Routewijzigingen Hertogenpad LAW 13

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen61
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
21 | - | 2 nieuwe horeca Op de Wethouder van Dijklaan is horeca Beum gevestigd. Vanaf de Vijftig Bunderweg naar de A.L van Dommelenweg is het 800 meter[heen en terug] om er te komen. Openingstijden zijn van 9.30 tot 21.00 uur.‬ www.genietenbijbeum.nl 27 aug 2015
25 | 7 en 8 | 3 heen Verduidelijking/uitbreiding tekst regel 7 en 8. ->....Einde fietspad linksaf een asfaltweg volgen (Suraeweg). Einde asfaltweg rechtsaf, Suraeweg. na 50m, op viersprong linksaf, asfaltweg volgen tot over een wildrooster..... Tracering 13 feb 2011
25 | 5 tot 10 | 3 Problemen met ,steeds door onbekenden, verwijderde markeringen in beide richtingen. Naar een oplossing wordt gezocht. In Boswachterij Dorst, krt. 3 na punt 3 in de omgeving van de Sureaplas en Sureaweg markering, ongewild, afwezig. ( half verhard fietspad en asfalt weg gedeeltes) Tracering 25 apr 2011
27 | 12-15 | 4 terug Regel 12-15 : tijdens natte periodes vanaf regel 12: "Einde bospad linksaf ( bij P 22504 ) t/m twee keer een kruising oversteken" wijzigen Regel 12-15: Einde bospad bij paddenstoel 22504 in verband met wateroverlast in plaats van links nu rechtsaf, Moerkensdreef op; op het kaartje het vierde pad, dat is een breed, doorgaand pad, naar links (de Ketenbaan), bij tweede pad (met paddenpoel aan de linkerhand), naar rechts de route weer oppakken. Tracering 25 apr 2018
27 | 9-13 | 4 heen Regel 9-13: tijdens natte periodes vanaf regel 9: “Het pad buigt om een paddenpoel t/m P 22504 op parkeerterrein” wijzigen Regel 9-13: In verband met wateroverlast vóór de paddenpoel over de Ketenbaan naar links. Aan het eind rechts (Moerkensdreef), bij de paddenstoel 22504 naar links het bospad in; hier de route weer oppakken. Tracering 25 apr 2018
27 | 17 | 4 terug Regel 17 : "Aan het eind van de weide" vervalt Als gevolg van de werkzaamheden van Staatsbosbeheer tussen de Steenovensebaan en paddenstoel 20851 zijn de paden soms minder begaanbaar. Dit kan nog steeds veranderen. Huidige situatie: als je langs het weiland loopt (aan je linker hand) kan je pas 20 meter na het routepaaltje op de hoek bij het weiland links af het bos in. Tracering 26 okt 2018
27 | 8-9 | 4 heen Regel 8 en 9 : "Hier rechts af . . . eerste pad rechts af" vervalt Als gevolg van de werkzaamheden van Staatsbosbeheer tussen de Steenovensebaan en paddenstoel 20851 zijn de paden soms minder begaanbaar. Dit kan nog steeds veranderen. Huidige situatie: je loopt nu op ca 20 meter afstand evenwijdig aan het weiland (aan je rechter hand) ipv direct erlangs, en je komt daardoor 20 m van het routepaaltje het bos uit. Tracering 26 okt 2018
29 | 3 tot 7 | 5 kleine route wijziging i.v.m. "afdaling" naar pad tussen sloot en kanaaldijk. Deze aanpassing geldt ook voor de tegenovergestelde richting. nieuwe tekst: ".......Ga rechtsaf over het fietspad, aan het eind van de brugleuning, over de vangrail "stappen" en langs een smal paadje steil naar beneden, vervolg de weg met het kanaal aan de rechterhand. Tegenovergestelde richting (zie 2e alinea bldz. 29 regel 4) .... rechtsaf over een brede zandweg tussen sloot en kanaaldijk. Na 1,5 km en vlak voor de brug een paadje (stijl) omhoog, over vangrail of brugleuning "stappen". U komt op een fietspad..... NB als alternatief voor het “stappen” over de vangrail is het mogelijk om, om de vangrail heen en terug te lopen. Tracering 13 apr 2017
