Routewijzigingen Grote Rivierenpad LAW 6 OUD

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
De oplevering van de ‘Hoekse lijn’ is vertraagd tot in de eerste helft van 2019. Tot de metro gaat rijden, vertrekken er RET-bussen vanaf NS- en metrostation Schiedam centrum als vervangend vervoer. Op het station is aangegeven waar de bussen vertrekken. De directe lijn naar Hoek van Holland is het snelst en doet er circa een half uur over. De frequentie is drie tot vier keer per uur. Uitstappen bij Hoek van Holland Haven, waar het station ligt. De route begint bij de spoorwegovergang en loopt richting strand. Vanuit de andere richting eindigt de routebeschrijving bij station Hoek van Holland haven, vanwaar de bussen naar NS- en metrostation Schiedam vertrekken. Openbaar Vervoer 12 nov 2018
De nieuwe gids is klaar. Volg de markeringen van de nieuwe gids. Tracering 12 nov 2018
15 | 1- 16 | 1 heen De tracering van het Nederlands Kustpad is in overeenstemming gebracht met het Wandelnetwerk Hof van Delfland. Dit brengt een ingrijpende wijziging van kaart 1 met zich mee. De tekst bij kaart 1 t/m regel 16 (stijgend asfaltpad) vervangen. “Vanaf NS-Station Hoek van Holland Haven schuin naar rechts oversteken naar de aanlegsteiger van de Fast Ferry. Daar is knooppunt (knp) 65 van Hof van Delfland. U volgt het Hollands Kustpad langs de Nieuwe Waterweg en het strand via knp 59 tot knp 84. Dan naar knp 87 en richting knp 62. U komt nu op de Nieuwlandsedijk.” Tracering 21 aug 2016
15 | 8-23 | 1 terug De tracering van het Grote Rivierenpad is in overeenstemming gebracht met het Wandelnetwerk (WRNW) Hof van Delfland. Dit brengt een ingrijpende wijziging van kaart 1 met zich mee. De tekst is vervangen vanaf regel 8 (“Door sluishek en op driesprong”) …..Nieuwlandsedijk. Bij sluishek rechtsaf, voetpad in plantsoen. Dirk van Den Burgweg oversteken , rechtdoor langs huizen en na 300 m linksaf Schelpweg. Na 300 m linksaf, bochtig asfaltpad in park. Op viersprong rechtsaf. Einde park Duinweg oversteken, Doornstraat. Aan einde rechtsaf en na 40 m linksaf trapje omhoog en smal klinkerpad volgen. Dit komt na 300 m uit op een verkeersweg (Strandboulevard). Deze recht oversteken en trap afdalen tot een verhard pad. Dit pad aflopen (als het onder water staat over de houten vlonder ernaast lopen en aan het eind daarvan rechtsaf langs paal met rode kop). Aan het eind, bij P-26009, trap omhoog naar onverhard duinpad. U loopt rechtdoor tot aan het strand. Hier linksaf en ruim 1 km over het strand naar Noorderhoofd lopen. Hier linksaf over de pier langs de Nieuwe Waterweg richting Hoek van Holland. Na 1 km passeert u de Semafoor, een sein- en radarpost. U komt daar uit op de Koningin Emmaboulevard. Deze rechtdoor volgen. Na 600 m, aan het eind van de weg, linksaf (Cruquiusweg) en na 90 m rechtsaf de Havenweg in. Meteen rechts aanhouden, de “Eigen weg” volgen. U loopt langs de haven en bereikt na 400 m NS-station Hoek van Holland Haven (1), eindpunt Grote Rivierenpad. Tracering 09 nov 2016
