Routewijzigingen Hanzestedenpad SP 11

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen48
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
0 | 0 | 0 De hieronder vermelde meldingen, routewijzigingen etc. hebben betrekking op de derde, gewijzigde druk (2014) van het Hanzestedenpad. Voor wijzigingen op de tweede druk (2008) zie de verwijzing hieronder. 11 sep 2014
15 | 08 | 01 heen Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. Zinnen “Aan het eind rechtsaf t/m Op kruising rechtdoor Gasthuisstraat” vervangen. Einde weg, voor huizenblok linksaf en direct weer rechtsaf, IJsselkade. Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ rechtsaf. Rechtdoor over twee voet-/fietsbruggen richting Martinitoren. Verkeersweg oversteken, Veerpoortstraat. Rechtdoor, Roggestraat, later Gasthuisstraat. Tracering 21 jul 2015
15 | 09 | 01 terug Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. Na Roggestraat 4 zinnen vervangen. later Veerpoortstraat. Verkeersweg oversteken. Rechtdoor twee voet-/fietsbruggen oversteken. Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ linksaf, IJsselkade. Einde kade linksaf en direct rechtsaf, voet-/fietspad. Tracering 21 jul 2015
19 | 01 | 03 terug Stukje asfaltweg wordt vervangen door onverhard pad. Na “Bockhorstweg” de tekst “Steeds rechtdoor. Na 1,5 km op driesprong rechtsaf, Dorpsweg” vervangen door: Op kruising met Kappersweg linksaf en direkt weer rechtsaf door wit hek met “De Bockhorst”; bordje ‘rustgebied’ negeren. Ongemarkeerd bospad parallel aan de Bockhorstweg volgen en na 350 m via wit hek rechts teruglopen naar de Bockhorstweg. Linksaf en deze weg vervolgen. Vlak voor spoorwegovergang rechtsaf, Dorpsweg. Tracering 07 mei 2017
19 | 12 | 03 heen Stukje asfaltweg wordt vervangen door onverhard pad. Na “... linksaf, Bockhorstweg.” tekst vervangen door Beukenlaan aan linkerhand negeren; 200 m verderop bij wit hek met “De Bockhorst” rechtsaf en direkt weer linksaf, een ongemarkeerd bospad parallel aan de Bockhorstweg. Op asfaltweg linksaf en direkt weer rechtsaf, Bockhorstweg vervolgen. Deze weg volgen tot einde weg bij P-21469. Tracering 07 mei 2017
23 | 23 | 05 heen Op de zuidelijke oever van de Oekensche Beek is het wandelen onaangenaam geworden door hoog gras, bramen en brandnetels als gevolg van beperkt maairegiem. Na: “aan het einde van de beekoever gaat u rechtsaf.” tekst wijzigen in: Het eerste bruggetje linksaf overgaan en pad op de andere beekoever verder volgen. Bij het tweede bruggetje nogmaals oversteken en de zuidelijke oever verder volgen tot aan de asfaltweg. Linksaf, pad parallel aan asfaltweg. Tracering 30 mei 2018
23 | 02 | 05 terug Op de zuidelijke oever van de Oekensche Beek is het wandelen onaangenaam geworden door hoog gras, bramen en brandnetels als gevolg van beperkt maairegiem. Na: “...en na beek, rechtsaf de beekoever volgen.” tekst wijzigen in: Na 350 m rechtsaf eerste bruggetje over en linksaf de andere beekoever verder volgen. Bij het tweede bruggetje linksaf nogmaals oversteken en de zuidelijke oever verder volgen. 300 m verderop linksaf, (beek rechts houden). Tracering 30 mei 2018
25 | 01 | 06 terug De aanleg van een rondweg rond de wijk Hoven staat gepland voor 2019 - 2020. Eventueel noodzakelijke, tijdelijke wijzigingen worden geel-rood gemarkeerd. Het fietspad blijft toegankelijk. Tracering 01 apr 2019
25 | 15 | 06 heen De aanleg van een rondweg rond de wijk Hoven staat gepland voor 2019 - 2020. Eventueel noodzakelijke, tijdelijke wijzigingen worden geel-rood gemarkeerd. Het fietspad blijft toegankelijk. Tracering 01 apr 2019
