Routewijzigingen Marskramerpad LAW 3 OUD

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
17 | 1e tekstbl. r 12 - 2e tekstbl. r | 1 Punt 2 op de kaart is niet de locatie van de Ostmühle te Gildehaus De Ostmühle staat ongeveer 500 meter verder naar het Oosten. Als u goed kijkt ziet u dat daar op het kaartje een molen ingetekend staat. Tracering 03 feb 2011
19 | 14 / 2 heen Het betonpad bij brug over de Dinkel staat na langdurige regenval en of bij dooi soms onder water en moeten wandelaars waden (alleen 's zomers een optie).U kunt proberen informatie over de waterstand van de Dinkel te krijgen bij VVV kantoor Denekamp, Tel. 0541-35 57 52, e-mail: info@vvvdenekamp.nl Bij hoog water volg de omleidingsroute, vanaf regel 14 (Bij hoogwater: 80 m na genoemde splitsing linksaf fiets-/bospad in. Dit pad blijven volgen, u maakt tweemaal een bocht naar rechts, eenmaal naar links (water aan uw rechterhand) en bereikt na ong. 1850 m Hof Aarnink. Hier rechtdoor en over de Dinkel. Na 8oo m. bij sportpark rechts een geasfalteerd fietspad volgen. Op asfaltweg, de Denekamperdijk, rechtsaf. Deze 1,3 km. volgen. Vanaf hier de route weer vervolgen.) Bij Snoeyinksweg linksaf (regel 4, pag. 21) Tracering 14 dec 2014
21 | 1e tekstblok r. 7 en 8 | 3 regels 7 en 8 vervallen Na 400 m bij P-66331/001 rechtsaf, Puttenpostweg. Op een viersprong linksaf, Duivelshofbosweg. Bij een .... Tracering 01 sep 2012
21 | 2e tekstblok 16 | 3 terug Het betonpad bij brug over de Dinkel staat na langdurige regenval en of bij dooi soms onder water en moeten wandelaars waden (alleen 's zomers een optie).U kunt proberen informatie over de waterstand van de Dinkel te krijgen bij VVV kantoor Denekamp, Tel. 0541-35 57 52, e-mail: info@vvvdenekamp.nl Bij hoog water volg de omleidingsroute, vanaf regel 16, p.21 23 tekstblok. Na 75 m bij P-66364/002 linksaf fietspad, Graafschapspad. (Bij hoogwater: bij P 66364/001 rechtsaf, Denekamperdijk, deze 1,3 km. volgen. Voor sportpark linksaf geasfalteerd fietspad in. Bij asfaltweg, Gildehauserweg, linksaf. Over de Dinkelbrug en bij Hof Aarnink rechtdoor het fietspad over het erf volgen. Het pad maakt een bocht naar rechts (water aan uw linkerhand), daarna twee bochten naar links en komt 1850 m. na Hof Aarnink weer op de route.) Hier rechtsaf, bij asfaltweg (Bardelerweg) rechtsaf. Tracering 13 dec 2014
23 | 14 tm 20 | 4 heen Regel 14 tm 20 vervallen, vanaf "Hier linksaf ....tm brede bosweg rechtsaf" vervangen door Bij de eerstvolgende spoorwegovergang rechtsaf, Koppelboerweg. Deze met de bocht naar links 500 m. volgen. Bij houten hek linksaf, zandpad in, dit 300 m. volgen. Bij haakse bocht rechtsaf. Einde bospad linksaf asfaltweg, Haerstraat. Deze 450 m. volgen, dan rechtsaf, Wilhelminastraat. (5) Wilt u naar het station, dan op dit punt 50 m. rechtdoor en dan linksaf. Tracering 13 dec 2014
27 | 2e tekstblok regel 12 | 5 terug correctie onjuiste beschrijving Tweede weg linksaf, Wilhelminastraat. Voorrangskruising oversteken en de Wilhelminastraat vervolgen. Einde linksaf, Haerstraat. (Hier gaat ook het geel-rood gemarkeerde Twentepad linksaf). (5) Wilt u naar het station, dan hier rechtsaf en na 50 m. naar links. Tracering 13 dec 2014
31 | 10 | 7 heen route langs Deurningerbeek is gewijzigd. Tekst vanaf Bij P-23109 tot (8) vervangen Bij P-23109 rechtdoor, Bornsedijk. Bij P-22351 rechtdoor en 150 meter verder bij P-22352 rechtsaf richting Hertme, Schalmedenweg. Na 200 meter rechtsaf, onverharde Hartermedenweg. Einde weg linksaf, asfaltweg (Vlijertsdijk), wordt na huisnummer 5 onverhard. Na ongeveer 500 meter pad naar rechts, door opening in prikkeldraad. Via een smalle voetgangersbrug de Deurningerbeek oversteken en daarna linksaf een pad zoeken, met de beek aan de linkerhand. (Let op, dit is een struinpad. Er is geen aangelegd pad, maar u mag zelf uw route bepalen door het natuurgebied langs de beek). U komt uit op een onverharde weg. Hier linksaf, via een brug de Deurningerbeek weer oversteken en einde weg rechtsaf, een zandweg. Aan het einde van deze zandweg rechtdoor, opnieuw een struinpad, met de beek nu aan uw rechterhand. U komt uit op een asfaltweg, hier rechtsaf, de brug oversteken en direct linksaf, opnieuw een struinpad met de beek aan uw linkerhand. Een halfverharde weg oversteken, nog steeds een struinpad. Na ongeveer 350 meter rechtsaf, zandpad. U komt uit op een asfaltweg. (8) Tracering 30 sep 2014
31 | 20 | 7 terug Tekst 2e tekstblok regels 1 t/m 11 vervangen door Hier rechtsaf (8), onverhard pad inslaan. Net voor de Deurningerbeek linksaf een pad zoeken, met de beek aan uw rechterhand. (Let op, dit is een struinpad. Er is geen aangelegd pad, maar u mag zelf uw route bepalen door het natuurgebied langs de beek). Halfverharde weg oversteken, het struinpad volgen met de beek nog steeds aan uw rechterhand. Op asfaltweg rechtsaf en direct na de brug linksaf, opnieuw een struinpad, met de beek nu aan uw linkerhand. Na ongeveer 400 meter rechtdoor, een zandweg volgen. Eerste weg linksaf, een zandweg, Vlijertsdijk. De Deurningerbeek oversteken. Ongeveer 100 meter na de brug rechtsaf, opnieuw een struinpad volgen, met de beek aan uw rechterhand. Na ongeveer 200 meter steekt u via een smalle voetgangersbrug de beek over en volgt u een pad in de richting van een brede zandweg. Op deze zandweg (Vlijertsdijk) linksaf. Na bruggetje wordt Vlijertsdijk verhard. Iets voorbij huisnummer 3 rechtsaf, Hartermedenweg. Na 100 meter wordt weg onverhard. Einde linksaf, Schalmedenweg. Bij P-22352 linksaf, Bornsedijk. Na 150 meter bij P-22351 rechtdoor. Tracering 30 sep 2014
35 | 1 | 8 heen De route is ingrijpend veranderd. eerste tekstblok (heenroute) vervangen door Op asfaltweg (8) linksaf. Asfaltweg rechts (Wetering) negeren en ook bij asfaltweg links (4e Hemmelhorst) rechtdoor. Daarna eerste weg rechtsaf, zandweg, Aalderinksweg. Bij boerderij schuin rechtdoor, langs een schuur, halfverhard pad, wordt later een zandpad (nog steeds Aalderinksweg). Zandpad maakt een bocht naar rechts en komt uit op een asfaltweg (Weerselossestraat). Deze drukke weg voorzichtig oversteken en aan de overzijde het schouwpad langs de Deuringerbeek volgen, met de beek aan uw rechterhand. U komt uit op een zandweg (Bartelinksweg). Hier linksaf. Daarna tweede zandweg rechtsaf. Op asfaltweg (Hedeveldsweg) rechtsaf. Na 80 meter linksaf door een klaphek. Na tweede klaphek op klinkerstraat linksaf. Na 25 meter rechtsaf, halfverhard pad. Voor de brug rechtsaf, met het water (Bornse Beek) aan uw linkerhand. Na ongeveer 1 kilometer, voor een brug, rechtsaf, halfverharde laan in U passeert de plek van de voormalige havezate Weleveld (9). Tracering 29 sep 2014
