Routewijzigingen Friese Woudenpad LAW 1-1

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen41
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
1 | div | 23 en C2 Foutjes op de Kaartindeling Bij Stellingwerven 23 Hemrikerverlaat-Ds. Ten Catewei 4,7 km moet zijn: 23 Ds. Ten Catewei – Sluiszicht 4,7 km bij Variant C Domelapad C2 Pastorieweg - De Meenthe afstand 4 km moet zijn: C2 Pastorieweg - De Meenthe afstand 4 km 7,9 km Tracering 03 dec 2010
1 | regel 2 Variant C | C2 Onjuiste afstand aanduiding: kaart C2 Pastorieweg - De Meenthe 4.0 km De correcte afstand staat op blz 110, 7.9 km Tracering 17 mei 2011
19 | 11 en 12 | 2 heen De wandelaar heeft tussen Oostmahorn en Ezumazijl de keus om te lopen over het fietspad of over de kruin van de dijk. Het verbodsbord (voor honden) staat bij het fietspad, maar niet op de dijk. Wandelaars met honden kunnen dus wel over de dijk lopen. Eerdere stukken van het pad lopen ook door ganzengebied, maar de dijk is vrij toegankelijk (ook voor aangelijnde honden). De volgende tekst vervangen: "(...) fietspad (aan de teen van de dijk) volgen of u loopt op de kruin van de dijk. Na 2,5 km (...)" (...) fietspad (aan de teen van de dijk, echter niet voor honden ) volgen of u loopt op de kruin van de dijk (voor wandelaars met honden verplicht). Na 2,5 km (...) Tracering 27 jul 2016
19 | 3 | 2 terug De wandelaar heeft tussen Oostmahorn en Ezumazijl de keus om te lopen over het fietspad of over de kruin van de dijk. Het verbodsbord (voor honden) staat bij het fietspad, maar niet op de dijk. Wandelaars met honden kunnen dus wel over de dijk lopen. Eerdere stukken van het pad lopen ook door ganzengebied, maar de dijk is vrij toegankelijk (ook voor aangelijnde honden).De volgende tekst vervangen: "U kunt ook het (gemarkeerde) fietspad volgen (...)" U kunt (zonder hond, met hond moet U over de kruin van de dijk) ook het (gemarkeerde) fietspad volgen (...) Tracering 27 jul 2016
25 | - | 5 Restaurant Woudstra in Ee is permanent gesloten. Alternatief (snack-)bar de Boerkes , 200 m. verderop aan de Uniastrjitte 34 bij benzinestation. Helaas pas vanaf 16.00 uur geopend. 07 sep 2016
25 | 1 en 2 | 5 heen "Op de viersprong linksaf, Uniastrjitte. Tegenover café Woudstra rechtsaf, Haven." Op de viersprong linksaf, Uniastrjitte. Eerste weg rechtsaf, Haven. Tracering 18 okt 2016
33 | gehele tekst | A1 terug De route is aangepast aan Variant E van het Nederlands kustpad deel 3: De gehele tekst vervangen. Kruising oversteken (De Wylgen). Bij kruising bij huisnr. 7a rechts aanhouden, met bocht naar rechts mee tot (kp90). Hier linksaf, bij een houten bruggetje aan uw rechterhand van slootkant wisselen (u heeft nu de sloot links van u) en verder naar (kp98). Rechtsaf (Hantumerwei). Na brug scherp linksaf. Langs boerderij, direct daarna rechtsaf, graspad in de richting van woningen. Bij de woning bruggetje over, betonpad langs de woning volgen, de straat oversteken en via een klaphek graspad naar kerk volgen. Klaphek naar kerkhof, via het kerkhof naar de ingang van het kerkhof en daar uw weg vervolgen (Tsjerkepad) tot (kp 99). Rechtsaf (Mockamawei). Deze gaat over in de Aalsumerweg. Vlak voor de rondweg schuin naar rechts en via een fietstunnel onder de rondweg door. Einde fietspad rechtsaf (Stationsweg), direct linksaf (Aalsumerpoort). Brug over. Tweede straat rechts (Koornmarkt). Linksaf (Grote Breedstraat). Rechtdoor (Kleine Breedstraat). Einde weg rechtsaf (Diepswal) tot aan stadhuis op De Zijl. (U kunt hier aansluiten op de reguliere route van het Friese Woudenpad.) Tracering 18 nov 2015
