Routewijzigingen Grenslandpad LAW 11

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen115
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
14 tot 62 | - | 1-21 wijziging busmaatschappij en vervallen lijnen / haltes In heel Zeeland is vanaf 1 maart Connexxion de busmaatschappij. Er zijn heel wat lijnen en/of haltes vervallen, zeker in het weekend. Vaak kan dan wel van de HT (Haltetaxi) gebruik worden gemaakt. Deze brengt u naar een officiële bushalte. Zie www.zeeland.nl/ov . U leest daar o.a. over een speciaal pasje en contant betalen. Openbaar Vervoer 07 mrt 2015
22-25 | -- | 4 en 5 heen De route langs de Eekloosche Watergang kan in het zomerhalfjaar vooral bij nat weer lastig zijn door hoog gras en de aanwezigheid van vee. Wie minder avontuurlijk en over asfalt wil lopen kan de “alternatieve route met hond” volgen, zie de onderbroken lijn op de kaarten. Tracering 01 jun 2018
23 | 1-3 | 4 terug 23/1-3/04 terug: Cursieve beschrijving (regel 5-11) en de onderbroken lijn is de hoofdroute, die door de pachter/boer soms, vooral in het zomer halfjaar, (te) moeilijk voor wandelaars wordt gemaakt. De boer heeft ook markeringen weggehaald. Last van de boer, volg dan de alternatieve route, doorgaande lijn, ook gemarkeerd = bij 48 linksaf. Asfalt volgen 4x rechtsaf tot 66, daar linksaf. Deze alternatieve route kan ook nog tussen 48 en 66 bereikt worden, linksaf, via onverharde weggetjes vanaf de hoofdroute. Tracering 06 apr 2017
23 | 9-11 | 4 heen 23/9-11/04 heen: Cursieve beschrijving (regel 13-17) en de onderbroken lijn is de hoofdroute, die door de pachter/boer soms, vooral in het zomer halfjaar, (te) moeilijk voor wandelaars wordt gemaakt. De boer heeft ook markeringen weggehaald. Last van de boer, volg dan de alternatieve route, doorgaande lijn, ook gemarkeerd = bij 66 rechtsaf. Asfalt volgen 4x linksaf tot 48, daar rechtsaf.Deze alternatieve route kan ook nog tussen 66 en 48 bereikt worden, rechtsaf, via onverharde weggetjes vanaf de hoofdroute. Tracering 06 apr 2017
25 | 13-14 | 5 heen Regel 13 - 14: betonweg is asfaltweg geworden Regel 13 en 14: 2x “betonweg” veranderen in asfaltweg. Na “linksaf” later betonweg toevoegen. Tracering 05 apr 2017
25 | 12 | 05 heen Regel 12: wijzigen "Loop over de onverharde berm van de weg" Regel 12: vervangen door "Aan beide zijden van de rijweg is nu een verhard voetpad”. Tracering 08 dec 2015
25 | 9 | 05 heen regel 9 asterix wijzigen asterix wijzigen: GR 5A volgt nu dezelfde route als Grenslandpad. Tracering 05 sep 2017
25 | 11 | 05 terug regel 11 asterix wijzigen GR 5A volgt nu dezelfde route als Grenslandpad. Tracering 05 sep 2017
25 | 12 | 5 | terug Het pontje is nu weer te gebruiken. Maar als het pontje vastligt als volgt verder wandelen. Wie niet wil omlopen volgt de geasfalteerde Keursteenweg naar Moershoofde en dan via een hoofdweg naar de brug van Sint-Laureins. Voor richting Sluis tegen deze richting in. 04 apr 2015
25 | 9 | 05 terug Regel 9: wijzigen “Volg de onverharde berm van de weg” Regel 9: vervangen door “Aan beide zijden van de rijweg is nu een verhard voetpad”. Tracering 08 dec 2015
25 | 9 | 05 heen Het pontje is nu weer te gebruiken. Maar als het pontje vastligt als volgt verder wandelen. Wie niet wil omlopen volgt de geasfalteerde Keursteenweg naar Moershoofde en dan via een hoofdweg naar de brug van Sint-Laureins. Voor richting Sluis tegen deze richting in. Tracering 13 mrt 2015
