Routewijzigingen Marskramerpad LAW 3

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen166
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
41 | 09 | 11 heen De Warmtinkbrug, die over de zijtak van het Twentekanaal ligt, is vanaf 13 oktober t/m/ 23 december wegens werkzaamheden gesloten, ook voor voetgangers. Omlopen is mogelijk via de zuidelijker gelegen brug in de N346. Dit betekent vele kilometers omlopen. Alternatief hiervoor is de trein te nemen van Borne naar Rijssen en vervolgens per bus, lijn 80, naar Enter,Halte Brandput. Verlaat Enter in oostelijke richting via de Bornerbroekseweg. Pak bij de Regge de route weer op (punt 13). Duur: ong. 1 uur. 13 okt 2017
43 | 01 | 12 terug De Warmtinkbrug (kaart 11), die over de zijtak van het Twentekanaal ligt, is vanaf 13 oktober t/m/ 23 december wegens werkzaamheden gesloten, ook voor voetgangers. Omlopen is mogelijk via de zuidelijker gelegen brug in de N346. Dit betekent vele kilometers omlopen. Alternatief hiervoor is de trein te nemen van Rijssen naar Borne. Waar u de Regge oversteekt via de brug in de Bornerbroekseweg (punt 13) loopt u naar Enter. Neem bij halte Brandput bus 80 naar station Rijssen. Neem de trein naar Almelo, vandaar naar Borne. Hier via de aftakroute weer terug naar het Marskramerpad. Duur: ong. 1 uur. 13 okt 2017
50 + 52 | -- | 16 + 17 De bushalte bij wandelknooppunt M55 is opgeheven. Openbaar Vervoer 15 nov 2016
85 | 25 | 30 terug Het schouwpad langs de Verloren Beek is niet meer toegankelijk; de gewijzigde markering langs de route blijft nu het fietspad langs de Beekbergse Beek volgen. Na 200 m gaat u rechtsaf, een graspad…’ vervalt. U blijft de Knypn-Stghe rechtdoor wandelen. Vervolgens blijft u het zandpad naast het fietspad volgen tot P-23175. Tracering 11 nov 2016
85 | 01 | 30 heen Het schouwpad langs de Verloren Beek is niet meer toegankelijk; de gewijzigde markering langs de route blijft nu het fietspad langs de Beekbergse Beek volgen. Bij P-23175 blijft u rechtdoor het zandpad naast het fietspad volgen; na 1 km komt u op de Knypn-Steghe. Tracering 11 nov 2016
109 | 06 | 40 heen Op de landgoederen Gerven en Appel is geen markering aangebracht. Invoegen In de 7e regel na " achter een boererij langs": De markering ontbreekt tot het einde van deze etappe bij (40). Tracering 11 nov 2016
109 | 06 | 40 terug Op de landgoederen Gerven en Appel is geen markering aangebracht. Invoegen In de 2e alinea, 1e regel na vervolg Woudweg: De markering ontbreekt tot aan de N303. Tracering 11 nov 2016
115 | 01 | 43 terug in de eerste regel de tekst na " (Met hond: u loopt rechtdoor de Hessenweg verder af tot (*). (44)." tot en met "en rechtsaf het fietspad op (*)" vervangen door Na 300 meter linksaf klaphek door en pad langs meanderende beek volgen. U passeert nog twee klaphekken en gaat bij derde klaphek linksaf asfaltweg op (Helweg). Na 200 meter voorrangsweg oversteken... Tracering 28 mrt 2017
115 | 21 | 43 heen tekstwijziging in een na laatste regel heen: Na "fietspad Achterveld in tot (44). " vervangen door Na 200 m rechtsaf, door klaphek. Pad langs meanderende beek volgen. U passeert nog twee klaphekken en een derde klaphek, waar u rechtsaf slaat, asfaltweg op. Einde weg linksaf, Hessenweg (44). Tracering 28 mrt 2017
145 | 14 | 55 heen "Bij afrit linksaf, een klinkerpad naar beneden. U komt op de Broekdijk-West. Aan het einde linksaf, Stationsweg, naar station Breukelen." vervalt en vervangen door Loop door tot aan de rotonde. Steek via het zebrapad de Stationsweg over en ga linksaf via de Stationsweg naar station Breukelen. Tracering 09 nov 2017
145 | 01 | 55 terug "Bij station Breukelen over de Stationsweg (in oostelijke richting) en meteen rechtsaf, Broekdijk-West. Na 200 m linksaf het voetpad omhoog en steek via fietspad aan rechterzijde het Amsterdam-Rijnkanaal over." vervangen door Bij station Breukelen over de Stationsweg (in oostelijke richting) tot aan de rotonde. Steek via het zebrapad de Stationsweg over. Loop via het voetpad van de Brugoprit het Amsterdam-Rijnkanaal over. Tracering 09 nov 2017
157 | 19 | 60 terug De laatste zin van de beschrijving in oostelijke richting “ Vlak voor ….de dijk” wordt vervangen door Na 800 meter slaat u linksaf over een bruggetje en loopt u via de Vlijtlaan naar de dijk” Tracering 18 okt 2017
159 | 14 | 61 heen Tijdelijke omleiding i.v.m. de werkzaamheden aan de N207. Komend vanuit Langeraar loopt u na het passeren van het sluisje over een kade. Ongeveer ten hoogte van km 310 is een noodbrug over de Leidse Vaart aangebracht. Vanaf hier staan omleidingsborden voor het Marskramerpad. U kruist de Leidse Vaart via deze brug. Volg verder de omleidingsborden . Tracering 10 okt 2017
161 | 20 | 61 terug Tijdelijke omleiding i.v.m. de werkzaamheden aan de N207. Vanaf " Hier linksaf, Herenweg" vervangen door Sla net voor punt 62 bij knooppunt nummer 45 af naar rechts, Herenweg. Steek na ruim 300 meter de N207 m.b.v. de verkeerslichten over bij de toerit van de auto’s. Volg aan de overkant de nieuwe afrit van de N207, die inmiddels al is aangelegd tot de Woudsedijk Zuid. Ga daar naar rechts tot de noodbrug. Steek de noodbrug over en ga naar rechts om het Marskramerpad te vervolgen.” Tracering 10 okt 2017
181 | 2e blok regel 6 | 70 terug In de beschrijving, blz 181 gaande van 71 naar 70, 6e en 7e regel staat: "net voor het bankje rechtsaf". Echter het bankje is er niet (meer). Als het hekwerk een hoek naar links maakt, rechtsaf gaan. Tracering 24 aug 2016
Steun ons