Richtlijnen markering

Randvoorwaarden

Om een LAW of Streekpad te integreren in een wandelnetwerk, dient rekening gehouden te worden met onderstaande randvoorwaarden:

  • De wit-rode en geel-rode markering zijn wettelijk gedeponeerde beeldmerken in eigendom van Wandelnet.
  • Wandelnet houdt te allen tijde de regie over de LAW’s en Streekpaden ten aanzien van de tracering en markering. Deze kunnen niet door derden worden veranderd. Overleg is natuurlijk wel mogelijk.
  • Bij de plaatsbepaling van de bewegwijzeringspalen en –borden van het regionale netwerk moet dus rekening worden gehouden met de loop van LAW’s en Streekpaden.
  • Wandelnet heeft voor haar wandelroutes schriftelijke toestemming verkregen van de betreffende landeigenaren, terrein- en wegbeheerders. Het recht op toestemming om ergens een LAW te lopen en te markeren geldt niet automatisch voor andere routes.
  • Wandelnet staat open voor suggesties tot verbetering van LAW’s en Streekpaden. Suggesties worden pas overgenomen na fiat van Wandelnet in Amersfoort.

 

 

 

 

 
 

 

 

Technische informatie LAW-bewegwijzering

Afmetingen stickers

Teken

hoogte

Lengte

Uitvoering

Basisteken

7 cm

9 cm

wit boven rood

Pijl

7cm

9 cm

afknippen vanaf 5,4 cm

wit boven rood

Kruis

9,8 cm

9,8 cm

wit over rood (haakje aan onderzijde)

 

Afmetingen geverfde markering

Teken

hoogte

lengte

Uitvoering

Basisteken

10 cm

10 cm

wit boven rood

Pijl

10cm

7 cm

wit boven rood

Kruis

10 cm

10 cm

wit over rood (wit van linksonder naar rechtsboven)


Gezien het belang van uniformiteit, kwaliteit en herkenbaarheid kiest Wandelnet er voor deze markering eenduidig toe te passen.

Praktijk maakt veel mogelijk

Concreet betekent een en ander dat de inpassing van de LAW’s en Streekpaden in een regionaal wandelnetwerk vrijwel altijd goed mogelijk is. We staan graag open voor afstemming en overleg.

Steun ons