25-22 | -- | 5 en 4 terug De route langs de Eekloosche Watergang kan in het zomerhalfjaar vooral bij nat weer lastig zijn door hoog gras en de aanwezigheid van vee. Wie minder avontuurlijk en over asfalt wil lopen kan de “alternatieve route met hond” volgen, zie de onderbroken lijn op de kaarten. Tracering 01 jun 2018
28 | 8 | 5 terug Regel 8: betonweg is asfaltweg geworden Regel 8: “betonweg” veranderen in asfaltweg. Tracering 05 apr 2017
33 | 10 t/m 12 | 8 terug Regel 10 t/m 12 cursief: De GR 5 A....... onregelmatig wijzigen: (De GR 5 A komt hier vanuit Boekhoute samen met de variant van het Grenslandpad. Deze variant komt vanaf Terneuzen of vanaf Hansweert – Perkpolder (= zomerveer, onregelmatige vaart) via Hulst. Op de website staat daar bij Grenslandpad een download van, rechtsonder. 31 mei 2015
33 | 4 t/m 6 | 8 heen Regel 4 t/m 6 cursief: (GR 5A......naar Boekhout) wijzigen (GR 5 A gaat bij de baileybrug samen met de variant van het Grenslandpad in zuidelijk richting naar Boekhoute. Deze variant loopt via Hulst naar Perkpolder – Hansweert (= zomerveer, onregelmatige vaart) of naar Terneuzen. Op de website staat daar bij Grenslandpad een download van, rechtsonder. 31 mei 2015
33 | 14 | 8 heen regel toevoegen regel 14: U kunt ook onder de brug door (struinen). 03 aug 2015
34 | - | 9 heen Bushalte verandering De bushalte bevindt zich nu west van punt 10/west van kpp 69, noord van de fietstunnel. Openbaar Vervoer 12 aug 2016
35 | 1 - 3 | 09 terug Tekst wijzigen van regel 1 tot 3 Regel 1: na “Spanjaardsweg op” veranderen in: Na boerderij (links) schuin linksaf een slingerend zand/graspad gaan volgen. Bij kpp 68 rechtdoor, langs een uitzichtpunt (bankjes). Uitgekomen bij het bos even rechtsaf en direct linksaf een smal bospaadje nemen. “Aan” is dan weer goed. Tracering 05 sep 2017
35 | 16 - 19 | 09 heen tekst wijzigen van regel 16 tot 19 Regel 16: na “linksaf” veranderen in: Eerste pad rechtsaf, zand/graspad, water aan de rechterhand, slingerend langs een uitzichtpunt (bankjes). Bij kpp 68 rechtdoor slingerend tot op een asfaltweg en deze rechtsaf gaan volgen. Tracering 05 sep 2017
36 | - | 10 terug Bushalte verandering De bushalte bevindt zich nu west van punt 10/west van kpp 69, noord van de fietstunnel. Openbaar Vervoer 12 aug 2016
37 | 1* | 10 heen tekst (cursief) tussen heen en terug veranderen ......honden): na de fietstunnel bij kp 69 rechtdoor, fietspad tussen rijwegen, wel gemarkeerd. U komt ...... 31 okt 2014
39 | 12 | 11 terug bij Y-18556 hoort een sterretje =*, de uitleg staat op blz. 37 regel 12: * Y-18556 en slagboom.... Tracering 23 jul 2016
39 | 9 | 11 heen regel 9 na "viaduct" wijzigen Regel 9 na “viaduct” veranderen in: Bij volgende rotonde linksaf, fietspad. Eerste zijweg rechtsaf, slagboom passeren, naar beneden. Grasdijk aan de rechterhand. Op het eind asfaltweg oversteken, langs betonblokken en een grashelling op gaan. Bovenaan rechtsaf op een asfaltfietspad. Verderop langzaam omlaag. Op het eind, bij kpp 31, rechtsaf via het fietspad. Dit pad driekwart om rotonde (rotonde aan linkerhand) volgen en rechtdoor naar bushalte. Tracering 30 aug 2017
39 | 4 | 11 terug Werkzaamheden. Volg de omleidingen over de sluizen, dit kan 3 jaar duren. Regel 4 tekst toevoegen na "richting Hoofdplaat." Tekst toevoegen: "(Bij Y-10008 richting Terneuzen, de sluizen over, is de variant van het Grenslandpad naar Perkpolder of naar Boekhoute via Hulst.)" Op de website staat daar bij Grenslandpad een download van, rechtsonder. De route gaat na de sluizen verder over de dijk langs de Westerschelde (= dus de variant). 13 mei 2018
