnen maken. Op de motiemarkt van 25 oktober kon ieder zijn of haar plan met alle raadsleden bespreken. Van de 32 plannen ingediende plannen werden 15 daarvan overgenomen door raadsleden. Dat betekende dat zij de betreffende motie in behandeling namen, op de agenda plaatsten en in stemming te brachten.

 

Foto: Dick Luijendijk, Wandelnet belangenbehartiger in Flevoland (Wandelnet)

Steun ons