Routewijzigingen Floris V-pad LAW 1-3

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen81
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
27 | volledige tekst | 6 terug Natuurmonumenten heeft hun eigen wandelroute en daarmee ook een deel van de route van het Floris V-pad gewijzigd. De wijziging is permanent. Na 500m op voetpad bij Y-5216 linksaf, 's Gravenlandseweg. Na 100m linksaf, oprit, voor hek linksaf, onverhard pad. Langs afrastering en horeca. Aan het einde linksaf, houtsnipperpad volgen om fort heen. Bruggetje over en rechtsaf. Einde linksaf, asfaltweg. Eerste weg rechtsaf en spoor over, meteen rechtsaf. Door klaphek natuurgebied in (honden verboden). Halfverharde weg (soms drassig) wordt in bocht naar rechts beenpad. Voor bordje "Rustgebied voor dieren" linksaf. Over houten brug en 90m daarna linksaf. Ca. 150m na huisnr. 11 rechtsaf. Na 700m linksaf klaphek door en meteen rechtsaf fietspad op (Visserijpad). Houten klapbrug over en na 45m linksaf door klaphek. Graskade volgen tot einde bij klaphek. Tracering 23 jun 2016
27 | volledige tekst | 6 heen Natuurmonumenten heeft hun eigen wandelroute en daarmee ook een deel van de route van het Floris V-pad gewijzigd. De wijziging is permanent. Graskade volgen tot eind. Voorbij klaphek rechtsaf. Rechtdoor over houten brug, fietspad op. Einde, voor Keverdijk, linksaf door klaphek en meteen rechtsaf grasdijk op (honden verboden). Na 700m linksaf, half verhard pad. Bij houten hek rechtdoor grasdijk op. Einde rechtsaf en brug over. Einde rechtsaf (kan drassig zijn), wordt betonpad. Klaphek door einde linksaf spoor kruisen. Einde linksaf, 's Gravenlandseweg. In linkerbocht, scherpe bocht naar rechts. Einde linksaf brug over. Om het fort heen lopen, rechtsaf richting horeca, vlak voor horeca linksaf, hek links blijven volgen. Einde hek rechtsaf, einde rechtsaf 's Gravenlandseweg. Einde rechtsaf, voetpad langs N236. Na 500m linksaf, Dammerweg. Tracering 23 jun 2016
33 | 6 | 8 heen "Na circa 150 m... " "Na circa 350 m...." Tracering 30 aug 2011
37 | 6 | 10 heen Het jaagpad langs de Vecht kan worden bewandeld ondanks ''prive'' terras en waakhond Het kan gebeuren dat wandelaars worden afgeschrikt door een zogenaamd ''prive'' terras met bijbehorende waakhond. Wees gerust en loop gewoon door, u hebt het recht om het (Floris V) pad te vervolgen en de eigenaar van de woonboot heeft niet het recht, noch de intentie u tegen te houden. Tracering 03 jan 2014
59 | 1 t/m 5 | 19 terug In verband met een blokkade is er een omleiding. De gehele tekst van (20) tot (19) komt te vervallen. Op de Tiendweg linksaf de Hoenkoopse Rijweg op. Einde weg rechtsaf, provinciale weg. Na 300 m linksaf en meteen rechtsaf fietspad naar Hekendorp. Brug over en meteen rechtsaf de graskade op. Jaagpad voor 4,4 km volgen tot in Oudewater, wordt Noord IJsselkade, u passeert links de Noorder Kerkstraat, na 20 m links aanhouden, Helletje. Wordt Wijdstraat, einde Wijdstraat rechtsaf Visbrug (19) over. Tracering 05 jul 2016
59 | 1 t/m 4 | 19 heen Gehele tekst vervangen. De IJssel voor 4,4km blijven volgen, wordt Jaagpad. Bij Hekendorp linksaf de brug over. Fietspad volgen tot provinciale weg. Rechtsaf provinciale weg op. Na 300m linksaf, Hoenkoopse Rijweg. Na 600m rechtsaf Tiendweg op (20). Tracering 05 jul 2016