35 | 18 | 8 terug De route is ingrijpend gewijzigd. Tweede tekstblok (route terug) vervangen door Laan vervolgen, voor brug over de Bornse Beek linksaf langs de beek, graspad met beek aan uw rechterhand. U blijft de beek nog ongeveer 1 kilometer volgen. Bij brug linksaf, halverhard pad. Op klinkerweg linksaf, na 25 meter, voor een huis, rechtsaf door klaphek. Na tweede klaphek op asfaltweg rechtsaf (Hedeveldsweg). Op driesprong linksaf, halfverharde weg in, Bartelinksweg. Weg maakt een bocht naar links. Voor brug over de Deurnigerbeek rechtsaf, schouwpad met de beek aan uw linkerhand. U komt uit op een asfaltweg (Weerselosestraat. Deze drukke weg voorzichtig oversteken en rechtdoor, een zandweg (Aaldernksweg). Aalderinksweg maakt een bocht naar links. Bij een boerderij schuin rechtdoor, een zandweg langs een elektriciteitshuisje, nog steeds Aalderinksweg. Einde zandweg links, een asfaltweg. Asfaltweg van rechts (4e Hemmelhorst) en van links (Wetering) negeren. Na ongeveer 100 meter bereikt u een onverhard pad aan uw rechterhand. Dit is punt (8) op de kaart. Tracering 29 sep 2014
37 | 9 | heen Route is geheel gewijzigd. Tekst heenweg vervangen door: Havezate Weleveld – Tunnel A1 (bladzij 37) → (9) Linksaf over brug, voetpad naast de weg. Na een hek weg oversteken, zijweg links (Hebbrodsweg) negeren en voetpad aan linkerzijde volgen. U passeert bord “Zenderen”. Bij rotonde bij Y-3387 drukke verkeersweg oversteken en linksaf, rijwielpad richting Borne, Zenderensestraat. Eerste weg rechtsaf, Carmelitessenweg. Weg wordt onverhard en maakt haakse bocht naar rechts. Op driesprong rechtdoor, Riesakkers. Op Esweg rechtsaf, einde weg linksaf.(Bij hoge waterstand linksaf op Esweg, spoorlijn kruisen en weg volgen). Als weg gaat stijgen rechts grindpad volgen. Brug over, onder spoor door, weer brug over, op asfaltweg links. U passeert een stenen brug en een gedenksteen links. Linksaf door klaphek, richting een brug. Deze over en rechtsaf, Azelerbeek aan uw rechterhand. Links klaphek door, u loopt richting twee schuinstaande eiken, sloot links van u. Graspad buigt naar rechts. Bij T-splitsing van paden linksaf, op asfaltweg rechts (Esweg). Linksaf, Meester Thienweg. 100 m voor een huis links, rechts graspad in, langs hek met bordje Twickel. Het pad slingert door de weilanden, passeert een bruggetje en komt uit op een asfaltweg (Vaaltweg). Hier scherp rechtsaf. (Bij hoge waterstand: hier linksaf, tweemaal verkeersweg oversteken en fietspad naar rechts volgen, Hosbekkeweg. Op kruising rechtsaf, Azelosestraat. Linksaf door tunnel.) Bornerbroeksestraat oversteken. Op fietspad rechtsaf en na 250 m links door houten hek. U loopt langs de Azelerbeek. Water steeds aan uw rechterhand, u passeert een halve pijp en komt uit op een asfaltweg. Hier rechts, doorlopen tot tunneluitgang (10). 15 jun 2014
37 | 9 | terug Route is geheel gewijzigd. Tekst terugweg vervangen door: Tunnel A1 – Havezate Weleveld ← (10) Na de tunnel voetpad linksaf. (Bij hoge waterstand: na de tunnel rechtsaf. Op kruising linksaf fietspad naast verkeersweg, Hosbekkeweg. Bij Y-60258 linksaf weg oversteken, Bornerbroeksestraat ook oversteken en rechtdoor Vaaltweg in. Na huisnummer 2 rechtsaf graspad in, langs een hek). Pad loopt verder langs de Azelerbeek. U houdt het water aan uw linkerhand, passeert een halve pijp en komt uit bij een houten hek. Hierdoor en op fietspad rechtsaf. Na 250 m Bornerbroeksestraat oversteken en Vaaltweg inlopen. Na 450 m scherp linksaf, langs hek graspad inlopen. Het pad slingert door de weilanden, passeert een bruggetje en komt tenslotte uit op een asfaltweg (Meester Thienweg). Hier links, einde weg rechtsaf, Esweg. Bij bomenrij linksaf zandpad, langs bordje Twickel. (Bij hoge waterstand Esweg vervolgen, spoor over, tot zandweg rechts, Riesakkers). Na 60 m rechtsaf graspad. Bij twee schuinstaande eiken buigt het pad naar links. Klaphek door en rechtsaf, Azelerbeek aan uw linkerhand. Brug over, rechts aanhouden en door klaphek. Op asfaltweg rechtsaf. U passeert een gedenksteen en een stenen brug rechts. Rechtsaf grindpad over metalen brug, onder spoor door, over tweede brug, grindpad uitlopen. Op asfaltweg links, 1e weg rechts, Esweg. Linksaf zandweg, Riesakkers. Op driesprong links aanhouden, Carmelitessenweg. Op voorrangsweg linksaf (Zenderensestraat). Voor rotonde rechtsaf drukke verkeersweg oversteken, bij Y-3387 weer rechtsaf, richting Hertme, Hertmerweg. Weg naar rechts negeren. Voetpad rechts van de weg. Bij einde voetpad zijweg (Hebbrodsweg) en Hertmerweg naar links oversteken. U passeert een hek en vervolgt het voetpad links van de weg. Na de brug rechtsaf, halfverharde laan. Hier stond de voormalige havezate Weleveld (9). 15 jun 2014
38 | 0 | 10 Nieuw L&O adres in de buurt van Delden, ongeveer 500 meter van de route Wolverlei Geitenhouderij Twickelerlaan 18 7495 VG Ambt-Delden www.wolverlei.nl T: 074 3764566 F: 074-3766191 Overnachtingen 03 mrt 2011
39 | 9 | Picknickboerderij "de Hondeborg" bij Borne is niet meer als picknick boerderij in gebruik. 14 mei 2014
45 | Kader Enter | 13 De regionale stichting Enterse Zomp heeft de afgelopen twee jaar een scheepswerf gerealiseerd waar nu een replica wordt gebouwd van de oude Enterse Zomp (een platbodem waarmee van de 16e-19e eeuw de vrachtverbinding tussen Twente en Zwolle / Kampen / Friesland / Amsterdam werd onderhouden) Scheepswerf De Enterse Waarf, Werfstraat 19, 7468 GG Enter, 0547-38 44 30 Locatie: Schaatsvijver De Lee aan de Werfstraat, 500 meter van de route Nadere informatie is ook te vinden op www.entersezomp.nl en www.enter-info.nl Tracering 29 mei 2011
45 | 13 | 2 regel 2 routebeschrijving terug wijzigen in Na bijna 2 km bij een brug asfaltweg oversteken, met fietsbrug Regge oversteken en direct rechtsaf, graspad.......... 14 mei 2014
45 | 13 | 6 heen Vanaf 'Op asfaltweg linksaf' tot " direct reschtsaf" wijzigen in Op fietspad linksaf brug over gaan, asfaltweg oversteken en direct rechtsaf 14 mei 2014
47 | 10 | 14 heen Na "Weg maakt een haakse bocht naar rechts " vervangen tot "U kruist het spoor" Na 100 m scherp linksaf door tunnel onder de N350 door (route loopt weer gelijk op met het Havezatenpad). Aan de overzijde scherp rechtsaf over parallelweg, na 300 m linksaf Grimbergerweg ingaan. U kruist het spoor ....... Tracering 23 mei 2015
47 | 2e tekstblok regel 13 | 14 terug vervangen door Veilige kruising met de N 350. Na "Spoorlijn oversteken." Op parallelweg naast de N350 rechtsaf, na 300 m scherp links door tunnel onder de N350 door. Aan de overzijde scherp rechts Sluizendijk op (Havezatenpad gaat na de tunnel linksaf). Na 500 m rechtsaf .... Tracering 23 mei 2015
49 | 2e tekstblok r.3 tm 12 | 15 terug Vanaf "Aan het eind ..." de volgende tekst invoegen: …….provinciale weg oversteken en linksaf over parallelweg. Voor de brug rechtsaf, fietspad. Dit pad komt bij de Regge, welke u ruim 1,2 kilometer blijft volgen. Asfaltweg (Zunaweg) oversteken en pad aan de rechterzijde van de Regge circa 2 km blijven volgen (vrij te bewandelen tussen Regge en afrastering). U komt bij een pontje, waarmee u uzelf kunt over varen. Aan de overzijde rechtsaf, graspad op. Na circa 250 m onverhard pad (15) naar links. Tracering 24 apr 2019
