Routewijzigingen Grenslandpad LAW 11 OUD

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
     Tracering 25 jun 2019
Tracering 25 jun 2019
22 t/m 77 | algemeen | 1 t/m 22 Aanpassing LAW markering in de Provincie Zeeland in verband met de integratie van het Grenslandpad in Wandelnetwerk Zeeland Grenslandpad kaart 1 t/m kaart 22: In heel Zeeland, alleen waar de LAW samenloopt met het Wandelnetwerk Zeeland, vinden we de LAW markeringen verkleind op de zwarte palen van het netwerk. De markeringen bevinden zich op groene schildjes. Tracering 06 okt 2010
22 | - | 1 Tijdelijk bericht in verband met de nieuw geplaatste handwijzer in Sluis. Grenslandpad LAW 11 kaart 1 blz 22. Op de nieuwe handwijzer bij het begin/eind van het Grenslandpad staat Aardenburg aangegeven.Voorlopig wordt dit stadje niet aangedaan, maar geldt totdat de nieuwe gids uit komt, dat het pad gewoon verloopt via Middelburg - Eede - Sint Laureins, zoals in de huidige gids staat.   Tracering 20 jun 2012
22 | - | 1 Grenslandpad LAW 11 kaart 1 blz 22. Op de nieuwe handwijzer bij het begin/eind van het Grenslandpad staat Aardenburg aangegeven.   Voorlopig wordt dit stadje niet aangedaan, maar geldt wellicht totdat de nieuwe gids uit komt, dat het pad gewoon verloopt via Middelburg - Eede - Sint Laureins, zoals in de huidige gids staat. Tracering 18 jul 2012
23 | 5 | 1 Als de pont Ik Kobus uit de vaart is  Als de pont Ik Kobus uit de vaart is ziet u op de knooppuntpaal 61 van het wandelnetwerk een bordje bevestigd, dat aan geeft dat u nu de ander oever van de vaart via de brug moet/kan bewandelen - anders is het daar altijd verboden! Er hangen speciale bordjes! Als blijkt dat er ondanks dat er geen bordje hangt, de pont toch uit de vaart is, probeer dat dan ergens door te geven. In dat geval loopt u ca 2 km verder naar de volgende brug en komt via de andere grasoever terug. Tracering 29 okt 2012
23 | 5 | 1 terug Als de pont Ik Kobus uit de vaart is Na "Ik Kobus": Als de pont uit de vaart is hier rechtsaf, dat is alleen dan toegestaan, anders nooit. Er hangen speciale bordjes.Via de volgende brug naar de andere oever. 15 jul 2014
23 - 7 - 1 heen Als de pont Ik Kobus uit de vaart is Na "Ik Kobus": Als de pont uit de vaart is hier rechtsaf, dat is alleen dan toegestaan, anders nooit. Er hangen speciale bordjes.Via de volgende brug naar de andere oever. Tracering 16 jul 2014
25 | 1 | 2 Heille - Lapschreure Bij Y-11037 ... gruisweg. Op een T-splitsing rechtsaf ... Op een T-splitsing (3) rechtsaf ... Tracering 04 jan 2014
25 | 9 | 2 Lapscheure - Heille Deze weg 1 km aflopen ... dorp Heille Deze weg ca. 500 m aflopen. Rechtsaf het verharde fietspad op (3). Tracering 04 jan 2014
25 | 5 | 2 Tekst wijzgingen in verband wijzigingen in het "landschap". ......."versperd is door prikkeldraad en schrikdraad, maar u mag hier gewoon doorlopen"..... vervangen door...... "doorgangen voorzien zijn van houten hekjes"...... Tracering 13 jun 2012
27 | 1 | 3 Heille - Eede In het dorp Heille ... tot bij grenspaal 349 (4) U volgt het kerkpad/verharde fietspad (3) tot het Belgische Middelburg. Hier via een klinkerstraat ... de Schorreweg. Na 400 m, direct na huisnummer 4 weer linksaf een verhard fietspad op. Waar de weg naar links buigt gaat u rechtdoor over een kerkpad. U komt uit in het grensdorp Eede. Hier even linksaf tot bij grenspaal 349 (4) Tracering 04 jan 2014
27 | 1 | 3 Eede - Heille Bij grenspaal 349 (4) .... bij wegwijzer Y-11037 (3) Bij grenspaal 349 (4) de straat oversteken, even linksaf en tegenover huisnummer 57A rechtsaf een kerkpad volgen. Bij een zijweg van rechts gaat het pad over in een verhard fietspad. het pad komt uit op een verharde weg in het Belgische Middelburg. ... Aan het eind rechtdoor langs een boerderij een kerkpad/verhard fietspad volgen. Op het eind linksaf, u komt uit op een gruisweg (3). Tracering 04 jan 2014
33 | 3 | 5 Naam van brug die in regel 3 staat is gewijzigd. (zowel voor heen als terug route) de naam Sint Margrietebrug wijzigen in Langewegbrug. Tracering 31 mrt 2012
35 | 2 | 6 Brug niet oversteken maar hier de wintervariant volgen. De zomervariant langs de Boerekreek niet meer gebruiken. Tracering 04 jan 2014
35 | 3 | 6 Haantjesgatpolder - Oostpolder ... en 50 m voor een haakse bocht .... sloot oversteken en het oeverpad vervolgen. ... en bij haakse bocht naar rechts meedraaien. Rechtdoor ( is de wintervariant; is nu de enige route) en op kanaaldijk rechtsaf. Brug over het Leopoldkanaal oversteken en direct linksaf met het kanaalwater weer aan de linkerhand. Bij de volgende brug rechtdoor het oeverpad vervolgen. Tracering 04 jan 2014
35 | 5 | 6 De zomervariant niet meer gebruiken, volg hier de wintervariant Tracering 04 jan 2014
35 | 2 | 6 Oostpolder - Haantjesgatpolder De brug van St. Jan in Eremo oversteken .... en naar links de betonnen dijkweg volgen. Aan het eind rechtsaf, een betonweg langs een dijk. De brug van St. Jan in Eremo voorbij gaan en kanaalwater aan de rechterhand houden (Is wintervariant; is nu enige route). De volgende brug oversteken en direct rechtsaf kanaalwater weer rechts houden. De eerstvolgende weg linksaf naar beneden. Rechtdoor en na een haakse bocht naar links volgen we een betonweg langs een dijk. Tracering 04 jan 2014