31 | 1 en 2 van alinea 1, laatste 4 r | 6 routewijziging i.v.m gewijzigde situatie (definitief) deze wijziging is gemarkeerd Heen (oostelijke richting) Op de Dongenseweg volgt u het fietspad tot de 1e straat rechts (Uiterste Stuiver). Deze straat ingaan en onder viaduct door, aan het eind, vóór bebouwing, links af en 50 meter verder bij voorrangsweg rechtsaf over het fietspad. Langs een benzinestation verder lopen. Fietspad volgen enz. zie boekje regel 3. Terug (in westelijke richting) 5e regel van onderen: U volgt het fietspad aan de overzijde van de weg, fietspad volgen voor een benzinestation langs, eerste weg links (Uiterste Stuiver). Onder viaduct door en bij de voorrangsweg (Vierbunderweg) links af. Aan het eind links af, zie tekst op blz. 29. Tracering 05 sep 2011
32 en 38 | - | 7 en 8 kaart 7 en 8 bij wandelknooppunt 10 is er geen mogelijkheid meer om koffie te drinken geen Tracering 05 nov 2011
33 | 1e alinea 19 t/m 22 | 7 heen Kleine aanpassing in de route rondom aansluitingspunt 8 wegens het verplaatsen van een informatiebord van de Loonse en Drunense duinenwandelroutes. Ook is dit gewijzigde route-deel onverhard. Tekstwijziging kaart 7 Galgeneindsestraat – Efteling: " .....Dit brede pad komt na passeren van een toegangshek uit op een fietspad langs een asfaltweg. (wijziging) Hier steekt U de weg over, passeert kp 2 naast café de Efteling en vervolgt uw weg via een bospad...." (einde 1e alinea) Tracering 13 apr 2017
33 | 2e alinea regel 1 t/m 3 | 7 terug Efteling- Gageleindsestraat. route en tekst wijziging i.v.m. gewijzigingen van het routenetwerk Loonse en Drunense duinen. "...Bij kp 2 naast Café de Efteling steekt U rechtuit de weg over een bospad in. Na toegangshek (aansluiting op:)Tweede bospad linksaf.... " Tracering 13 apr 2017
33 - | 8 -9 | 07 heen regel 8 en 9: er is geen sprake meer van meerdere wegen regel 8 en 9:… na 20 m linksaf. U loopt nu….. 12 apr 2017
39 | 1e alinea regel 1 | 8 heen Aansluitpunt 8 wordt verlegd naar kp 2 op kaartjes 7 en 8, bij het café De Efteling, met openbare parkeerplaats.(Dit café is gesloten.) Tekstwijziging kaart 8 Efteling – Kp 41 (aanwijzing P-22032 vervalt)"...... Vanaf kp 2 gaat U rechtdoor een bospad in, een trap omhoog en direct rechtsaf het viaduct over. Hier sluit de tekst weer aan :”Bij het oorlogsmonument kp 3 links af”. Tracering 03 jan 2014
39 | 2e alinea 3e regel van onder. | 8 terug Aansluitpunt 8 wordt verlegd naar kp 2 op kaartjes 7 en 8, bij het café De Efteling, met openbare parkeerplaats. (Dit café is gesloten.) “Op het asfaltfietspad, voor het oorlogsmonument (kp 3) rechtsaf. U gaat over het viaduct en: (wijziging ) direct linksaf een trap af en vervolgt via een bospad tot kp 2 naast Café de Efteling. (Café is gesloten) Tracering 03 jan 2014
41 | 3-9 | 9 heen Wandelroute aangepast aan gewijzigd verloop van knooppunt 39 naar knooppunt 38. De afstand tussen knp 39 en 38 is 1,7 km. Bij knp 39 rechtdoor, na 150 meter links af de mountainbike route oversteken (opletten!!!). U komt uit bij een zandverstuiving met duinen, hei en boomgroepen. Houdt rechts aan. Volg de paaltjes van de knooppunt-route daarop staan ook de markeringen wit-rood. De eerste staat bijna 50 m verder, dus even goed in de verte kijken. U loopt hier eerst ongeveer 400 meter door het zand, een echt duidelijk pad is er niet. De palen met de markeringen zijn echter goed te volgen. Na een hoge zandduin beklommen en afgedaald te hebben, houdt u de bosrand links van u en de open vlakte aan uw rechterhand. Ga na ongeveer 600 meter door het zand ploeteren linksaf omhoog een zandduin over. Hier verlaat u de zandverstuiving en gaat omlaag het bos in. Op kruising met de mountainbike route (let op !!!) rechtdoor tot knp 38. Verder volgens beschrijving in het boekje. Tracering 06 jan 2016
