Routewijzigingen Marskramerpad LAW 3

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen171
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
01 | 00 | 00 De wijzigingen die hieronder staan hebben betrekking op de route zoals deze wordt beschreven in de 2e druk, uitgave 2016. Wijzigingen mbt de eerste druk, zie de link helemaal onder deze lijst. 27 apr 2018
43 | 10 | 12 heen Routewijziging i.v.m uitgebreide herinrichting van het Reggedal; dit duurt tot in 2019. Vanaf "Op kruising rechtdoor" tot en met "eerste zandpad linksfaf" op pag.47, regel 7 vervangen door Bij kp N74 voorrangswegoversteken en rechtdoor asfaltweg nemen, Huttemansweg (brug niet overgaan). 1e weg links, zandweg. Rechts aanhoudend komt u op de Ypeloweg. Linksaf fietspad. Brug over. Waar het fietspad oversteekt iets doorlopen en rechtsaf asfaltweg nemen, Keizersweg. Deze komt uit op de Wierdenseweg, hier rechts. U passeert boerderij ‘t Exoo en gaat over de Regge. Direkt hierna linksaf, betonnen fietspad. U hebt de Regge aan uw linkerhand. Pad rechtsaf naar Wijngaard Baan negeren, volgend zandpad rechts. Op splitsing ……. zie routebeschrijving pag 47 regel 7. Tracering 29 mrt 2018
44 | - | 13 Op kaartje 13 staat een kopje bij boerderij 't Exoo. Het is al een tijd niet meer zo dat je daar wat kunt drinken. Helaas is verzuimd om dit bij de laatste herdruk te corrigeren. 15 feb 2018
46 | - | 13 Op kaartje 14 staat een kopje bij boerderij 't Exoo. Het is al een tijd niet meer zo dat je daar wat kunt drinken. Helaas is verzuimd om dit bij de laatste herdruk te corrigeren. 15 feb 2018
47 | 11 | 14 terug Routewijziging i.v.m uitgebreide herinrichting van het Reggedal; dit duurt tot in 2019. Vanaf "....grindweg" op pag. 47 regel 11 tot en met "Op kruising rechtdoor " op pag. 43 regel 4 vervangen door …. Bij splitsing links aanhouden. Op betonpad linksaf, Regge aan uw rechterhand. Einde fietspad rechtsaf Regge oversteken en verharde weg volgen. U passeert boerderij ‘t Exoo. Eerste weg links, Keizersweg. Einde weg Ypeloweg oversteken, fietspad naar links nemen. U steekt de Regge over. Waar het fietspad naar rechts gaat zandweg rechtsaf. Op splitsing zandweg links aanhouden. U komt uit op een asfaltweg (Huttemansweg), hier rechtsaf. Einde weg, bij kpN74, voorrangsweg oversteken en rechtdoor verharde weg in, Ganzenweg Tracering 29 mrt 2018
50 + 52 | -- | 16 + 17 De bushalte bij wandelknooppunt M55 is opgeheven. Openbaar Vervoer 16 nov 2016
54 | | 18 heen De bushalte bij wandelknooppunt H35 is opgeheven. Openbaar Vervoer 11 sep 2018
58 | | 19 terug De bushalte bij wandelknooppunt H35 is opgeheven. Openbaar Vervoer 11 sep 2018
85 | 11 | 30 terug Het schouwpad langs de Verloren Beek is niet meer toegankelijk; de gewijzigde markering langs de route blijft nu het fietspad langs de Beekbergse Beek volgen. Na 200 m gaat u rechtsaf, een graspad…’ vervalt. U blijft de Knypn-Steghe rechtdoor wandelen. Vervolgens blijft u het zandpad naast het fietspad volgen tot P-23175. Tracering 12 nov 2016
85 | 06 | 30 heen Paddenstoel 24043 is hernummerd. De zin Deze weg komt na 500 m bij P-24043 vervangen door Deze weg komt na 500 m bij 62861/002 Tracering 12 aug 2018
85 | 09 | 30 terug Paddenstoel 24043 is hernummerd. “Direct na een boerderij bij P-24043 rechtsaf. " vervangen door Direct na een boerderij bij P-62861/002 rechtsaf. Tracering 12 aug 2018
85 | 01 | 30 heen Het schouwpad langs de Verloren Beek is niet meer toegankelijk; de gewijzigde markering langs de route blijft nu het fietspad langs de Beekbergse Beek volgen. Bij P-23175 blijft u rechtdoor het zandpad naast het fietspad volgen; na 1 km komt u op de Knypn-Steghe. Tracering 12 nov 2016