38 | - | 8 Er zijn meldingen binnengekomen van (te)hoge begroeiing in de zomermaanden van het gedeelte wat aangegeven staat op kaart 8, beginpumt 8 tot de aansluiting op de GR5A ( 20 mei, begin juli en midden september 2010 gemaaid. Dus in 2011 worden geen grote problemen verwacht.!) toegevoegd 28 oktober 2011 : Het pad is grotendeels redelijk te belopen, zeker in het winterhalfjaar. Het pad kan wel problemen opleveren voor 15 juni, pas na deze datum kan het pad voor de eerste keer gemaaid worden, wegens de natuurwaarden. Wie de begroeiing van dit unieke gedeelte (1,5 km) te hinderlijk vindt, kan voor de Noorddijk kiezen (zuid paralel aan het water). Dit gedeelte is niet gemarkeerd behalve een stukje GR5A. Wandelaars met een lange broek zullen nauwelijks hinder ondervinden. Tracering 04 jan 2014
45 | 1 | 10 heen Regel 1 vanaf punt 10: tijdelijke wijziging i.v.m. werkzaamheden Einde Spanjaardsweg (punt 10) linksaf. Rechtsaf over de gedeeltelijk vrijgegeven rotonde. Rechtsaf over een fietspad. Even verder linksaf de drukke rijweg oversteken naar de Braakmanweg. 05 mei 2014
45 | 9 | 10 terug Regel 9 bij punt 10: tijdelijke wijziging i.v.m. werkzaamheden Vanaf punt 10. Rijweg oversteken naar fietspad en rechtsaf. Linksaf over de gedeeltelijk vrijgegeven rotonde. Linksaf en rechtsaf, nu over de Spanjaardsweg. 05 mei 2014
45 | heen | 10 heen Braakman omleiding deze route is gemarkeerd Braakman - Dowweg: N.B. Na half juni alleen nog de fietstunnel gebruiken van Spanjaardsweg – Braakmanweg en v.v. Bijna direct linksaf over een schelpenvoetpad. Einde pad linksaf en direct rechtsaf naar parkeerplaats Staatsbosbeheer. Na P-plaats rechts aanhouden, schelpenpad. Sla nog tweemaal rechtsaf (steeds schelpenpad) en steek gravel fietspad over. Later op verharding gaat u achterom schuur, schuur links houden (informatie SBB). Nu wat naar rechts, graspad langs hekwerk en hoogstam boomgaard (met info). Steek gravelfietspad over naar smal slingerend graspaadje. Op het eind rechtsaf, breder graspad. Steeds rechtdoor tot op gravelfietspad. Linksaf en 30 m. verder ongeveer rechtdoor, graspad. Zijpaden negeren, tot bovenop dijk (afrastering links). Rechtsaf en helemaal volgen tot op asfalt, rechtsaf. Dit pad wordt gravel. Na vier bochten splitsing fietspaden. Op de splitsing gravelpad rechtsaf. (fietsrichting 17). Na een S-bocht neemt u graspad aan linker zijde van een greppel rechtdoor. Dit pad volgt de dijk met enkele bochten en gaat langzaam omhoog en later omlaag. Beneden rechtsaf. Gravelfietspad oversteken, afrastering rechts. Op het eind linksaf en rechtsaf. U loopt nu op een tweezijdig asfaltfietspad en volgt dit met enkele bochten (11) tot een kruispunt met slagboom. Op het “kruispunt” rechtsaf en meteen linksaf, Lovenweg, Tekst bij kaart 11 regel 3/4 “over een polderweg ………enz klopt dan weer. * (Rechtsaf, rechter fietspad, is alternatief/variant, TIJDELIJK AFGESLOTEN wit-rood gemarkeerd met schuin-verticale witte streep erdoor, via de oostzijde van de Braakmangeul – niet beschreven. U komt na ca. 5 km. vanzelf uit bij handwijzer 18556 op kaart 11.Een gedeelte is voor honden verboden.) Tracering 08 feb 2014
45 | terug | 10 terug Braakman omleiding deze route is gemarkeerd Dowweg - Braakman 2e alinea regel 8 ”Na ruim 1,5 km bij een kruispunt” het vervolg veranderen in: met slagboom,** rechtsaf en meteen linksaf richting Hoofdplaat over een tweezijdig asfaltfietspad. Dit met enkele bochten volgen. Na de Braakmankreek linksaf graspad en direct rechtsaf met de afrastering van Staatbosbeheer links van u. Steek een gravelfietspad over. Linksaf, dit graspad volgt de dijk met enkele bochten, gaat omhoog en later langzaam omlaag. Op het eind van een greppel ongeveer rechtdoor over een gravelfietspad naar een splitsing. Linksaf, fietsrichting 11, het gravelfietspad met vier bochten volgen. Het wordt asfalt. U negeert een fietspad naar links, naar beneden. Bij het volgende grasdijkje linksaf. Dit een heel eind gaan volgen. Voor een afrastering linksaf naar beneden en rechtdoor. Alle zijpaden negeren. U komt uit op een gravelfietspad. Rechtsaf en na 30 m. weer rechtsaf, breed graspad, dat naar links draait. Na ca. 200 m. linksaf een smal graspaadje inslaan. Het gravelfietspad kruisen. Langs een hoogstam boomgaard (info) en een hekwerk naar een schuur. U houdt de schuur (informatie van Staatsbosbeheer) aan uw rechterhand. Rechtsaf, rechtdoor voorlangs, eerst verhard, dan een schelpenpad. Steek weer een gravelfietspad over. Nu op de schelpenpaden steeds linksaf, tot op een parkeerplaats. Na P-plaats linksaf en direct rechtsaf over schelpenvoetpad. Op het eind rechtsaf Braakmanweg. **(Rechtdoor is alternatief/variant, TIJDELIJK AFGESLOTEN gemarkeerd met een gewone wit-rode markering met een schuin-verticale witte streep erdoor, via de oostzijde van de Braakmankreek – niet beschreven. U komt na ca. 5 km vanzelf uit bij punt 10 op kaart 10. Een gedeelte is voor honden verboden) N.B. Na half juni alleen nog de fietstunnel gebruiken van Spanjaardsweg – Braakmanweg en v.v. 07 feb 2014