41 | 13-20 | 9 terug Wandelroute aangepast aan gewijzigd verloop van knooppunt 38 naar knooppunt 39. De afstand tussen knp 39 en 38 is 1,7 km. Op kruising (knp 38) linksaf weer een ruiterpad in. Op kruising met mountainbike route (let op !!!) rechtdoor en een zandduin opgaan. U staat voor een zandverstuiving met duinen hei en boomgroepen. Het zandduin afdalen en rechtsaf. Volg de paaltjes van de knooppuntroute; daarop staan ook de markeringen wit-rood. Ongeveer elke 50 meter staat een paaltje. Houdt de bosrand rechts van u en de open vlakte aan uw linkerhand. U loopt hier ongeveer 600 meter door het zand, dus een echt duidelijk pad is er niet. Na nog een zandduin beklommen te hebben loopt de route nog ongeveer 400 meter door het zand. Bij de bosrand aangekomen, weer de mountainbike route oversteken (opletten!!) en rechts af buigen. Na 150 meter bereikt u knp 39. Het pad gaat over in een brede beukenlaan. Verder volgens beschrijving in het boekje. Tracering 06 jan 2016
51 | - | 12 de tekst in de rechter kantlijn van bldz 51 kan geheel vervallen: de alternatieve route wegens renovatie van de bruggen in de Moerputten is nu vervallen (maart 2011) De "originele" route door natuurgebied " de Moerputten" kan nu gelopen worden. De markering is aangebracht en de markering van de omleiding is verwijderd.(maart 2011) Tracering 17 mrt 2011
53 | 2e alinea | 13 terug routewijziging in de binnenstad van Den Bosch; verbetering van de stadsrouteDe markering is op 18 mei 2012 aangepast. ◄ Naar station Den Bosch Vervangen : 8e  regel :     . . . voor kathedraal links af t/m NS-Station van ‘s-Hertogenbosch Nieuwe tekst :  Voor St Jan linksaf. Op Parade rechtdoor, oversteken, Kerkstraat. Tweede straat linksaf, Krullartstraat. Rechtdoor, Fontein-straat. Tweede straat rechtsaf, Ridderstraat. Op Markt linksaf, langs stadhuis en schuin linksaf, Schapenmarkt. Rechtsaf, Snellestraat. Linksaf, Stoofstraat. Rechtsaf Postelstraat. Linksaf, Uilenburgstraatje. Bruggetje over en rechtsaf (Molenstraat). Rechtdoor, Lepelstraat. Einde linksaf (Visstraat). Brug over de Dommel en rechtdoor via Stationsweg Tracering 15 apr 2012
53 | 3 tot 8 | 52 heen routewijziging in de stad Den Bosch vanaf ongeveer eind april 2012, verbetering stadsroute.De markering is op 18 mei 2012 aangepast   Vervangen 3e regel : Einde weg rechts af . .  t/m   . . .  Triniteitsstraat in. Nieuwe tekst : Eerste straat rechtsaf, Lepelstraat. Rechtdoor, Molenstraat. Linksaf, Uilenburgstraatje. Rechtsaf, Postelstraat. Linksaf, Stoofstraat. Rechtsaf, Snellestraat. Linksaf via Schapenmarkt naar Markt. Na het stadhuis rechtsaf, Ridderstraat. Linksaf en rechtdoor, Fonteinstraat, daarna Krullartstraat. Rechtsaf, Kerkstraat. Aan het eind plein ( Parade ) oversteken en rechts af de Triniteitsstraat in.   ► Van station Den Bosch   Tracering 15 apr 2012
55 | 4-7 | 14 terug Melding : Door reconstructie van de provinciale weg ’s-Hertogenbosch – Schijndel ( N 617 ) moest een nieuwe oversteekmogelijkheid van die weg gevonden worden. De nieuwe route is 1 kilometer korter geworden. De markering is aangepast. De genoemde wandelknooppunten staan nog niet op de kaart. Regel 4 - 7: na (Keerdijk). Kruising ( knooppunt 11 ) rechtdoor. Via tunneltje onder N 617 door. Volgende kruising rechtdoor : De Vogelenzang. Op T-kruising rechtsaf ( Wolfsdreef ). Op kruising ( knooppunt 14 ) rechtdoor. Na slagboom rechtdoor. Op T-kruising ( knooppunt 16 ) links af. Dit pad rechtdoor volgen.... Tracering 23 dec 2014
