Rechter schort uitspraak overweg Heemstede op

16 oktober 2014

Laantje van AlvernaVorige week sloot ProRail de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna in Heemstede met grote hekken af. Belangenorganisaties Wandelnet en Fietsersbond zijn daar niet blij mee. Zij pleiten al maanden voor het openhouden van deze overweg voor wandelaars en fietsers.

“Wij vinden dat de gemeente de toegang moet handhaven en ProRail voor een veilige overweg voor wandelaars en fietsers moet zorgen”, aldus Jaap Kamminga van de Fietsersbond. Met de sluiting worden honderden wandelaars en fietsers gedupeerd die dagelijks van de overweg gebruik maken. Vandaag diende in Haarlem een rechtszaak tegen de gemeente Heemstede.

 

Uitspraak rechter

De belangstelling bij de rechtbank was zo groot, dat de toegang voor veel mensen geweigerd werd. De voorzieningenrechter bleek de situatie ter plekke verkend te hebben en gaf expliciet aan dat de omweg voor wandelaars nu echt een obstakel vormt. Met een zogenaamde 'interactieve behandeling' wilde hij alle belangen horen, ook die van de aan- en omwonenden van het Laantje van Alverna. Een uitspraak over de openbaarheid is vandaag niet gedaan, maar valt voor het eind van dit jaar te verwachten.

Verhokking

De landelijke stuurgroep 'infrastructurele barrièrevorming' is bezorgd over de consequenties van het sluiten van spoorwegovergangen. “Nederland verhokt”, zegt Ankie van Dijk namens Wandelnet en voorzitter van de stuurgroep. “Met het verdwijnen van oversteken en de aanleg van wegen, ontstaan soms onneembare hindernissen voor wandelaars en fietsers. Twee kilometer omlopen betekent al gauw een half uur wandelen. Bovendien zijn de alternatieven vaak minder aantrekkelijk en minder veilig.

Afspraken met ProRail

De belangenorganisaties voor wandelaars, fietsers en ruiters hebben sinds een paar jaar goede afspraken met ProRail. Voor iedere overweg die dreigt te verdwijnen, wordt advies aan ProRail uitgebracht. Toch lijkt het steeds vaker te gebeuren dat het advies niet wordt overgenomen. De belangenorganisaties vermoeden dat gebrek aan geld daar een belangrijke rol in speelt. Het lijkt er op dat we weer terug bij af zijn: 'De beste overweg, is geen overweg'...

Steun ons