49 | 3 t/m 12 | 15 terug Vanaf "Aan het eind ..." de volgende tekst invoegen: …….provinciale weg oversteken en linksaf over parallelweg. Voor de brug rechtsaf, fietspad. Dit pad komt bij de Regge, welke u ruim 1,2 kilometer blijft volgen. Asfaltweg (Zunaweg) oversteken en pad aan de rechterzijde van de Regge circa 2 km blijven volgen (vrij te bewandelen tussen Regge en afrastering). U komt bij een pontje, waarmee u uzelf kunt over varen. Aan de overzijde rechtsaf, graspad op. Na circa 250 m onverhard pad (15) naar links. Tracering 30 okt 2014
49 | 1e tekstblok geheel | 15 heen Het 1e tekstblok vervalt helemaal. Te vervangen door: Bij de Regge (15) rechtsaf, een graspad op. Na ongeveer 250 m komt u bij een pontje, waarmee u uzelf kunt over varen. Aan de overkant vervolgt u de route rechtsaf (vrij te bewandelen tussen Regge en afrastering). Na ongeveer 2 km op asfaltweg (Zunaweg) linksaf en direct weer rechtsaf fietspad op. Dit volgen tot aan provinciale weg. Hier linksaf over parallelweg. Waar parallelweg naar links buigt, provinciale weg oversteken. Smalendijk oplopen. Op kruising linksaf, Beldmansweg en doorlopen tot einde, Blokkendijk. (16) Tracering 12 okt 2014
50 | 0 | 16 Nieuw Rustpunt aan de Blokkendijk  150 m na punt (16) in westelijke richting is op de Blokkendijk bij de boerderij een "Rustpunt" gekomen met aanbod van koffie, thee, soep, koek en het gebruik maken van een toilet. 15 jul 2013
51 | 1e tekstblok r. 1 tm 3 | 16 heen Bij een stuk van de Blokkendijk is een bord ‘asbestweg’ geplaatst. Omdat de complete sanering van dit stuk nog wel enkele maanden kan duren, is hier een tijdelijke omlegging gemaakt; De Gemeente Wierden zal ons berichten als de weg gesaneerd is). . Op de Blokkendijk (16) rechtsaf. Na200 m bij huisnr 4 linksaf zandweg met betonnen fietspad. Na 200 m zandweg rechtaf (Petersdijk). Einde weg schuin linksaf. Aan het eind op de verharde weg linksaf, Schoneveldsweg. ………. Tracering 12 okt 2014
51 | 2e tekstblok r. 7 tm 9 | 16 terug Bij een stuk van de Blokkendijk is een bord ‘asbestweg’ geplaatst. Omdat de complete sanering van dit stuk nog wel enkele maanden kan duren, is hier een tijdelijke omlegging gemaakt; De Gemeente Wierden zal ons berichten als de weg gesaneerd is). Na ".. een zandweg." vervangen door ……rechtsaf, Blokkendijk, een zandweg. Blokkendijk circa 400 m volgen en dan rechtsaf, Petersdijk. Eerste weg links, zandweg met betonnen fietspad. Aan het einde rechtsaf, Blokkendijk. Doorlopen tot na circa 200 m aan uw linkerhand de Beldmansweg (16) ligt. Tracering 12 okt 2014
52 | 189 | 0 | 17 Bushalte Panoramaweg / Holterbergweg alleen op zaterdag en op zon- en feestdagen in functie Op kaart 17 staat de bushalte verkeerd aangegeven. De juiste plaats van de halte Dierenwereld Piet Bos is ter hoogte van het museum, ongeveer 1 km zuidelijker, bij Museum 't Losse Hoes Voor bijzonderheden zie www.syntus.nl en kies informatie voor lijn 58 Openbaar Vervoer 09 jan 2014
58 | 0 | 19 Koffiekopje bij Oosterhuis, ruim 1 km zuidelijk van Okkenbroek, is vervallen Er is een alternatief Rustpunt: Wandelaars kunnen bij Oosterhuis geen koffie of thee meer verkrijgen. Zorgboerderij Erve Oostermaet, Oostermaatsdijk 5, 7434 PL Lettele. Dit rustpunt bevindt zich daar waar de Schiphorsterweg uitkomt op de Oostermaats dijk (kaart 20) Tracering 15 jul 2013
61 | eerste tekstblok geheel | 20 Het gehele eerste tekstblok vervalt en wordt vervangen door: Op kruising met Klinkenweg bij P-22576  (20) rechtdoor, Plompmarsweg, zandweg met fietspad. Waar zandweg en fietspad uit elkaar gaan, volgt u rechtsaf het fietspad, Reilinksmarspad. Einde op zandweg rechtsaf. Weg maakt bocht naar links. Na 100 m rechtsaf, zandweg. Na 250 m rechtsaf zandpad. Na ongeveer 100 m krijgt u water aan uw linkerhand. Water via bruggetje oversteken. Na bruggetje even rechts en na 10 m links, bospad. U komt uit in een bocht van een ander pad. Dit pad naar links ingaan. Einde op asfaltweg rechtsaf (Oostermaetsdijk). Eerste zandweg linksaf met bord “Stichting IJssellandschap”. Rechtdoor langs slagboom en bordje “Opengesteld”. Einde linksaf. Na 350 m rechtsaf. Ruim 1 km rechtdoor. Kruising met voorrangsweg (Bathmenseweg) oversteken, meteen op fietspad rechtsaf. Lettele inlopen. Op kruising met voorrangsweg linksaf richting Schalkhaar, Oerdijk. Na 100 m rechtsaf op voetpad, ’t Ommetje. Rechtdoor over houten bruggetje, daarna linksaf langs wetering (water aan uw linkerhand). Wetering komt uit op andere wetering, hier rechtsaf (u houdt water aan uw linkerhand). Op asfaltweg (Koerkampsweg) linksaf, brug over. Voorbij bocht naar links gaat u direct rechtsaf, Kalverbeltsweg (21). Tracering 28 mei 2013
61 | tweede tekstblok geheel | 20 Het gehele tweede tekstblok vervalt en wordt vervangen door: Einde (21) linksaf, Koerkampsweg. Brug over, direct hierna rechtsaf langs wetering (water aan uw rechterhand). Op splitsing wetering naar links volgen. Rechtsaf over houten bruggetje, rechtdoor voetpad (’t Ommetje). Op asfaltweg linksaf (Oerdijk). Op kruising bij wegwijzer rechtsaf richting Bathmen, Bathmenseweg. Op kruising linksaf, zandweg. Rechtdoor, zijwegen negeren, op splitsing linksaf. Eerste weg rechtsaf, brede beukenlaan. Langs slagboom. Op asfaltweg rechtsaf. Na 20 m linksaf bospad. Op splitsing rechts aanhouden (bospad). Aan eind wetering via bruggetje oversteken. Na bruggetje rechtsaf, op T-splitsing linksaf. Op splitsing linksaf, zandweg met fietspad. Volg weg met de bocht naar rechts. Waar fietspad en zandweg uit elkaar gaan, volgt u linksaf het fietspad, Reilinksmarspad. Einde linksaf, zandweg met fietspad (Plompmarsweg). Zandweg volgen tot kruising met klinkenweg bij P- 22576 (20). Tracering 28 mei 2013
65 | 2e tekstblok regel 1 en 2 | 22 Bestaande regels vervallen: (23) Na circa 500 m gaat u op de kruising rechtdoor. Na nog circa 500 m gaat u op de volgende kruising linksaf (bij huisnr 20). Direct na de slagboom ………. Tracering 08 jan 2014
65 | 12 + 13 | 22 De tekst "Op volgende kruising (23) rechtdoor."vervangen door: Op volgende kruising rechtdoor. Na circa 500 m gaat u op de volgende kruising (net vóór een bankje aan rechterhand) linksaf, Veldhuizerdijk (23). Tracering 08 jan 2014
67 | 2e tekstblok regel 8 t/m 11 | 23 Bestaande tekst vervalt. ..Op een kruispunt bij bankje (23) rechtsaf de onverharde Averlose Houtweg met fietsstrook volgen. Na circa 500 m gaat u op de kruising rechtdoor. Tracering 08 jan 2014
67 | 1 + 2 | 23 Deze 2 regels vervallen. Tekst dient te beginnen met: (23) Deze onverharde weg,Veldhuizerdijk, circa 1,5 km volgen tot ………… Tracering 08 jan 2014
77 | 2 | 26 ... de rechter zijuitgang. Direct daarna linksaf de weg oversteken... moet zijn: ... de rechter uitgang. De weg oversteken... Tracering 08 jan 2014
93 | 1e tekstblok r12 tm 15 | 35 De zinnen "... op een kruising en voor een parkeerplaats, schuin linksaf een pad in .... t/m .... (ruiter en menroute)" vervallen. Het pad is door een hek afgesloten. Daarom wordt de tekst nu: "... op een kruising en voor een parkeerplaats rechtdoor lopen. U komt uit bij een asfaltweg, Voorzichtig oversteken en rechtdoor 'boswachterij Kootwijk' in via een iets naar links gelegen ruiter- en menroute. Tracering 03 okt 2011