55 | 3-7 | 14 heen Door reconstructie van de provinciale weg ’s-Hertogenbosch – Schijndel ( N 617 ) moest een nieuwe oversteekmogelijkheid van die weg gevonden worden. De nieuwe route is 1 kilometer korter geworden. De markering is aangepast. De genoemde wandelknooppunten staan nog niet op de kaart. Regel 3 - 7: na “pad over een dijk”. Tweede pad rechts ( bij knooppunt 16 ). Bij slagboom rechtdoor. Op kruising ( knooppunt 14 ) rechtdoor. Links af ; De Vogelenzang. Kruising rechtdoor, via tunneltje onder N 617 door. Kruising ( knooppunt 11 ) rechtdoor : Keerdijk. Tracering 23 dec 2014
57 | 2 | 15 terug Regel 2 tot 6: De weg maakt . . . . . . gaat u de dijk op : vervalt. Invoegen : Voor de fietsbrug : Rechts af, dijk langs de Aa volgen, de Aa aan uw linkerhand houden. Tracering 05 apr 2017
57 | 6 | 15 heen regel 6 tot 8: Voor de stuw . . . . bocht naar links : vervalt. Invoegen : Aan het einde links, geasfalteerd fietspad. Tracering 05 apr 2017
57 | 7-9 | 15 terug Regel 7 - 9: Einde fietspad . . Zuid-Willemsvaart oversteken : vervalt Regel 7 - 9: Volg fietspad, richting Den Dungen. Passeer rotonde, onder viaduct door en via brug over de Zuid-Willemsvaart. Tracering 16 mrt 2018
57 | 4 | 15 heen invoegen 4e regel na “Na brug”: "eventueel rechtdoor 250 meter naar Café/Restaurant De Fuik, pal bij de bushalte. Het café is elke dag open vanaf 10.00 uur, met uitzondering van dinsdag, dan is men de hele dag gesloten. De Fuik staat op het kaartje op pagina 56 aangegeven." 05 apr 2017
57 | 6 | 15 terug 6e regel van onderen : “U gaat” : Invoegen : "eventueel rechtsaf 250 meter naar Café/Restaurant De Fuik, pal bij de bushalte. Het café is elke dag open vanaf 10.00 uur, met uitzondering van dinsdag, dan is men de hele dag gesloten. De Fuik staat op het kaartje op pagina 56 aangegeven." 29 jan 2014
57 | 2 - 4 | 15 heen Regel 2 - 4: Via verkeerslichten . . . Beusingsedijk : vervalt. Regel 2 -4: Brug over, onder viaduct door en bij rotonde fietspad richting Berlicum volgen : Beusingsedijk. Tracering 16 mrt 2018
59 | 1 | 16 terug Regel 1 U passeert de toegangspoort ....wordt Kaartpunt 17 : Rechtsaf, Gewadsepad. Voor de brug bij knooppunt 32 links af. U volgt het pad langs de Aa, enz. 13 sep 2014
59 | 4 | 16 heen regel 4: Na het voormalige Koetshuis..... wordt Na het voormalige koetshuis bij knooppunt 32 rechtsaf. Na 75 meter linksaf, Assendelftseweg. Kaartpunt 17. 13 sep 2014
61 | 5-7 | 17 terug Regel 5 - 7 "Niet over de privé-weg . . . Kapelstraat : vervalt regel 5 -7 wijzigen in: Voor klaphek links af. Op de asfaltweg rechtsaf, parallel aan de N 279. Bij einde afrastering, rechts af over graspaden naar de Kapelstraat. Tracering 16 mrt 2018
61 | 1-3 | 17 heen Regel 1: "Na de toegangspoort . . . over een dijk" vervalt Vanaf regel 1: "U volgt de klinkerweg, Assendelftseweg. Einde weg rechts : Kapelstraat. In de bocht van de weg rechtdoor, langs – dus niet door – een klaphek. Asfaltweg links af, parallel aan de N 279. Voor rood-wit schrikhek links af en gelijk rechts, langs de Aa. Tracering 17 mrt 2018
71 | 5 | 21 heen regel 5 "Direct na viaduct . . . rechtsaf, zandweg" vervalt regel 5: Na viaduct 200 meter rechtdoor. Bij wandelknooppunt 61 links af – smal pad. Bij wandelknooppunt 60 rechtsaf. Tracering 31 jul 2016