63 | 10 en 11 | 21 heen "Dan rechtsaf, Oude Haven en rechtdoor via de Dam en Haven." Einde Kruispoortstraat omhooglopen en recht door het hek. Onverhard voetpad. Water aan de linkerhand houden, Einde park rechtdoor langs kerk. Wal. Op kruispunt rechtsaf Lopikerstraat. Einde linksaf Dam, wordt Haven. Einde Haven bij knooppunt 82 linksaf. Tracering 23 mrt 2016
63 | 3 en 4 | 21 terug "Steeds rechtdoor via Dam en Oude Haven. Einde Oude Haven linksaf Kruispoortstraat." Na 260 meter rechtsaf, Lopikerstraat. Einde winkelstraat linksaf, Wal. Langs de kerk het park in. Water blijven volgen. Na 350 meter hek door en rechtuit de Kruispoortstraat in. Tracering 23 mrt 2016
65 | 10 | 22 heen Er is een routewijziging. De volgende tekst vervalt: “(...) tussen sloot en afrastering.” (...)voetpad aanhouden tot onderaan grasdijk. Tracering 27 jun 2018
65 | 12 t/m 14 | 22 terug Nieuw stukje voetpad onderlangs Veersedijk, daarom de volgende tekst vervangen: "(...) en dijk op. Ga (...) t/m (...) uit op de dijk." Scherp linksaf voetpad op. Blijf onderlangs dijk op ventweg. Komt na 900 m.op dijk uit. Tracering 24 feb 2017
65 | 3 en 4 | 22 heen Nieuw stukje voetpad onderlangs Veersedijk en daarom de volgende tekst vervangen: "Komt na 700 m op dijk uit. Bij bord 'Nieuwpoort' rechtsaf." Na 700 meter gaat ventweg over in voetpad, blijf onderlangs dijk. Na knooppuntpaal 16 scherp rechtsaf. Tracering 24 feb 2017
65 | 6 t/m 8 | 22 terug Er is een routewijziging. De volgende tekst vervalt: "Vóór volgende hek linksaf naar beneden. Daarna rechtsaf hek over, graspad volgen tussen sloot en afrastering." Ongeveer 50 meter voor het einde van de grasdijk aan linkerzijde de grasdijk af en het graspad volgen. Tracering 27 jun 2018
73 | 1 en 2 | 26 heen "Net voor gemaal en molen (1866) linksaf, met ...." "Direct na gemaal linksaf, met ...." Tracering 30 aug 2011
80 | 3 en 4 | 28 terug De route gaat onderlangs de dijk i.p.v. bovenlangs over het fietspad. Daarom komt de volgende tekst te vervallen: "Wordt fietspad. Bij Y-13776 rechtsaf Wantijdijk. Na 1 km," Na 370 m rechts aanhouden onder aan de dijk vervolgen, met de bocht mee naar rechts. Verhard pad wordt graspad, einde linksaf de verharde dijk op. Na 160 m rechtsaf fietsbrug over. Tracering 21 nov 2017
80 | 6 | 28 heen De route gaat onderlangs de dijk i.p.v. bovenlangs over het fietspad. Daarom komt de volgende tekst te vervallen: "Bij Y-13776 linksaf." Bij bankje rechtsaf onder aan de dijk. Graspad wordt na 250 m verhard en gaat linksaf, blijven volgen tot dit pad bovenop de dijk aankomt. Tracering 21 nov 2017
81 | 3e tekstblok |28 heen Nieuwe routebeschrijving van route “Wantijbrug” naar NS station Dordrecht Stadspolders. Vanaf Baanhoekbrug: Na brug over Wantij rechtsaf richting spoor. Vanaf Wantijdijk: Voor brug over Wantij rechtdoor richting spoor. Onder spoor door en even verder linksaf omlaag. Voetpad langs spoor blijven volgen. Na 1,4 km ligt het station links.  Tracering 19 jul 2013
81 | 4e tekstblok |28 terug Nieuwe routebeschrijving van NS station Dordrecht Stadspolders naar route “Wantijbrug”.  Trappen perron af linksaf en meteen rechtsaf. Voetpad volgen tussen dubbelfietspad en spoor. Het spoor voor 1,4 km volgen. Einde “trap” omhoog en rechtsaf onder spoorlijn door tot Fietsbrug over het Wantij waar u het Floris V pad bereikt. Hier rechtdoor over Wantijdijk of linksaf naar Baanhoekbrug. Tracering 19 jul 2013