15 | 1- 16 | 1 heen De tracering van het Grote Rivierenpad is in overeenstemming gebracht met het Wandelnetwerk (WRNW) Hof van Delfland. Dit brengt een ingrijpende wijziging van kaart 1 met zich mee. De tekst bij kaart 1 t/m regel 16 (“stijgend asfaltpad”) is vervangen. Op het station (1) perron aflopen in de richting van de spoorwegovergang (westelijk). Neem uitgang links, Stationsweg, rechtsaf. De LAW-handwijzer is het beginpunt van het Grote Rivierenpad en drie andere LAW’s. Op kruising rechtdoor, volg “Eigen Weg Rijkswaterstaat”, parallel aan Stationsweg. Na 400 m linksaf, Cruquiusweg. Na 90 m rechtsaf, Kon. Emmaboulevard. Na 600 m rechtdoor ‘Eigen Weg’, langs radarpost, naar Noorderhoofd. Deze circa 1 km volgen, daarna rechtsaf, strand op. Eerste strandopgang met paviljoens passeren en 500 m daarna, ter hoogte van een hoge houten paal, rechtsaf smal duinpad op. Loop rechtdoor, negeer zijpaden. Bij P 26009 rechtdoor verhard pad op (als dat onder water staat iets naar rechts smalle duinpaadjes in dezelfde richting volgen tot op houten vlonder). Aan het eind trap omhoog naar verkeersweg. Oversteken en smal klinkerpad volgen. Dit komt na 300 m uit op een weg (Kleinzand), hier rechtsaf. Na 40 m linksaf Doornstraat. Na 200 m Duinweg oversteken en rechtdoor park in, 100 m verder op een viersprong linksaf, bochtig asfaltpad, komt uit op Schelpweg. Hier rechtsaf langs huizen en na 300 m Dirk van Den Burgweg oversteken, rechtdoor, voetpad in plantsoen. Bij sluishek linksaf naar klinkerweg, Nieuwlandsedijk. Deze oversteken en rechtdoor, stijgend asfaltpad. Tracering 09 nov 2016
18 | 8-23 | 1 terug De tracering van het Nederlands Kustpad is in overeenstemming gebracht met het Wandelnetwerk Hof van Delfland. Dit brengt een ingrijpende wijziging van kaart 1 met zich mee.Tekst vervangen vanaf regel 8 (“Door sluishek en op driesprong”) Nieuwe tekst: “Rechtsaf naar knp 87 van Hof van Delfland, via knp 84 door de duinen naar knp 59, dan richting knp 65 over het strand en langs de Nieuwe Waterweg. U eindigt bij Station Hoek van Holland Haven.” Tracering 21 aug 2016
19 | 1-6 | 3 heen Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Voorbij bocht naar links (3) na 250 m rechtsaf, Polderhaakweg. Na 50 m brug passeren, asfaltweg volgen. Bij T-kruising linksaf, weg buigt tweemaal naar rechts, tegenover windmolen linksaf asfaltweg volgen. U passeert enkele boerderijen/woningen. Aan einde bocht naar links, asfaltweg rechts negeren en 200 m verder rechtsaf over bruggetje, fietspad langs Oranjedijk. U komt uit op een viersprong…… Tracering 09 nov 2016
19 | 2-6 | 3 terug Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. …….. langs de Oranjedijk. Einde Oranjedijk over bruggetje linksaf, doodlopende weg. Na 200 m rechtsaf weg vervolgen, u passeert enkele boerderijen/ woningen. Na 900 m rechtsaf, asfaltweg, buigt tweemaal naar links. Rechtsaf Polderhaakweg volgen. U passeert een brug. Na 50 m links, fietspad. Na 250 m bocht naar rechts volgen (3). Tracering 09 nov 2016
25 | 2-6 | 4 heen Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Buigt naar rechts. 30 m na gemeentegrens Maassluis linksaf en meteen weer rechtsaf. Bij splitsing bocht naar links volgen om sportcomplex heen. Bruggetje over en rechtsaf. Na 40 m Albert Schweitzerdreef oversteken en linksaf, fiets/voetpad. Bij Y-6846/6 Maasdijk oversteken en rechtsaf, dalende weg. Na 150 m linksaf, brug over, Westgaag. Via tunnel……..” Tracering 09 nov 2016
25 |17-20 | 4 terug Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Na brug rechtsaf, stijgende weg. Na 150 m linksaf bij Y-6846/6 Maasdijk oversteken. Na 300 m rechtsaf Dr A. Schweitzerdreef oversteken, rechtdoor, na 40 m linksaf bruggetje over langs sportcomplex. Bocht naar rechts volgen. 30 m vóór gemeentegrens Maassluis linksaf en meteen weer rechtsaf. Vóór dijk linksaf……. Tracering 09 nov 2016