39 | 10 | 11 heen Regel 10 tekst toevoegen na "vóór derde rotonde rechtsaf." Tekst toevoegen: "(Van links komt de variant van het Grenslandpad vanaf Perkpolder of via Hulst vanaf Boekhoute)" Op de website staat daar bij Grenslandpad een download van, rechtsonder. 31 mei 2015
39 | 3-5 | 11 terug Tekst regel 3 "na een rotonde tot regel 5 "viaduct over" wijzigen De rotonde (rotonde aan de rechterhand) via het fietspad voor driekwart volgen, richting de sluizen = richting Terneuzen. Voor de zeesluis, bij kpp 31, linksaf via een asfaltfietspad, langzaam omhoog. Water van de voorhaven aan de rechterhand. Na een tweede hekwerk, o.a. radar, linksaf een grashelling naar beneden, langs betonblokken. Steeds rechtdoor, nu met een grasdijk aan de linkerhand. Een helling naar links negeren en rechtdoor omhoog, een slagboom passeren, een rijweg oversteken en linksaf over een fietspad (Innovatieweg). Bij een rotonde rechtsaf. “viaduct over” is dan weer goed. Tracering 30 aug 2017
39 | 12 | 11 terug regel 11 na......." slagboom rechtsaf " .......slagboom rechtsaf. (Rechtdoor is struinvariant, deels voor honden verboden, langs de oost- en zuidzijde van de braakmankreek, gemarkeerd. U komt vanzelf na circa 5 km op punt 10 aan de noordzijde van de fietstunnel = kaart 10). Meteen linksaf....... 31 okt 2014
41 | 14 | 12 heen regel 14: kunstwerk is verdwenen regel 14: Langs......zitgelegenheid. weglaten. 12 okt 2016
41 - | 7 - 8 | 12 heen wijzigen tekst regels 7 en 8: “oversteken....... asfaltweg” nieuwe tekst regels 7 en 8: linksaf, naar kruising Tracering 16 jan 2017
41 | 27 - 30 | 12 terug wijzigen tekst regels 27 - 30 “Al snel...... andere oever” Werrilaan vervolgen. Kruising linksaf, West Lange Weg. Bij kp 23 rechtsaf. nieuwe tekst regels 27 - 30: Werrilaan vervolgen. Kruising linksaf, West Lange Weg. Bij kp 23 rechtsaf. Tracering 16 jan 2017
41 | 05 | 12 terug regel 05: kunstwerk is verdwenen regel 05: Langs......zitgelegenheid. weglaten. 12 okt 2016
41 | 34 | 12 terug regel 34:fout nummer wegwijzer "Bij Y-63397" “Bij Y-63397” vervangen door "Y-63379" Tracering 20 jan 2017
47 | 7 | 14 terug Op het westelijke deel van de Koedijk kan een agressieve buizerd voorkomen. Advies van Vogelbescherming: houd het gelaat richting de buizerd en bescherm het hoofd met de armen. 25 jul 2018
47 | 11 | 14 heen Op het westelijke deel van de Koedijk kan een agressieve buizerd voorkomen. Advies van Vogelbescherming: houd het gelaat richting de buizerd en bescherm het hoofd met de armen. 25 jul 2018
49 | 4 | 15 heen regel 4: toevoegen na "spoorlijn over" regel 4: na “spoorlijn over” toevoegen “Direct rechtsaf, het vlindergebied in. Bij paal 34 linksaf. Dit slingerpad brengt je naar een bruggetje. Op de asfaltweg rechtsaf.” Tracering 15 dec 2015
49 | 12 | !5 terug regel 12: toevoegen na "Groenewegje" regel 12: na “Groenewegje” toevoegen “Dit wegje maar even volgen. Linksaf een bruggetje over en het slingerpad door het vlindergebied tot paal 34. Hier rechtsaf en op asfalt linksaf.” Tracering 15 dec 2015
49 | - | 15 Minicamping bij de spoorwegovergang knooppunt 34 Minicamping; Fam.Van der Maas; Groenewegje 5; 4434RG; Kwadendamme; 06-26029988; www.campingzwaakseweel.nl Overnachtingen 21 mei 2016
53 | 10 | 17 heen Regel 10 tekst toevoegen na "Perkpolder." Tekst toevoegen: "(Via dit zomerveer (onregelmatige vaart) komt de variant van het Grenslandpad vanaf Boekhoute via Hulst of vanaf Terneuzen.)" Op de website staat daar bij Grenslandpad een download van, rechtsonder. 31 mei 2015