85 | 4e tekstblok |30 terug Nieuwe route-beschrijving vanaf route naar bushalte Slangenburg, Dordrecht. Bij bushalte rechtsaf langs winkels aan de linkerhand. Na 100 meter bij water aangekomen links aanhouden water volgen. Zijwegen/bruggen negeren. Bij dijk aangekomen brug over en direct linksaf, fietspad volgen tot op de dijk. Linksaf, bij trap naar beneden en linksaf. Eerste fietspad rechtsaf, onder hoogspanningskabels door. Nog 1 km rechtdoor. Bij T-14628/1 komt u op de route. Tracering 27 jun 2013
85 | 3e tekstblok |30 heen Nieuwe routebeschrijving naar halte Slangenburg, Dordrecht Op kruising bij T-14628/1 komende vanaf Hollandse Biesbosch, rechtdoor. Op kruising bij Y-14628/1 komende vanaf de Kiltunnel, linksaf. Fietspad op en alsmaar rechtdoor blijven volgen voor ruim 1 km. Zijpaden negeren. Na 600 meter onder hoogspanningsleiding door. Fietspad rechts negeren. Tot aan de Wieldrechtsedijk, einde, links af. Na 50 meter rechts trap op, dijk kruisen, fietspad volgen. 2de brug rechts over, water aan linkerkant houden. Bij 2de brug rechtsaf langs winkels naar bushalte.  Tracering 27 jun 2013
87 | laatste regel | 31 heen Na "De Wacht " de volgende regel toevoegen: "Rechtsaf het trapje af. Eind van de weg linksaf de asfaltweg Boomdijk op (32) Tracering 29 jul 2013
93 | tekst 1e * r.2 en 3 | 33 heen De volgende zin vervalt: Zie onderbroken lijn op kaart en volg paaltjes met rode kop; na 100 m linksaf door stalen hek. Pad 2 km volgen" Zie onderbroken lijn op kaart en volg paaltjes “wandelroute laarzen pad” . Pad 2 km volgen Tracering 29 jul 2013
97 | 1 t/m 4 | 35 terug De route is verlegd omdat er een veel veiligere en mooiere route mogelijk is. Wel is de route 2 km langer. U kunt de oude route blijven volgen. "Steeds rechtdoor ... t/m ... is eindpunt van deze kaart (35)." komt te vervallen. De Havenkade uitlopen en rechtsaf de Molendijk op, na 80 m de eerste weg rechtsaf de Fortlaan inlopen (en hou direct links aan). Bij de Y-splitsing links aanhouden, na 1,5 km kruist de weg/bomenlaan een fietspad, hier rechtsaf het fietspad opgaan. Het fietspad uitlopen, na bocht naar links het hek passeren en het asfalt (fiets)pad, Nieuwe Oosterse Polderdijk, vervolgen voor 2 km, negeer weg links. Het pad komt uit op een T-splitsing, hier rechtsaf de brug over gaan. Na de siloloods de eerste weg links ingaan. Weggetje uitlopen tot T-splitsing ‘Schuringsedijk’, rechtsaf. U bent weer op de route. Na 500 m punt 35. De aangepaste routelijn is te vinden op: https://wandelnet.nl/traject/law-1-3-10-dordrecht-kiltunnel-numansdorp Tracering 19 sep 2017
97 | 1 en 2 | 35 heen De route is verlegd omdat er een veel veiligere en mooiere route mogelijk is. Wel is de route 2 km langer. U kunt ook de oude route blijven volgen. De tekst: “(...), Schuringsedijk steeds blijven volgen. Bij de haven van Numansdorp en Y-0674 rechtdoor.” komt te vervallen. Na 440 m bij bord “B&B Schuringse Heerlijckheid” linksaf de Schuringsehavenkade OZ inlopen. Na 950 m en voorbij de siloloods einde weg rechtsaf de brug over en linksaf het asfalt (fiets) pad, Nieuwe Oosterse Polderdijk, 2 km vervolgen, negeer de weg rechts. Passeer een hek en het (fiets) pad met scherpe bocht naar rechts blijven volgen. Het (fiets) pad kruist een asfaltweg/bomenlaan, op deze kruising linksaf slaan, Ambachtsherenlaan. Na 1,7 km einde weg rechtsaf, (Fortlaan) met bocht mee vervolgen. De Fortlaan