33 | gehele tekst | A1 heen De gehele tekst vervangen omdat de route is aangepast aan Variant E van het Nederlands kustpad deel 3. Leest u in de beschrijving “(kp ..)” dan betreft dit knooppunten van het Wandelnetwerk “Waddenwandelen”. Deze zijn aangegeven met een genummerde blauw-bruine kop op kunststoffen palen van ca. 1 m hoog. Start bij De Zijl/Diepswal in Dokkum. Volg Diepswal in oostelijke richting. Linksaf Kleine Breedstraat, ga verder door Grote Breedstraat. Aan het einde schuin naar rechts, Koornmarkt. Einde links, Aalsumerpoort. Brug over. Op splitsing rechtsaf richting busstation. Na 40 m linksaf het voetpad op, onder de weg door en aan het einde van het pad linksaf (Aalsumerweg). Volg de weg tot (kp99). Ga dan linksaf het Tsjerkepad op. Op het kerkhof in de noordwesthoek de trap naar beneden nemen en via de klaphekjes over het graspad. Dan rechtdoor het betonpad volgen, langs de rechterzijde van de woning, brug over en weer het graspad volgen. Aan het einde van het pad linksaf naar de oprit van de boerderij. U komt uit op de Hantumerwei, hier rechtsaf. Volg het fietspad. 100 m na de bushalte (kp98) linksaf. Het graspad volgen, bij een houten bruggetje van slootkant wisselen en verder tot (kp90), waarna u rechtsaf gaat en de asfaltweg (De Wylgen) volgt tot de kruising bij Hiaure (kp97). Tracering 18 nov 2015
35 | gehele tekst | A2 terug De gehele tekst vervangen want de route is aangepast aan Variant E van het Nederlands kustpad deel 3. Leest u in de beschrijving “(kp ..)” dan betreft dit knooppunten van het Wandelnetwerk “Waddenwandelen”. Deze zijn aangegeven met een genummerde blauw-bruine kop op kunststoffen palen van ca. 1 m hoog. Vanaf het veer naar Ameland (kp86) loopt u zuidwaarts over de Grandyk via (kp 36, 38) naar het witte Dykhuske en naar (kp 37). U vervolgt uw weg zuidwaarts via het voetpad tot de Fiskwei. Die oversteken en de Tsjerkestrjitte nemen. Om de kerk heen lopen en rechtdoor (Hegebuorren). Deze gaat over in Foarstrjitte. Einde linksaf. Einde rechtsaf (Stasjonswei). Bij (kp60) links (Elbasterwei); bij de splitsing bij de Gereformeerde kerk rechts houden (blijft Elbasterwei). Rechtdoor het dorp uitlopen (Elbasterwei). Na 900 m rechtsaf (Elba). Einde weg rechts (Poelewei) tot (kp46) bij Waaxens. Bij (kp46) linksaf (Poelewei). Bij picknickbankjes links een klinkerweg in. Kruis de Fjildbuorsterwei, rechtdoor Heemstrawei. Einde weg (kp 85) rechts (Mellemaweg). Linksaf (Doekemawei) en uw weg vervolgen langs het water. Na de Manege bij de splitsing linksaf (Kolkreed). Dit wordt een beton- en graspad. Aan het eind schuin links, de Hantumervaart oversteken ( links van u ziet u in de verte de Tibetaanse stupa) en rechtdoor (Krûdikker) tot de kruising bij Hiaure (kp97). Tracering 18 nov 2015
