Routewijzigingen Hanzestedenpad SP 11

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen43
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
0 | 0 | 0 De hieronder vermelde meldingen, routewijzigingen etc. hebben betrekking op de derde, gewijzigde druk (2014) van het Hanzestedenpad. Voor wijzigingen op de tweede druk (2008) zie de verwijzing hieronder. 08 sep 2014
15 | 08 | 01 heen Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. Zinnen “Aan het eind rechtsaf t/m Op kruising rechtdoor Gasthuisstraat” vervangen. Einde weg, voor huizenblok linksaf en direct weer rechtsaf, IJsselkade. Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ rechtsaf. Rechtdoor over twee voet-/fietsbruggen richting Martinitoren. Verkeersweg oversteken, Veerpoortstraat. Rechtdoor, Roggestraat, later Gasthuisstraat. Tracering 19 jul 2015
15 | 09 | 01 terug Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. Na Roggestraat 4 zinnen vervangen. later Veerpoortstraat. Verkeersweg oversteken. Rechtdoor twee voet-/fietsbruggen oversteken. Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ linksaf, IJsselkade. Einde kade linksaf en direct rechtsaf, voet-/fietspad. Tracering 19 jul 2015
19 | 12 | 03 heen Stukje asfaltweg wordt vervangen door onverhard pad. Na “... linksaf, Bockhorstweg.” tekst vervangen door Beukenlaan aan linkerhand negeren; 200 m verderop bij wit hek met “De Bockhorst” rechtsaf en direkt weer linksaf, een ongemarkeerd bospad parallel aan de Bockhorstweg. Op asfaltweg linksaf en direkt weer rechtsaf, Bockhorstweg vervolgen. Deze weg volgen tot einde weg bij P-21469. Tracering 05 mei 2017
19 | 01 | 03 terug Stukje asfaltweg wordt vervangen door onverhard pad. Na “Bockhorstweg” de tekst “Steeds rechtdoor. Na 1,5 km op driesprong rechtsaf, Dorpsweg” vervangen door: Op kruising met Kappersweg linksaf en direkt weer rechtsaf door wit hek met “De Bockhorst”; bordje ‘rustgebied’ negeren. Ongemarkeerd bospad parallel aan de Bockhorstweg volgen en na 350 m via wit hek rechts teruglopen naar de Bockhorstweg. Linksaf en deze weg vervolgen. Vlak voor spoorwegovergang rechtsaf, Dorpsweg. Tracering 05 mei 2017
23 | 02 | 05 terug Op de zuidelijke oever van de Oekensche Beek is het wandelen onaangenaam geworden door hoog gras, bramen en brandnetels als gevolg van beperkt maairegiem. Aan de noordkant van de beek is het prettiger wandelen. Tweede en derde zin vervangen. Na bord ‘Voorstonden’, rechtsaf langs de beek (beek links houden). Na 1 km tweede houten brug linksaf oversteken en aan de overkant pad vervolgen. Na 300 m linksaf (beek rechts houden). Tracering 19 jul 2015
23 | 23 | 05 heen Op de zuidelijke oever van de Oekensche Beek is het wandelen onaangenaam geworden door hoog gras, bramen en brandnetels als gevolg van beperkt maairegiem. Aan de noordkant van de beek is het prettiger wandelen. Regel 23 en 24 vervangen. Na 300 m linksaf over houten brug en aan de overkant schouwpad 1 km vervolgen tot aan asfaltweg. Hier linksaf, pad parallel aan asfaltweg. Doorlopen tot Y-62229/1. Tracering 19 jul 2015