29 | onderste 2 regels | 6 aanpassing/aanvulling tekst bij *** en **** Voor de boot naar Hull (E8). Lees bij *** en **** voor het woord veerhaven: Beneluxhaven Tracering 19 apr 2011
37 | 12-13 | 9 heen tekst wijzigen regel 12 "trap op t/m regel 13 trap rechts verder omlaag": regel 12: “Loop met de bocht mee naar links. Negeer trap rechts naar boven. Rechtsaf onder de brug door. Weer rechtsaf en nogmaals rechtsaf de trap op naar boven. Op de brug rechtsaf en na de brug rechtsaf de trap naar beneden. Op asfaltpad rechtsaf. Het pad gaat onder de brug door en direct daarna linksaf een trap af verder omlaag.” 30 apr 2015
39 | 7 | 10 terug Jachthaven Rhoon - Overstapje Hoogvliet; route aanpassing i.v.m afsluiting hekken, Regel 7 : Voorbij afrastering ....... einde linksaf, fietspad is gewijzgd. Voorbij afrastering pad langs de oever vervolgen, aan het eind voor haventje met pad meebuigen naar rechts door bossage. Einde linksaf, fietspad. Tracering 17 dec 2011
39 | 9 | 10 heen Overstapje Hoogvliet - Jachthaven Rhoon: Route aanpassing i.v.m. afsluiting gedeelte van de route (sloten op hekken i.v.m. begrazing door schapen en schapen aangevallen door honden?)Oude route en tekst beginnen met : Direct na haven ........Gras langs oude oever Oude Maas volgen. Direct na haven rechtsaf, smal bospaadje. Komt uit op een grasbaan; ga hier RECHTS en volg pad door bos en langs (linksaf buigend) oever Oude Maas. Begrazingsgebied aan linkerhand houden. Gras langs oever Oude Maas volgen. ....... Tracering 17 dec 2011
59 | 21 | A2 LET OP: Vaartijden veerpont Gouderak - Moordrecht zijn gewijzigd Periode: van 15 oktober 2013 tot 15 april 2014. Maandag t/m vrijdag: 6.30 uur - 19.30 uur. Zaterdag: 6.30 uur - 19.30 uur. Zondag: VAART DE PONT NIET! 02 feb 2014
61 | 7 | A3 heen Regel 7....Volg deze grasdijk ...overstapjes Hier kan het lijken alsof de kade bij enkele woonboten is afgesloten, echter het is een beetje zoeken maar u mag de gehele kade volgen. Bij een voetveer enz...tekst volgen 13 jan 2014
61 | 8 | A3 terug Regel 8.....Verderop een paar woonboten passeren Bij deze woonboten kan het lijken alsof de kade is afgesloten, echter het is een beetje zoeken maar u mag de hele kade volgen. Ringvaart steeds volgen enz....tekst volgen 13 jan 2014
63 | 2 | A4 terug Verkeerslichten zijn verwijderd tekst wijzigen: Bij Kruising rechtsaf, v.o 19 feb 2014
63 | 12 | A4 heen Verkeerslichten zijn verwijderd. Kaart A4, NS Nieuwerkerk a/d IJssel-Dorpsplein Zevenhuizen v.v In beide richtingen komt het woord verkeerslichten voor. In de praktijk zijn deze lichten verwijderd. • tekst wijzigen: Voor parkeerplaats rechtsaf richting Kruising, v.o. • . Tracering 18 okt 2011
65 | 24 | A5 terug wijziging/toevoeging tekst: bij regel 24, blz. 65, dient na Voetpad toegevoegd  Asfaltweg Tracering 23 jul 2013
65 | 6 | A5 terug toevoegen regel 6 "oorlogsmonument" regel 6: “….Even voorbij eetcafé ‘De Roerdomp’ bevindt zich een klein oorlogsmonument, de tekst spreekt voor zich, daarna bij P21390/001, rechtsaf….”. 28 nov 2014
65 | 7 | A5 heen toevoegen: regel 7 " oorlogsmonument" regel 7: “…Hennipsloot. Ziehier op de driesprong een klein oorlogsmonument; de tekst spreekt voor zich. Bij p21390/001 linksaf …..”. 28 nov 2014