97 | 01 | 35 heen “Na de bank (35) rechtsaf…. t/m …. Dan gaat u linksaf” vervangen door: Na de bank (35) op betonnen fietspad rechtsaf en direct eerste pad rechtsaf. Pad over de heide volgen. Op kruising met bank rechtsaf breed pad over de heide. Einde heide bij bos linksaf, omhooglopend pad. Op heuvel bij bank links aanhouden, pad over de heuvelrug vervolgen. Op splitsing linksaf pad over de heide. Voor de bosrand linksaf. (Veluwe Zwerfpad gaat rechtdoor) Eerste pad rechtsaf, beukenlaan in. Routebeschrijving vervolgen uit gids vanaf pag 97, regel 10: “Voorbij een schaapskooi … “ Tracering 09 dec 2018
97 | 16 | 35 terug “Voor de rand van de heide rechtsaf …t/m …de rand van de grasweide (35).” vervangen door: Voor de rand van de heide linksaf. Bij houten bank rechtsaf, pad over de hei (samenloop met Veluwe Zwerfpad). Op splitsing rechtsaf, paadje over heuvelrug. Op heuvel bij bank rechts aanhouden. Einde van de heide rechtsaf breed pad. Op kruising met bank linksaf pad over de heide. Einde pad op betonnen fietspad linksaf en direct eerste pad weer linksaf bij bank. U staat aan de rand van de grasweide (35). Routebeschrijving vervolgen uit gids pag 95. Tracering 09 dec 2018
109 | 06 | 40 terug Op de landgoederen Gerven en Appel is geen markering aangebracht. Invoegen In de 2e alinea, 1e regel na vervolg Woudweg: De markering ontbreekt tot aan de N303. Tracering 12 nov 2016
109 | 06 | 40 heen Op de landgoederen Gerven en Appel is geen markering aangebracht. Invoegen In de 7e regel na " achter een boererij langs": De markering ontbreekt tot het einde van deze etappe bij (40). Tracering 12 nov 2016
115 | 01 | 43 terug in de eerste regel de tekst na " (Met hond: u loopt rechtdoor de Hessenweg verder af tot (*). (44)." tot en met "en rechtsaf het fietspad op (*)" vervangen door Na 300 meter linksaf klaphek door en pad langs meanderende beek volgen. U passeert nog twee klaphekken en gaat bij derde klaphek linksaf asfaltweg op (Helweg). Na 200 meter voorrangsweg oversteken... Tracering 30 mrt 2017
115 | 21 | 43 heen tekstwijziging in een na laatste regel heen: Na "fietspad Achterveld in tot (44). " vervangen door Na 200 m rechtsaf, door klaphek. Pad langs meanderende beek volgen. U passeert nog twee klaphekken en een derde klaphek, waar u rechtsaf slaat, asfaltweg op. Einde weg linksaf, Hessenweg (44). Tracering 30 mrt 2017
145 | 14 | 55 heen "Bij afrit linksaf, een klinkerpad naar beneden. U komt op de Broekdijk-West. Aan het einde linksaf, Stationsweg, naar station Breukelen." vervalt en vervangen door Loop door tot aan de rotonde. Steek via het zebrapad de Stationsweg over en ga linksaf via de Stationsweg naar station Breukelen. Tracering 10 nov 2017
145 | 06 | 55 heen Wegens boswerkzaamheden is het pad tussen km 274 en 275 tijdelijk afgesloten. "na 750 m rechts" vervangen door na 750 m rechts een betonnen brug over naar de verharde weg, Scheendijk, linksaf. Na 350 m eerste weg links, Laan van Gunterstein. Bij de Vecht zit je weer op de route. Tracering 28 okt 2018
145 | 10 | 55 terug Wegens boswerkzaamheden is het pad tussen km 274 en 275 tijdelijk afgesloten. "na ophaalbrug.." tot "U volgt de graskade" vervangen door Na ophaalbrug over de Vecht rechtdoor, Laan van Gunterstein, einde weg rechts, Scheendijk en na 350 meter rechts pad, betonnen brug over links aanhouden. Tracering 28 okt 2018
145 | 01 | 55 terug "Bij station Breukelen over de Stationsweg (in oostelijke richting) en meteen rechtsaf, Broekdijk-West. Na 200 m linksaf het voetpad omhoog en steek via fietspad aan rechterzijde het Amsterdam-Rijnkanaal over." vervangen door Bij station Breukelen over de Stationsweg (in oostelijke richting) tot aan de rotonde. Steek via het zebrapad de Stationsweg over. Loop via het voetpad van de Brugoprit het Amsterdam-Rijnkanaal over. Tracering 10 nov 2017