25 / 01 / 06 terug In verband met de start van de bouw van een spoor-onderdoorgang / rondweg N345 in de bijlage een gewijzigde tekst voor kaart 6 Voorstonden/Hoveniersweg. De markering is sinds gisteren ook aangepast. Verwachte duur van de werkzaamheden (ook aanleg van de nieuwe rondweg zelf rond de wijk Hoven): ± anderhalf jaar. Vanaf regel 1 tot regel 11 Bij het plaatsnaambordje Zutphen gaat U rechtdoor voor station Zutphen. Om de route richting Dieren / Doesburg te vervolgen gaat U na het witte gebouw met hoge schoorsteen rechtsaf, Hoveniersweg. Na ruim een kilometer op viersprong linksaf, Sprabanenweg. Einde weg verkeersweg oversteken en rechtsaf fietspad volgen. 250 m na spoorweg linksaf, Tondensestraat. Na bord Tonden weg naar rechts vervolgen. Na boerderij met huisnr. 8a rechtsaf, onverharde landweg De Voortweg. Tracering 13 jun 2017
25 / 15 / 06 heen In verband met de bouw van een spoor-onderdoorgang / rondweg N345 is route aangepast. Verwachte duur van de werkzaamheden (ook aanleg van de nieuwe rondweg zelf rond de wijk Hoven): ± anderhalf jaar. Na “huisnr. 8a” t/m einde: ( Tondensestraat). Na huisnummer 13 weg naar links volgen. Na 1 km verkeersweg oversteken en fietspad naar rechts volgen. 300 m na spoorlijn linksaf, Sprabanenweg. Eerste weg rechtsaf, Hoveniersweg. Deze volgen tot aan de IJsseldijk (Vliegendijk). Hier linksaf richting Deventer, rechtsaf richting station Zutphen. Tracering 13 jun 2017
32 tot en met 37 | alle | 9 en 10 Er vinden werkzaamheden plaats ten noorden en ten zuiden van Deventer over lange termijn. Routeaanpassing Hanzestedenpad boven Deventer. NIEUW:Vanaf 20-09-2012 is de route door de Stobbenwaard niet meer toegankelijk. Zie kaart 10 HSP. Dat betekent dat tot nadere order de hoogwaterroute (onderbroken lijn) moet worden gevolgd. (In theorie kan er nog via de groene lijn worden gelopen. Die staat echter niet in onze gids. De hoogwaterlijn staat er wel in. ) In verband met het project Ruimte voor de Rivier vinden de komende 5 jaar tal van werkzaamheden plaats ten noorden en zuiden van Deventer. De routetekst zal hierdoor niet altijd up to date zijn. Markeringen ter plaatse zullen zo veel mogelijk aangepast worden aan de actuele stand van zaken. Voor meer info over de werkzaamheden ten noorden van Deventer http://www.facebook.com/Keizersrande en Website Groot Salland - Kader Richtlijn Water Tracering 29 sep 2014
43 | 1 tot en met 6 | 13 De route is afgesloten wegens werkzaamheden: vanaf slagboom (vlak voor de pont bij Olst). Men gaat de route door de uiterwaarden in Olst weer een aantal maanden afsluiten vanwege bodemonderzoek. De opening in de hekken gaat dicht. Dat betekent dat tot nader order de route loopt via de gestippelde hoogwaterlijn door het dorp. Tracering 29 sep 2014
49 | 08 | - heen Pagina 49, heenroute, regel 8, laatste woord; asfaltweg vervangen door: betonweg. Tracering 16 mei 2016
49 | 08 | - terug Pagina 49, terugroute, regel 8, Asfaltweg linksaf vervangen door: Betonweg linksaf. 16 mei 2016
54 | - | 18 De rode lijn rond punt 19 is onjuist weergegeven. Dezelfde situatie op kaart 19 is de juiste. Wandelknooppunt K 38 staat onjuist weergegeven en moet verplaatst worden naar de rode lijn, naast punt 19. Tracering 08 aug 2014