67 | 5,10 | A6 heen Diverse kleine aanpassingen in de tekst. Op de kaart komt de rode lijn niet overeen met wat in de tekst bij regel 10 staat. Het gaat om de doorgetrokken rode lijn; op dit deel van de route staat een mooi kunstwerk. Volg hier de vermelde route om dit te kunnen zien. regel 5 ...Weer asfalt kruisen, rechter schelpenpad volgen..... regel 10... over en linksaf, fietspad regel 5...weer asfaltweg kruisen, linker schelpenpad volgen regel 10: over en linksaf, fietspad. Waar fietspad bocht naar rechts maakt: rechtdoor over graspad, langs water. Bij fietspad rechtdoor..... Tracering 18 okt 2011
67 | 14,18,21 | A6 terug regel 14: vanaf fietspad volgen regel 18: vanaf Beneden rechtsaf regel 21: vanaf linksaf, graskade regel 14: fietspad volgen tot bocht naar links, rechtdoor over graspad langs water, tot fietspad en naar bruggetje. Deze over en linksaf.... regel 18: Beneden rechtsaf, voor parkeerplaats 2e pad, smal bochtig.... regel 21: linksaf, graskade of fietspad. Na gemaal.... 03 mrt 2014
69 | 4 | A7 heen Kleine aanpassing in de tekst bij regel 4: driesprong moet “viersprong”zijn Kaart A7, Molenlaan Terbregge-Spoorwegovergang Kleiweg v.v Regel 4: Op viersprong linksaf, op......... Tracering 18 okt 2011
77 | 5-14 | A9 heen Een nieuwe fietsbrug over de Poldervaart bij Kethel maakt het mogelijk een veel groter deel van de route over de schilderachtige Polderweg te leiden. Door nog een verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Bij de eerste brug rechtdoor (Polderweg) met het water links. De bochtige Polderweg helemaal aflopen (1,5 km). Na huisnr 158 wordt het Broekkade. Na huisnr 4 linksaf brug over. Einde brug rechtsaf grindpad, na 30 m linksaf, asfaltpad oversteken. 50 m vóór parkeerplaats linksaf, grindpad, na 50 m rechtsaf, asfaltpad, en linksaf spoorlijn oversteken. Rechtsaf Groeneweg (A10). Tracering 09 nov 2016
77 | 1-7 | A9 terug Een nieuwe fietsbrug over de Poldervaart bij Kethel maakt het mogelijk een veel groter deel van de route over de schilderachtige Polderweg te leiden. Door nog een verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Bij de eerste brug rechtdoor (Polderweg), met het water links. De bochtige Polderweg helemaal aflopen (1,5 km). Na huisnr 158 wordt het Broekkade. Na huisnr 4 linksaf de brug over en via de knooppunten 33-84-82-28 naar Groeneweg. Tracering 29 jun 2016
77 | 5-14 | A9 heen Een nieuwe fietsbrug over de Poldervaart bij Kethel maakt het mogelijk een veel groter deel van de route over de schilderachtige Polderweg te leiden. Door nog een verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Bij de eerste brug rechtdoor (Polderweg), met het water links. De bochtige Polderweg helemaal aflopen (1,5 km). Na huisnr 158 wordt het Broekkade. Na huisnr 4 linksaf de brug over en via de knooppunten 33-84-82-28 naar Groeneweg. Tracering 29 jun 2016
77 | 1-7 | A9 terug Een nieuwe fietsbrug over de Poldervaart bij Kethel maakt het mogelijk een veel groter deel van de route over de schilderachtige Polderweg te leiden. Door nog een verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Aan het eind van de Groeneweg (A10) linksaf spoorlijn oversteken. Meteen rechtsaf, asfaltpad, na 50 m weer linksaf, grindpad, en na 50 m rechtsaf, grindpad. Einde pad rechtsaf langs water, na 30 m linksaf over het water, rechtsaf Broekkade, wordt Polderweg. De bochtige Polderweg helemaal aflopen (1,5 km) tot over een oude rolbrug. Na de rolbrug linksaf Overschieseweg….. Tracering 09 nov 2016
79 | 9-11 | A10 terug terug Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Einde pad, rechtsaf over brugje en na volgend brugje linksaf grindpad op. Einde pad linksaf, na 50 m rechtsaf Groeneweg. Doorlopen tot einde (10). Tracering 09 nov 2016