51 | 6-7 2e alinea | 12 wijzigingen bladzijde 51 richting Sluis regel 6 - 7. .....'s-Heerenhoek af. Al vlug, na huisnummer 56, na watergang direct linksaf graspad,steeds water aan de linkerhand.(honden verboden) Meedraaien en asfaltweg oversteken. Graspad gaan volgen aan de andere oever, dus water nu aan de rechterhand, steeds rechtdoor. Asfalt boven op de dijk bij soort "rotonde" linksaf en rechtsaf de Lage Noordweg op...... (met de hond: volg tekst en/of lijn in de gids- niet (meer) gemarkeerd) Tracering 04 okt 2010
51 | 2 | 12 Richting Sluis: nieuw tracé i.v.m meer onverhard, markering is aangepast, lengte van de route is 500 m toegenomen. regel 2 Vlaandertsedijk op. ..... daarna veranderen in Op kruispunt met de Zuidlandseweg rechtsaf. Verderop steeds linksaf, de dijk op, eerst asfalt, even grindkarrenspoor (Boomdijjk), dan rechtsaf een grasdijk. Via een houten kunstwerk met zitgelegenheid. Uitgekomen vlak voor een voorrangsweg linksaf via een oud asfaltwegje. Op het eind linksaf en in de tweede bocht rechtsaf. Regel 3 langs een hek de onverharde Meerkotsedijk op. .... enz. Tracering 03 jan 2014
51 | 9,10 | 12 Richting Thorn: Nieuw Tracé i.v.m meer onverharde route: vanaf regel 9 (markering is aangepast)Nieuw tracé is 500 m. langer. regel 9 Aan het einde van de dijk een hek over en...(daarna veranderen in) linksaf de geasfalteerde Meerkotsedijk een stukje volgen. Eerste weg rechtsaf, iets omhoog. Op het eind rechtsaf naar een grasdijk (Boomdijk). Via een houten kunstwerk met zitgelegenheid. Tenslotte linksdraaiend, even een grindkarrenspoor volgen, naar asfalt. Nu steeds rechtsaf om uiteindelijk een recht polderweggetje (Vlaandertseweg) te volgen naar een kruispunt boven op de Vlaandertsedijk. Hier linksaf. Regel 10 "tot een T-splitsing. Hier" .... enz Tracering 03 jan 2014
51 | 5-6 | 12 wijzigingen op bladzijde 51 richting Thorn regel 5 - 6: ....'s-Heerenhoek direct rechtsaf de dijk af graspad langs een watergang, water aan de linkerhand.(honden verboden) Steeds rechtdoor en via een oversteek van een asfaltweg de andere zijde van de watergang gaan volgen dus water nu steeds aan de rechterhand. Rechtsaf de kaarsrechte Werrilaan op. Na het kruisen van ....... (met de hond: volg tekst en/of lijn in de gids-is niet (meer) gemarkeerd!) Tracering 04 okt 2010
53 | 2 en 5-7 van 2e alinea | 13 wijzigingen bladzijde 53 richting Sluis regel 5 - 7. ....Nissezandweg in. (buiten broedseizoen)(honden verboden)(tijdens broedseizoen 15-3 tot 15-7 lees hieronder) Direct na boerderij via een overstapje linksaf door het weiland watergang aan de rechterhand.(kan drassig zijn-"Laarzenpad") Later brugje over en rechtdoor tot op asfalt, hier rechtsaf. Even verder, bijna na de weel (water), linksaf, Nieuwekamerseweg..... Tijdens broedseizoen:..... Nissezandweg in. en verder zoals in de gids vermeld wordt (gemarkeerd als variant- LAW-teken met schuine verticale witte streep) tweede regel: van Nisse op gaan. Direct na de kerk schuin linksaf verharde wandelpaden gaan volgen over het plein. Hierbij waterput (vaete), muziekkiosk, oude waterpomp en elektriciteitshuisje aan de linkerhand houden. Linksaf en rechtdoor, Paul Krugerstraat ....... Tracering 04 okt 2010
53 | 5-8 en 10-11 van 1e alinea | 13 wijzigingen bladzijde 53 richting Thorn regel 5 - 8. .....Schouwersweel rechtsaf (buiten broedseizoen)(honden verboden)(tijdens broedseizoen 15-3 tot 15-7 lees hieronder) op een "kruising" na een picknickplaats linksaf graspad, watergang aan de linkerhand. Verderop, brugje oversteken en rechtdoor blijven gaan.(kan drassig zijn- "laarzenpad") Via een overstapje weer op asfalt rechtsaf, Nissezandweg ....... Tijdens broedseizoen: .....Schouwersweel en verder zoals in de gids vermeld wordt (gemarkeerd als variant-LAW-teken met schuine verticale witte streep) twee voorlaatste regels: ......even rechtdoor dan rechtsaf verharde voetpaden gaan volgen over het plein. Elektriciteitshuisje, oude waterpomp, muziekkiosk en waterput (vaete) aan de rechterhand houden. Via de straat achterlangs de kerk en rechtsaf slaan...... Tracering 01 nov 2010
55 | 1-4 2e alinea | 14 wijziging bladzijde 55 richting Sluis regel 1 - 4. Na de bocht, bij rond bankje, direkt linksaf naar beneden, schelpenpad. Boven aangekomen op fietspad linksaf, rechtdoor en bij schrikhek via fietspad rechtsaf weg oversteken (Pas op !)en pas bij schrikhek linksaf, graspad. Op asfalt rechtsaf en bochten volgen. Linksaf via de onverharde/grindweg, Koedijk. Aan het einde van de...... Tracering 04 okt 2010
55 | 8 tot 13 | 14 wijziging bladzijde 55 richting Thorn regel 8 - 13. .....Koedijk. Deze blijven volgen en op de verharde weg meteen rechtsaf. Na bochten, voor grenslinde, graspad linksaf. Op het fietspad rechtsaf, weg oversteken (pas op!) en linksaf. Rechtdoor over het fietspad en even verder rechtsaf naar beneden, schelpenpad. Boven aangekomen, bij een rond bankje ongeveer rechtdoor. Lange Mairedijk. Tracering 04 okt 2010
55 | 4 | 14 Nisse - Zwaaksche Weel In een bocht naar links gaat u rechtsaf het paadje .... In een haakse bocht naar links gaat u rechtsaf het paadje ... Tracering 03 jan 2014