53 | 14 | 17 terug Regel 14 tekst toevoegen na "van grasdijk op." Tekst toevoegen "(Via het zomerveer (onregelmatige vaart) gaat de variant van het Grenslandpad over Hulst naar Boekhoute en komt daar op de hoofdroute.)" Ook kan via het veer naar Terneuzen gewandeld worden, waar de hoofdroute vanuit de Westerscheldetunnel komt. Op de website staat daar bij Grenslandpad een download van, rechtsonder. 31 mei 2015
55 | 17-18 | 18 terug Wijzigen tekst: Bocht naar ...... linksaf. Bij rotonde fietspad rechtsaf volgen. Bij de volgende rotonde linksaf richting molen. Tracering 15 apr 2016
55 | 14 | 18 terug toevoegen regel 14 na" Slagboom passeren" na Slagboom passeren toevoegen: (met de hond, op asfalt rechtsaf, kruispunt linksaf en fietspad langs de Blauwhoefse Weg gaan volgen – niet gemarkeerd.) 16 nov 2014
55 | 7 | 18 heen toevoegen regel 7 na "Blauwhoefseweg" na Blauwhoefseweg toevoegen: (met de hond, blijf fietspad volgen, kruispunt rechtsaf en bijna direct linksaf via slagboom graspad/grasveld op – niet gemarkeerd.) 16 nov 2014
55 | 4-7 | 18 heen Wijzigen tekst: Het dorp uit en ....... Blauwhoefseweg Na de molen de weg oversteken (rotonde) en rechtsaf via het fietspad aan de oostzijde. Bij de volgende rotonde links afbuigend de Blauwhoefseweg in. Tracering 15 apr 2016
57 | 12-14 | 19 terug Binnen nu en twee jaar wordt er aan de dijk gewerkt. “Bij Radarpost” daarna veranderen: blijf de asfaltweg nog circa 500 m. volgen tot Nolleweg. Via trapjes linksaf nu de dijk oversteken en aan de buitenzijde van de dijk rechtsaf. ”over verharde berm met” klopt dan weer. (nog niet gemarkeerd) 05 dec 2014
57 | 02-05 | 19 heen Binnen nu en twee jaar wordt er aan de dijk gewerkt. dijkovergang met trapjes ”negeren”, dit woord veranderen in ”gebruiken” en aan de binnenzijde van de dijk op asfalt rechtsaf. De tekst “Neem bij de radarpost de tweede weg linksaf,” klopt dan weer. (nog niet gemarkeerd) 05 dec 2014
61 | 3-5 | 20 terug regel 3 tot 5 “en t/m Hier rechtsaf een” wijzigen later verharde weg met een bocht. Nog voor het laatste huis van Roelshoek rechtsaf via een trap naar de buitenzijde van de dijk. Tracering 23 jul 2016
61 | 15 | 20 heen De tekst klopt, maar de lijn op de kaart niet; moet zijn binnendijks en pas de dijk kruisen bij 21. Tracering 23 jul 2016
61 | 12-14 | 20 heen regel 12 -14 “Bovenop t/m grindweg” wijzigen Rechtdoor, trap naar beneden nemen en linksaf, later half verharde grindweg. Tracering 23 jul 2016
61 | 1 | 20 terug De tekst klopt, maar de lijn op de kaart niet; moet binnendijks na punt 21. Tracering 23 jul 2016
71 | 10 | 25 heen tekst regel 10 wijzigen regel 10 tekst wijzigen in : Asfaltweggetje kruisen en bij kp55 eerste pad links aanhouden. Kp 55 op de kaart moet 1 cm. naar rechts. Tracering 01 aug 2016
71 | 13 | 25 terug tekst regel 13 wijzigen regel 13 tekst wijzigen: Bij kp 55 moet worden Na kp 55. Kp 55 op de kaart moet 1 cm. naar rechts. Tracering 01 aug 2016
85 - | 6-7 | 30 heen wijziging tekst na regel 6....bij kp3 rechtdoor. Regel 6/7: ….. bij kp3 rechtdoor. Na de bocht naar rechts bij kp39 linksaf. Bij kp26 ……. Tracering 13 jan 2017
97 | 15 | 35 heen Trekpont uit de vaart De trekpont over de Mark is uit de vaart genomen. De tekst op regel 15 na ** vervalt tot "Trekpont niet bevaarbaar..." 26 sep 2014