79 | 1-4 | A10 heen Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Regel 1 - 4 vervangen door: U loopt van knooppunt 28 naar 69, linksaf schelpenpad (links een sloot)… Tracering 29 jun 2016
79 | 1-4 | A10 heen Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Op driesprong linksaf’, Spalandpad. Na 50 m rechtsaf grindpad. Aan einde naar asfaltpad en brugje over. Na volgend brugje linksaf schelpenpad (links een sloot). Tracering 09 nov 2016
79 | 9-11 | A10 terug Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het WRNW Hof van Delfland. Regel 9 - 11 vervangen door: Einde pad rechtsaf over brugje, van knooppunt 69 naar 28 Tracering 29 jun 2016
81 | 1-14 | A11 heen De oorspronkelijk route die door de aanleg van de A4 was versperd, is inmiddels weer mogelijk via een nieuwe wandel- en fietsbrug. Regel 1-14 vervangen In het Wilgenbosje (A11) linksaf, schelpenpad, na 200 m rechtdoor, fietspad, over snelweg. U volgt asfaltpad langs golfbaan. Na 1 km rechtsaf, nog steeds langs golfbaan. Na 250 m schelpenpad (ruiters). Zijpaden negeren, einde schelpenpad (na 600 m) linksaf Tiendweg, na 50 m Anna van Raesfeltstraat kruisen en vóór brug linksaf Tramkade, wordt Singel. Bij ophaalbrug rechtdoor, tegelpad langs Vlaardingervaart…….” Tracering 09 nov 2016
81 | 1-14 | A11 heen De oorspronkelijk route die door de aanleg van de A4 was versperd, is inmiddels weer mogelijk via een nieuwe wandel- en fietsbrug. Regel 1-14 vervangen De eerste 14 regels kunt u vervangen door de knooppunten 74-88-22-73-68-34-61-17 van het Wandelroutenetwerk Hof van Delfland. De tekst van het boekje luidt dan na regel 14: "Bij ophaalbrug rechtdoor, tegelpad langs Vlaardingervaart...". Tracering 22 jun 2016
81 | 20 | A 11 heen Wilgenbosje Delft - Vlaardingse Schouw: aanpassing tekst laatste 4 regels van 1e alinea: “….. met Vlaardingervaart aan linkerzijde. OUDE TEKST=Vóór bord “doorgang onmogelijk” en hek de dijk naar rechts aflopen. Linksaf, asfaltweg volgen tot bocht naar rechts bij bankje en trap tegenover gemaal Vlaardingse Schouw". moet worden: ".....met Vlaardingervaart aan linkerzijde. NIEUWE TEKST= “Huizen steeds rechts van u houden. U bereikt een bocht naar rechts bij bankje en trap tegenover gemaal Vlaardingse Schouw". Tracering 17 dec 2011
81 |8 - 16| A11 terug De oorspronkelijk route die door de aanleg van de A4 was versperd, is inmiddels weer mogelijk via een nieuwe wandel- en fietsbrug. Regel 8 - 16 vervangen ………..aan einde Vlaardingsekade rechtdoor Singel, wordt Tramkade. Einde bebouwing bij brug rechtsaf Tiendweg, Anna van Raesfeltstraat kruisen en na 50 m rechtsaf schelpenpad, zijpaden negeren, komt na 600 m uit op fietspad langs golfbaan. Na 250 m linksaf, 1 km langs golfbaan, fietspad over snelweg, rechtdoor schelpenpad tot Wilgenbosje (A11). Tracering 09 nov 2016
81 | 3 | A11 terug Vlaardingse Schouw- Wilgenbosje Delft: aanpassing tekst regel 3 en 4 van 2e alinea “….Vlaardingervaart aan rechterhand. OUDE TEKST= “Huisnr 10 passeren en dijk verder volgen via overstapje.” moet worden: "..... Vlaardingervaart aan rechterhand. NIEUWE TEKST= “Huizen steeds links van u houden". Tracering 14 jan 2012
81 | 8 - 16 | A11 terug De oorspronkelijk route die door de aanleg van de A4 was versperd, is inmiddels weer mogelijk via een nieuwe wandel- en fietsbrug. Regel 8 - 16 vervangen Vanaf regel 8 luidt de tekst:De vaart blijven volgen en aan eind Vlaardingsekade rechtdoor via de knooppunten 17-61-34-68-73-22-88-74, van het Wandelroutenetwerk Hof van Delfland, tot Wilgenbosje Delft. Tracering 29 jun 2016