95 | 17 | 34 terug Staatsbosbeheer werkt aan een grotere zichtbaarheid van het wild voor wandelaars. Hiervoor is het soms noodzakelijk om enkele paden af te sluiten en daar geschikte en bijzondere nieuwe paden voor te ontwikkelen. Om de kans op het spotten van wild op de Hoog Buurlosche Heide te vergroten worden met ingang van oktober 2014 de routes van zowel het Marskramerpad als het Veluws Zwerfpad gewijzigd. In het veld voldoen daarvoor de nieuw aangebrachte markeringen en op wandelnet.nl zullen de aangepaste beschrijvingen en routes te vinden zijn. Begin 2e tekstblok tot "Hier rechtsaf en 15 m ..." vervangen door Vanaf de picknickbank (35) de grasweide schuin oversteken. Bij een doorgang op een zandheuvel de zandverstuiving schuin in zuidoostelijke richting doorkruisen. Bij de rand van het bos het slingerende geklepelde pad door het bos volgen. Het pad gaat over in een smaller pad en blijft slingeren. Het komt na 200 m bij een bankje en 100 m verder bij een brede zandweg met fietspad. Hier rechtsaf en 15 m ... Tracering 21 nov 2014
95 | 2e tekstblok r. 14 | 34 Het woord "woonhuis"moet worden vervangen door "stenen schuur" Het gebouw is geen woonhuis maar een (werk)schuur Tracering 07 okt 2012
95 | 11 | 34 heen Staatsbosbeheer werkt aan een grotere zichtbaarheid van het wild voor wandelaars. Hiervoor is het soms noodzakelijk enkele paden af te sluiten en daar geschikte en bijzondere nieuwe paden voor te ontwikkelen. Om de kans op het spotten van wild op de Hoog Buurlosche Heide te vergroten worden met ingang van oktober 2014 de routes van zowel het Marskramerpad als het Veluws Zwerfpad gewijzigd. In het veld voldoen daarvoor de nieuw aangebrachte markeringen en op wandelnet.nl zullen de aangepaste beschrijvingen en routes te vinden zijn. Na: Rechtdoor het bos in…vervangen door Het slingerende pad blijven volgen. Het pad buigt naar links en slingert over een breed geklepeld (nieuw) pad tot u bij een zandverstuiving komt. Steek deze over in noordwestelijke richting. Na 300 meter blijft u over een grasveld de noordwestelijke richting volgen. U komt bij een picknicktafel. (35) Tracering 13 okt 2014
96 | 0 | 35 Veranderingen op kaart: paddestoelnummers en routelijn. paddestoelnummers aanpassen: net onder de naam Hoog Buurlo staat de paddestoel met het nummer 20264/002 en daaronder 20264/001 (dus niet 23264). De paddestoel 20265 heeft ook als nummer 60310. Vanaf paddestoel 21714 moet de routelijn rechtdoor getrokken worden naar paddestoel 20265 en dan een stukje naar links waar het lijntje weer uitkomt op de al bestaande route op de kaart. Het rode wandeltrajectlijntje dat op de huidge kaart staat, is het pad met het afgesloten hek (zit slot op). Tracering 02 okt 2011
97 | 14 | 35 terug Staatsbosbeheer werkt aan een grotere zichtbaarheid van het wild voor wandelaars. Hiervoor is soms het noodzakelijk enkele paden af te sluiten en daar geschikte en bijzondere nieuwe paden voor te ontwikkelen. Om de kans op het spotten van wild op de Hoog Buurlosche Heide te vergroten worden met ingang van oktober 2014 de routes van zowel het Marskramerpad als het Veluws Zwerfpad gewijzigd. In het veld voldoen daarvoor de nieuw aangebrachte markeringen en op wandelnet.nl zullen de aangepaste beschrijvingen en routes te vinden zijn. Vanaf " Voor de rand van de heide een bosweg kruisen en rechtdoor " vervangen door: Bij de rand van de heide rechtssaf. Kruis het fietspad en na een bankje pad naar gebouw volgen. Bij de verharding na het gebouw linksaf over asfaltweg. Na 500 m wordt pad verhard en aan het eind linksaf. Na 150 m rechtsaf over pad evenwijdig aan fietspad. Bij bank kruis het fietspad en volg zandpad evenwijdig aan fietspad. Na 350 m scherp linksaf het begroeide pad naast fietspad volgen. Bij picknickbank bereikt u de rand van grasweide. (35) Tracering 13 okt 2014
97 | 1 | 35 heen Staatsbosbeheer werkt aan een grotere zichtbaarheid van het wild voor wandelaars. Hiervoor is soms het noodzakelijk enkele paden af te sluiten en daar geschikte en bijzondere nieuwe paden voor te ontwikkelen. Om de kans op het spotten van wild op de Hoog Buurlosche Heide te vergroten worden met ingang van oktober 2014 de routes van zowel het Marskramerpad als het Veluws Zwerfpad gewijzigd. In het veld voldoen daarvoor de nieuw aangebrachte markeringen en op wandelnet.nl zullen de aangepaste beschrijvingen en routes te vinden zijn. Van "U steekt de grasweg..." tot en met "een dubbele beukenlaan in. " vervangen door Volg vanaf de picknicktafel (35) het pad evenwijdig aan het fietspad. Na 150 m gaat u rechtsaf over het zandpad naast het fietspad. Bij een bank steekt u het fietspad over en volgt aan de linkerzijde van dit fietspad het pad over de heide. Na 200 m linksaf en 100 m verder rechtsaf over het pad met uitzicht over de heide. Het pad wordt geasfalteerde weg en u passeert twee gebouwen om vóór het derde gebouw rechtsaf te gaan. De bestrating gaat over in een zandpad om 300 m verder uit te komen bij een bank. U volgt de heiderand nog 200 m in oostelijke richting. Dan gaat u linksaf. [Voorbij een schaapskooi...] Tracering 13 okt 2014
97 | 2e tekstbl r 9 tm 13 | 35 Bestaande tekst vanaf "Pad volgen tot ... t/m .....en hooiberg door" vervalt. "Pad volgen, kruising oversteken en rechtdoor, grindpad richting Hoog Buurlo. Bij P-20264/002 rechtdoor, grindpad volgen langs schaapskooi. Bij P-20264/001 rechtdoor. Na 50 m linksaf, breed pad langs schaapskooi." N.B. Er zijn hier dus 2 schaapskooien. Tracering 02 okt 2011
97 | 1 e tekstblok r. 10 2e tekstbl r | 35 "en hooiberg " vervalt De hooiberg is er niet meer. Tracering 02 okt 2011
97 | 1e tekstbl r 15 en 2e tekstbl r | 35 De namen van de boswachterijen (aangegeven op de borden) zijn veranderd: Boswachterij Kootwijk-Loobos heet nu Boswachterij Kootwijk Boswachterij Ughelen-Hoenderloo heet nu Boswachterij Veluwe-Kootwijk Tracering 02 okt 2011
97 | 11 en 12 | 35 Paddestoel nummers zijn veranderd. regel 11 P-23264 moet zijn P-20264/001 rechtdoor, richting Hoog Buurlo regel 12 P-20264 moet zijn P-29264/002 rechtdoor, richting Hoog Soeren Tracering 02 okt 2011
97 | 2e tekstbl r 15 | 35 Na "over een heuveltje volgen." toevoegen: "door een dubbele beukenlaan. Bestaande tekst weer volgen vanaf: "Voor de rand van de heide .... etc." Tracering 02 okt 2011
98 | 0 | 36 Routelijn niet helemaal juist ingetekend ter hoogte van Duinweg De rode routelijn zou moeten lopen over het 50 m zuidelijker lopende pad. U loopt dus niet over de Duinweg maar over een pad evenwijdig er aan. Tussen Duinweg en het pad waarover u loopt is een hek. U kruist de Duinweg bij een klaphek zoals in de routebeschrijving is vermeld. Tracering 07 jan 2014
99 | 1e tekstblok r.7|36 tussen ... houdt rechts aan het bos in." en "Bij de afrastering ... " de test hiernaast invoegen: "Eerste bospad links; einde rechts." Tracering 06 okt 2012
99 | 2e tekstblok r.10 en 11 | 36 tussen "...paaltje van een oranje route, rechtsaf." en "Na 125 m....etc" tekst als volgt wijzigen: "Aan de rand van de zandverstuiving linksaf, bospad in; einde rechts; voor zandverstuiving links." Tracering 06 okt 2012
