Rijksbijdrage voor Wandelnet

28 november 2014

Den Haag BuitenhofOp 27 november heeft een grote meerderheid in de Tweede Kamer voor het amendement (voorstel tot wetswijziging) gestemd waarin is bepaald dat Wandelnet kan rekenen op financiering van de rijksoverheid.

Een Stap Vooruit

Het amendement komt voort uit de initiatiefnota Een Stap Vooruit, waarin de partijen SP, PvdA en CDA veertig voorstellen hebben gedaan om wandelen en fietsen in Nederland te verbeteren. Eén van de voorstellen is een structurele financiering voor de landelijke routenetwerken van Wandelnet en collega-organisatie Landelijk Fietsplatform. Dit voorstel is nu aangenomen door de partijen PVV, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en natuurlijk de drie initiërende partijen.

Erkenning

“Een erkenning van ons werk”, aldus Joep Naber, directeur van Wandelnet. “Maar hiermee zijn we er nog niet. Het is een deel van de begroting. We hebben de donaties, giften en legaten van de mensen die ons steunen hard nodig.”

Onze vrijwilligers

Ankie van Dijk, coördinator belangenbehartiging bij Wandelnet vindt het geweldig nieuws voor Wandelnet en voor alle vrijwilligers. "We werken met een klein team vaste mensen en meer dan 600 vrijwilligers elke dag vol passie om wandelen in Nederland op de kaart te zetten. Door decentralisatie van taken van de Rijksoverheid naar de provincie, kregen we met een forse bezuiniging te maken. Met steun van deze rijksbijdrage kunnen we het landelijk routenetwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden in stand houden en kunnen we het werk van onze vrijwilligers faciliteren."

Steun ons