Romeinse Limespad (LAW 16)

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen34
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
23 | 1-4 |03 heen de tekst op blz. 23 (richting Leiden) wijkt af van de op de kaart ingetekende (en in het veld gemarkeerde) route. Tekst regel 1-4 vervalt: “Laan (Van Waverenweg) volgen ...........Op splitsing rechts aanhouden. Einde linksaf. ” Tekst regel 1-4 vervangen door: “Laan (Van Waverenweg) volgen en na ijzeren hek rechtdoor asfaltpad op. Na ca. 10 m paadje rechtsaf over bruggetje en direct weer links over bruggetje. Op splitsing links aanhouden. Einde linksaf.” Tracering 15 aug 2018
43 | 10 | 08 heen Regel 10 wijzigen: “Na nr. 111 (kassencomplex) linksaf, graspad…” Regel 10 wijzigen in: “Na nr. 111 tegenover kassencomplex linksaf, graspad…” Tracering 21 mrt 2019
57 | - | 14 Op Diemerbroek 4 (nummer 15 op de kaart) is een Rustpunt waar de wandelaars koffie/thee frisdrank enz mogen pakken en gebruik kunnen maken van het toilet. Voor meer info www.hoevespoorzicht.nl 04 feb 2019
71 | 3-10 | 20 terug i.v.m. bouwwerkzaamheden op het Westplein, het Jaarbeursplein en de Croeselaan is de route tussen de Damstraat en de Moreelsebrug tijdelijk als volgt aangepast. Regel 3-10 vervalt: “Einde linksaf en via verkeerslichten de Catharijnesingel oversteken, rechtdoor Moreelsepark (rechts naar station Utrecht). Schuin rechtdoor via trappen en brug spoor oversteken. Aan de andere zijde trappen weer af en rechtdoor (Mineurslaan). Voor verkeerslichten rechtsaf, Croeselaan, langs het Beatrixgebouw naar het Centraal Station/Jaarbeursplein. Via de verkeerslichten oversteken en rechtdoor Damstraat in.” Vervangen door: “Einde linksaf en via verkeerslichten de Catharijnesingel oversteken, rechtdoor Moreelsepark. Schuin rechtdoor trap op en via brug spoor oversteken (aan eind van de brug rechts voor trein- en busstation Utrecht). Via trap naar beneden en rechtdoor, langs kantoor Rabobank en voor verkeerslichten rechtsaf (Croeselaan). Daarna schuin oversteken naar ingang Jaarbeurs (het punt waar de Croeselaan kan worden gekruist is afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden). Langs ingang Jaarbeurs en kantoor Volksbank naar oversteekplaats. Via de verkeerslichten oversteken en rechtdoor tot aan water. Rechtsaf langs water en na 60 meter links Damstraat in.” Tracering 04 mei 2018
71 | 13-17 | 20 heen i.v.m. bouwwerkzaamheden op het Westplein, het Jaarbeursplein en de Croeselaan is de route tussen de Damstraat en de Moreelsebrug tijdelijk als volgt aangepast. Regel 13 -17 vervalt: “Bij verkeerslichten oversteken, rechtdoor, Croeselaan (links naar station Utrecht). Rechtdoor langs Jaarbeurs en ook het Beatrixtheater passeren. Voor de Rabobank linksaf, trappen op en via de Moreelsebrug de spoorlijnen oversteken.” Vervangen door: “Meteen na water weer rechtsaf. Langs water 60 meter doorlopen en voor flat ‘De Leidsche Poort’ linksaf naar oversteekplaats. Oversteken en langs kantoor Volksbank doorlopen (Croeselaan). Voorbij ingang Jaarbeurs de Croeselaan schuin oversteken naar kantoor Rabobank (het punt waar de Croeselaan kan worden gekruist is afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden). Voor kantoor Rabobank linksaf, trap op en via brug spoor oversteken (bovenaan brug linksaf voor trein- en busstation Utrecht).” Tracering 04 mei 2018
