Routewijzigingen Nederland Kustpad deel 1 LAW 5-1

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen36
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
18 | 0 | 02 heen Routelijn op de kaart klopt niet helemaal: Voor de regels 14 - 17 klopt de routelijn niet maar de tekst is correct! Tracering 17 jun 2016
18 | 0 | 02 terug Routelijn op de kaart klopt niet helemaal: Voor de regels 4 - 8 klopt de routelijn niet maar de tekst is correct! Tracering 17 jun 2016
19 | - | krt. 2 Vanaf oktober 2014 zal het duingebied bij Cadzand-Bad op kaart 02 tussen strandpaviljoens de 'Piraat' en de 'Strandloper' (bij het Uitwateringskanaal) heringericht worden. Hier zullen de gevolgen ingrijpend zijn. (pagina 19 – krt. 02) Cadzand-Bad van strandpaviljoen Dok 14 tot Caricole (punt 03) en van strandpaviljoen De Strandloper tot De Zeemeeuw Een alternatieve route is via Boulevard de Wielingen, parallel aan het pad door de duinen. De werkzaamheden duren tot eind 2015. (zie http://www.kustversterking.nl/projecten/west/cadzand-bad) Tracering 09 nov 2014
21 | - | krt. 3 Van begin oktober tot medio november 2014 zijn door zandsuppleties vanuit zee stukken van het strand tussen Nieuwvliet en Cadzand-Bad afgesloten voor wandelaars (zie: www.rijkswaterstaat.nl) Tracering 09 nov 2014
23 | 5 | 04 terug "... asfaltweg (Walendijk) ..." "... asfaltweg (Zeedijk) ..." Tracering 07 okt 2015
23 | 20 04 heen "...fietspad langs Zeeweg." "...fietspad langs Puijendijk." Tracering 07 okt 2015
23 | r.4 - 21 | krt. 4 terug Natuurgebied Cletemspolder van het Zeeuws Landschap is toegankelijk voor wandelaars met honden aan de lijn, maar de doorsteek door natuurgebied Zwartgatsche kreek is verboden met honden. De alternatieven zijn: 1. De route door de Cletemspolder en Zwartgatsche kreek geheel over te slaan en de alternatieve route door de duinen te volgen. 2. Alleen de route door de Cletemspolder te volgen. In de richting Breskens – Nieuwvliet-Bad: Ga rechtsaf bij Y 18880/1 over de Zeeweg tot de twee klaphekjes en vanaf daar rechtsaf door de Cletemspolder en vervolg de route zoals in de gids beschreven naar kp 93. Tracering 25 nov 2014
23 | r.6 - 22 | krt.4 heen Natuurgebied Cletemspolder van het Zeeuws Landschap is toegankelijk voor wandelaars met honden aan de lijn, maar de doorsteek door natuurgebied Zwartgatsche kreek is verboden met honden. De alternatieven zijn: 1. De route door de Cletemspolder en Zwartgatsche kreek geheel over te slaan en de alternatieve route door de duinen te volgen. 2. Alleen de route door de Cletemspolder te volgen. . In de richting Nieuwvliet-Bad – Breskens: Ga vanaf ‘Asfaltweg oversteken tussen twee klaphekjes’ linksaf over de asfaltweg (Zeeweg) naar Y 18880/1 en ga daar linksaf en vervolg de route zoals in de gids beschreven naar kp 74. Tracering 25 nov 2014
25 | 8 t/m 15 | 05 terug Asfaltweg oversteken ...” (...) “bord 'Eigen weg'.” “Asfaltweg oversteken en een smalle asfaltweg volgen in de richting van de vuurtoren. Voorbij de vuurtoren het hoogste deel van de dijk volgen, wordt al snel enkel nog een ruw pad. Bij een autoweg schuin links, deze asfaltweg volgen tot onderaan de dijk, en daarna schuin links tot aan een grotere autoweg met fietspad. Rechtsaf, na 200 meter samen met het fietspad deze autoweg oversteken en een kanaal kruisen. Direct daarna een fietsasfaltweg rechts naar boven, het duin in. Langs een bordje ‘Eigen weg’.” Tracering 07 okt 2015