57 | 2e alinea 4-7 | 15 wijzigingen bladzijde 57 richting Sluis. " ......Bij de Lenshoekdijk (na begraafplaatshek) linksaf, na enkele bochten en na het water rechtsaf onverhard naar beneden. Onderaan scherp rechtsaf, eigenlijk terug maar nu onderlangs de dijk, schelpenpad en over een metalen brug (roosters). Pad langs natuurgebied blijven volgen met enkele bochten. Fietspad en hoofdweg (pas op!) kruisen naar een asfaltweg. Net over spoorwegovergang direkt rechtsaf, schelpenpad. Bij de volgende spoorwegovergang, linksaf via karrenspoor (schelpen) een dijk op. Ter hoogte van........ " Tracering 31 okt 2010
57 | 1e alinea 1-4 | 15 wijzigingen bladzijde 57 richting Thorn 1e alinea regel 1-4. " .......de Lange Mairedijk aflopen. Net voor spoorwegovergang rechtsaf, schelpenpad. Op asfalt linksaf, nu spoorweg over. Hoofdweg (pas op!) en fietspad kruisen, schelpenpad gaan volgen langs natuurgebied met enkele bochten en rechtdoor. Onderaan een dijk meedraaien naar rechts over een metalen brug (roosters). Hierna scherp linksaf, eigenlijk terug, maar nu omhoog naar de asfaltweg en die met bochten gaan volgen. Einde Lenshoekdijk bij hek begraafplaats rechtsaf de Raadhuisstraat.......... " Tracering 31 okt 2010
61 | 1e alinea 1-4 | 16 wijzigingen bladzijde 61 richting Thorn. " .......Deze 1 km onderlangs de Westerscheldedijk volgen tot de eerste zijweg (Franse Weg). Hier via een trap de dijk oversteken tot op de buitenberm........ .......Na 3 km. ter hoogte van de Kapellebank......... " Tracering 31 okt 2010
61 | 2e alinea 2 | 16 wijzigingen bladzijde 61 richting Sluis. " .....Na 3 km. (300m. voor een scherpe bocht in de dijk, bij het tweede hek op de dijk) via een trap de kruin van dijk over..... " Tracering 31 okt 2010
64 | 0 | 18 In de zomermaanden (juli en augustus) bestaat weer de mogelijkheid via een veer de Westerschelde over te steken tussen Perkpolder en Hansweert, zodat de oude route van het Grenslandpad gevolgd kan worden. Bij de VVV's in Terneuzen, Goes en Hulst ligt een gratis pakketje met wandelsuggesties klaar voor dit zogenaamde "Hontepad". Voor meer informatie over de veren: 06-51200389 / na 18.00 uur 0114-683683 of via de sites www.de-atol.nl / www.rondjepontje.nl. N.B. Het veer Terneuzen-Hoedekenskerke vaart NIET.25-5-2012: Dit bericht geldt ook voor 2012 e.v. In de zomermaanden (juli en augustus) bestaat weer de mogelijkheid via een veer de Westerschelde over te steken tussen Perkpolder en Hansweert, zodat de oude route van het Grenslandpad gevolgd kan worden. Bij de VVV's in Terneuzen, Goes en Hulst ligt een gratis pakketje met wandelsuggesties klaar voor dit zogenaamde "Hontepad". Voor meer informatie over de veren: 06-51200389 / na 18.00 uur 0114-683683, b.g.g. 06-22651870 of via de sites www.de-atol.nl / www.rondjepontje.nl. N.B. Het veer Terneuzen-Hoedekenskerke vaart NIET. Tracering 19 jun 2011
65 | 8 (1e alinea), 3,4 (2e alinea) | 18 aanvulling op de tekst bldz.65 in de gids, gewijzigde route tijdens het broedseizoen Richting Thorn: regel 8 na "Westerscheldedijk op." toevoegen: Van 15/4 tot 1/6 (broedseizoen) aan de binnenzijde van de dijk blijven (asfalt), na ± 1½ km. in een bocht van de dijk naar links via twee overstapjes, steeds twee treden, recht de dijk oversteken, op het buitendijkse verharde pad linksaf. Richting Sluis: regel 3 en 4 weg laten: Bij afrasteringen de weg aan de binnenzijde van de dijk volgen. Op deze plaats toevoegen: Van 15/4 tot 1/6 (broedseizoen) na ± 1½ km. net voor een bocht in de dijk naar rechts via twee overstapjes, steeds twee treden, rechtsaf de dijk oversteken en, eerst ongeveer rechtdoor, de asfaltweg onderlangs de dijk blijven volgen. Bij een bosgebied rechtsaf, Polderweg. Tracering 24 apr 2011
68 | - | 21 Mini-Camping Den Oeteldonk in Brandwijk gaat stoppen per 1-10-2011 Bericht van eigenaren: Bij deze delen wij U mede dat Mini-Camping Den Oeteldonk, Donkseweg 1 , 2974LG te Brandwijk per 1-10-2011 definitief stopt. Helaas is het na die datum niet meer mogelijk om op dit adres te overnachten. Wij liggen aan het Pelgrimspad deel 1. Overnachtingen 15 apr 2011
83 | 5 2n 11 | 24 Een wandelaar heeft ons gemeld: Gesignaleerd probleem: Het grasweg tussen de weilanden door en het pad langs de houtwal is afgesloten.Wanneer gesignaleerd: 01/06/2011 oplosing voor deze afsluiting: Kaart 24, tekst blz 83 > Wijziging route: markeringen zijn aangepast. > > Richting Thorn: > blz 83 regel 5 eerste woord: bocht naar rechts recht op > boerderij Hildernisse af. Vlak ervoor rechtsaf en na 50 m linksaf. Na 90 m > de bocht naar links nemen en na 50 m de bocht naar rechts nemen. U gaat > als het ware om de boerderij heen. Na 200 m houdt u op een Y-splitsing > .....etc > > Richting Sluis: > blz 83 regel 11: Op een splitsing linksaf en na 200 m de bocht naar links > nemen. Na 50 m de bocht naar rechts nemen. Bij einde pad na 90 m gaat u > rechtsaf en na 50 m linksaf. U loopt als het ware om boerderij Hildernisse > heen. Steek na een bocht naar links een spoorwegovergang over..........etc Tracering 02 jul 2011
89 | 3e regel van 2e alinea | 27 Op het eind van de 3e regel van de 2e alinea staat de straatnaam "Heinoo" foutief geschreven. Wijzig de straat- en boerderijnaam "Heinoo" in Heijnoort Tracering 08 feb 2011
97 | 9 | 31 Kleine Horendonk - Oude Buisse Heide Hier rechtsaf. Op de kruising bij P 20691 rechtdoor, een onverharde weg met fietspad .... Hier rechtsaf, een onverharde weg met fietspad ... Tracering 03 jan 2014