157 | 19 | 60 terug De laatste zin van de beschrijving in oostelijke richting “ Vlak voor ….de dijk” wordt vervangen door Na 800 meter slaat u linksaf over een bruggetje en loopt u via de Vlijtlaan naar de dijk” Tracering 20 okt 2017
159 | 02 | 61 terug De tekst "U volgt een smal tegelpad over een graskade. Ga rechtdoor via een tunneltje onder de provinciale weg N207 door. Schuin rechts omhoog, weer door een klaphek en verder over een smal fietspad. Negeer een asfaltweg " vervangen door U volgt een graskade, die overgaat in een schelpenpad. Aan het einde naar rechts en de weg met klinkers oversteken om het schelpenpaadje te vervolgen. Aan het einde scherp naar links en via een tunneltje onder de provinciale weg N207 door. Aan de andere zijde van de tunnel komt u uit op een schelpenpaadje langs het water. Dit pad buigt af naar rechts en gaat over in een geasfalteerde weg . Negeer een asfaltweg.... Tracering 28 aug 2018
159 | 16 | 61 heen De tekst ".... loopt u rechtdoor over een smal asfaltpaadje. Aan het eind via een klaphekje een tunneltje door onder de provinciale weg N207 door. Direct na het tunneltje rechtdoor, asfaltpaadje op " vervangen door ...loopt u rechtdoor over een smal asfaltpaadje. Dit wordt een zandpad dat afbuigt naar links. U komt uit op een schelpenpad dat via een tunneltje onder de N207 heen gaat. Na het tunneltje scherp naar rechts. U steekt de weg met klinkers over om het schelpenpad te vervolgen dat naar links gaat. Tracering 28 aug 2018
170 - 173 | 01 | 65 - 66 heen Binnen het centrum van Leiden zijn nagenoeg alle markeringen verwijderd. Wandelnet in in overleg met de gemeente over de wijze waarop in de toekomst wel gemarkeerd kan worden. Tracering 31 jul 2018
173 - 170 | 01 | 67 - 66 terug Binnen het centrum van Leiden zijn nagenoeg alle markeringen verwijderd. Wandelnet in in overleg met de gemeente over de wijze waarop in de toekomst wel gemarkeerd kan worden. Tracering 11 dec 2018
178 - 181 | 00 | 69-70 heen Binnen de landgoederenzones mag niet gemarkeerd worden. Daar, waar de route overeenkomt met de knooppunten, staat de markering op de knooppuntpalen aangegeven. De nummers knooppunten staan ook op de kaartjes in de gids vermeld. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u aan het nummer van het knooppunt afleiden waar u zich bevindt. Tracering 31 jul 2018
179 | 16 | 69 heen Het woord “ houten” is onjuist omdat er inmiddels een stenen brug is geplaatst. De zin wordt “ Volg bospad en ga na brug rechtsaf” Tracering 11 dec 2018
179 | 07 | 69 terug De tekst “ ….en gaat in totaal over drie houten bruggetjes,. Uiteindelijk komt u…” vervangen door: “ ….en gaat in totaal over drie bruggetjes. Volg na het 3e bruggetje het bospad rechtdoor, op de splitsing links. UIteindelijk komt u…..” Tracering 11 dec 2018
181 | 06 | 70 terug In de beschrijving, blz 181 gaande van 71 naar 70, 6e en 7e regel staat: "net voor het bankje rechtsaf". Echter het bankje is er niet (meer). Als het hekwerk een hoek naar links maakt, rechtsaf gaan. Tracering 26 aug 2016
181 -178 | 00 | 70 - 69 terug Binnen de landgoederenzones mag niet gemarkeerd worden. Daar, waar de route overeenkomt met de knooppunten, staat de markering op de knooppuntpalen aangegeven. De nummers knooppunten staan ook op de kaartjes in de gids vermeld. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u aan het nummer van het knooppunt afleiden waar u zich bevindt. Tracering 31 jul 2018
181 | 09 | 70 heen De passage “ Aan het eind , bij een bankje, rechtsaf” vervangen door: Op de splitsing rechtsaf Tracering 11 dec 2018
Steun ons