25 | 2 t/m 13 | 05 heen "Direct (...) Volg tot het einde." "Daarna verder rechtdoor, afdalen in de richting van de verkeersweg onderaan het duin. Volg de gele borden ‘Panoramaweg’, fietspad langs autoweg. Na 200 meter linksaf gele pijl 2 volgen in de richting van een hoge dijk, over een autoweg zonder fietspad. Volg pijl 2 de dijk op en boven schuin rechtsaf een ruw pad tot de vuurtoren. Het pad wordt asfalt fietspad, steek autoweg over en volg brede schelpenweg op het hoogste deel van het duin. U komt bij een betonnen kustverdedigingswerk, dat U blijft volgen tot aan het einde." Tracering 07 okt 2015
25 | - | krt. 5 terug In het kader van de kustversterking zijn de duinen en dijken tussen Breskens en Cadzand-Bad opgehoogd. Op dit moment wordt er volop gewerkt tussen Nieuwesluis en de vuurtoren. De alternatieve route is nu: De alternatieve route is nu: Loop aan de zee/strandzijde van de dijk i.p.v. bovenop de dijk richting vuurtoren en vervolg deze weg over de dijk (gele pijlen met nr. 2) over het spuikanaal naar de Walendijk, ga hier rechtsaf en vervolgens linksaf bij Y18879/2 richting Zwartgatsche kreek of rechtsaf richting punt 05 en kp 74 voor de alternatieve korte route door de duinen. Tracering 25 nov 2014
25 | -- | krt. 05 heen In het kader van de kustversterking zijn de duinen en dijken tussen Breskens en Cadzand-Bad opgehoogd. Op dit moment wordt er volop gewerkt tussen Nieuwesluis en de vuurtoren. De alternatieve route is nu: Vanaf punt 5: Waar je linksaf zou moeten gaan, 800 meter voorbij het strandwachthuisje, blijf het fietspad volgen en volg de omleidingsroute voor fietsers en auto's (gele pijlen met nr. 2). Deze gaat over de Walendijk tot 300 meter voorbij het spuikanaal, gaat dan linksaf en de dijk over en gaat verder richting Breskens aan de zee/strandzijde van de dijk. Vervolg hier het pad richting vuurtoren en verder. Tracering 25 nov 2014
37 | 2 - 7 | 10 terug "Volg de Baaiweg (...) linksaf Pantegemsweg." Volg het "ruiterpad" rechts van de Baaiweg, buig mee naar rechts langs de K. de Vosweg en de Jan Moensweg. Steek de Hogeweg over en volg het pad naar links, dit buigt mee naar rechts langs de Oude Zandweg. Het pad loopt verderop wat verder van de weg. Neem het eerste zijpad links, aan het einde rechtsaf en na 50m linksaf, Pantegemsweg. Tracering 10 jun 2016
37 | 12 - 16 | 10 heen "Deze klinkerweg (...) een asfaltweg, Baaiweg." Na 50m bij slagboom linksaf "ruiterpad", aan het einde rechtsaf, pad loopt verder langs Oude Zandweg. Asfaltweg (Hogeweg) oversteken en pad naar rechts en naar links volgen. Aan het einde linksaf en na ca. 200m rechtsaf de Slaakweg oversteken en pad volgen langs de Jan Moensweg. Aan het einde linksaf langs de Baaiweg. Tracering 10 jun 2016
45 | 6/7 | 13 heen "(...) bij Paviljoen De Zandput, (...)" (...) bij Aloha Beach Bar (...) LET OP: Niet verwarren met strandpaviljoen Aloha Beach wat 2 km verderop staat!! Tracering 21 jun 2018
45 | 7 | 13 terug "( bij paviljoen De Zandput)" ( bij Aloha Beach Bar) LET OP: Niet verwarren met strandpaviljoen Aloha Beach wat 2 km verderop staat!! Tracering 21 jun 2018
57 | 1 - 6 | 15 terug "Loop onder ... t/m ... Tweede pad rechtsaf." Loop onder het viaduct door en neem het eerste pad rechts. Steek de weg over en op het einde van het pad linksaf. Volg het rondlopende pad en neem het derde pad linksaf. Steek de weg over en houd bij de volgende driesprongen rechts aan." Tracering 18 mrt 2015
57 | 7 - 13 | 15 heen "Pad rechtdoor ... t/m ... Gelukweg." Op driesprong linksaf en volgende driesprong weer linksaf. Weg oversteken en op driesprong rechtsaf, daarna derde pad rechts. Weg oversteken, linksaf. Tracering 18 mrt 2015