59 | 1 | 20 terug De herinrichting van de Vreugderijkerwaard is afgerond waardoor een nieuwe route door de uiterwaard mogelijk is gemaakt. Niet bij hoogwater !Regel 1-3 moet worden: (21) Rechtsaf over de brug in de uiterwaarden (bij hoogwater route vervolgen over de dijk) en asfaltweg volgen. Linksaf door een klaphekje en het laarzenpad van Natuurmonumenten (verboden voor honden) langs de oever van de IJssel volgen tot de uitmonding van het Zwolle-IJsselkanaal in de IJssel. Linksaf naar de dijk en rechtdoor, klinkerweg (Spoolderenkweg. Tracering 23 mei 2017
59 | 21 | 20 heen De herinrichting van de Vreugderijkerwaard is afgerond waardoor een nieuwe route door de uiterwaard mogelijk is gemaakt. Niet bij hoogwater! …met het fietspad de dijk op en rechtdoor over het laarzenpad van Natuurmonumenten (verboden voor honden) naar de uitmonding van het Zwolle-IJsselkanaal in de IJssel (bij hoogwater route vervolgen over de dijk). Dit pad langs de oever van de IJssel volgen en aan het einde door een klaphekje. Rechtsaf en over de brug in de uiterwaarden. Einde weg linksaf de dijk op en fietspad volgen. Tracering 23 mei 2017
70 | A7 | A1 heen Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. In blokje A7 de tekst na “Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ rechtsaf” vervangen. rechtdoor over twee voet-/fietsbruggen richting Martinitoren. Verkeersweg oversteken, Veerpoortstraat. Rechtdoor, Roggestraat. Voor bushalte/P-plaats linksaf op kruising Roggestraat/Koepoortstraat. Tracering 19 jul 2015
70 | 24 | A1 Wijziging als gevolg van hernieuwde toegankelijkheid Vrange Bult.Vanaf "Eerste pad naar rechts" t/m "rechtsaf Ruurlose Allee." Eerste pad rechtsaf (na 170 m) en Vrange Bult op. Boven schuin links aanhouden. Einde pad linksaf: bosweg met karrenspoor. Op kruising rechtsaf. Tracering 08 aug 2014
73 | B3 | 12-15 drukfout rechts aanhouden, Blauwedijk. Na ca. 1 km linksaf, Vunderinkweg. Aan het eind rechtsaf, Dorpsstraat. Tracering 05 dec 2014
75 | kolom 2 | regel 22-25 regel 22 t/m 25 vervangen door Na 300 m via tunnel onder de spoorweg door. Daarna links aanhouden en na 200 m linksaf, via een voetpad het bos in. Volg de ... Tracering 25 nov 2014
76 |- | C1 Bij paddestoelnummer 23081, bij camping Jong Amelte is een nieuw restaurant. Restaurant Bij Jansen & Jansen Kwekerijweg 4 7213AX Gorssel www.bijjansenenjansen.nl 16 mei 2016
79 | tweede kolom | 1 t/m 7 | C6 heen Verhoging van aantrekkelijkheid. Tekst onder 6 “Na de brug… t/m brug over” wordt gewijzigd. Fietsbrug oversteken en direct linksaf, via dijk aan overzijde Schipbeek. Dijk volgen tot aan de bebouwing. Bij laagwater kunt u onderaan de dijk en langs de oevers van de plassen lopen. Het gebied verlaten via een rood hek bij de Deventer Kanovereniging. Indien gesloten kunt u het van de binnenzijde openen. Tussen de bebouwing door naar de Zutphenseweg en aldaar linksaf, richting brug en deze over gaan. Tracering 19 okt 2017
82 Op de kaart op pagina 82 van de gids staat een koffiekopje links bovenaan. Dit “rustpunt” is opgeheven. 05 mei 2017
84 | 01 | E1 Dankzij een verbinding tussen het Schakerpad in Twello en Buddezand is het niet meer nodig langs de drukke Voordersteeg te lopen. De tekst vanaf pagina 84 tweede kolom bovenaan tot aan E6 wordt: 45. Einde pad op asfaltweg linksaf (Schakerpad) en na 50 meter rechtsaf (bordje “doodlopende weg” geldt niet voor wandelaars). Voor toegangshek linksaf en direct weer rechtsaf het klompenpad volgen langs een greppel. Bij halfverhard pad rechtsaf. Aan het eind van het pad op betonpad rechtsaf bruggetje over. Aan eind betonpad linksaf asfaltweg op (Buddezand). Na 270 meter volgt u bocht naar rechts. Daarna linksaf, asfaltweg (Het Wildezand). 26 okt 2016