99 | 1e tekstbl r. 4 | 36 volgende tekst vervalt: "en langs een slagboom" slagboom is er niet meer Tracering 05 okt 2011
101 | 1e tekstbl. r. 17 | 37 Bestaande tekst vervalt "over een wildrooster" er is geen wildrooster meer. Tracering 04 okt 2011
101 | 1e tekstbl r. 1 tm 3 | 37 Bestaande tekst vervalt vanaf => "Bij P-23938 (37) links aanhouden ... tm .... paaltjesroute)" "Na 100 m gaat u tegenover huis nr. 3 schuin rechtsaf een paadje het bos in." N.B. 1) rode paaltjesroute is er niet meer 2) Het P-nummer 23938 veronderstelt een paddestoel, maar op de 3-sprong staat een ANWB paal met het nummer 23938 Tracering 05 okt 2011
101 | 2e tekstbl. r. 4 | 37 Bestaande tekst vervalt "langs afrastering" De afrastering is hier niet meer aanwezig Tracering 05 okt 2011
102 | 0 | 38 Nieuw rustpunt in Stroe voor koffie/thee, toiletbezoek etc. Er is ook plaats om eventueel de auto hier achter te laten en dan te gaan wandelen. U kunt dan dezelfde dag of een dag later de auto weer komen ophalen. Rustpunt de Paddenpoel, Fam. Soetendaal, Tolnegenweg 31-a, 3776PT Stroe, Mob: 06-26842901, Tel: 0342-441528 Tracering 21 sep 2011
113 en 115 heen In verband met het oplossen van een belangrijk knelpunt in de route (om een drukke verkeersweg te mijden): Routewijziging in de LAW 3 (let op: de route is 8 km verlengd!) Honden niet toegestaan! Volg met hond de alternatief gemarkeerde route. (zie tekst tussen haakjes in de nieuwe route hiernaast). Download voor de juiste route de kaarten van traject 13, Terschuur Amersfoort CS. Deze routewijziging is mogelijk gemaakt door belangeloze medewerking van ASR Verzekeringen (eigenaar van landgoed Het Paradijs), het Gelders Landschap (Landgoed Klein Bylaer) en diverse particuliere landeigenaren (o.a. van landgoed Groot Bylaer) die welwillend hun terrein hebben opengesteld voor onze LAW. Gedraag u als gast, houd u aan de route en laat geen rommel achter. Honden zijn op de route niet toegestaan. De route is door deze wijziging ca. 8 km verlengd. Openbaar vervoer in Achterveld (laatste bus in het weekend om 16.42!) en Terschuur. Wielweg- Stoutenburg Bij Y-5981/2 (42) gaat u rechtdoor. Na 750 m slaat u bij huisnummer 31 rechtsaf een zandweg in. Op einde van de zandweg linksaf slaan. Na 500 m, vóór een weiland, volgt u de weg met een haakse bocht naar rechts. Na 250 m volgt u de weg weer met een bocht naar links. U kruist vervolgens een beek, houdt rechts aan en loop Terschuur binnen. Hier linksaf, een asfaltweg met trottoir (Eendrachtsstraat). Bij Y-6403/1 rechtdoor, Stoutenburgerweg. Direct na het viaduct bij lantaarnpaal nr. 9 scherp links over de vangrail het paadje via het talud af gaan. Beneden met de bocht mee de asfaltweg op langs de spoorweg (Dronkelaarseweg). Einde weg rechtsaf. Na 800 m de eerste zandweg rechtsaf slaan langs bordje ‘Klein Bylaer’. U slaat het eerste pad linksaf in en aan het einde weer rechtsaf. U vervolgt het pad dwars over een heideveld. Na een bankje negeert u zijpaden en houdt een grote poel aan uw rechterhand. Einde pad rechtsaf en direct weer links. U volgt de bosrand met het heideveld aan uw rechterhand. U komt uit op een parkeerplaats, waar u linksaf een laan in gaat. Deze komt uit op een verkeersweg waar u rechtsaf slaat. Na 100 m weer linksaf een zandpad in, langs bordje ‘ASR Verzekeringen Landgoed Paradijs’. Op een driesprong links aanhouden en twee bruggetjes oversteken, waarna u de beek aan uw linkerhand houdt. Eerste pad rechtsaf en direct daarna op viersprong weer rechtsaf. Voor een bruggetje slaat u linksaf, een pad langs een beek. Eerste pad rechts nemen en doorlopen tot een laan. Hier slaat u linksaf en direct weer rechtsaf een grindpaadje op. Einde pad linksaf en na 20 m op driesprong rechtsaf. Einde pad gaat u linksaf. U komt uit bij een toegangshek en steekt de laan over een bospad in. Sla het eerste pad linksaf over een bruggetje. Op viersprong rechtdoor een laan in. U passeert twee bruggetjes en loopt ca. één kilometer rechtdoor. Zandweg wordt asfaltweg en komt uit op verkeersweg. Hier slaat u rechtsaf het fietspad op. Na ruim een kilometer, vlak voor het bord ‘Achterveld’, slaat u linksaf een verharde weg in, Helweg. Na 250 m rechtsaf, een schouwpad langs een gekanaliseerde beek. Eerste weg rechts, een brug over. Einde weg linksaf, Hessenweg. Na 300 m op viersprong bij kerk rechtsaf, Jan van Arkelweg. (wegwijzer 3108-1, diverse horeca en bushalte in Achterveld). U loopt ca. 500 m door tot een asfaltweg schuin linksaf, ’t Jannendorp. Einde weg linksaf, Emelaarseweg. Deze asfaltweg ruim één kilometer volgen tot scherpe bocht naar links, hier rechtsaf slaan (huisnummer 11-12-13-14). Na 250 m komt u over een bruggetje en slaat u direct daarna linksaf. U loopt ruim 1,5 km langs de Barneveldsebeek. Het pad komt uit op een asfaltweg (Stoutenburgerlaan). Hier linksaf en voetpad aan de rechterzijde van de weg volgen. Na 350 m, net na elektriciteitshuisje C8-27, linksaf de weg oversteken en over het bruggetje pad rechtdoor nemen. Pad ca. 400 m blijven volgen en bij driesprong met bankje rechtsaf slaan. Zijpaden naar rechts negeren en rechtdoor lopen tot halfverharde weg bij parkeerplaats. Hier linksaf slaan en doorlopen tot Y-9200/1. U slaat hier rechtsaf en steekt via fietspad Stoutenburgerlaan over (44). Tracering 06 sep 2015
113 en 115 | 2e tekstblok | kaarten 42 en 43 terug In verband met het oplossen van een belangrijk knelpunt in de route (om een drukke verkeersweg te mijden): Routewijziging in de LAW 3 (let op: de route is 8 km verlengd!) Honden niet toegestaan! Volg met hond de alternatief gemarkeerde route. (zie tekst tussen haakjes in de nieuwe route hiernaast). Download voor de juiste route de kaarten van traject 13, Terschuur Amersfoort CS. Deze routewijziging is mogelijk gemaakt door belangeloze medewerking van ASR Verzekeringen (eigenaar van landgoed Het Paradijs), het Gelders Landschap (Landgoed Klein Bylaer) en diverse particuliere landeigenaren (o.a. van landgoed Groot Bylaer) die welwillend hun terrein hebben opengesteld voor onze LAW. Gedraag u als gast, houd u aan de route en laat geen rommel achter. Honden zijn op de route niet toegestaan. De route is door deze wijziging ca. 8 km verlengd. Openbaar vervoer in Achterveld (laatste bus in het weekend om 16.42!) en Terschuur. Stoutenburg-Wielweg Bij Y-9200/1 (44) Stoutenburgerlaan oversteken en schuin linksaf slaan, halfverharde weg. Eerste bospad rechtsaf en doorlopen tot een driesprong met bankje. Hier linksaf, het brede pad op dat u steeds rechtdoor volgt. Na ca. 400 m steekt u de verkeersweg over en gaat rechtsaf over het voetpad aan de linkerkant van de weg. Na 300 m, direct na de brug over de Barneveldse Beek, rechtsaf. Dit pad ruim 1,5 km volgen en aan het eind, ter hoogte van boerderij met nr. 13 A, rechtsaf het bruggetje over en na 250 m linksaf asfaltweg (Emelaarseweg). U slaat na ruim een kilometer rechtsaf, ’t Jannendorp.