71 | 10 t/m 19 | 21 heen "Op betonpad linksaf (...) doorlopen tot Y11589-20 (22)." Op betonpad linksaf. Bij de verkeersweg rechtsaf (informatiebord "Punt West") en 800 m doorlopen tot Y-11589-20. Tracering 19 aug 2014
71 | 1 - 6 | 21 terug "Bij Y-11589-20 (22) linksaf. (...) rechtsaf graspad." Bij Y-11589-20 linksaf. Na 800 m, bij informatiebord "Punt West" linksaf, straat volgen tot voorbij vogelkijkscherm, dan rechtsaf graspad. Tracering 18 aug 2014
85 | tekstregel 9 in Hoogwaterroute | 27 terug "richting Voornepad." aanhouden. Tracering 10 jun 2016
85 | 8 - 12 | 27 heen "Linksom plas heen. Derde (...) uitzichtpunt op Schapenwei." Over een zanddijkje tussen twee plassen door. Tweede afslag linksaf. Na klaphek pad naar rechts volgen. Op driesprong, 20m na bankje, rechtsaf (smal duinpad) en op volgende driesprong rechtsaf. Na ca.115m op driesprong rechtsaf en na 20m op volgende driesprong linksaf. Na ca. 270m (breed duinpad, alle afslagen naar links negeren) op driesprong rechtsaf en na 200m door klaphek met uitzichtpunt op Schapenwei. Tracering 10 jun 2016
85 | 3 - 9 | 27 terug "Na 190m op kruising (...) met groene markering." Na 190m graspad op driesprong linksaf. U komt langs een uitzichtpunt (Schapenwei). Daarna door klaphek. Na 200m op driesprong linksaf. Na ca. 270m (zijpaden naar rechts negeren) op driesprong rechtsaf en na 20m op volgende driesprong linksaf. Na ca.115m op driesprong linksaf. Op volgende driesprong linksaf voor bankje langs. Doorlopen tot klaphek. Na 20m rechtsaf (langs plas). Zandpad naar rechts (met klaphek) negeren. Over zanddijkje tussen twee plassen door. Tracering 10 jun 2016
87 | 12 t/m 15 | 28 terug "... smal slingerend bospad. Op kruising rechtdoor (...) wandelroute Voornepad volgen. Na 600 m op ..." ... smal slingerend bospad. Op kruising met bank linksaf, richting Bezoekerscentrum (bordje) en door klaphek gaan. Op kruising van 5 paden in bocht naar links rechtdoor schelpenpad vervolgen. Bij het Bezoekerscentrum via een rooster langs de ingang gaan en op de hoek van het gebouw rechtsaf. Wandel via het schelpenpad rond de Tenellaplas. Op kruising van paden rechtdoor langs water aan de rechterhand en ga door klaphek. Op kruising linksaf en na 25 m op kruising rechtsaf (A.J.Bootpad). Na 100 m linksaf Voornes Duin van Natuurmonumenten in via een klaphek en voetgangerssluis, bospad. Na 600 m op ... Tracering 20 okt 2016
87 | 7 t/m 9 | 28 heen "Rechtsaf, schelpenpad. (...) Na 330 m op kruising ..." Rechtsaf, schelpenpad (A.J.Bootpad). Voor hek en klaphek linksaf en na 25 m rechtsaf. Door klaphek, schelpenpad met water aan linkerhand. Op kruising van paden rechtdoor. Om de Tenellaplas heen gaan naar Bezoekerscentrum ZHL. Bij het Bezoekerscentrum linksaf, voor de ingang langs over een rooster gaan, links aanhouden tussen de bankjes door, schelpenpad. Op een kruising van 5 paden in bocht naar rechts, schelpenpad rechtdoor volgen. Ga door klaphek en na 45m op kruising rechtsaf, smal bospad. Na 330 m op kruising ... Tracering 20 okt 2016
89 | 16 t/m 18 | 29 terug "Bij Y-67384/1 weg oversteken (...) Na 200 m linksaf." Bij knp 16 linksaf en na 80 m rechtsaf, weg (Zeeweg) oversteken. Bij bankje rechtsaf, gras/schelpenpad op. Dit pad met bocht naar links volgen. Pad loopt even later aan de linkerzijde van de asfaltweg (Strandweg) en na 100 m linksaf. Tracering 20 apr 2017