97 | 4 | 31 Oude Buisse Heide - Kleine Horendonk ... naast een fietspad. Op de kruising bij P 20691 rechtdoor, de met klinkers verharde Roosendaalse .... ... naast een fietspad. Daarna de met klinkers verharde Roosendaalse ... Tracering 03 jan 2014
99 | 1,2,3 | 32 Permanente routewijziging i.v.m nieuw rustgebied in natuurgebied "De Reten" Oude Buisse Heide - Trappistenklooster: regel 1 tot en met 3. Bij slagboom rechtdoor zandpad volgen. Bij wandelknooppunt 24 rechtsaf, slingerend graspad tussen weilanden volgen. Einde pad rechtsaf, zandweg. Bij bocht naar rechts, linksaf smal bospad in met bordje "Opengesteld". Direct ....... Tracering 03 jan 2014
99 | laatste 2,5 regel van 2e alinea | 32 Permanente routewijziging i.v.m rustgebied in natuurgebied "De Reten". Trappistenklooster - Oude Buisse Heide: laatste 2,5 regel. ......aflopen. Rechtsaf tussen lage paaltjes een brede zandweg op. Eerste pad linksaf, zandpad wordt graspad. Bij t-kruising, wandelknooppunt 24, linksf brede zandweg volgen, bij slagboom rechtdoor: Natuurgebied De Oude Buisse Heide. (32) Tracering 03 jan 2014
101 | 13 | 33 Trappistenkloooster - Smokstraat --> Op kruising rechtsaf, Ettensebaan, ... linksaf (34) een grasweg. Trappistenklooster - Pannehoefse Baan --> Op kruising rechtdoor. Eerste weg rechtsaf (34), Nelleveldstraat. Tracering 03 jan 2014
103 | 1 | 34 Smokstraat - Rijsbergen --> Het graspad vanaf de .... een klinkerweg op. Deze maakt ... Pannehoefse Baan - Rijsbergen --> Rechtsaf (34) Nelleveldstraat in. Deze maakt ... Tracering 02 jan 2014
107 | 5 en 6 | 35 kleine tekstwijziging in verband met gewijzigde omstandigheden. Het hekwerk is er niet meer, dit is een veerooster geworden. regel 5 : U kruist een zandpad....(vanaf hier nieuwe tekst)en passeert een veerooster. Op een kruising etc.... Tracering 29 jul 2010
109 | 6 en 7 en 4 van 2e aliea | 36 aanpassing naam van Café 't Wapen van Nieuw Ginniken die in de teksten gebruikt wordt. De naam van het Café "'t Wapen van Nieuw Ginniken is gewijzigd in " Knooppunt Galder" Tracering 29 jul 2010
109 | 11 ev krt 35, 7 ev krt 36 | 35 en 36 Brug over Geldersche Beek door eigenaar (tijdelijk) verwijderd. Nieuwe brug wordt zsm geplaatst(is nog in bestelling). Omleiding is gemarkeerd. in oostelijke richting: krt 35 regel 11: …… HSL en de snelweg over en daarna op het kruispunt rechtdoor, Moerstraat. (36) Na ruim 1 km, voorbij de bocht naar links, rechtsaf zandweg in. Deze zandweg volgen met rechts van u een camping. Op T-splitsing rechtsaf. Volgende T-splitsing linksaf. U komt nu weer op de route. in westelijke richtingkrt. 36 regel 7:…… rechts negeren en op 3-sprong, na huisnummer 10A, rechtsaf. Op volgende 3-sprong de bocht naar links volgen. U passeert aan uw linkerkant een camping. Op asfaltweg linksaf, Moerstraat. Na ruim 1 km op kruising rechtdoor het viaduct over waar u de route weer oppakt. Voor beide richtingen kunt u, om de soms drukke asfaltweg te mijden via het voetpad en de parkeerplaatsen langs de Galderse Meren lopen. (niet gemarkeerd) Tracering 09 apr 2011
111 | regel 5 ev | 37 Wijziging van tekst in verband met veranderde omstandigheden bij de vennen gerealiseerd door Staatsbosbeheer. Het vennengebied is een rustgebied geworden en alle eventuele zijpaden naar het ven zijn afgesloten. Er is ook een hekwerk geplaatst. Markbrug - Srijbeekseheide (1e alinea) v.a. regel 5: … met een bocht naar rechts. Via een klaphekje rechtsaf gaan met aan uw linkerhand het vennengebied (pingo). Het pad omhoog volgen en in het bos steeds rechtdoor. Een klaphekje aan uw rechterhand negeren. Het pad met een bocht naar links volgen en op driesprong, bij eenzame den, rechtsaf. U komt via een klaphekje uit op een brede zandweg, hier linksaf. ….. Strijbekse Heide - Markbug (2e alinea) v.a. regel 8: … Bergweg. Het eerste pad naar rechts een klaphekje door. Op driesprong, bij eenzame den, linksaf. Het bospad steeds rechtdoor volgen. Een klaphekje aan uw linkerhand negeren. Wanneer u uit het bos komt, het pad naar beneden om het laatste stuk van het ven heen volgen tot u uitkomt op zandweg achter het klaphekje. Hier rechtsaf. …. Tracering 21 aug 2010
117 | 1 | 40 Route wijziging i.v.m. extreem hoog water in het gebied rond het Ossengoor krt. 40. (beide richtingen) => Regel 1: Op de T-splitsing (40) rechtsaf (Ganzenpad) langs het Ossengoor. Na ca. 375 m op kruising linksaf. Op volgende kruising rechtsaf. (u komt weer op de route Tracering 21 feb 2011
121|10 van onderen|42 zandweg is asfaltweg "zandweg scherp linksaf"wijzigen in "asfaltweg linksaf" Tracering 28 okt 2013
121 | 5 van onderen | 42 bos is voor een deel gekapt "na boerderij 'Leukens Hoeve'eerste bospad linksaf, met aan weerszijden bomen"wijzigen in "eerste weg linksaf, na ongeveer 200 meter door het bos" Tracering 28 okt 2013
122 | - | 43 Eetcafé aan de Poppelseweg gesloten. Per 1 maart 2010 is het Eetcafé aan de Poppelseweg, dat op de kaart (nr.43) aangegeven staat met een "koffiekopje", gesloten wegens verhuizing. Tracering 06 mrt 2010
134/-/47 en 48 Nieuwe MINI camping in Hooge Mierde Men verhuurt ook een caravan voor overnachting(en) Minicamping dun ezel Smidsstraat 17 5095 EG Hooge mierde 06-18869208 minicampingdunezel@upcmail.nl www.minicampingdunezel.nl Overnachtingen 30 mei 2013