83 | 1 - 3 | 25 terug I.v.m. werkzaamheden aan de oevers is het pad langs de Oude Kromme Rijn tussen km 137,5 en km 139,0 tijdelijk slecht begaanbaar. Tekst regel 1-3: vervalt: “Vanaf het bruggetje graspad ca. 1,5 km volgen…etc.” t/m “Op asfaltweg linksaf en na 20 m rechtsaf” Tekst regel 1 - 3 vervangen door: “Rechtsaf bruggetje over en na ca. 100 m linksaf (Molenspoor). Weg ca. 1,5 km volgen en na brug rechtsaf” Tracering 21 feb 2019
83 | 13-15 | 25 heen I.v.m. werkzaamheden aan de oevers is het pad langs de Oude Kromme Rijn tussen km 137,5 en km 139,0 tijdelijk slecht begaanbaar. Tekst regel 13 -15: vervalt: “Op asfaltweg linksaf en meteen weer rechtsaf…etc.” t/m “….bij bruggetje bocht naar rechts volgen”. Tekst regel 13 - 15 vervangen door: “Op asfaltweg linksaf (Molenspoor). Ca. 1,5 km verder vóór brug rechtsaf (Ossenwaardpad) en na bruggetje linksaf" Tracering 21 feb 2019
99 | 5-6 | 32 heen Tip: regel 5 - 6. Er is een nieuwe NS-wandeling geïntroduceerd vanuit Rhenen, o.a. door natuurgebied de Blauwe Kamer. Die route loopt deels via het traject van het Limespad (en het Maarten van Rossumpad). De wandeling is gemarkeerd met wit/rode stickers (met NS-logo in het witte veld) Tip: Voor een extra rondgang door het Natuurreservaat De Blauwe Kamer kunt u vanaf de veerstoep scherp linksaf slaan via de slagboom (wit/rode NS-markering volgen). Na de slagboom de rode of de blauwe markeringen volgen, waarmee u na 2,5 km (rood) of na 1,5 km (blauw) weer uitkomt op de veerstoep. Vandaar vervolgt u de hoofdroute. In De Blauwe Kamer vindt u ook een informatiecentrum en een restaurant. Tracering 21 mrt 2019
99 | 1-3 | 32 terug Tip: regel 1-3. Er is een nieuwe NS-wandeling geïntroduceerd vanuit Rhenen, o.a. door natuurgebied de Blauwe Kamer. Die route loopt deels via het traject van het Limespad (en het Maarten van Rossumpad). De wandeling is gemarkeerd met wit/rode stickers (met NS-logo in het witte veld) Tip: Voor een extra rondgang door het Natuurreservaat De Blauwe Kamer kunt u vanaf de veerstoep rechtsaf slaan via de slagboom (wit/rode NS-markering volgen). Na de slagboom de rode of de blauwe markeringen volgen, waarmee u na 2,5 km (rood) of na 1,5 km (blauw) weer uitkomt op de veerstoep. Vandaar vervolgt u de hoofdroute. In De Blauwe Kamer vindt u ook een informatiecentrum en een restaurant. Tracering 21 mrt 2019
99 | --- | 32 In de uiterwaard bij de brug tussen Rhenen en Kesteren is de hoogwaterroute als hoofdroute opgenomen Tip: volg de gemarkeerde hoofdroute door de uiterwaarden. Tracering 01 jun 2018
103 | 5-8 | 34 terug Foutieve tekst in gids. Regel 5-8: “200 meter verder op kruising rechtdoor de trap op. Aan het eind bij informatiebord Botanische Tuin Belmonte linksaf en meteen weer linksaf het pad langs rand van helling.” vervalt Regel 5 - 8 vervangen door: “200 meter verder op kruising rechtsaf de trap op. 1e pad linksaf, bospad. Aan het eind linksaf en na passeren informatiebord Botanische Tuin Belmonte links aanhouden en het pad langs rand van helling volgen.” Tracering 04 feb 2019
103 | 14-15 | 34 heen Foutieve tekst in gids. Regel 14-15 “Bij infobord Botanische Tuinen rechtsaf, trap af en op kruising rechtdoor.” vervalt Regel 14-15: vervangen door: “Bij infobord Botanische Tuinen rechtdoor en 1e bospad rechtsaf. Einde pad weer rechtsaf (Bergpad). Trap af en op kruising linksaf.” Tracering 04 feb 2019