35 | gehele tekst | A2 heen De route is aangepast aan Variant E van het Nederlands kustpad deel 3: De gehele tekst vervangen. De weg vervolgen (Krûdikker). (Rechts van u ziet u in de verte de Tibetaanse stupa.) De Hantumervaart oversteken, schuin links en nu de sloot aan uw rechterhand houden. Volg het gras- en betonpad en ga vervolgens rechtdoor over de geasfalteerde weg. Na de manege rechtsaf, langs het water. Aan het einde van de Doekemawei rechtsaf naar (kp85). Linksaf de Heemstrawei in. Kruis na ruim 1 km de Fjildbuorsterwei en volg het pad tot een splitsing aan de rand van Waaxens. Houdt hier rechts aan tot (kp46). Vanaf (kp46) in Waaxens volgt u de Poelewei in een bocht naar rechts het dorp uit. Na ca. 1 km linksaf (Elba). Negeer de doodlopende weg (rechts) en ga bij de volgende splitsing linksaf (Elbasterwei). Volg deze weg tot de Gereformeerde kerk in Holwerd, daar op splitsing links aanhouden. Na 50 m bent u bij (kp60). Hier rechtsaf (Stasjonswei). Na de witte Doopsgezinde kerk linksaf, na 80 m rechtsaf (Foarstrjitte). Deze loopt over in Hegebuorren. Rechtdoor. U passeert de kerk en gaat rechtdoor de Tsjerkestrjitte in. Aan het eind de Fiskwei oversteken en via het fietspad rechtdoor (Grandyk). Bij het witte Dykhuske (kp37) rechtdoor via (kp 38 en 36) (hier kunt u aansluiten op het Nederlands Kustpad) en vervolgens via de veerdam naar de veerhaven (kp86). Tracering 18 nov 2015
41 | 9 -12 | 9 heen "...ca. 1,6 km volgen. "... t/m ... Doorlopen..." ...ca. 1,6 km volgen. Fietspad/schelpenpad blijven volgen door tunnel. Na bocht naar rechts wordt schelpenpad een asfaltpad. Via viaduct autoweg oversteken. Einde fietspad rechtsaf over bewaakte spoorwegovergang. Doorlopen... Tracering 24 jul 2016
41 | 1 - 4 | 9 terug "... de Goddeloze Singel in (10). ... t/m ... en zandweg met fietspad..." ...de Goddeloze Singel in.Na bewaakte spoorwegovergang linksaf, geasfalteerd fietspad. Via viaduct autoweg oversteken. Asfaltpad wordt schelpenpad. Door tunnel en zandweg met fietspad... Tracering 24 jul 2016
47 en 49 | regels bij (13) | 12 en 13 "kerk" De kerk is veranderd in huisartsenpraktijk " 't Betterskip". Tracering 31 jan 2017
47 | 1/2 | 12 heen "Volg de Mounekamp ongeveer 450 m. Dan rechtsaf een zandweg in (...)" Deze tekst vervalt. Volg de Mounekamp ongeveer 150 m. Dan rechtsaf een asfaltweg in, de weg maakt een bocht naar links, eerste zandweg rechtsaf, die u uitloopt (...) Tracering 24 nov 2017
47 | 16/17 | 12 terug "Doorlopen tot een asfaltweg (...) Y-61252/1." Doorlopen tot een aasfaltweg en hier linksaf (Mounekamp). De weg maakt een bocht naar rechts. Einde weg linksaf tot een driesprong met wegwijzer Y-61252/1. Tracering 24 nov 2017
52 | 0 | krt. 15 Er is een horecagelegenheid in Boelenslaan: Theeschenkerij 't Landschap. Hier kunt u door even van de route af te wijken even met een kop koffie o.i.d. uitrusten. 05 sep 2014
54 | 0 | 16 Café/Cafetaria De Terp in Drachtstercompagnie verschaft wandelaars graag iets te eten en/of te drinken. Het cafetaria is normaal geopend tot 23:00 uur. U kunt bellen als u betwijfelt of ze open zijn. De Feart 5 9222 NR Drachtstercompagnie telefoon 0512 341216 Tracering 24 aug 2011
54 | 0 | krt.16 In Drachtstercompagnie is in café Aans de mogelijkheid om even te rusten onder het genot van een drankje. 05 sep 2014
62 | 0 | 19 Paddestoel 23458 staat er niet. P 23458, aangegeven op de kaart bij Olterterp, staat er niet en heeft er (vermoedelijk) ook nooit gestaan Tracering 21 nov 2010
63 | 5 | 19 heen Na 350 m , bij P-63200/002, linksaf het fietspad enz. Na 350 m rechtsaf tussen twee parkeerplaatsen door, bij P-63200/002 linksaf het fietspad enz. Tracering 17 mei 2015
63 | 17 en 18 | 19 terug Bij P-63220/002 rechtsaf, een fietspad in. De zandweg langs het fietspad volgen. Bij P-63200/002 rechtsaf, tussen twee parkeerplaatsen door en aan het einde van het pad linksaf. De zandweg kruist een fietspad. Daarna de zandweg langs het fietspad volgen. Tracering 17 mei 2015