145 | 1 van 1e alinea en 5 van 2e alin | 51 Omleiding in verband met langdurige werkzaamheden (bouw nieuwe brug) bij kanaal Dessel-Schoten. De omleiding is in beide richtingen gemarkeerd. De horeca gelegenheid links boven op kaart 51 bestaat niet meer. Reuselse Moeren - Arendonkse Weg; regel 1: .... bij Grenspaal 202 gaat u linksaf, deze weg ca. 500 m volgen, dan rechtsaf en voor het kanaal linksaf, fietspad langs kanaal..... Arendonkse Weg - Reuselse Moeren; regel 5: .....volg het fietspad ca 2 km, bij een picknickbank gaat u rechtsaf en na 20 m linksaf. Na ca. 500 m bij grenspaal 202 rechtsaf ..... Tracering 21 aug 2010
179 | 1-3 van 2e alinea | 65 tekst wijzging in verband met niet meer begaanbaar zijn van pad naast fietspad Lees nu: "U loopt de Laurabossen in en gaat steeds rechtdoor bij alle kruisingen die volgen, tot aan een klaphekje. Hier gaat u door linksaf en meteen rechtsaf over het fietspad tot aan een electriciteitshuisje." . De markering is aangepast. Tracering 11 sep 2010
179| 3-4 1e gedeelte|65 let op! De markering is gedeeltelijk weggevallen vanwege verwijderde palen. De markering rechtdoor is van de GR561, Kempen Maaspad Op een kruising linksaf niet wijzigen maar opvolgen, ook al ontbreekt de markering Tracering 09 dec 2013
179 | 8 | 65 Zandpad links van het fietspad niet meer begaanbaar "Loop over het fietspad tot waar deze een bocht naar rechts maakt. Daar gaat u links door het klaphekje." (langs het fietspad is nu de markering aangebracht) Tracering 10 sep 2010
185 | 5 e.v. en 9 van 2e al. | 68 tijdelijke routewijziging over het Marktplein in Stamproy. Deze omleiding is gemarkeerd. -> “Aan het einde van het plein linksaf. Aan het einde rechtsaf, Horsterweg.” vervangen door “Steek het plein over en houd links aan totdat u de Horsterweg bereikt. Ga nu rechtsaf. Tracering 15 nov 2010
185 | 2e alinea regel 10 | 68 route richting Molenbeersel-Stamproy Er staat nu bij regel 10 van de 2e alinea: "....en daarna tweede straat linksaf, Emmastraat.".... Er is een straat tussen gekomen, de tekst wordt dus nu: "....en daarna derde straat linksaf, Emmatraat."... Tracering 10 sep 2010
191 | 25 | 70 Bij huisnummer 1 linksaf. Loop deze zandweg, Manestraat, ca. 1 km af tot aan een viersprong bij de grens. Volg deze bij huisnr. 1 linksaf. Loop deze weg, die overgaat in een zandweg, ca. 1 km af tot aan een viersprong bij de grens. Tracering 02 jan 2014
194 | 9 | 3 Hotel Rudanna Castra nu ook per e-mail bereikbaar. E: info@rudannacastra.nl Overnachtingen 02 jan 2014
194 | 1 | - In verband met diverse klachten over pension Hof van Sluis in Sluis, welke in onze gids staat vermeld, adviseren wij u dit adres niet meer te bezoeken. Deze overweging wordt schriftelijk bevestigd door de directie van VVV Zeeuws-Vlaanderen. Zij doen al enkele jaren geen doorverwijzingen meer naar dit pension. - Overnachtingen 03 sep 2010
194 | 0 | 4 Nieuw B&B-adres in Eede (Zeeland), op ca. 500 m. van de route. B&B "de Vlinderhof", mevr. N. Ardon, Brieversstr. 21, 4529 GW T: 0117 - 72 02 03 E: devlinderhof@zeelandnet.nl Overnachtingen 02 jan 2014
194 | 0 | 4 12/4/Aardenburg/camping/Spitsbroek, Spitsbroekweg 1, 4528 EH/0117-350214 12/4/Eede/camping/Spitsbroek, Nieuweweg 2, 4529 PW Eede de camping ligt 300 meter buiten het dorp. Deze camping heeft 1 trekkershut Overnachtingen 02 jan 2014
194 | - | 4 Nieuw B&B in Eede, Zeeuws Vlaanderen. 600 m van de route. B&B De Vlinderhof, Brieverstraat 21, 4529 GE Ede, Zeeuws- Vlaanderen, tel.nr.0117-720203. E-mail: devlinderhof@zeelandnet.nl, www.devlinderhof.com 600 m van de route Overnachtingen 01 jan 2014
194 | - | 6 Nieuw B&B-adres in Sint-Jan-in-Eremo, op ca. 1 km van de route B&B De Zwamhoeve, fam. Plasschaert. Sint-Jansstraat 87b, B-9982T: 0032 - 925 98 543M: 0032 - 477 418 511E: info@dezwamhoeve.beI: www.dezwamhoeve.be Overnachtingen 01 jan 2014
194 | 0 | 7 Nieuw B&B-adres nabij Bentille, aan de route. B&B "Bomlozeput", fam. Vereecke, Bomlozenput 8, B-9988 Sint-Laureins (Watervliet) T: 09 - 379 89 66 F: 09 - 379 03 69 M: 0478 - 68 32 46 E: lievevereecke@hotmail.com I: www.bomlozeput.be Overnachtingen 02 jan 2014
194 | 27 | 14 27*/14/Ovezande/logies en ontbijt/G.Th.Grootjans, Strobbelhoekstraat 22, 4441 BE/0113-655174 Dit L&O-adres in Ovezande is vervallen. Overnachtingen 02 jan 2014
194 | 12 | 3 12/4/Aardenburg/camping/Spitsbroek, Spitsbroekweg 1, 4528 EH/0117-350214 Deze camping is verplaatst. 13/3/Eede/camping/Spitsbroek, Nieuweweg 2, 4529 PW/0117-350214 Overnachtingen 01 jan 2014
194 | 0 | 3 Nieuw B&B-adres in Middelburg (B), aan de route. B&B "Huyze Bladelin", Kasteelstraat 2, B-9992 Middelburg (Vlaanderen). T: +32 475 577 050 E: info@huyzebladelin.com I: www.huyzebladelin.com Overnachtingen 01 jan 2014
195 | 0 | 49 Nieuw L&O-adres bij Reusel, op ca. 1,2 km van de route. L&O Hollandershoeve, Turnhoutseweg 46, 5541 NZ T: 0497 - 64 12 52 F: 0497 - 64 12 52 M: 06 - 10 71 75 31 E: info@hollandershoeve.nl I: www.hollandershoeve.nl Overnachtingen 01 jan 2014
195 | - | 34 Nieuw: Mini camping Savira in Kruiningen, 750 m van de route. Naam : Mini camping Savira, adres: Sandeeweg 9, Postcode en woonplaats: 4416 NJ Kruiningen, tel nr: 0113-383392, Mobiel: 06-10442959, E-mail: receptie@savira.nl, Info: www.savira.nl, afstand van de route: 750 m. Deze camping verhuurt ook een 4-6 persoons chalet. Overnachtingen 01 jan 2014