(Met de hond gaat u hier rechtdoor tot kruispunt, hier linksaf, Jan van Arkelweg, volg deze verkeersweg over ongeveer 3,5 km) Einde weg rechtsaf, Jan van Arkelweg. U loopt Achterveld verder in tot een kruispunt bij een kerk. Hier slaat u linksaf (wegwijzer 3108-1, diverse horeca en bushalte in Achterveld). Sla na 300 m rechtsaf, Schoonderbekerweg. Na 500 m linksaf slaan over het schouwpad langs de gekanaliseerde beek. Bij de volgende brug weer linksaf (Helweg) en na 250 m de voorrangsweg oversteken en rechtsaf slaan het fietspad op. Na ruim één kilometer linksaf slaan, een verharde weg in met aanduiding Aarderweg 4. Verharde weg wordt zandweg en daarna passeert u twee smalle bruggetjes. Op het einde van het pad komt u op een viersprong met links twee gemetselde zuilen (Groot Bylaer) waar u recht oversteekt een bospad in. Na een bruggetje rechtsaf slaan en op einde pad langs slagboom een laan oversteken. U volgt een paadje aan de rechterkant van een akker. Eerste pad rechtsaf en aan einde linksaf slaan. Na 20 m rechtsaf een grindpaadje in. Aan het einde gaat u linksaf een laan in en direct weer rechtsaf. Einde pad linksaf, langs een beek. Einde pad bij een bruggetje rechtsaf en op viersprong naar links gaan. Direct daarna weer linksaf en vervolgens rechtsaf twee bruggetjes over. Op driesprong rechts aanhouden. U komt uit op een verkeersweg en slaat rechtsaf. Na 100 m de laan schuin linksaf nemen (klompenpad verder volgen). Na ca. 100 m rechtsaf een parkeerplaats op lopen en grindpaadje in gaan. U loopt langs de bosrand en het heideveld. Einde paadje rechtsaf en direct weer linksaf. Paadje naar rechts en daarna links negeren en het heideveld dwars over lopen. Na akkers linksaf een bospad in slaan. Einde pad rechtsaf een zandweg op. Na 100 m linksaf slaan, een verharde weg op, en deze 800 m volgen. Voor spoorwegovergang linksaf slaan (Dronkelaarseweg). Na ruim een kilometer, in een scherpe bocht naar links, loopt u via een paadje het talud op en gaat over de vangrail heen naar rechts, het viaduct over. U loopt door naar Terschuur en gaat bij Y-6403/1 rechtdoor, Eendrachtstraat.Net vóór de brug over een beek gaat u rechtsaf, Blankenhoefseweg. Hierna met de Appelroute mee linksaf over een beek. Na 100 m volgt u de Blankenhoefseweg met een bocht naar rechts en na 250 m, vóór een bosperseel, met een bochjt naar links. Na ca. 500 m slaat u voor een bankje rechtsaf een zandweg in. Op het einde bij huisnummer 31 slaat u linksaf (Leemweg). Na 750 m komt u uit bij Y-5981 (42). Tracering 07 jun 2015
115 Sinds december 2012 heeft Hoevelaken een station Hier kunt u eventueel ook bus 102 nemen naar Amersfoort of naar Apeldoorn. Dit station ligt op ruim 1,5 km van de route. Op dit station kunt u ieder half uur aankomen c.q. vertrekken vanuit/in de richtingen Amersfoort en Ede - Wageningen. Aanlooproute: U verlaat het station in de richting van de rotonde en loopt het viaduct af, kruist een asfaltweg, Koedijkerweg en de Esvelderbeek en vervolgt de Stoutenburgerlaan hierna nog ruim 1,2 km. Bij de brug over de Barnevelderbeek bent u op de route. Openbaar Vervoer 16 mrt 2013
115 | | 43 Route naar het nieuwe station Hoevelaken: Na " .... (Stoutenburgerlaan)" invoegen: Als u bij de brug over de Barneveldse Beek de Stoutenburgerlaan richting Hoevelaken ruim 1,5 km volgt en daarbij de Esvelderbeek en een asfaltweg kruist en het viaduct over de spoorlijn en de A1 opgaat, komt u bij station Hoevelaken. Van hier vertrekt ieder half uur een trein naar Amersfoort en naar Barneveld / Ede-Wageningen. Openbaar Vervoer 14 mrt 2013
117 | 1e tekstblok regel 3 t/m 13 | 44 De wegverbreding A28 is  voltooid. De (wandel)route is verlegd naar de NW kant van deze autosnelweg. De tekst vanaf: "Ca. 100 meter verder over een brug en direct rechtsaf ..... t/m ……… U steekt  een asfaltweg over." Vervalt. "Ca. 100 meter verder, vlak voor brug rechtsaf een betonpad op langs bordje Utrechts Landschap. U volgt dit pad met het Valleikanaal aan uw linkerhand. Honderd meter voor de snelweg schuin rechtsaf het voetpad op en links aanhouden de fietstunnel in.  Einde fiets/voetpad linksaf, Verdistraat. U gaat de brug over en gaat direct weer linksaf, een onverhard pad. Voor een stuw gaat u rechtsaf met de bocht mee en volgt u het water. Pad naar rechts negeren en op einde pad de asfaltweg rechtdoor volgen (Tjaikovskistraat / Zwarteweg). Via een fietssluis komt u bij de verkeerslichten van een verkeersweg (Heiligenbergerweg).   Deze oversteken en langs kinderboerderij De Vosheuvel doodlopende weg naar rechts volgen. U slaat scherp rechts af, een asfaltpad door een beukenbosje. Waar asfaltpad linksaf buigt langs een zwarte afrastering, slaat u rechtsaf en direct weer linksaf de brug over. U slaat na de brug rechtsaf een asfaltpad op. Bij driesprong van asfaltpaden volgt u het pad rechtdoor (het Utrechtpad met geel-rode markering komt hier van links erbij) U loopt door naar de verkeersweg (Gasthuislaan) en steekt deze over" U vervolgt de tekst uit gids weer vanaf: "Na 250 m gaat u rechtsaf een witte brug over ...." Tracering 27 aug 2013
117 | 2e tekstblok regel4  t/m 16 | 44 De wegverbreding A28 is  voltooid. De (wandel)route is verlegd naar de NW kant van deze autosnelweg. De tekst vanaf: "Na 250 m kruist u …….. t/m …….. 100 m verder rechtsaf, Engweg" Vervalt. "U steekt een drukke verkeersweg over (Ringweg Randenbroek) en volgt het asfaltpad. Bij driesprong van asfaltpaden slaat het Utrechtpad (geel-rode markering) rechtsaf. U volgt het asfaltpad tot u bij een bruggetje uitkomt. Hier linksaf de brug oversteken en na 50 meter rechtsaf en direct weer linksaf, een voetpad langs een zwarte afrastering. Pad blijven volgen door beukenbosje, tot u bij een parkeerplaatsje uitkomt. Hier linksaf slaan en weggetje volgen tot verkeerslichten. Verkeersweg schuin naar links oversteken en Zwarteweg inlopen. U passeert een fietssluis en waar asfaltweg naar links buigt, neemt u het onverharde paadje schuin rechtdoor. U volgt het water tot u bij een stuw en brede beek uitkomt (Valleikanaal). Hier met de bocht mee naar links en doorlopen tot brug (Verdiweg). Brug naar rechts oversteken en direct weer naar rechts, de fietstunnel in. Einde fietstunnel schuin rechtsaf de stoep op en voor kanaal links aanhouden het betonpad op. Asfaltpaden naar links negeren tot u bij een brug aan uw rechterhand komt. Hier linksaf slaan het fietspad op en na 100 m rechtsaf, Engweg." Hier vervolgt u de tekst vanaf regel 16 uit de gids: "Na ruim 1 km gaat u aan het eind, ......" Tracering 27 aug 2013
125 | 46 | 1 heen Routewijziging. Vanaf (46) Rechtdoor ... t/m P-20734 vervangen door (46) Vanuit het station gaat u rechtdoor naar het zebrapad en steekt over. Aan de overzijde van busbaan en verkeersweg slaat u rechtsaf. Na 70 m linksaf, trottoir langs Koningin Wilhelminalaan. Na ruim 500 m slaat u bij rotonde rechtsaf over zebrapad en neemt u tweede weg naar rechts, Prins Frederiklaan. Neem 50 m na kerk het bospad dat parallel aan de weg loopt. Alle zijpaden negeren en het pad uitlopen tot een driesprong met voor u zichtbaar een huis. Hier neemt u rechtsaf het bredere bospad omlaag. U loopt door tot een tennisveld en neemt de bocht naar rechts. Sla direct weer linksaf, een paadje tussen sportvelden door. Einde sportveld linksaf, langs een tweelingeik. U komt uit op de Kappeyne van de Copellolaan en slaat direct op de kruising rechtsaf, Mr. Th Heemskerklaan. Loop deze weg geheel uit en sla bij verkeersweg rechtsaf. Direct weer linksaf via voetgangerslichten de Daam Fockemalaan oversteken en rechtdoor gaan. Volg de Barchman Wuytierslaan met bocht mee en sla direct na spoorwegovergang linksaf het fietspad op bij P-20734. Na 75 m bij een picknickbank aan uw rechterhand.... Tracering 25 mrt 2016