97 | 3 | 35 terug Trekpont uit de vaart De trekpont over de Mark is uit de vaart genomen. De tekst op regel 3 ...en oversteken met trekpontje ** vervalt. Volg de onderbroken lijn op de kaart. 26 sep 2014
97 | 10-11 | 35 heen Wijzigen knooppuntnummer: Regel 10/11. "Op asfaltweg (Kerzelseweg) bij kp02 linksaf." Regel 10/11. "Op asfaltweg (Kerzelseweg) bij kp58 linksaf." Tracering 06 feb 2018
97 | 10 | 35 terug Wijzigen knooppuntnummer: regel 10 "tegenover huisnummer 1 (kp02) Regel 10 "tegenover huisnummer 1 (kp58) Tracering 06 feb 2018
99 | 14-15 | 36 heen regel 14 - 15 wijzigen…. Na 100 m op volgende splitsing links aanhouden. regel 14 - 15…. Na 100 m op volgende splitsing rechts aanhouden. 28 aug 2015
99 | 9 | 36 terug regel 8: wijzigen "rechtsaf" regel 8: "rechtsaf" wijzigen in "rechts aanhouden" 28 aug 2015
104 | 5-11 | A2 terug Nieuwe route door Breda. ) Na Regel 5: "….. Aan het eind van het Kasteelplein (kp76) rechtsaf, Reigerstraat*." wijzigen. De oude markering is weggehaald en de nieuwe aangebracht. Mensen die de oude route willen lopen, kunnen via de knooppunten uit het boekje deze route volgen. Voor de Grote Kerk gaat u linksaf de Grote Markt op. LET OP! (moeilijk te markeren) Tussen het oude stadhuis (VVV) en restaurant De Colonie gaat u linksaf het Stadserf in. Aan het eind van de “gang” links aanhouden. U komt langs het beeld van de “Turfschipper van Breda”. Na het beeld gaat u onder de poort door en slaat rechtsaf (St. Annastraat) **. Steeds rechtdoor, Molenstraat. Aan het einde rechtsaf, Oude Vest. Bij de voetgangersoversteekplaats steekt u de Oude Vest over. Aan de overkant links en meteen weer rechtsaf, Nonnenveld. U loopt met de bocht mee naar rechts. Aan het eind van de weg linksaf en weer met de bocht mee naar rechts. Net na de bocht op de splitsing rechtsaf het voetpad op (Parade). Na het speeltuintje linksaf. Aan het eind van de Parade rechtsaf, Het Bolwerk . Aan het eind weer rechtsaf, Vierwindenstraat. Voorbij het MEZZ linksaf, via voetgangersoversteekplaats oversteken en het Van Coothplein op. Bij kp10 rechtdoor en voor een kleine rotonde linksaf, Nieuwe Ginnekenstraat ….. …….(einde routewijziging) (A2) *Wanneer u bij kp76 linksaf gaat ziet u links van u het hek van het Park Valkenberg. Even voorbij het hek ziet u links de ingang van het Begijnhof; een aantrekkelijk hofje. ** Aan de linkerkant van de St.Annastraat ziet u de ingang van de Willem Merkxtuin; de moeite waard om even in te lopen.(als de poort open is). Tracering 05 apr 2015
104 | 14-20 | A2 heen Nieuwe route door Breda. Na regel 14: "…..Bij een kleine rotonde aan het eind van de Nieuwe Ginnekenstraat, rechtsaf, Van Coothplein" wijzigen De oude markering is weggehaald en de nieuwe aangebracht. Mensen die de oude route willen lopen, kunnen via de knooppunten uit het boekje deze route volgen. Bij kp10 rechtdoor. Aan het eind van het Van Coothplein links aanhouden en voorbij de frituur steekt u via de voetgangersoversteekplaats over en gaat dan rechtsaf, Vierwindenstraat. Eerste weg linksaf, Het Bolwerk. Voor een speeltuintje linksaf en daarna meteen rechtsaf. Einde voetpad linksaf, Nonnenveld. Eerste weg, Nonnenveld 99a-99a t/m 115, rechtsaf en met de bocht mee naar links lopen. Aan het einde van deze weg steekt u, bij de voetgangersoversteekplaats, de Oude Vest over. Aan de overkant rechtsaf. Eerste weg linksaf, Molenstraat. Op de volgende twee kruisingen rechtdoor, Sint Annastraat. Na huisnummer 19 linksaf door de poort het Stadserf in*. Na het beeld van de “Turfschipper van Breda” links door de poort. U komt uit op de Grote Markt. Hier rechtsaf langs het oude stadhuis (VVV) en de Grote Kerk. Aan het eind van de Grote Markt rechtsaf, Reigerstraat. Bij kp76** linksaf het Kasteelplein op …….