195 | - | kaart 24 Nieuw: Bed & Breakfast Burghvliet bij Bergen op Zoom. B&B Burghvliet, Adres: Antwerpsestraat 500, Postcode en woonplaats: 4624 AH Bergen op Zoom, Mobiel: 06-4222224, E-mail: informatie@burghvliet.nl, Info: www.burghvliet.nl Afstand : 650 meter van P21988 op kaart 24 Overnachtingen 01 jan 2014
195/-/49 Nieuw: B&B aan de route ten zuiden van Reusel, vlak bij route nummer 50 B&B Komt-is-an Sleutelstraat 19 5541 NC Reusel Tel 0497-644711 06-2009648 info@komtisan.nl www.komtisan.nl Overnachtingen 24 okt 2012
195/0/17 Bericht van een wandelaar: in dit hotel kun je alleen een arrangement (vrij kostbaar) afnemen. Hotel Inter Scaldes in Kruiningen Overnachtingen 02 dec 2012
195 | 0 | 22 Nieuwe minicamping in Rilland, op ca. 1,5 km van de route. Minicamping "De Boere Zwaluw", fam. Lobbezoo, Vierlingweg 25, 4411 SN T: 0164 - 61 57 45 F: 0164 - 61 65 24 M: 06 - 51 00 17 99 E: info@deboerezwaluw.nl I: www.deboerezwaluw.nl Overnachtingen 01 jan 2014
195 | 0 | 28 Nieuwe mini-camping in Wouwse-Plantage, nagenoeg aan de route. Mini-camping `t Schouwke, Schouwenbaan 1, 4725 SV T: 0165 - 37 99 64 E: info@t-schouwke.nl I: www.t-schouwke.nl Overnachtingen 01 jan 2014
196 | 63 | 36 63|36|Galder|pension|C. Leijten, Galderseweg 50, 4855 AG|076-5613197 Dit overnachtingsadres in Galder is vervallen. Overnachtingen 01 jan 2014
196 | 0 | 40 Nieuwe camping in Chaam, op ca. 4 km van de route Natuurkampeerterrein 't Beekdal, fam. Geerts, Ginderdoorstraat 2, 4861 CC T: 061 - 49 22 02 M: 06 - 51 36 18 38 F: 0161 - 49 24 38 E: beekdal@westbrabant.net Overnachtingen 01 jan 2014
196 | 57 | 31 57/31/Achtmaal/logies en ontbijt/ Het Atelier, Roosendaalsebaan 15, 4885 KC/076-5976311 Dit adres in Achtmaal is vervallen. Overnachtingen 31 dec 2013
196 | 0 | 35 Nieuwe minicamping in Breedschot, nagenoeg aan de route. minicamping " 't Breedschots akkertje", J. Jochems Oekelsestraat 2a, 4891 PG Rijsbergen T: 076-59 66 093 Overnachtingen 01 jan 2014
196 | adres nr. 72 | 40 Stayokay Hostel Chaam Stayokay Hostel Chaam is gesloten (al sinds enige tijd) Overnachtingen 31 dec 2013
196 | - | 31 Bed en Breakfast in Achtmaal Nam : Bed & Breakfast "Dennenbos", familie Ruigrok. Adres: Minnelingsebrugstraat 18 Postcode en Woonplaats: 4885 KP Achtmaal tel.nr.: 0765-987125 mobiel: 06-20068583 E-mail: lenyruigrok@home.nl afstand van de route: ca. 800 meter Overnachtingen 12 feb 2010
196 | 0 | 42 78/42/Alphen/mini-camping/Klaverweide, Looneind 2, 5131 RK/ 013-5081657 78/42/Alphen/mini-camping/Klaverweide, Looneind 2A, 5131 RK/ 013-5082998 E: ermens015@planet.nl Overnachtingen 01 jan 2014
196 | 0 | 58 Nieuwe mini-camping in Riethoven, aan de route. Mini-camping "Heierhof", fam. F.Hoeks, Heiereind 11, 5561 BB T: 040 - 20 42 721 E: info@heierhof.nl I: www.heierhof.nl Overnachtingen 01 jan 2014
196 | nr. 72 | 40 Stayokay, Putven 1 in Chaam is gesloten. Het is nog niet bekend of er een andere slaapgelegenheid wordt gevestigd. Overnachtingen 18 aug 2012
196 | 0 | 38 Overnachtingsadres nr. 66; Paalkampeerplaats, Ulvenhoutsebos 1, Royaaldreef Deze kampeerplaats is opgeheven. Overnachtingen 01 jan 2014
196 | 0 | 41 Nieuwe minicamping in Alphen, op ca. 2 km van de route. Niet op kaart aan te geven. Minicamping "de Kwaalburg", fam. Kennes, Kwaalburg 19 5131 NC T: 013 - 50 86 171 I: www.kwaalburg.nl Overnachtingen 01 jan 2014
196 | - | 38 Nieuw aangemelde B&B aan de route ter hoogte van Ulvenhout. De Valkenhoeve Valkenburgseweg 6 4858 RD Ulvenhout AC 06-21586972 www.valkenhoeve.com 200 meter van de route Overnachtingen 12 sep 2011
196 | - | 68 nieuw: Overnachtingsadres in Weert, tegen benzinekosten halen en brengen naar de route in verband met de grote afstand tot de route.(geschat: 10 km van Stramproy) Naam:Bert en Dreeke Veuskens - van Dijck. Adres: Oude Laarderweg 19 Plaats: 6003 ME Weert telefoon: 0495-524803 mobiel: 06-47651360 e-mail: bijonsthuis@gmail.com Tegen vergoeding van benzinekosten ophalen van afgesproken plek. Overnachtingen 13 feb 2011
196 | - | 35 Nieuw Bed & Breakfast adres in de omgeving van Rijsbergen, 300m van de route. Naam: Bed & Breakfast "De Beste Kamer" Adres: Breedschotsestraat 2a Postcode en woonplaats: 4891 PL Rijsbergen Tel.nr.: 076-5962656 Mobiel: 06-22510934 Fax: 076-5962656 E-mail: rosita.rens@hetnet.nl Info: www.bestekamer.nl Overnachtingen 01 jan 2014
197 / 0 /56 Nieuwe mini camping 2 km van de route; Schadeweijk 21, net ten oosten van Eersel, ga op kruising "net na bushalte linksaf"rechtsaf Alsbergdreef in, deze helemaal uitlopen ong 2km. mini-camping Weidezicht in Eersel Schadewijk 21, Eeersel e-mail: annette.rombouts@planet.nl Onze website is www.campingweidezicht.nl Telf. Nr. 0497-517746 Overnachtingen 08 dec 2012
197 | 0 | 53 Nieuw overnachtingsmogelijkheid in Witrijt, nagenoeg aan de route. Bezoekerscentrum Den Herberg (kampeerboerderij en blokhutten), Witrijtseweg 15, 5571 XJ Bergeijk T: 0497 - 51 46 98 Overnachtingen 31 dec 2013