125 | 47 | 31 terug Routewijziging. Vanaf "Aan het eind rechtsaf fietspad op..." tot NS-station Amersfoort (46) vervangen door Aan eind fietspad op en dit volgen tot P-20734 bij de verkeersweg en de spoorwegovergang. Sla hier rechtsaf, steek spoorweg via voetpad over en houdt Barchman Wuytierslaan met bocht mee aan uw linkerzijde. Steek bij verkeerslichten Daam Fockemalaan over en sla aan overzijde rechtsaf. Direct weer linksaf, Mr. Th. Heemskerklaan. Na 300 m op kruising met Kappeyne van de Copellolaan schuin linksaf een bospad in en direct links aanhouden, houd tennisveld aan uw rechterzijde. Bij kruising van paden rechtsaf tussen sportvelden door. Bij einde sportvelden gaat u rechtsaf en volgt dit pad met bocht mee verder omhoog. Bovenaan op driesprong linksaf slaan, bospad dat parallel loopt aan verkeersweg. Alle zijpaden negeren. Pad komt uit op voetpad langs weg (Prins Frederiklaan), waar u rechtdoor loopt langs een kerk. Op rotonde slaat u linksaf en neemt u de tweede weg linksaf, Koningin Wilhelminalaan. Houd verkeersweg aan linkerzijde tot het stationsplein. Sla hier rechtsaf en 70 m verder linksaf het zebrapad over naar de ingang van het station (47). 3 Tracering 25 mrt 2016
127 | eerste en tweede tekstblok r.6 en 7 | 47 In de buurt van het  sta-caravanpark tot aan de Provinciale weg N-413 is men in het bosgedeelte een groot gedeelte van de bomen aan het omzagen / weghalen.  Hierdoor is het pad naar de weg niet meer zichtbaar.  De paaltjes met de markeringen zijn weggehaald, maar wel netjes tegen de overgebleven bomen neergezet. Na beeindiging van de boswerkzaamheden wordt de markering weer op orde gebracht Tracering 24 apr 2013
129 | 0 | 48 Correctie op kopje / informatie over De Willem Arntsz Hoeve Op bladzij 129 van de nieuwe gids van het Marskramerpad staat dat de Willem Arntsz Hoeve in 1460 is gebouwd. Dat klopt niet. De stichting werd in 1461 begonnen in wat nu de Agnietenstraat in de stad Utrecht is met 6 "dolhuisjes", die werden gefinancierd uit het legaat van Willem Arntszoon. De oudste gebouwen van de Willem Arntsz Hoeve dateren uit 1907. Inderdaad had men toen het gevoel dat het vooral voor chronische psychiatrische patiënten goed was om buiten te wonen en te werken, dat laatste uiteraard voor zover dat mogelijk was. Tracering 06 jan 2014
138 | 0 | 52 Nieuw rustpunt annex koffie/thee adres. Nieuw rustpunt annex koffie/thee adres. Tracering 06 jan 2014
141 | 2e tekstblok r.2 | 53 “Het kan in de wintermaanden (oktober tm maart) voorkomen dat, als u de brug oversteekt, u voor een gesloten hek komt. In dat geval loopt u over het fietspad rechtdoor, en gaat bij de eerstvolgende weg rechtsaf, Griendweg. Tracering 12 dec 2011
141 | 2e tekstbl r 1 t/m 4 | 53 De bestaande tekst vanaf: "De eerste brug oversteken .... t/m ..... Hier rechtsaf brug over en rechtdoor de Griendweg in" vervalt. Deze tekst vervangen door: "U steekt de bruggen links niet over, maar vervolgt het fietspad tot aan de Griendweg en gaat daar rechtsaf" De oorspronkelijke tekst weer opnemen bij: "De eerste weg linksaf, Meeuwenseweg." Tracering 03 mrt 2011
141 | 1e tekstblok r. 8 | 53 Na "U komt uit bij de nieuwe weg" invoegen: "tussen 1 oktober en 1 april gaat u hier op het fietspad linksaf, in de maanden april t/m september gaat u rechtdoor over de brug” enzovoort. Tracering 08 dec 2011
141 | 1e tekstblok r. 12 | 53 jachthaven Manten heeft een andere naam. heet nu jachthaven Ruimzicht Tracering 08 dec 2011
141 | 1e tekstbl. r 8 t/m 12 | 53 Beginnend bij de zin "U komt uit bij de nieuwe weg" volgende tekst gebruiken: vanaf: 'rechtdoor.....fietspad': U komt bij de Nieuweweg (in boekje staat abusievelijk "nieuwe weg"), hier linksaf, het fietspad volgen dat parallel aan de Nieuweweg loopt. U gaat hier dus niet de brug over. Verderop komt u langs jachthaven Manten (54) Tracering 03 mrt 2011
143 | - | 54 In het weekend van 15/16 augustus is er in verband met het vervangen van de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal geen rechtstreekse verbinding tussen het dorp Breukelen en het station van Breukelen. Zie voor alternatieven de pagina van dit traject: http://www.wandelnet.nl/traject/law-3-15-maartensdijk-breukelen-station. Maandag 24 augustus gaat de brug weer open. In het werk worden ook alle lichtmasten vervangen. Tijdelijk is de markering daardoor onvolledig of ontbreekt geheel. 29 jul 2015
147 | Tijdelijke route vervallen vanaf | 55 Het pontje bij Joostendam over de Groote Heicop is gerealiseerd en operationeel. De tijdelijke route aan de Noordkant van de Groote Heicop (gestippelde lijn op de kaart) naar de Portengense brug niet meer gebruiken. Volg de Zuidelijke oever (getrokken lijn op de kaart) Tracering 30 mei 2012
149 | 1e tekstblok r. 7 | 56 Huis nr 1 is afgebroken. Tekst "Direkt na huis nr 1 gaat u rechtsaf..." wordt nu "Na 20 meter gaat u rechtsaf ...." Tracering 04 mrt 2013
151 | 2e tekstblok regel 2 | 57 terug Route is verlegd door de Groene Jonker. Na regel 2 "dierenbegraafplaats Zevenhoven" wijzigen in De weg maakt een bocht naar rechts, 25 meter na de bocht schuin naar links, een houten plateau met uitzicht op natuurgebied de Groene Jonker. Rechts naar beneden en diagonaal oversteken. Het pad slingert door het natuurgebied. Na 350 meter de dijk weer op, vlak na bocht rechts af, Sluitkade. Dan verder met : regel 3 “Aan het eind bij Kromme Mijdrecht……” Tracering 28 nov 2014
151 | 4| 57 heen Route is door de Groene Jonker gelegd. Invoegen na regel 4 (na " Hogedijk ") Na 100 meter schuin rechts naar beneden, natuurgebied de Groene Jonker. Neem het graspad rechts van de picknicktafel.. Dan, via infopaneel rechtdoor. Na 350 meter, bij een uitzichtpunt, schuin de dijk weer op. Dan regel 5 en 6 Tracering 28 nov 2014
155 | 23 | 59 terug Op het traject tussen Papenveer en Nieuwveen kunt u een hele agressieve ram tegenkomen. De gemeente bereidt maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de eigenaar maatregelen neemt. In principe moet het dier nu aan de lijn staan. Niet te dicht benaderen! U kunt een alternatieve route nemen door: Sla op het punt waar het Pelgrimspad naar links gaat, ook linksaf, Zaagmolenpad. Bij de Oude Nieuwveenseweg naar links. Neem de eerste weg rechtsaf (Hazeweg). Na de brug, linksaf en u bent weer op de route. Tracering 25 nov 2015