71 | 5 | 21 terug regel 5 "Circa. 50 m. . . . het wildviaduct op" vervalt regel 5: Bij wandelknooppunt 60 links af, smal pad. Bij wandelknooppunt 61 rechtsaf, geasfalteerd fietspad. Tracering 31 jul 2016
77 | 12 | 23 heen toevoegen Bezoekerscentrum Steltenberg Regel 12: Toevoegen na “Houtvennen”: Op nummer 1 a vindt u Bezoekerscentrum Steltenberg met mogelijkheid tot koffie, hapje eten. Zie website voor actuele informatie : http://www.steltenberg.com/html/ 19 jul 2016
77 | - | 23 Theetuin "Bij ons": De Bunder 1a, aan de route, ruim halverwege punt 23 en 24 op kaart 23 Een rustige plek om te pauzeren voor een kop koffie of thee. Uw meegebrachte boterham mag bij ons gerust opgegeten worden. Trudie Bongers De Bunders 1A 5411 NL Zeeland 0486-452189 www.theetuinbijons.nl info@theetuinbijons.nl Tracering 03 jul 2011
77 | 3 | 23 terug toevoegen Bezoekerscentrum Steltenberg Regel 3: Toevoegen na (Houtvennen): Op nummer 1 a vindt u Bezoekerscentrum Steltenberg met mogelijkheid tot koffie, hapje eten. Zie website voor actuele informatie : http://www.steltenberg.com/html/ 19 jul 2016
83 | 3 van 1e alinea en 6 van 2e alni | 26 Een wandelaar meldt ons dat honden, ook aan de lijn, niet zijn toegestaan op het route gedeelte bij de visvijver en het aansluitende Voskuilenheuvel gedeelte.(zie groene bordjes van gebiedseigenaar) Voor wandelaars met een hond is er alternatieve route, die hiernaast is beschreven. Wandelaars met een hond richting Roermond: Regel 3 : Bij bord van de visclub rechtdoor tot aan Schepersdijk, hier linksaf. Na enige tijd rechtdoor komt u weer op de gemarkeerde route. Wandelaars met een hond richting Breda: Regel 6 : Ga bij ingang park Voskuilen rechtdoor over Schepersdijk. 2e weg, rechtsaf, Grootven. Ter hoogte van het bord van de visclub bent u weer op de gemarkeerde route. Tracering 14 aug 2011
101 | - | 35 In verband met stormschade (omgevallen bomen op een stuk even na de visvijver) is een omleiding gemarkeerd. deze is definitief omdat de bomen niet opgeruimd worden. Dit geldt voor beide richtingen. Pagina 101 Richting Roermond : Vanaf regel 6: Verwijderen : U volgt het pad rechtdoor tot een sloot en gaat links af. Na een bocht naar links gaat u het eerste pad rechtsaf over een dam en een stuw en vervolgt het pad. Invoegen : 100 meter na de bocht gaat u het eerste pad links. Aan het einde van dit slingerende pad, rechtsaf. Na 50 meter links over een houten vlonder en gelijk weer links over een graspad. Richting Breda : Vanaf regel 16 : Verwijderen : Einde pad rechtsaf over een stuw en een dam. Vervolgens links af langs een sloot. Water links van u houden. Na tweemaal een bocht naar rechts, het pad rechtdoor volgen. Invoegen : Direct rechts af over een houten vlonder en weer rechts af. De eerste weg links. Dit slingerende pad tot het einde bij een kanaal volgen. Rechts af. Tracering 03 jan 2014
109 | 6 | 37 heen Vooralsnog tijdelijk omleiding tgv onbegaanbaar pad na verhoging grondwaterpeil in Peel. Betreft pagina 109 en 111 Na . . gaat over in Moostdijk. Moostdijk volgen, derde weg links. Driesprong bij bosrand links af en volgende pad rechts af. Lees verder op pagina 111 : Op driesprong . . . Tracering 21 mrt 2016
111 | 10 | 38 terug Vooralsnog tijdelijk omleiding tgv onbegaanbaar pad na verhoging grondwaterpeil in Peel. Betreft pagina 111 en 109 Na . . volgende knuppelbrug links af. Einde pad links af en op volgende driesprong rechts af. Op verharde weg ( Moostdijk ) links af. Lees verder op pagina 109, regel 4. Tracering 21 mrt 2016