115 | 14-17 | 39 heen omleiding ivm padafsluiting. Regel 14 - 17 tekst: " Bij geel Gasunie paaltje...........hier rechtsaf" vervalt Tekst regel 14 - 17 vervangen door: “Fietspad vervolgen tot kruising met asfaltweg (fietsknooppunt 20). Rechtsaf, asfaltweg op en rechts aanhouden. Bij trafostation rechtuit (wordt fietspad) en na sloot (paal “Park Lingezegen”) rechtsaf. ” Tracering 22 aug 2018
115 | 12-13 | 39 terug Foutieve tekst in gids. Regel 12-13 vervalt: “Einde weg linksaf, Achterstraat. Achterstraat met bocht naar links volgen. Na 1 km , fietspad rechtsaf.” Tekst regel 12-13 vervangen door: “Einde weg rechtsaf, Achterstraat. Achterstraat ruim 1 km volgen en bij spoordijk rechtsaf, fietspad op.” Tracering 18 sep 2018
115 | 6-12 | 39 heen i.v.m. bouwwerkzaamheden in de wijk Schuytgraaf-Zuid t/m maart 2019 is de route tijdelijk als volgt aangepast. Regel 6-12 vervalt: “(Fiets)paden naar links negeren. Direct na een bocht naar rechts, vóór het verkeersbord 60 km-zone linksaf, graspad langs een sloot. Houd de sloot aan uw linkerhand en volg het pad. Na 200 m wordt het een grasdijkje, tussen twee watertjes door. Aan het eind haakse bocht naar rechts. U komt uit op een asfaltweggetje, langs een infopaneel ‘De Limes’. Op voorrangsweg (Grote Molenstraat) linksaf en eerste weg linksaf, fietskp19, fietspad. Volg dit fietspad tot de voorrangsweg. Ga linksaf en direct rechtsaf weg oversteken.” Vervangen door: “Na huisnr. 10 bij fietswegwijzer linksaf, fietspad. Na bruggetje bij volgende fietswegwijzer rechtsaf. Bij splitsing van fietspaden rechtsaf, voetpad langs water volgen. Zijpaden negeren. Na grijze trafokast linksaf naar oversteekplaats en weg oversteken.” Tracering 04 mei 2018
115 | 1-3 | 39 terug omleiding ivm padafsluiting. Regel 1-3 tekst: “Na het trafostation en sloot linksaf.......op asfaltfietspad linksaf.” vervalt Tekst regel 1-3 vervangen door: “Bij trafostation (paal “Park Lingezegen”) linksaf. Fietspad gaat over in asfaltweg. Weg rechtuit volgen tot kruising met fietspad (fietsknooppunt 20). Linksaf, fietspad op.” Tracering 22 aug 2018
115 | 6-10 | 39 terug i.v.m. bouwwerkzaamheden in de wijk Schuytgraaf-Zuid t/m maart 2019 is de route tijdelijk als volgt aangepast. Regel 6-10 vervalt: “Aan overzijde linksaf en direct fietspad rechtsaf. Aan het eind rechtsaf, Grote Molenstraat. Eerste weg rechtsaf, bij bord ‘Via Fluviale’. Aan uw rechterhand ziet u een infopaneel ‘De Limes’. Loop rechtdoor via het gras recht op de sloot af. Haaks linksaf en daarna over een dijkje met aan weerszijden een sloot. Volg het pad, houd de brede sloot aan uw rechterhand. Op de asfaltweg rechtsaf. Negeer zijwegen.” Vervangen door: “Aan overzijde fietspad kruisen en rechtsaf voetpad langs water volgen. Zijpaden negeren. Bij bankje linksaf over geasfalteerd fietspad. Bij fietswegwijzer linksaf, bruggetje over. Bij volgende fietswijzer rechtsaf, smalle asfaltweg.” Tracering 04 mei 2018
119 | 1 | 41 terug Regel 1wijzigen: “Na huisnr 20a linksaf via opstapje” Regel 4 vervangen door: “Na huisnr 20 linksaf via opstapje” Tracering 07 jul 2018
119 | 15 | 41 terug Regel 15 wijzigen: “na huisnr 33” Regel 15 vervangen door: “na huisnr 35” Tracering 07 jul 2018
119 | 4 | 41 heen Regel 4 wijzigen: “Tweede pad rechtsaf” Regel 4 vervangen door: “Eerste pad rechtsaf” Tracering 07 jul 2018
Steun ons