uitlopen en op het eind linksaf de Molendijk op Na ca 800 m en voorbij de siloloods op de kruising rechtsaf de brug over en linksaf het asfalt (fiets) pad circa 1,5 km vervolgen. Passeer een hek en het (fiets) pad met scherpe bocht naar rechts blijven volgen. Het (fiets) pad kruist een asfaltweg/bomenlaan, op deze kruising linksaf slaan. (niet het fietspad blijven volgen). Bij een Y-splitsing rechts aanhouden. Deze weg (Fortlaan)met bocht mee naar rechts vervolgen. (eventueel uitstapje linksaf voor bezoek aan Fort). De Fortlaan uitlopen en op het eind linksaf de Molendijk op, u bent weer op de route, na 80 m linksaf de Havenkade inlopen." De aangepaste routelijn is te vinden op: https://wandelnet.nl/traject/law-1-3-10-dordrecht-kiltunnel-numansdorp Tracering 19 sep 2017
98 | 0 | 36 heen Er is sinds 2014 een voet- en fietsveer tussen Willemstad en Numansdorp v.v. Per jaar kunnen de vaartijden veranderen. Wij adviseren u daarom www.voetveren.nl te raadplegen. Openbaar Vervoer 23 jan 2014
102 | 0 | 35 tm 37 terug Er is sinds 2014 een voet- en fietsveer tussen Willemstad en Numansdorp v.v. Per jaar kunnen de vaartijden veranderen. Wij adviseren u daarom www.voetveren.nl te raadplegen. Openbaar Vervoer 23 jan 2014
112 | 0 | 42 Nieuwe Horeca gelegenheid bij Sluis in de SteenbergseVliet (Benedensas) http://www.benedensas.nl Tracering 25 sep 2013
113 | r. 12 en 13 | 42 heen Routewijziging: Langs de Steenbergse Vliet van De Heen tot aan Fort Hendrik Na het dorp De Heen en voorbij het restaurant hebt u twee mogelijkheden: (1) (*alternatieve route: linksaf naar beneden langs de haven. Dit gedeelte, ca 800 m, is een fraai maar is niet gemarkeerd stuk. Met bocht naar rechts langs de Steenbergse Vliet en tot aan het eind van de bosje*) (2) na 500 m gaat u linksaf, een landbouwpad, bij de Steenbergse Vliet gaat u rechtsaf een graspad langs het water Het graspad steeds blijven volgen langs het water. Rechtsaf met links de contouren van Fort Hendrik. Aan het einde graspad verlaten en linksaf. Tracering 28 nov 2011
115 | r. 3 tm 5 | 43 terug Routewijziging langs de Steenbergse Vliet van Fort Hendrik naar De Heen Waar de Oude Vlietpolderdijk (oude route) linksaf gaat, rechtsaf het graspad langs Fort Hendrik nemen, na ca 500 m linksaf met rechts het water. Het landbouwpad wordt graspad langs de Steenbergse Vliet. Het pad blijven volgen tot aan het bosje*. Voor de bosjes linksaf, een landbouwpad en aan het einde rechtsaf, het pad naar de dijk. Rechtsaf tot aan het restaurant en de oorspronkelijke route weer hervatten (Heensedijk) Bij het bosje* hebt u een alternatief: u kunt hier ook het water blijven volgen, een mooi maar ongemarkeerd traject van ongeveer 800 m, in dat geval rechtdoor blijven lopen met links het bosje en rechts de Steenbergse Vliet. Met de bocht naar links en langs de haven. De dijk opgaan, bij het restaurant de oude route weer oppakken* Tracering 28 nov 2011