86 | F3 | 85 heen Tekst pagina 86 onder F3, 1e zin vanaf: Bij eerste… tot en met laatste regel op pagina 86…., breed bospad vervangen door: Bij eerste bruggetje rechtdoor het Wolbroekenpad volgen (markering naar links negeren!). Volg dit asfaltpad ca. 1,8 km tot de voorrangsweg. Steek deze weg over en ga linksaf via fietspad. Bij knooppunt 76 linksaf weg oversteken, Rozenvoorderdijk. Volg deze asfaltweg ca. 700 m. Na brugleuning en “De Lankhorsterkamp” bospad rechtsaf. Tracering 11 jun 2016
87 | F4 | 85 heen Tekst pagina 87, onder F4, 6e zin, vanaf: Na huisnummer 5…tot en met het eind van F4 vervangen door: Na huisnr 1, op driesprong linksaf. Tracering 11 jun 2016
93 | 06 | H1 Wijziging route tot medio 2016. Betreft tekst Alternatieve route Hanzeboog, onderaan pagina 93 van de HSP gids: Door nieuwbouwwerkzaamheden is een deel van de Alternatieve route Hanzeboog niet begaanbaar en dient een andere route te worden gevolgd. 6e regel linker tekstdeel vanaf “Direct na de oversteek…” tot en met 7e regel rechter tekstdeel “… op klinkerpad rechtsaf “ Op rotonde rechtdoor en de parallelweg langs de dijk vervolgen. Bij Y 4653/3 rechtsaf en direct links aanhouden. 10 apr 2015
95 | H5 | H2 heen In verband met de werkzaamheden rond de Bypass Kampen is de route tussen de Venedijk Zuid en de Venedijk Noord permanent afgesloten, helaas ook voor wandelaars. De omleiding geldt vanaf 18 april 2016. Na afloop van het project (ergens in 2018) zal een andere route van kracht worden. Tot die tijd volgt u een omleiding. Tekst van H5, 1e t/m 7e regel, tot en met Venedijk Noord, vervangen door De voorrangsweg oversteken en rechtsaf. U steekt de Jules van Hasseltweg over en volgt het fietspad langs de N 763. Na 2 km gaat u linksaf, de Chalmotweg. Volg deze bochtige asfaltweg ruim 1 km. Na een bruggetje rechtsaf, Venedijk Noord. Tracering 16 apr 2016
99 | Blok 13, 8e regel | 10 heen U komt na…. t/m …en gaat rechtsaf vervangen door Fietspad geheel uitlopen en Rietsteeg oversteken. Tracering 14 jun 2015
103 | J3 | J1 heen Onder punt J1 is de grasdijk vervangen door een breed betonnen fiets-/wandelpad. Tekst onder J1, 5e regel t/m 9e regel, "Aan het eind asfaltweg schuin oversteken. Bij bord doodlopende weg.... t/m Zwolsedijk op asfaltweg." vervangen door Aan het eind min of meer recht oversteken. Betonnen fietspad rechtsaf. Aan het eind van het fietspad linksaf en direct bij Y-64895/1 rechtsaf, Zwolsedijk. Tracering 16 apr 2016
68| kaart A1 Omdat landgoed ‘t Mulra nu goed begaanbaar is, gaat de route voortaan hierdoor. Op kaart vervallen tekst èn aanduiding “Alternatieve route in natte periode”. Tracering 09 jan 2017
70| tekstblok A6 Omdat landgoed ‘t Mulra nu goed begaanbaar is, gaat de route voortaan hierdoor. Markering is op het landgoed niet toegestaan. * Eerste zin vervalt. * Overige cursieve tekst wordt rechtopstaand. * De tekst “Als u de hoofdroute t/m Einde pad rechtsaf asfaltweg.” vervalt. * De zin “Na 800 m rechtsaf fietspad op.” wordt: “Na 550 m rechtsaf fietspad op.” Tracering 09 jan 2017
Steun ons