(einde routewijziging) * Aan de rechterkant van de St.Annastraat ziet u de ingang van de Willem Merkxtuin; de moeite waard om even in te lopen.(als de poort open is). **Wanneer u bij kp76 rechtdoor loopt ziet u links van u het hek van het Park Valkenberg. Even voorbij het hek ziet u links de ingang van het Begijnhof; een aantrekkelijk hofje. Tracering 05 apr 2015
105 | 23 | A2 heen Tot eind 2016 wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw station Breda. De officiële stationsentree aan Centrumzijde is tot die tijd afgesloten. Regel: (kp72). Via de Willemstraat komt u bij het station uit. “Groene Loper”. Aan het eind van de Willemstraat rechtsaf, de “groene loper” blijven volgen. Einde weg linksaf en direct weer rechtsaf. Over de “groene loper” komt u via een hoge trap op een voetgangersbrug, die u over het spoor naar de perrons van het station brengt. Tracering 07 feb 2015
105 | 21 | A2 heen toevoegen regel 21 Kasteel van Breda : Museum KMA gratis op dinsdag van 11h-15h te bezoeken 14 jun 2015
105 | 1 | A2 terug Tot eind 2016 wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw station Breda. De officiële stationsentree aan Centrumzijde is tot die tijd afgesloten. Regel 1: Via een hoge trap aan het eind van elk perron komt u op een voetgangersbrug. U gaat rechtsaf en verlaat het station aan Centrumzijde. Onderaan de trap gaat u rechtsaf en volgt de “Groene Loper”. U neemt de eerste straat linksaf, Willemstraat. Loop aan de rechterzijde van deze straat i.v.m. oversteken; hier bent u weer op de route. Tracering 07 feb 2015
105 | 3-4 | A2 terug toevoegen regel 3-4 Kasteel van Breda : Museum KMA gratis op dinsdag van 11h-15h te bezoeken 14 jun 2015
107 | 7 | 38 terug Wijziging regel 7 tekst " slagboom passeren "weg Regel 7: "...en bij kp63 linksaf." Tracering 06 feb 2018
107 | 12 | 38 heen wijziging regel 12 tekst " slagboom passeren "weg Regel 12 :“Na 50m bij kp63 linksaf, breed bospad” Tracering 06 feb 2018
108 | 39 verplaatsing kp41 Het kp41 op de kaart is in het veld verplaatst naar routepunt 39. Tracering 07 feb 2015
117 | 16 | B1 heen Regel 16 na (kp62) "rechtsaf" wijzigen "rechtsaf" wijzigen in "linksaf" Tracering 07 feb 2015
117 | 16 | B1 heen Regel 16: "Kruisingen van zandpaden (kp62) rechtsaf" wijzigen Regel 16: "Kruisingen van zandpaden ( kp62) linksaf" ……. 22 nov 2014
117 | 18 | B1 heen Regel 18: vanaf "( let op......)" De tekst in regel 18 "( let op de kruisjes op het wegdek! )" verwijderen. Tracering 07 feb 2015
119 | - | 42 nieuwe horeca op de route Café Restaurant Roovertsche Leij, Gorps Baantje 1, 5051 PX Goirle, www.roovertscheleij.nl 29 aug 2015
119 | - | 42 Hotel en restaurant Klooster Nieuwkerk In Klooster Nieuwkerk is een hotel gevestigd. Naast overnachten kun je er ook wat drinken en/of eten. Overnachtingen 13 apr 2019
119 | - | 42 bushalte Turnhoutse Baan Waar de LF 11 de Turnhoutse Baan kruist is een bushalte van lijn 450 (Tilburg-Turnhout) van De Lijn. Dit is een Belgische; niet te vinden bij 9292. Naam van de halte: Natuurpoort Roovertsche Leij. OV-Chipkaart NIET bruikbaar. Openbaar Vervoer 13 apr 2019