37 | 5 | 10 heen Na “Na de bocht linksaf Hoevelmansweg.” invoegen: “Niet het pad onder aan de dijk nemen!” 12 mrt 2018
43 | 1 tot en met 6 | 13 De route is afgesloten wegens werkzaamheden: vanaf slagboom (vlak voor de pont bij Olst). Men gaat de route door de uiterwaarden in Olst weer een aantal maanden afsluiten vanwege bodemonderzoek. De opening in de hekken gaat dicht. Dat betekent dat tot nader order de route loopt via de gestippelde hoogwaterlijn door het dorp. Tracering 01 okt 2014
49 | 08 | - heen Pagina 49, heenroute, regel 8, laatste woord; asfaltweg vervangen door: betonweg. Tracering 19 mei 2016
49 | 08 | - terug Pagina 49, terugroute, regel 8, Asfaltweg linksaf vervangen door: Betonweg linksaf. 19 mei 2016
54 | - | 18 De rode lijn rond punt 19 is onjuist weergegeven. Dezelfde situatie op kaart 19 is de juiste. Wandelknooppunt K 38 staat onjuist weergegeven en moet verplaatst worden naar de rode lijn, naast punt 19. Tracering 11 aug 2014
55 | 01 | 18 terug Wegens kans op omvallende bomen, waarvan ook het onderhoud niet meer wordt gedaan, vanaf "Na wetering.." tot en met " voetgangerstunnel" vervangen door: Onder voetgangerstunnel (19) door en rechtsaf. Vervolgens linksaf en direct weer rechtsaf bruggetje over. Einde pad, asfaltpad linksaf. Bij straatnaambord “Goertjesweg (links) rechtdoor asfaltweg blijven volgen met bocht naar links. Na “P”, op splitsing rechts aanhouden. NB. De route loopt nu langs de horeca Doepark Nooterhof Tracering 29 okt 2017
55 | 08 | 18 heen Wegens kans op omvallende bomen, waarvan ook het onderhoud niet meer wordt gedaan, vanaf "Na wetering.." tot en met " voetgangerstunnel" vervangen door: Asfaltweg blijven volgen met bocht naar rechts. Bij straatnaambord “Goertjesweg” rechtdoor. Na ruim 200 m, voor fietspad rechtsaf, onverhard pad. U loopt een bruggetje over en gaat aan het eind linksaf en direct rechtsaf. Na ca. 50 m linksaf via voetgangerstunnel (19). NB. De route loopt nu langs de horeca Doepark Nooterhof Tracering 29 okt 2017
59 | 1 | 20 terug De herinrichting van de Vreugderijkerwaard is afgerond waardoor een nieuwe route door de uiterwaard mogelijk is gemaakt. Niet bij hoogwater !Regel 1-3 moet worden: (21) Rechtsaf over de brug in de uiterwaarden (bij hoogwater route vervolgen over de dijk) en asfaltweg volgen. Linksaf door een klaphekje en het laarzenpad van Natuurmonumenten (verboden voor honden) langs de oever van de IJssel volgen tot de uitmonding van het Zwolle-IJsselkanaal in de IJssel. Linksaf naar de dijk en rechtdoor, klinkerweg (Spoolderenkweg. Tracering 25 mei 2017
59 | 21 | 20 heen De herinrichting van de Vreugderijkerwaard is afgerond waardoor een nieuwe route door de uiterwaard mogelijk is gemaakt. Niet bij hoogwater! …met het fietspad de dijk op en rechtdoor over het laarzenpad van Natuurmonumenten (verboden voor honden) naar de uitmonding van het Zwolle-IJsselkanaal in de IJssel (bij hoogwater route vervolgen over de dijk). Dit pad langs de oever van de IJssel volgen en aan het einde door een klaphekje. Rechtsaf en over de brug in de uiterwaarden. Einde weg linksaf de dijk op en fietspad volgen. Tracering 25 mei 2017
68 | kaart A1 Omdat landgoed ‘t Mulra nu goed begaanbaar is, gaat de route voortaan hierdoor. Op kaart vervallen tekst èn aanduiding “Alternatieve route in natte periode”. Tracering 10 jan 2017