93 | 10 | 20 heen De dijk is in groot onderhoud en klaar in 2015. De markeringen kunnen tijdelijk niet aangebracht worden. Regel 10 Broekselaantje. Na Broekselaantje linksaf de dijk op en deze volgen tot Schoonhoven 15 apr 2014
93 | 2 | 20 terug De dijk is in groot onderhoud en klaar in 2015. De markeringen kunnen tijdelijk niet aangebracht worden. Regel 2. Na de Veerpoort de dijk op en deze volgen tot het Broekselaantje en deze ingaan 15 apr 2014
93 | 10 | 20 heen tekst wijzigen regel 10 "na hm -paal 2,7" nieuwe tekst "huisnummer 102" Tracering 13 dec 2013
93 | 1e alinea 5e regel van onder | 20 Tijdelijke stremming Lekdijk-West tot voorjaar 2012. Er blijft wel een doorgang voor voetgangers Betreft blz. 93, kaartje 20 Van Opweg naar Veerpont op de 5e regel van onder bij Lekdijk-West, en van Veerpont naar Opweg op de 4e regel van boven bij Lekdijk-West: Tijdelijke stremming Lekdijk West De Lekdijk West in Schoonhoven is vanaf 17 oktober ter hoogte van nummer 8 t/m Groene Singel gestremd. Vanaf die datum gaat het hoogheemraadschap een damwandscherm aanbrengen in de dijk. De stremming duurt naar verwachting tot februari 2012. Voor wandelaars is er altijd voldoende ruimte. Tracering 27 nov 2011
93 | 11 van 1e alinea en 6 van 2e ali | 20 Een wandelaar meldt ons: De zomerroute door de uiterwaarden bij De Buitelanden is afgesloten ivm dijkverzwaring. Tracering 19 sep 2011
99 | 4 | 22 heen INFORMATIE VOOR WANDELAARS MET HOND voor kaart 22 en 23 De Goudriaanse kade op kaart 22 is verboden voor HONDEN. Een alternatieve route is mogelijk via de Tiendweg. Kaart 21, blz. 97, r.11 rechtdoor (Nieuwpoortseweg) …………….blz.101, r.1 kaart23 - linksaf Langesteinse Weg. Alternatieve route: Na 200m , net voorbij bushalte en tehuis “Vijverhof” linksaf bruggetje over , Tiendweg. Na 1.5 km de Wielweg oversteken, Tiendweg vervolgen. Na 1 km de Boonevlietweg schuin oversteken, Tiendweg vervolgen. Na ruim 1,5 km komt u op de Langesteinse Weg, linksaf. U bent nu weer op de route. 28 aug 2014
101 | 6 | 23 terug INFORMATIE VOOR WANDELAARS MET HOND voor kaart 22 en 23 De Goudriaanse kade op kaart 22 is verboden voor HONDEN. Een alternatieve route is mogelijk via de Tiendweg. Kaart 23, blz. 101, r.6 - bij Y-12633 linksaf, Langesteinse Weg ……………. blz. 97, r.5 kaart 21 - Nieuwpoortseweg. Alternatieve route: Na 80 m rechtsaf (weg met bord “verboden voor auto’s” =Tiendweg). Na ruim 1,5 km (inmiddels kaart 22) de Boonevlietweg schuin oversteken, Tiendweg vervolgen. Na ruim 1 km de Wielweg oversteken en Tiendweg blijven volgen. Na bijna 1,5 km, voorbij tehuis “Vijverhof” bruggetje over en rechtsaf , Nieuwpoortseweg. U bent nu weer op de route 28 aug 2014
104 | 7 | 25 terug wijziging regel 7 kleur rood-gele paalkoppen regel 7: de rood-gele paalkoppen wijzigen in mosterdkleurige paalkoppen 03 apr 2015
104 | 15 | 25 heen wijziging regel 15 kleur rood-gele paalkoppen regel 15: de rood-gele paalkoppen wijzigen in mosterdkleurige paalkoppen 03 apr 2015
105 | - | 25 en 26 terug De route voor wandelaars met hond: volg de knooppunten. Route voor wandelaars met hond. Volg de knooppunten 84, 86, 37, 38, 39, 52, 54, 57, 23, 22, 89,86 Tracering 21 feb 2019
105 | - | 25 en 26 heen De route voor wandelaars met hond: volg de knooppunten. Route voor wandelaars met hond. Volg de knooppunten 86, 89, 22, 23, 57, 54, 52, 39, 38, 37, 86, 84 Tracering 21 feb 2019