197 | 91 | 47/48 Nieuwe eigenaar en ook nieuwe activiteiten Mini camping Zerofield (voorheen De Vier Linden) er is nu ook een B&B ! Mini Camping Zerofield, Hoogstraat 14a 5095 AB Hooge Mierde tel: 013-5430530 e-mail: zerofield@zerofield.nl website: www.zerofield.nl eigenaren: Wim en Marianne van de Assum-Witmer. (Ger tenten verhuur, ligfietsen verhuur enz.) Deze camping ligt bij nummer 91 op kaart 47 en 48 van de gids dus vlak bij de route. Ze zijn het best te bereiken via e-mail. Overnachtingen 31 dec 2013
197 | 0 | 50 Nieuw kampeeradres in Kippereind, aan de route. kampeerboerderij Van Gompel, Het Hof 6 5541 NE, Reusel T: 0497 - 64 25 35 (s.v.p. tevoren reserveren) Overnachtingen 31 dec 2013
197 | 100 | 53 100/53*/54*/Bergeijk/L&O/Eertink, Weebosch 22, 5571 LX/ 0497-541459 Dit L&O-adres is vervallen. Overnachtingen 31 dec 2013
197 | - | 50 nieuw overnachtingsadres in de nabijheid van de Reuselse Moeren, 500 m. van de route Naam: Vakantieboerderij de Bosrand Adres: Schepersweyer 4 Postcode: 5541 NN Woonplaats: Reusel Tel.nr.: 0497-643046 Mobiel: 06-53956216 E-mail: h.huybregts@iae.nl Info: www.Vakantieboerderijdebosrand.nl Overnachtingen 31 dec 2013
198 | 118 | 62 Extra service L&O-adres "Hoeve de Holdert" De eigenaar (Dhr. van Driel) is bereid u op te halen of weg te brengen tot een afstand van 15 km van zijn L&O adres. E: hoevedeholdert@skynet.be Overnachtingen 31 dec 2013
198 | - | 68 Nieuwe Bed en Breakfast De Hosterhof te Stramproy. Naam: Bed en Breakfast De Hosterhof, Adres: De Horst 5, Postcode en woonplaats: 6039 RP Stramproy, Tel.nr.: 0495-562991, E-mail: info@hosterhof.nl, Info: www.hosterhof.nl. Afstand van de route: ruim 750 meter van de kruising Neelestraat en Breijvin op kaart 68 en bldz. 184. Overnachtingen 31 dec 2013
198 | 117 | 61 117/61*/Achel/hotel/Heidehof, Sint-odilialaan 81, B-3930/011-622683 Telefoonnummer gewijzigd in: 011 - 64 37 09 Overnachtingen 31 dec 2013
198 | 0 | 69 Camping Diepven (nr. 129) te Neeritter. Overnachten alleen voor leden van een naturistenvereniging. Overnachtingen 31 dec 2013
198 | 0 | 63 Nieuw B&B-adres in Hamont-Achel (Belgi B&B "Villa Christina", Stad 4, B - 3930 T: 0032 (0) 11 57 55 84 F: 0032 (0) 11 66 43 01 E: info@villachristina.be I: www.villachristina.be Overnachtingen 31 dec 2013
198 | - | 70 Bèd & Bótram in de historische kern van Thorn (gemeente Maasgouw) Naam: Bèd & Bótram "Bie Ós" Adres: Hoogstraat 42 Postcode en woonplaats: 6017 AR Thorn (gemeente Maasgouw) Tel. nr.: 0475-561345 info: www.bedenbotram-bieos.nl Afstand tot de route: 200 m van het eindpunt/beginpunt van de route (punt 71) = Abdijkerk. Overnachtingen 25 feb 2010
198/-/56en 57 Naamswijziging Motel Steensel u kunt er ook koffie drinken etc. vlak bij de route in het dorp. Hotel Steensel Eindhovenseweg 43-43a 5524 AP Steensel 0497-512316 info@hotelsteensel.nl Overnachtingen 28 okt 2012
198 | - | 58 Nieuw Bed en Breakfast adres in Bergeijk afstand tot de route ongeveer 5km, transfers in overleg het adres valt buiten routekaart 58 van de gids. B&B "Hoeks Huys" Dokter Raupstraat 26, 5571 CG Bergeijk tel: 0497-518823 mobiel 0653161261 info:www.hoeshuys.nl E-mail:info@hoekshuys.nl transfers in overleg Overnachtingen 31 dec 2013
198 | - | 57 Nieuw overnachtingsadres in Riethoven, 150 meter van de route. Naam: H.C. Scheffers Adres: Schoolstraat 4 Postcode en woonplaats: 5561 AH Riethoven Tel.nr.: 040-2014467 Overnachtingen 31 dec 2013
198 | 0 | 62 Nieuw L&O-adres in Budel-Schoot, op ca. 2 km van de route. L&O, Mevr. H.M. Mensinga Wieringa, 't Straatje 4, 6023 RC T: 0495 - 49 50 64 Overnachtingen 31 dec 2013
198 | 133 | 70 B&B "Lindeveld" in Thorn, ook per e-mail bereikbaar. E: lindeveldbeunen@tref.nl Overnachtingen 31 dec 2013
199 | 18 | 0 Zeeuws-Vlaanderen Aan de bestaande tekst regels toevoegen. In geheel Zeeuws-Vlaanderen opereert een nieuwe busmaatschappij: Veolia (www.veolia-transport.nl), met uitzondering van de lijnen 20 en 50 door de Westerscheldetunnel die nog steeds door Connexxion worden verzorgd. Eindpunt bij busstation Terneuzen. Openbaar Vervoer 31 dec 2013
200 | - | kaart 24 Op pagina 200 staat bij kaart 24 onder Bergen op Zoom de Bushalte "Rembrandtstraat" genoemd. Er is een Bushalte die veel dichterbij ligt als men de Antwerspsestraat kruist. Bij het kruisen van de Antwerpsestraat bij P21988 in Bergen op Zoom (kaart 24) staat (in zuidelijke richting) een bushalte getekend. Deze heet "Fianestraat" en ligt aanmerkelijk dichterbij dan de bushalte "Rembrandtstraat" die in noordelijke richting ligt en ook staat afgebeeld op kaart 24 en wel wordt genoemd op pagina 200. Openbaar Vervoer 05 feb 2011
200 | 0 | 2 Openbaar vervoer. Toevoegen nevenstaande tekst. Kaart Plaats Halte Aansluitend station Lijn Ritten per 2 uur 2 Heille Dorpshuis - 4 2/1/1 14 Nisse Kerk (belbus) 26 Openbaar Vervoer 31 dec 2013
201 | - | 50/51 Aanvulling/wijziging rode tekst bij Bus-teken op kaart 50 ter hoogte van nr 51. Op aanwijzing van een wandelaar is gebleken dat afstand vanaf punt 51 naar Arendonk-Dorp (Bushalte) langer is dan de aanwijzing "Arendonk 2,5 km" in de gids op bldz 142. Volgens deze wandelaar is de afstand ongeveer 5 km. Openbaar Vervoer 06 nov 2010
202 | 0 | 49 Adres VVV-agentschap Reusel - De Mierden gewijzigd. Kerkplein 5, 5541 KB Reusel. T: 0497 - 64 31 30 Tracering 02 jan 2014
202 | 0 | 0 Adres en telefoonnummer van VVV Tilburg is gewijzigd. VVV Tilburg Spoorlaan 364 5033 CD Tilburg telefoon 0900-2020815 www.vvvtilburg.nl Overnachtingen 31 dec 2013
Steun ons