70 | 24 | A1 Wijziging als gevolg van hernieuwde toegankelijkheid Vrange Bult.Vanaf "Eerste pad naar rechts" t/m "rechtsaf Ruurlose Allee." Eerste pad rechtsaf (na 170 m) en Vrange Bult op. Boven schuin links aanhouden. Einde pad linksaf: bosweg met karrenspoor. Op kruising rechtsaf. Tracering 11 aug 2014
70 | tekstblok A6 Omdat landgoed ‘t Mulra nu goed begaanbaar is, gaat de route voortaan hierdoor. Markering is op het landgoed niet toegestaan. * Eerste zin vervalt. * Overige cursieve tekst wordt rechtopstaand. * De tekst “Als u de hoofdroute t/m Einde pad rechtsaf asfaltweg.” vervalt. * De zin “Na 800 m rechtsaf fietspad op.” wordt: “Na 550 m rechtsaf fietspad op.” Tracering 10 jan 2017
70 | A7 | A1 heen Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. In blokje A7 de tekst na “Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ rechtsaf” vervangen. rechtdoor over twee voet-/fietsbruggen richting Martinitoren. Verkeersweg oversteken, Veerpoortstraat. Rechtdoor, Roggestraat. Voor bushalte/P-plaats linksaf op kruising Roggestraat/Koepoortstraat. Tracering 21 jul 2015
73 | B3 regel 01t/m 08 | 72 heen Bij punt B3: De tekst “Bij de stuw … Vlak voor de kerk linksaf, Berkelweg” vervangen door Bij de stuw bij Besselink de Berkel oversteken en aan de overzijde direct rechtsaf door een klaphekje. Daarna noordoever van de Berkel volgen (2e klaphekje negeren) tot 3e klaphekje bij het dorp Almen. Aldaar linksaf, Berkelweg. Berkelweg aflopen tot aan dorpsplein met kerk, daarna rechtsaf , Dorpsstraat. Bij café-restaurant “De Hoofdige Boer...etc Tracering 09 feb 2018
73 | B3 12-15 | drukfout rechts aanhouden, Blauwedijk. Na ca. 1 km linksaf, Vunderingstraat. Aan het eind rechtsaf, Dorpsstraat. Tracering 01 apr 2019
75 | kolom 2 | regel 22-25 regel 22 t/m 25 vervangen door Na 300 m via tunnel onder de spoorweg door. Daarna links aanhouden en na 200 m linksaf, via een voetpad het bos in. Volg de ... Tracering 27 nov 2014
76 | C4 | C1 Bij paddestoelnummer 23081, bij camping Jong Amelte is een nieuw restaurant. Restaurant Bij Jansen & Jansen Kwekerijweg 4 7213AX Gorssel www.bijjansenenjansen.nl 18 mei 2016
79 | tweede kolom | 1 t/m 7 | C6 heen Verhoging van aantrekkelijkheid. Tekst onder 6 “Na de brug… t/m brug over” wordt gewijzigd. Fietsbrug oversteken en direct linksaf, via dijk aan overzijde Schipbeek. Dijk volgen tot aan de bebouwing. Bij laagwater kunt u onderaan de dijk en langs de oevers van de plassen lopen. Het gebied verlaten via een rood hek bij de Deventer Kanovereniging. Indien gesloten kunt u het van de binnenzijde openen. Tussen de bebouwing door naar de Zutphenseweg en aldaar linksaf, richting brug en deze over gaan. Tracering 23 apr 2019
82 Op de kaart op pagina 82 van de gids staat een koffiekopje links bovenaan. Dit “rustpunt” is opgeheven. 07 mei 2017
84 | 01 | E1 Dankzij een verbinding tussen het Schakerpad in Twello en Buddezand is het niet meer nodig langs de drukke Voordersteeg te lopen. De tekst vanaf pagina 84 tweede kolom bovenaan tot aan E6 wordt: 45. Einde pad op asfaltweg linksaf (Schakerpad) en na 50 meter rechtsaf (bordje “doodlopende weg” geldt niet voor wandelaars). Voor toegangshek linksaf en direct weer rechtsaf het klompenpad volgen langs een greppel. Bij halfverhard pad rechtsaf. Aan het eind van het pad op betonpad rechtsaf bruggetje over. Aan eind betonpad linksaf asfaltweg op (Buddezand). Na 270 meter volgt u bocht naar rechts. Daarna linksaf, asfaltweg (Het Wildezand). 29 okt 2016