76 | 0 | B2 Paddestoel 23478, op de kaart weergegeven bij Yn 't Fjilt, staat er in werkelijkheid niet. Hij stond er vroeger wel maar is weggehaald en wordt niet vervangen. Tracering 21 nov 2010
84 | 0 | 23 "Koffiekopje" bij routepunt 24 is vervallen Het restaurant bij sluis Nr 2 is reeds geruime tijd geleden gesloten. Tracering 29 mei 2012
95 | 8 t/m 11 | 27 heen "U komt na vele bochten uit (...) op een weg met fietspad (De Jaren) (28). U komt na vele bochten uit bij een hek aan de bosrand. U loopt rechtdoor en heeft een mooi uitzicht op de zadeldaktoren van Vledder. Aan het einde van het pad linksaf, op een kruispunt met fietspad (De Jaren) (28). Tracering 06 aug 2016
97 | 19 t/m 22 | 28 terug "Langs ven ... t/m ... op volgende splitsing rechts aanhouden." Langs ven (hoog gras, modder) en bij bank rechts aanhouden, vervolgens rechtdoor en kruising negeren. Volgende kruising linksaf en direct rechtsaf. Pad van links negeren. Op splitsing links aanhouden. Tracering 24 okt 2017
97 | 3 | 28 heen "Twee paden van rechts negeren." Pad van rechts negeren. Tracering 24 okt 2017
97 | 1 | 28 heen "Weg met fietspad (De Jaren) volgen (...)" Weg naar links (De Jaren) volgen (...) Tracering 06 aug 2016
99 | 15 en verder | 29 heen "De "Heerlijkheid De Eese" is particulier bezit. De wandelroute loopt over het landgoed, maar is niet optimaal gemarkeerd. Als u de kaart en de beschrijving er goed bij houdt, kan het niet misgaan." Tracering 17 nov 2015
101 | r. 16 | 30 heen Bank is weggehaald. De woorden "Langs een bank .." verwijderen. Tracering 08 dec 2011
101 | r. 3 | 30 terug Bank is weggehaald. De woorden "langs een bank .." verwijderen. Tracering 08 dec 2011
101 | - | 30 terug "De "Heerlijkheid De Eese" is particulier bezit. De wandelroute loopt over het landgoed, maar is niet optimaal gemarkeerd. Als u de kaart en de beschrijving er goed bij houdt, kan het niet misgaan." Tracering 17 nov 2015
105 | - | krt. 31 Bij punt (31) is nog een horecagelegenheid nl. Buitengoed Fredeshiem. Deze gelegenheid iets dichterbij de route dan die in De Kom. 07 dec 2014
110 | 0 | C2 Het "Koffiekopje" bij routepunt C2 is vervallen Het restaurant in Noordwolde-Zuid (ligt buiten de route) is geruime tijd geleden definitief gesloten. Tracering 28 mei 2012
112 | 0 | C3 Nieuw: koffie/theetuin in De Hoeve (tevens B&B) Koffie/Theetuin 't Olde Cafe in De Hoeve, Jokweg 1, 8394 VL. Tel: 0561-433227, www.hetoldecafe.nl. De officiele openingstijden zijn: ma t/m zo van 10:00 tot 18:00 uur.Als het mooi weer is is de theetuin open, maar bij minder mooi weer kun je ook terecht als de eigenaar thuis is. Tracering 16 aug 2011
119| r.1 t/m 4|C6 terug Deze tekst vervangen door: Eerste straat rechts langs de haven, Industrie weg. Weg volgen met bocht naar links. Einde weg rechtsaf, Weerdijk. Tracering 26 aug 2013
119| r. 12,13 en 14|C6 heen De tekst vanaf "Weerdijk aflopen ... vervalt: Weerdijk volgen met bocht mee naar rechts, het bedrijventerrein in. Tweede straat linksaf, Industrieweg. U volgt de weg met bocht naar rechts, u komt langs de haven. Einde weg linksaf, ‘t Butent. 30m tot Hoofdstraat in Oldemarkt Ƴ-18440.  Tracering 26 aug 2013