123 | 44 bushalte op ca. 3 km. Om gebruik te maken van het O.V. gaat u vanaf kp34 via de Oude Trambaan in NO-richting naar Esbeek. Bushalte op ca.3 km. Wie met het O.V. reist naar Esbeek stapt uit op de Esbeeksestraat en loopt in z.o- richting via de Oude Trambaan tot kp34. Hier komt u weer op de route. Openbaar Vervoer 07 feb 2015
127 | 2 | 46 heen DROGE VOETEN VARIANT. Na hevige regenval of een langdurige regen periode is de route langs de Moerbleek, ri. Kp91 en 90 vaak onbegaanbaar door hoog water, moerasgebied. ga bij kp19 linksaf en loop via de kp63 naar kp90 en vervolg vanaf hier weer de route Tracering 13 jan 2017
127 | 33 | 46 terug DROGE VOETEN VARIANT. Na hevige regenval of een langdurige regen periode is de route langs de Moerbleek, ri. Kp90 en 91 vaak onbegaanbaar door hoog water, moerasgebied. ga bij kp90 schuin rechtdoor en loop via kp63 naar kp19 en u komt hier weer op de route Tracering 13 jan 2017
129 | 6-7 | 47 heen Wijzigen regel 6 - 7 " Neem bij (kp97) .....rechtsaf" Regel 6 - 7 :”Bij kp97 rechtsaf, breed bospad met slagboom in." Tracering 06 feb 2018
135 | - | 49 heen Voor kaartpunt 50, wandelknooppunt 83 gaat de wandelroute over een stuk grasland op de grens van de Reuselse Moeren. Na een langdurige regenperiode kan dit gedeelte van de route zeer drassig zijn door de hoge waterstand. Hoge, waterdichte wandelschoen worden aanbevolen. 13 jan 2017
135 | 11 | 49 heen fout in tekst vanaf regel 11: ….. einde gaat u bij een bankje een brug over. Linksaf, Reuselse Moeren in. Volg het pad langs de linkeroever van de sloot. Op driesprong links aanhouden. Op volgende driesprong …… regel 11: ….. einde gaat u bij een bankje een brug over. Rechtsaf, Reuselse Moeren in. ….. Tracering 15 aug 2015
135 | 1 | 49 heen fout in tekst vanaf regel 1: (49) Natuurpad rechtdoor volgen en direct na huisnr. 8 rechtsaf oever links van sloot over. Einde linksaf en bij bankje rechtsaf. Einde linksaf, brede zandweg. Op driesprong (kp32) rechtdoor………… (49) Bij (kp34) rechtsaf. Natuurpad (rechtdoor volgen). Het smalle pad met bochten naar links en rechts blijven volgen en bij bankje rechtsaf ….. Tracering 15 aug 2015
135 | 5-6 | 49 terug fout in tekst vanaf regel 5: ….. slagboom en een bruggetje over (bank). Rechtsaf pad vervolgen. Eerste pad linksaf, langs de bosrand. ….. slagboom en een bruggetje over (bank). Linksaf, pad langs de bosrand. ….. Tracering 15 aug 2015
141 | 16-17 | 52 heen wijzigen vanaf regel 16: Op ….. (Witrijtseweg) met kp68. vanaf regel 16: Op driesprong rechts aanhouden langs bosrand en na ca. 25m rechtsaf. Langs “Natuurpoort” en op de splitsing met kp68 rechtsaf. (53). Tracering 23 aug 2015
141 | 1 | 52 terug wijzigen vanaf regel 1: Ga ….. Witrijtseweg (53) vanaf regel 1: (53)Bij kp68 linksaf, zandpad en langs een “Natuurpoort”. Aan ….. Tracering 23 aug 2015
143 | 1-3 | 53 heen Aanvulling : Opmerking over landschapscamping met horeca. Blz.143; regel 1-3; kaart 53 wijzigen Bij kp68 rechtsaf, bospad. Zijpaden links en rechts negeren. Einde bospad op kruising met brede zandweg linksaf. Asfaltweg rechtdoor oversteken, Kleine Witrijt. Bij “Natuurpoort” kp67 rechtdoor. Weg wordt …… Tracering 13 jan 2017
143 | 11-14 | 53 terug wijzigen vanaf regel 11 :Ga ….. Wirijtseweg (kp68) vanaf regel 11: Ga na huisnummer 5A kp67 rechtdoor. Asfaltweg blijven volgen tot kruising. Deze asfaltweg (Witrijtseweg) rechtdoor oversteken, zandweg. Op kruising met bospaden na ca.75m rechtsaf, bospad in. Bospaden naar links en rechts negeren. Einde bospad, bij kp68 linksaf, zandweg. (53). Tracering 23 aug 2015