115 / 10 /40 `De eigenaar van Café De Stoep heeft ons het volgende laten weten: Het café is tegenwoordig  alle dagen geopend en wel vanaf 10.00 uur. (dit is een wijziging in de tekst van regel 10) Tracering 14 jul 2013
121|26|42 terug 10e regel van onderen   "zandweg scherp links af"wijzigen in "asfaltweg links af" Tracering 21 okt 2013
121 | 10,11 en 5,7 2e gedeelte| 42 Kleine tekst aanpassingen op pagina 121. op kaart 42 / pagina 121 een kleine wijziging : In de richting Roermond : Regel 10 / 11 : Zin veranderen in : Na houten brug gaat u direct links af. In de richting ’s Hertogenbosch : Regel 5 t/m 7 wordt : Na de voetbrug rechts af en op de eerste driesprong rechts aanhouden. Bij een houten brug rechts af. Tracering 30 jul 2011
123 | 11,15 en 5,7 (2e alinea) | 43 tekstwijziging mbt kaart 43 – pagina 123. De reden is het dichtgroeien van een pad, cq het bij een akker trekken van een pad. De markering is inmiddels aangepast. In de richting Roermond : Op regel 11 na ( zandpad) tekst verwijderen tot en met ( Oude Maasarm ), regel 15 Tekst wordt : ( zandpad ). Zandpad wordt grindweg. Einde akker ( rechterhand ) rechtsaf tot bank. In de richting ‘s Hertogenbosch : Op regel 5 na “rechtsaf” tekst verwijderen tot en met verkeersweg, regel 7. Tekst wordt : Bij een akker links af, houdt akker aan linkerhand tot de verkeersweg. Tracering 30 jul 2011
125 | 1-3 | 44 terug Route aangepast aan nieuw knooppuntennetwerk, hele tekst blz. 131 wijzigen en tekst blz. 125 regel 1 tot 3 wijzigen Zie tekst pagina 131 Tracering 24 dec 2015
125 | 6-9 | 44 heen Route aangepast aan nieuw knooppuntennetwerk, tekst blz. 125 vanaf regel 6 en hele tekst blz.131wijzigen Tekst wijzigen in : . . . de weg 3 km. rechtdoor volgen. Bij knooppunt 7 rechtdoor, Maasbrug over en langs tankstation naar knooppunt 8. Rechts af en gelijk weer rechts af, tunnel door onder de N 280. Trapje op, links af en gelijk weer rechts af : Grotekerkstraat. Markt rechtdoor oversteken naar knooppunt 9, links af en rechts af Varkensmarkt, gaat over in Steenweg. Bij Muntsterplein links af, houd Munsterkerk aan rechterhand. Einde Munsterplein, rechts af Hamstraat. Uitlopen tot stationsplein. Tracering 24 dec 2015
131 | 1-6 | 45 heen Route aangepast aan nieuw knooppuntennetwerk, tekst pagina 125 vanaf regel 6 en hele tekst pagina 131wijzigen Zie tekst pagina 125 Tracering 24 dec 2015
131 | 1-7 | 45 terug Route aangepast aan nieuw knooppuntennetwerk, hele tekst blz. 131 wijzigen en tekst blz. 125 regel 1 tot 3 wijzigen Tekst wijzigen in : Hertogenpad starten bij knooppunt 50 op Stationsplein. Bij voetgangersoversteekplaats weg oversteken en schuin links het plein overgaan naar de Hamstraat. Hamstraat uitlopen tot huisnummer 52. Schuin links Munsterplein opgaan, houd Munsterkerk aan linkerhand. Rechts af : Steenweg, gaat over in Varkensmarkt. Op de Markt links af naar knooppunt 9. Rechts af, langs de Markt. Grotekerkstraat in, houd St. Christoffel kathedraal aan linkerhand. Aan het eind links af, trapje af en gelijk weer naar rechts. De hoogst gelegen tunnel onder de N 280 door. Einde weg links af naar knooppunt 8. Bij knooppunt 8 links af, langs een tankstation de Maasbrug over naar knooppunt 7. De weg rechtdoor volgen over een afstand van . . . Tracering 24 dec 2015
kaart 42 en 43 de route in het Leudal ( traject 42 en traject 43 )staat niet geheel juist op de kaartjes ingetekend.  Wandelaars kunnen de markeringen en de beschrijving volgen, die zijn geheel juist. Tracering 18 mei 2013
Steun ons