122 | - | krt. C8 Op 300m ten zuiden van de Hesselingenbrug is een camping waar ook een verfrissing gebruikt kan worden: Corrie Froklage Hesselingendijk 8 8371 TA Scheerwolde 0521-371570 corriefroklage@hotmail.com www.deschapenweide.eu Overnachtingen 24 jan 2015
122 | 0 | C8 Paddestoel 25082 staat onjuist op de kaart. De paddestoel staat in werkelijkheid ca. 1 km naar rechts (Naar het Oosten) op de viersprong Voshoek - Thijlingerhoif - Hesselingerweg. Tracering 21 nov 2012
124 | 0 | C9 Theeschenkerij aan de Thijendijk - 100 m noordelijk van de route bij 64564/002 100 meter ten noorden van ps 64564/002 is een rustgelegenheid bij de camping. Mini-camping, kinderboerderij en theeschenkerij De Thijenkaampe Thijendijk 14 8341 TL Steenwijkerwold www.dethijenkaampe.nl Camping open van 1 april tot 1 november Theeschenkerij open van Pasen tot en met de herfstvakantie. Tracering 20 mei 2011
125 | r.12 t/m 18 | krt. C9 heen "... de Kornputsingel oversteken,... t/m ...NS-station Steenwijk (32), het eindpunt van variant C Domelapad." ...de Kornputsingel oversteken en via de trap tegen het talud van de Stadswal naar het wandelpad over de Stadswal. Deze volgen tot over het bruggetje. Linksaf via de trap naar beneden, daarna rechtsaf voor de kerk langs, de Onnastraat in. U komt over de markt en gaat rechtdoor de Kerkstraat in. Bij de Clemenskerk rechtsaf, een tegelpad om de kerk heen. Op de Goeman Borgesiusstraat rechtsaf. Eerste straat linksaf, J.H.Tromp Meesterstraat, bocht naar rechts volgen en rechtdoor het Stationsplein oversteken naar NS-station Steenwijk (32), het eindpunt van variant C Domelapad. Tracering 20 feb 2015
125 | r. 4 t/m 8 | krt. C9 terug "Direct vóór de kerk linksaf... t/m ... Aan het einde..." Direct voor de Clemenskerk linksaf, een tegelpad. Op het pleintje linksaf, Kerkstraat. U loopt rechtdoor over de markt en vervolgens rechtdoor de Onnastraat in tot aan de Stadswal. Via de taludtrap omhoog, direct rechtsaf en het wandelpad over de Stadswal vervolgen tot taludtrap op het einde. Via de taludtrap de Kornputsingel oversteken ... Tracering 20 feb 2015
129 | 0 | 15/16 onder kopje Smallingerland: De haltenamen van Rottevalle en Houtigehage zijn omgekeerd. In Rottevalle is halte Foudenswei In Houtigehage is halte Fabryksloane Openbaar Vervoer 05 jun 2011
41/43 | 0 | 9/10 In de gids worden plaatsnamen helaas niet altijd consequent geschreven in het Fries dan wel in het A.N. kaart 9 Dwarsloane/ Broeksterwâld - Kûkherne kaart 10 Kuikhorne - Zwartkruis De plaatsnaam Kûkherne wordt in het A.N. geschreven als Kuikhorne Tracering 17 mei 2011
52,54,58 | 0 | 15 tm 17 De vermelde afstanden zijn niet juist. De correcte afstanden zijn: kaart 15 Rottevalle - Houtigehage 4.5 km (op blz 52 staat 3.4 km) kaart 16 Houtigehage - De Feart 5.5 km (op blz 54 staat 7.0 km) kaart 17 De Faert - Lijteplein 4.5 km (op blz 58 staat 3.9 km) Tracering 17 mei 2011
54|0|16 Nieuw adres voor koffie en thee etc. B&B Helianthus Zathe, Feart 17 te Drachtstercompagnie, telefoon 0512-342488, Mobiel 0630916338   is gestart met een Koffie&Thee Schenkerij. Zij zijn juist open op de momenten dat de plaatselijke horeca is gesloten. Namelijk van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 en op afspraak.  Helianthus Zathe is is méér dan alleen een B&B, Koffie&Thee Schenkerij en Brocante Woonwinkel, want er werken ook met mensen met een zorgvraag. Tracering 30 sep 2012
p.49|5/6|13 heen Heidebuurtweg Moet zijn:Heidbuurtweg Tracering 15 okt 2013
Steun ons