155 | 13 | 59 heen Op het traject tussen Nieuwveen en Papenveer, na het Hazepad, kunt u een hele agressieve ram tegenkomen. De gemeente bereidt maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de eigenaar maatregelen neemt. In principe moet het dier nu aan de lijn staan. Niet te dicht benaderen! U kunt een alternatieve route nemen door na "Twee klaphekjes passeren" vervangen door Steek het Hazepad niet over, maar sla rechtsaf en loop via de Hazeweg naar de Oude Nieuwveenseweg. Sla hier rechtsaf en loop via het voetpad door naar het Zaagmolenpad. Sla hier linksaf (Pelgrimspad). Ga na 50 meter rechtsaf en u bent weer op de route. Pad wordt karrenspoor etc. Tracering 25 nov 2015
157 | 11 | 60 heen De tekst “Neem na 50m…tot … komt u bij een klaphek" vervnagen door Neem na 60 m. de eerste weg links (J. van der Bijlstraat). De weg gaat over in een smal voetpad dat eindigt bij een klaphek. Aan uw rechterhand ziet u een oud sluisje……….etc Tracering 23 mei 2015
161 | 2e tekstblok r. 10 tm 15 | 63 Door de verbreding van de A4 is de situatie ter plaatse gewijzigd. De tekst: "Onder Rijksweg A4 door ... tm .. Y-8287/3" vervalt. "U volgt het jaagpad tot ongeveer 30 meter voor een hek. Hier gaat u linksaf tussen twee huizen door en vervolgens rechtsaf, Hoofdstraat. Onder de brug door, na huisnummer 84E rechtsaf en bij het water linksaf, jaagpad vervolgen toto Y-8287/3 (63)" Tracering 10 dec 2011
161 | grote delen vd tekst vervallen | 62 De route door polder Achthoven is helaas niet meer toegankelijk voor wandelaars. U kunt gebruik maken van de alternatieve route over de Ruige Kade (in de gids op blz. 161 is dit de broedseizoen route) Tracering 15 sep 2011
161 | 1e tekstblok r. 4 tm 6 | 63 Door de verbreding van de A4 is de situatie ter plaatse gewijzigd. De tekst: "Rechts om pijpleidingen ... tm .. terug naar het water, Jaagpad vervolgen" vervalt. "U volgt het jaagpad tot ongeveer 250 meter voor de brug met de A4. Ter hoogte van een aantal borden voor het scheepvaartverkeer gaat u rechtsaf tussen twee huizen door en vervolgens linksaf, Hoofdstraat. Onder de brug door, na huisnummer 62 linksaf en bij het water rechtsaf, Jaagpad vervolgen" Tracering 10 dec 2011
168 | - | 64 Nieuwe Logies en ontbijtadres Mvr. E.C.P. van Hercules, Vodf Leiden, Vreewijkstraat 1 2311XG, Leiden. Tel. 071 5235363, mobiel 06 27024832 Overnachtingen 28 nov 2014
173 | eerste en tweede tekstblok | 66 Brinklaan resp M. Brinklaan moet zijn: Migchelbrinklaan Tracering 25 mei 2013
175 | Tekst onder foto rechtsboven Openingsdagen Landgoed De Horsten In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de wandelgids is het landgoed De Horsten in de zomermaanden (vanaf 1 april tot en met 31 augustus) ook op maandag toegankelijk voor publiek. Tracering 27 sep 2013
175 | tweede tekstblok r. 1 en 2 | 67 Er is een nieuw fietstunneltje gekomen onder de A4 bij punt 68 op de kaart. De regels 1 en 2 vervallen en worden vervangen door: Ga voor de N44 (68) linksaf en ga door de fietstunnel onder de N44 door. Tracering 31 mei 2013
175 | eerste tekstblok r.19 en 20 | 67 Er is een nieuw fietstunneltje gekomen onder de A4 bij punt 68 op de kaart. De regels 19 en 20 vervallen en worden vervangen door: Steek de provinciale weg over en ga linksaf, over de ventweg en dan rechtdoor naar de fietstunnel onder de N44. (68) Tracering 31 mei 2013
177 | eerste testblok r.1 | 68 Er is een nieuw fietstunneltje gekomen onder de A4 bij punt 68 op de kaart. Regel 1 vervalt en wordt vervangen door: Ga de fietstunnel onder de N44 (68) door, loop linksom langs de N44 en ga rechtsaf de Lange Kerkdam in.  Tracering 31 mei 2013
179 | Tekst onder foto rechtsboven Openingsdagen Landgoed De Horsten In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de wandelgids is het landgoed De Horsten in de zomermaanden (vanaf 1 april tot en met 31 augustus) ook op maandag toegankelijk voor publiek. Tracering 27 sep 2013
180 | 0 | 70 Koffiehuis Ten Bosch is weer open Koffiehuis Ten Bosch is geruime tijd dicht geweest, maar sinds kort weer open. Adres: Leidsestraatweg 21 2594 BB 's-Gravenhage - tel. 070-3471952 Het koffiehuis ligt op kaart 70 ongeveer in het midden van de kaart tussen de rode autobus en de aanduiding Reigersbergen. Tracering 06 jan 2014
183 | 1e tekstblok tot en met r. 5 | 71 De Bosbrug wordt vernieuwd en is niet toegankelijk voor wandelaars van 7 januari tot 22 december 2013. U wordt omgeleid over de Herengracht, Korte Poten en het Plein Volg het voetpad tegenover station Den Haag Centraal (71) tot de wegwijzer van het Wandelnet. Loop rechtdoor, steek de tramrails over en loop in der richting van een elektriciteitsgebouw in de vorm van een paviljoen. Rechtdoor, steek de Prinsessegracht over, Herengracht. Bij de volgende kruising rechtdoor, de winkelstraat Korte Poten in. Loop door tot het Plein. Aan het eind van het Plein rechtsaf. Aan het eind linksaf door een poort het Binnenhof betreden. Het Binnenhof in de volle lengte oversteken. Na de Tracering 13 jan 2013
183 | 2e tekstblok r. 10 tot einde tekstblok | 71 De Bosbrug wordt vernieuwd en is niet toegankelijk voor wandelaars van 7 januari tot 22 december 2013. U wordt omgeleid over de Herengracht, Korte Poten en het Plein ken. Na de laatste poort rechtsaf (Plein). Aan het eind linksaf (Korte Poten). Loop rechtdoor door de winkelstraat, na een kruising wordt het de Herengracht. Steek de Prinsessegracht over, Bezuidenhoutseweg. Steek de tramrails over. U komt uit bij de wegwijzer van het Wandelnet tegenover station Den Haag Centraal (71) Tracering 20 jan 2013
189 | 2 haltes | 19 de 2 bushaltes op kaart 19 zijn opgeheven De busroute is sinds december 2012  gewijzigd. Er rijdt nu een buurtbus (Buurtbusvereniging Lettele-Okkenbroek lijn 590) Zie www.9292.nl en / of http://www.okkenbroek.net/index.php/dorpsinfo/buurtbus-dienstregeling-2013 Wandelaars kunnen van deze buurtbus gebruik maken. De halte van de buurtbus ligt op 100 tot 500 m van de route.. Openbaar Vervoer 26 jun 2013
189 | 12 en 13 | 14 De bushaltes Grimberg en Klokkendijk (lijn 91, maarschappij Syntus) zijn niet te vinden onder Rijssen Zoek bij www.9292ov.nl onder Notter en niet onder Rijssen of ga naar www.syntus.nl en zoek bij lijn 91 Openbaar Vervoer 09 jan 2014
189 | Gelderland, Hoenderloo | 33 Bushalte Paalbergweg bestaat niet meer Dichtbij gelegen is Bushalte Hoenderloo Centrum (Krimweg) Openbaar Vervoer 15 sep 2011
190 | 0 | 21 Halte Zandbergerbrug niet in Deventer Op www.9292ov.nl is deze halte te vinden onder Schalkhaar en niet onder Deventer Openbaar Vervoer 23 dec 2011
190 | 0 | 59 en 61 Onjuiste OV informatie op blz 190 Tip: gebruik www.connexxion.nl/reisplanner voor busverbindingen in de regio Leiden en Midden-Holland bij kaart 59: de bushalte ("Busbaan Tochtpad") in de buurtschap Noordeinde is in de reisplanner 9292OV alleen te vinden onder Zevenhoven. Verder zijn de bushaltes bij kaart 59 in omgekeerde volgorde (van west naar oost) opgenomen. Dit geldt ook voor kaart 61; De hier genoemde bushalte "Wijde Aa" bij Hoogmade is inmiddels opgeheven. Openbaar Vervoer 09 dec 2011
190 | 0 | 8 Naam bushalte onjuist De bushalte op deze kaart, in Borne, heet "De Bieffel" Openbaar Vervoer 23 dec 2011
Steun ons