86 heen In verband met voor de wandelaar niet meer toegankelijke schouwpaden hebben wij noodgedwongen het traject van deze rondwandeling moeten aanpassen en inkorten. - Afstand 17, 7 km wijzigen in 11 km - Horeca, in Boskamp: IJsseldijk vervangen door Eetcafe Boskamp - Onder F2, rechter tekstdeel, 3e regel vanaf Pad ca. 1 km…t/m 5e regel negeren vervangen door: Na ruim 300 m, voor huis (rechts voor u) pad linksaf. Dit bochtige pad volgen. Op splitsing (bij markering) links aanhouden en pad vervolgen. - Tekst van F3 vervalt geheel 10 jul 2018
87 In verband met voor de wandelaar niet meer toegankelijke schouwpaden hebben wij noodgedwongen het traject van deze rondwandeling moeten aanpassen en inkorten. - Restant tekst F3 en geheel F4 vervalt - Nieuwe tekst F3 : Voor brug linksaf, fietspad. Einde pad linksaf (Kotterikstraat). Einde weg, bij P-22015 linksaf, Kleistraat. Direct eerste pad rechtsaf, Drostenpad. Einde pad rechtsaf. U loopt na 250 m Boskamp binnen. Voor huisnr 48 klinkerweg rechts aanhouden. U komt nu op de Boskamp en volgt deze weg ca. 400 m tot het einde. Weg en bruggetje oversteken en rechtsaf naar fietspad. - Nieuwe tekst F4: Voor de Immerzeelbrug rechtsaf weg oversteken en graspad langs het water volgen. Na 250 m linksaf brug oversteken en de Hooiberglaan volgen tot het eind. Hier rechtsaf. In bocht naar rechts (voor huis) linksaf, onverhard pad. Vervolg uw route nu vanaf regel 5, onder F5: Na 400 m links aanhouden, …. Regel 1 t/m 5 …. een onverhard pad in vervalt. 10 jul 2018
93 | 06 | H1 Alternatieve route Hanzeboog (blokje onderaan de pagina): 6e regel vanaf Direct na de oversteek… t/m regel 16 …..klinkerpad rechtsaf. vervangen door: Direct na de oversteek linksaf en parallelweg langs de dijk vervolgen. Bij Y-4653/3 rechtsaf en direct links aanhouden. Route vervolgen vanaf Onder de Dijkpoort door. Tracering 15 feb 2018
95 | H5 | H2 heen In verband met de werkzaamheden rond de Bypass Kampen is de route tussen de Venedijk Zuid en de Venedijk Noord permanent afgesloten, helaas ook voor wandelaars. De omleiding geldt vanaf 18 april 2016. Na afloop van het project (ergens in 2019) zal een andere route van kracht worden. Tot die tijd volgt u een omleiding. Tekst van H5, 1e t/m 7e regel, tot en met Venedijk Noord, vervangen door De voorrangsweg oversteken en rechtsaf. U steekt de Jules van Hasseltweg over en volgt het fietspad langs de N 763. Na 2 km gaat u linksaf, de Chalmotweg. Volg deze bochtige asfaltweg ruim 1 km. Na een bruggetje rechtsaf, Venedijk Noord. Tracering 15 feb 2018
99 | i4, 3e en 4e regel "Na 2 km…. t/m fietspad op." vervangen door: Na ruim 2 km rechtdoor onder viaduct door. Tracering 26 feb 2019
99 | Blok 13, 8e regel | 10 heen U komt na…. t/m …en gaat rechtsaf vervangen door Fietspad geheel uitlopen en Rietsteeg oversteken. Tracering 16 jun 2015
103 | J3 | J1 heen Onder punt J1 is de grasdijk vervangen door een breed betonnen fiets-/wandelpad. Tekst onder J1, 5e regel t/m 9e regel, "Aan het eind asfaltweg schuin oversteken. Bij bord doodlopende weg.... t/m Zwolsedijk op asfaltweg." vervangen door Aan het eind min of meer recht oversteken. Betonnen fietspad rechtsaf. Aan het eind van het fietspad linksaf en direct bij Y-64895/1 rechtsaf, Zwolsedijk. Tracering 19 apr 2016
103 | J2 | J1 Onder nummer J2, derde alinea, tiende regel, de tekst "... asfaltpad rechtsaf. Na huisnr 22 asfaltpad linksaf,…" vervangen door onverhard pad rechtsaf. Na huisnr 18 asfaltpad linksaf… Tracering 13 apr 2018
Steun ons