105 | 11 -13 | 25 terug Regel 11 - 13 vervalt: "Na 1 km via loopbrug de A 27 kruisen. Rechtdoor. Bolgerijsekade ruim 1 km volgen" Tekst regel 11 - 13 vervagen door: "Na ca. 200 m bij kp87 rechtsaf over bruggetje en kp-route volgen tot kp86, linksaf (Autenasekade) tot kp84. Dan naar kp85, rechtsaf, de Bolgerijsekade ca 800 meter volgen" Tracering 21 feb 2019
105 | 11 -14 | 25 heen De loopbrug verdwijnt i.v.m. verbreding A 27. Regel 11 - 14 vervalt: "Na ruim 1 km via betonnen loopbrug de A27 kruisen. Na loopbrug linksaf (Polderweg) en direct rechtsaf, Bolgerijsekade vervolgen. Na ruim 1 km bij schuur en bordje ‘Welkom – Utrechts Landschap’, rechtsaf over betonnen brug" Tekst regel 11 - 14 vervangen door: "Na ca. 800 mtr bij kp85 linksaf (Ceelenweg) tot kp84, rechtsaf, de Autenasekade volgen onder de snelweg door tot kp86, rechtsaf, weg oversteken en via doorgang griendbos in tot kp87, linksaf (Bolgerijsekade) tot kp88, rechtsaf over betonnen brug" Tracering 21 feb 2019
105 | 19 | 25 heen Informatie voor wandelaars met HOND voor kaart 25 en 26. Het boerenerf tussen de Achterkade en de Hei en Boeicopseweg is verboden voor HONDEN. Een alternatieve route is mogelijk via de Huibertse kade en de Nieuwe Weg. Kaart 25, blz. 105, r. 19 Na observatiehut……………… Kaart 26, blz.107, r4, asfaltweg ((Overheicop) Afwijkende route: Na observatiehut rechtdoor. U blijft op de Achterkade en na ruim 1,5 km helling op en bovenaan linksaf (Nieuweweg). Na ongeveer 1,5 km rechtsaf (Hei en Boeicopseweg) en direct linksaf Huibertweg. Aan het einde van deze weg “W M van Herkbrug brug over en linksaf, grasdijk langs de Huibert. Aan het eind linksaf, brug over, rechtsaf, asfaltweg (Overheicop). U bent weer op de route. 28 aug 2014
107 | 5 | 26 terug Informatie voor wandelaars met HOND voor kaart 25 en 26. Het boerenerf tussen de Achterkade en de Hei en Boeicopseweg is verboden voor HONDEN. Een alternatieve route is mogelijk via de Huibertse kade en de Nieuwe Weg. Kaart 26, blz. 107, r.5 asfaltweg langs vaart volgen……….. kaart 25, blz. 105, r.5 (Achterkade) rechtsaf. Tussen huisnr.… Alternatieve route: Na ongeveer 1 km bij huisnr. 76 linksaf een bruggetje over en meteen rechtsaf een graskade langs de Huibert. Bij Y-62131-1 rechtsaf over witte houten brug “W M van Herk” (Huibertweg). Na ongeveer 1,3 km, bij eetcafé “Trefpunt”, rechtsaf (Hei en Boeicopseweg) en direct linksaf (Nieuweweg). Na ongeveer 1,5 km helling op en bovenaan rechtsaf (Achterkade). Na ruim 1,5 km bij een bord “MELK 1 km” en waar vermeld staat “verboden voor honden” bent u weer op de route (kaart 25 ) . 28 aug 2014
111 | 28 route loopt langs het bridgemuseum www.bridgemuseum.nl. Openingstijden dinsdag t/m zondag van 13.30 uur - 17.00 uur 31 jul 2014
116 | 30 | horeca Rumpt Er is geen horeca meer in Rumpt 14 sep 2014
117 | 17-20 | 30 terug Honden, ook aan de lijn, strikt verboden vanaf KP E43 tot KP E42 zijn honden, ook aan de lijn, strikt verboden. Alternatieve route: rechtdoor de Rhenoyseweg vervolgen. Na huisnr 36 rechts aanhouden naar voetgangerstunnel onder de N327. Tracering 02 dec 2018
117 | 1-5 | 30 heen Honden, ook aan de lijn, strikt verboden vanaf KP E42 tot aan KP E43 zijn honden, ook aan de lijn, strikt verboden. Alternatieve route: rechtdoor lopen en na de voetgangerstunnel onder de N322 rechtsaf slaan en verkeersweg aan de rechterzijde houden tot KP E43. Tracering 02 dec 2018
