Romeinse Limespad (LAW 16)

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen2
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
1 | 1-1 | 1 Het Romeinse Limespad wordt officieel geopend op 23 mei 2018, tot dat moment kan het voorkomen dat op bepaalde delen van het pad nog markeringen ontbreken en/of onvolledig zijn. 03 mei 2018
71 | 3-10 | 20 terug i.v.m. bouwwerkzaamheden op het Westplein, het Jaarbeursplein en de Croeselaan is de route tussen de Damstraat en de Moreelsebrug tijdelijk als volgt aangepast. Regel 3-10 vervalt: “Einde linksaf en via verkeerslichten de Catharijnesingel oversteken, rechtdoor Moreelsepark (rechts naar station Utrecht). Schuin rechtdoor via trappen en brug spoor oversteken. Aan de andere zijde trappen weer af en rechtdoor (Mineurslaan). Voor verkeerslichten rechtsaf, Croeselaan, langs het Beatrixgebouw naar het Centraal Station/Jaarbeursplein. Via de verkeerslichten oversteken en rechtdoor Damstraat in.” Vervangen door: “Einde linksaf en via verkeerslichten de Catharijnesingel oversteken, rechtdoor Moreelsepark. Schuin rechtdoor trap op en via brug spoor oversteken (aan eind van de brug rechts voor trein- en busstation Utrecht). Via trap naar beneden en rechtdoor, langs kantoor Rabobank en voor verkeerslichten rechtsaf (Croeselaan). Daarna schuin oversteken naar ingang Jaarbeurs (het punt waar de Croeselaan kan worden gekruist is afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden). Langs ingang Jaarbeurs en kantoor Volksbank naar oversteekplaats. Via de verkeerslichten oversteken en rechtdoor tot aan water. Rechtsaf langs water en na 60 meter links Damstraat in.” Tracering 03 mei 2018
71 | 13-17 | 20 heen i.v.m. bouwwerkzaamheden op het Westplein, het Jaarbeursplein en de Croeselaan is de route tussen de Damstraat en de Moreelsebrug tijdelijk als volgt aangepast. Regel 13 -17 vervalt: “Bij verkeerslichten oversteken, rechtdoor, Croeselaan (links naar station Utrecht). Rechtdoor langs Jaarbeurs en ook het Beatrixtheater passeren. Voor de Rabobank linksaf, trappen op en via de Moreelsebrug de spoorlijnen oversteken.” Vervangen door: “Meteen na water weer rechtsaf. Langs water 60 meter doorlopen en voor flat ‘De Leidsche Poort’ linksaf naar oversteekplaats. Oversteken en langs kantoor Volksbank doorlopen (Croeselaan). Voorbij ingang Jaarbeurs de Croeselaan schuin oversteken naar kantoor Rabobank (het punt waar de Croeselaan kan worden gekruist is afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden). Voor kantoor Rabobank linksaf, trap op en via brug spoor oversteken (bovenaan brug linksaf voor trein- en busstation Utrecht).” Tracering 03 mei 2018
113 | 6-10 | 39 terug i.v.m. bouwwerkzaamheden in de wijk Schuytgraaf-Zuid t/m maart 2019 is de route tijdelijk als volgt aangepast. Regel 6-10 vervalt: “Aan overzijde linksaf en direct fietspad rechtsaf. Aan het eind rechtsaf, Grote Molenstraat. Eerste weg rechtsaf, bij bord ‘Via Fluviale’. Aan uw rechterhand ziet u een infopaneel ‘De Limes’. Loop rechtdoor via het gras recht op de sloot af. Haaks linksaf en daarna over een dijkje met aan weerszijden een sloot. Volg het pad, houd de brede sloot aan uw rechterhand. Op de asfaltweg rechtsaf. Negeer zijwegen.” Vervangen door: “Aan overzijde fietspad kruisen en rechtsaf voetpad langs water volgen. Zijpaden negeren. Bij bankje linksaf over geasfalteerd fietspad. Bij fietswegwijzer linksaf, bruggetje over. Bij volgende fietswijzer rechtsaf, smalle asfaltweg.” Tracering 03 mei 2018
113 | 6-12 | 39 heen i.v.m. bouwwerkzaamheden in de wijk Schuytgraaf-Zuid t/m maart 2019 is de route tijdelijk als volgt aangepast. Regel 6-12 vervalt: “(Fiets)paden naar links negeren. Direct na een bocht naar rechts, vóór het verkeersbord 60 km-zone linksaf, graspad langs een sloot. Houd de sloot aan uw linkerhand en volg het pad. Na 200 m wordt het een grasdijkje, tussen twee watertjes door. Aan het eind haakse bocht naar rechts. U komt uit op een asfaltweggetje, langs een infopaneel ‘De Limes’. Op voorrangsweg (Grote Molenstraat) linksaf en eerste weg linksaf, fietskp19, fietspad. Volg dit fietspad tot de voorrangsweg. Ga linksaf en direct rechtsaf weg oversteken.” Vervangen door: “Na huisnr. 10 bij fietswegwijzer linksaf, fietspad. Na bruggetje bij volgende fietswegwijzer rechtsaf. Bij splitsing van fietspaden rechtsaf, voetpad langs water volgen. Zijpaden negeren. Na grijze trafokast linksaf naar oversteekplaats en weg oversteken.” Tracering 03 mei 2018
Steun ons