Recreatieve belangenorganisaties teleurgesteld in plan ProRail

10 oktober 2018

Plan ProRailANWB, Fietsersbond, Fietsplatform en Wandelnet zijn teleurgesteld in het plan van ProRail om de 120 onbewaakte overwegen in Nederland met betonblokken geforceerd af te sluiten. ProRail schendt hiermee de afspraak die ze in 2016 heeft gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de recreatieve belangenorganisaties.

De partijen kwamen overeen dat belangen van recreanten zorgvuldiger meegewogen moeten worden wanneer spoorwegovergangen worden opgeheven. De belangenorganisaties willen de samenwerking met ProRail continueren om voor alle onbewaakte spoorwegovergangen met een recreatief belang een veilige oplossing te vinden. Ze roepen ProRail met klem op de dialoog te zoeken.

Veiligheid voorop

In het afsprakenkader dat in 2016 is ondertekend, is vastgelegd dat ProRail en recreatieve belangenorganisaties in overleg treden wanneer ProRail spoorwegovergangen wil afsluiten. Met het plan dat ProRail vanochtend lanceerde wordt deze afspraak overboord gegooid. “We willen met ProRail kijken naar alternatieve oplossingen voor onbewaakte spoorwegovergangen waar veel recreanten gebruik van maken. Denk daarbij aan tunnels of wandelbuizen. Net als ProRail, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en andere partijen staat voor ons veiligheid voorop”, aldus Ankie van Dijk (Wandelnet).

Tunnel of brug

Ondanks de boodschap van ProRail hopen de belangenorganisaties dat de gesprekken over de onbewaakte spoorwegovergangen op dezelfde voet verder gaan. Ankie van Dijk: “In veel gevallen kunnen we het snel eens worden over oplossingen, zoals ondertunneling of het plaatsen van een brug. Voor deze oplossingen is wel financiering nodig.”

Steun ons