137 | 4-7 | 38 heen Tussen de St.Maartenskerk en de kade in Tiel wordt nieuw gebouwd. Tekst vanaf regel 4: "Sint-Maartenskerk tot regel 8 "fiets/voetveer" wijzigen Regel 4: St.Maartenskerk, Wethouderskade, parkeerplaats, ga naar links richting schouwburg, ga dan rechtsaf, houdt schouwburg en later bibliotheek aan de linkerhand, op T-kruising rechts en dan linksaf door de coupure tot de kade. Daar ligt de pont naar Wamel. Tracering 22 feb 2015
137 | 3 - 8 | 38 terug Route-aanpassing wegens wijziging stratenplan in Tiel. Regel 3 - 8 wijzigen. Regel 3: De Waal oversteken naar Tiel. Rechtdoor de dijk op, zebrapad oversteken en bij KP T16 het kronkelende voetpad volgen richting coupure in de dijk. Na de coupure direct recht en links klinkerpad. Langs restaurant Lotus, weg oversteken en klinkerpad vervolgen. Weg oversteken en voetpad langs de gracht volgen (Wethouderskade), langs de Sint-Maartenskerk. Gaat over in Kastanjelaantje. (dan weer verder met aan einde rechtsaf, Binnenmolenstraat.) Tracering 02 mei 2017
137 | - | kaart 38 Vaartijden fiets/voetveer gewijzigd; voetveer vaart niet op zondag van 1 oktober t/m 31 maart Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 7.20 - 7.40 uur enzovoorts om de 20 minuten tot 18.20 uur. Zaterdag: 8.30 - 9.00 - 9.20 - 9.40 uur enzovoorts om de 20 minuten tot 18.20 uur. Zondagen: van 1 april tot en met 30 september van 10.00 - 10.30 - 10.50 uur enzovoorts om de 20 minuten tot 18.00 +/- 18.20 uur. Van 1 oktober tot en met 31 maart is er behalve op een koopzondag, geen veerdienst. Openbaar Vervoer 22 mrt 2014
137 | 4 - 8 | 38 heen Route-aanpassing wegens wijziging stratenplan in Tiel. Regel 4 - 8 wijzigen. Vanaf regel 4: Sint-Maartenskerk passeren en rechtdoor Wethouderskade. Weg oversteken en rechtdoor klinkerpad. Net voorbij restaurant Lotus rechts, en direct links door de coupure in de dijk. Volgen tot KP T16, rechtdoor zebrapad en daarna naar beneden in de richting van de aanleidingsteiger van het fiets/voetveer Tiel-Wamel. (tekst gaat weer verder bij De Waal oversteken naar Wamel) Tracering 02 mei 2017
137 | 6-7 | 38 terug Tussen de St.Maartenskerk en de kade in Tiel wordt nieuw gebouwd. Tekst vanaf regel 6: "parkeerplaats" tot regel 7 "Kastanjelaantje" wijzigen Na de coupure naar rechts, daarna naar links tot bij de schouwburg. Daar linksaf over de parkeerplaats, einde rechtsaf Wethouderskade en Kastanjelaantje. Tracering 02 mrt 2015
177 | 5 | 54 terug na regel 5: "op kruising met geasfalteerde bosweg linksaf" aanvulling tekst Op de kruising met geasfalteerde bosweg linksaf. Eerste bospad rechtsaf (vanaf nu de markering E8 en/of X7 volgen). Op de kruising van bospaden rechtdoor. Tracering 03 jul 2015
177 | 8 | 54 heen regel 8: na "pad volgen en aan einde linksaf" aanvulling tekst Pad volgen en aan het einde linksaf ( vanaf nu de markering E8 en/of ♦)volgen. Na 100m een hek passeren. Tracering 03 jul 2015
183 | 1 | 56 terug aanvulling betreffende de markering vanaf regel 1 Op de kruising Grosse Strasse/Kavarinerstrasse nr 57 Volgt u de Kavarinerstrasse (op het traject, tot aan het einde van de Treppkesweg (kaart 54) volgt u naast de E8 markering het teken ♦ ). Tracering 02 jul 2015
 kaart 21 en 22  Hiernaast vindt u enkele berichten die wandelaars ons gestuurd hebben en gedurende de zomer van 2013 gelden.  Kaart 21, buiten de bebouwde kom van Nieuwpoort is de graskade erg oneffen en de distels tieren er welig. ·             Kaart 22, de graskade na het oversteken van de Boonevlietweg heeft een waarschuwingspapier voor de eikenprocessierups Tracering 08 jul 2013
Steun ons