121 | 1e tekstblok geheel | 45 heen Oudlands Dijkje - Moerstraatsebaan Route in het Halsterse laag gewijzigd. De gehele tekst van het  eerste tekstblok vervalt en wordt vervangen door: Oudlands Dijkje – Moerstraatsebaan => (45) Einde rechtsaf, na 175 m bij knp 39 links over hek en rechts door weiland, de afrastering volgen. Bij hek (na 150 m) linksaf, door weiland afrastering volgen. Over hek (na 225 m) in hoek van de wei en rechtsaf, graspad. Einde pad bij watergang rechtsaf. Na 100 m links voetgangersbrug over. Na brug linksaf, hek over en langs watergang De Ligne. Hekjes over, watergang blijven volgen. Na bosperceel  hekje over en in dezelfde richting blijven lopen. Bij aankomst afrastering van minicamping deze naar rechts volgen en bij hek links deze over. Weiland oversteken. Einde weiland hekje over  en rechtsaf, onverharde weg, Laagweg. Wordt graskade. Graskade helemaal blijven volgen, wordt graspad. Bocht naar rechts volgen. Na slagboom linksaf. Na 100 m linksaf,  kleine parkeerplaats van Staatsbosbeheer op. Informatiepaneel passeren en rechtdoor blijven lopen. Na houten planken met leuning  over sloot meteen rechtsaf en struinend door open veld ongeveer zuidwaarts blijven lopen. Bij aankomst hoogspanningsleiding linksaf, graspad. Bij einde graspad en aankomst watergang rechtsaf en deze min of meer volgen tot aan verharde ventweg van autosnelweg A4. Stalen hek over en linksaf, ventweg langs snelweg A4 (Schansbaan). Op driesprong rechtdoor. (aansluiting Deltapad LAW 5-1: rechtsaf over viaduct). Op tweede driesprong rechtsaf, Verlengde Zandstraat. Circa 500 m na manege links aanhouden, Verlengde Zandstraat. Asfaltweg (Moestraatsebaan) (46) kruisen. Tracering 03 okt 2012
121 | 2e tekstblok geheel| 45 terug Oudlands Dijkje - Moerstraatsebaan Route in het Halsterse laag gewijzigd. De gehele tekst van het  eerste tekstblok vervalt en wordt vervangen door: (bovenaan tekstblok:) <= Asfaltweg (Moestraatsebaan) (46) kruisen en Verlengde Zandstraat volgen. Bij snelweg A4 rechtsaf, Verlengde Zandstraat. Op asfaltweg linksaf, Schansbaan. Ventweg A4 volgen. Na circa 200 m op driesprong rechtdoor (aansluiting Deltapad, LAW 5-1: linksaf over viaduct). Na circa 1000 m rechtsaf, stalen hek over en watergang aan rechterhand min of meer volgen. Vóór aankomst hoogspanningsleiding linksaf, graspad. Na ongeveer 150 m rechtsaf en struinend door open veld ongeveer noordwaarts blijven lopen. Na houten planken met leuning over sloot wederom noordwaarts blijven lopen tot aan kleine parkeerplaats van Staatsbosbeheer. Na deze parkeerplaats rechtsaf, graspad. Einde pad rechtsaf, voorbij slagboom. Bocht naar links volgen. Graspad wordt graskade,   wordt onverharde weg, Laagweg. Nog vóór houten slagboom linksaf, stalen klaphekje over en door weiland ongeveer noordwaarts. Bij aankomst stalen hek deze over en meteen rechtsaf, langs afrastering van minicamping. Bij aankomst watergang de Ligne linksaf en deze watergang blijven volgen. Hekje  over, door bosperceel en daarna meteen twee hekjes over. Watergang blijven volgen tot aan voetgangersbrug. Na brug meteen rechtsaf langs watergang en na 50 m linksaf, graspad. Bij einde graspad hek over en links door weiland de afrastering volgen tot hek. Hek over en bij knp 39 rechtsaf, onverharde weg tot asfaltweggetje, na 175 m (45). Vanaf dit punt linksaf. Tracering 04 okt 2012
124 | 0 | 47 Afstand Klavervelden - NS Bergen op Zoom is niet 5 km Moet zijn 2,5 km Tracering 23 jan 2014
129 | dagtocht suggesties 5 en 6 | 16-18 resp. 19-21 Door het vervallen van het busstation aan de Molenstraat in Oudewater, moeten de teksten van dagtocht suggesties 5 en 6 als volgt worden gewijzigd: NS Woerden - Oudewater (Utrechtse Straatweg) Oudewater (Utrechtse Straatweg) - Schoonhoven (Stationsplein) Tracering 23 jan 2014
Steun ons