143 | 1-3 | 53 heen wijzigen vanaf regel 1: Op ….. asfaltweg(Kleine Witrijt). vanaf regel 1: Bij kp68 rechtsaf, bospad. Zijpaden links en rechts negeren. Einde bospad op kruising met brede zandweg linksaf. Asfaltweg rechtdoor oversteken, Kleine Witrijt. Bij “Natuurpoort” kp67 rechtdoor. Weg wordt …… Tracering 23 aug 2015
143 | 1-3 | 53 landschapscamping met horeca bij kp67 *Bij kp67 is landschapscamping “De Kleine Witrijt”. De camping heeft ook een zorgboerderij en de daarbij behorende Horeca “De oude Belg” ( is zeker de moeite waard.) Overnachtingen 13 jan 2017
145 | 6 | 54 heen Alternatief i.v.m. Horeca Regel 6:…..en na circa 25m rechtsaf. Einde (Panberg) tweede weg rechtsaf. Pad blijven volgen tot aan de verharde weg (Postelseweg) Weg oversteken (!!) kp32 linksaf. Horeca Ter Spegelt. Vervolg route: vanaf Ter Spegelt rechtsaf en fietspad blijven volgen. Na circa 500m komt u weer op de route. Tracering 13 jan 2017
145 | 22 | 54 terug Alternatief i.v.m. Horeca regel 22 :…..Na circa 500m na het sportcomplex (kp32 is hier verplaatst) rechtdoor, fietspad blijven volgen tot “Natuurpoort / Ter Spegelt” kp32. Vervolg route: Postelseweg oversteken (!!) en rechtdoor zandpad volgen. Op viersprong tweede pad links (richting kp31). U bent weer op de route. Tracering 13 jan 2017
145 | 11 | 54 terug wijziging tekst vanaf regel 11 Regel 11: …… twee brede zandpaden. Kruising van zandwegen oversteken en meteen daarna rechtsaf smal bospad. Einde bospad, op vijfsprong, eerste weg linksaf en na ca. 25 m. rechtsaf een smal bospad in. Dit pad met de bochten mee naar links en rechts (2x) blijven volgen. Op kruising van bospaden rechtdoor. Op volgende kruising linksaf. Aan het einde rechts aanhouden. …… 11 okt 2014
145 | 3 | 54 heen wijziging tekst vanaf regel 3 Regel 3: ….. Eerste pad linksaf. Vervolgens het eerste smalle bospas rechtsaf. Op kruising bospaden rechtdoor. Bospad met de bochten mee naar links en rechts (2x) blijven volgen. Einde bospad linksaf. Op vijfsprong eerste pad rechtsaf, bospad. Aan het einde van dit pad linksaf brede zandweg oversteken. …… 11 okt 2014
149 | 20 | 55 terug tekst wijzigen na regel 20: ....na tunnel regel 20 …., na tunnel. ( Het nummer Y11947/14 staat niet meer op de paal) Fietspad vervolgen. Daarna het voetpad langs het busstation volgen. Op kruising …….. Tracering 13 jan 2017
149 | 2 | 55 heen tekst wijzigen na regel 2: ….,Nieuwstraat vervolgen. Bij busstation rechtdoor over het voetpad, rechts van busstation. Daarna het fietspad rechtdoor volgen en na ca. 200m door de tunnel. ( het nummer Y11947/14 staat niet meer op de paal) Tracering 13 jan 2017
149 | 10-11 | 55 heen Tekst wijzigen regel 10 -11 ….”Nu steeds rechtdoor lopen ….. langs P-23439 en kp90”. Nieuwe tekst: ….”Na splitsing tweede pad linksaf. Bij asfaltweg oversteken. Eerste zandweg rechtsaf. Aan het eind bij P-23439 en kp90 asfaltweg rechtdoor vervolgen”. Tracering 06 feb 2018
149 | 1-2 | 55 terug Tekst wijzigen regel 1-2 : "Na P-23439 en kp90 ……. Linksaf een bospad in. Nieuwe tekst: “Bij P-23439 en kp90 zandweg schuin rechtdoor (De Stevert) vervolgen. Richting kp88. Einde zandweg linksaf. Bij asfaltweg oversteken. Eind van het pad rechtsaf. Op splitsing links aanhouden”. Tracering 06 feb 2018
171 | - | 65 Droge voeten variant Indien het graspad door het Wijffelterbroek slecht begaanbaar is vanwege hoog water, kunt u gebruik maken van deze variant. Gemarkeerd : stickers met opdruk “Variant” Tracering 13 jan 2017
Steun ons