89 | 6 t/m 9 | 29 heen Öp brede asfaltweg (Strandweg) (...) Ga rechtdoor, gecombineerd fiets/voetpad, Boulevard." Op brede asfaltweg (Strandweg) rechtsaf, gras/schelpenpad aan rechterzijde volgen. Dit pad met bocht naar rechts volgen tot bankje. Bij bankje linksaf, weg (Zeeweg) oversteken en voor Hotelparkeerplaats linksaf. Na 't Wapen van Marion bij knp16 rechtsaf, Boulevard. Tracering 20 apr 2017
89 | 7 t/m 10 | 29 terug "Rechtdoor, grasweg naar groot strand. (...) rechtsaf, grasdijk op. Rechts duinstruwelen, ..." Rechtdoor, grasweg en waar het gras overgaat in een breed zandpad linksaf (met even verderop het strand). Na 70 m rechtsaf op asfaltweg over parkeerstrook. Na een bocht naar links, rechtsaf langs de achterzijde van Het Gorspaviljoen. Op schelpenpad linksaf en na 15 m rechtsaf, de grasdijk op. Rechts duinstruwelen, ... Tracering 20 okt 2016
89 | 15 en 16 | 29 heen "... volgen. Einde, vóór CR De Zon, (...) Rechtdoor, duinpad volgen." ... volgen. Einde dijk, vóór Het Gorspaviljoen linksaf en na 15 m rechtsaf langs de achterzijde van het paviljoen. Voor de parkeerplaats linksaf en de asfaltweg met een bocht naar rechts volgen. Aan het einde van de parkeerstrook linksaf en na 70 m rechtsaf, graspad. Tracering 20 okt 2016
101 | 2 t/m 5 | 33 terug Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het Wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Buigt naar links en rechts. 30 m na gemeentegrens Maassluis linksaf en meteen weer rechtsaf. Bij splitsing bocht naar links volgen om sportcomplex heen. Bruggetje over en rechtsaf. Na 40 m Dr.A.Schweitzerdreef oversteken en linksaf, fiets/voetpad. Bij Y-6846/6 Maasdijk oversteken en rechtsaf, dalende weg. Na 150 m linksaf brug over, Westgaag. Via tunnel (...) Tracering 21 sep 2017
101 | 21 en 22 | 33 heen Door een kleine verschuiving valt de route nu samen met het Wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". (...) voetpad langs Dr.A.Schweitzerdreef. Na 300 m rechtsaf oversteken, rechtdoor, na 40 m linksaf bruggetje over langs sportcomplex. Bocht naar rechts volgen. 30 m vóór gemeentegrens Maassluis linksaf en meteen weer rechtsaf. Vóór dijk linksaf. Tracering 21 sep 2017
103 | 1 t/m 6 | 34 heen De route valt hier samen met het Wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Daardoor vervalt de volgende tekst: "Op viersprong met Y-2641/1 (...) t/m (...) een bocht naar rechts." Op viersprong met Y-2641/1 (34)/(03) links aanhouden. Aan het eind hiervan rechtsaf langs de Nieuwe Waterweg. Na 3,7 km bij gemaal Westland gaat u rechtsaf en neemt u de fietsbrug over de spoorlijn. U volgt dit fietspad tot het eind op een parkeerplaats. Rechtsaf en bij knooppunt 91 linksaf, Polderhaakweg volgen. U passeert een brug. Na 50 m linksaf, fietspad. Na 250 m bocht naar rechts volgen. Tracering 05 okt 2018
103 | 4 t/m 10 | 34 terug De de route valt hier samen met het Wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Daardoor vervalt de volgende tekst: "(...) een bocht naar links. (...) t/m (...) komt uit op een viersprong met Y-2641/1 (34)/(03)." (...) een bocht naar links. Voorbij bocht na 250 m rechtsaf, Polderhaakweg. Na 50 m brug passeren, asfaltweg volgen. Einde weg rechtsaf tot knooppunt 35 op een parkeerplaats. Daar gaat u linksaf een lang recht fietspad op. U gaat met een viaduct over de spoorlijn en loopt door tot de Nieuwe Waterweg en gaat linksaf. Na 3,7 km bij knooppunt 38 linksaf naar knooppunt 16. U komt uit op een viersprong met Y-2641/1 (034)/(03). Tracering 05 okt 2018
125 | r. 9 t/m 14 | krt. 20 terug Door werkzaamheden de volgende tekst vervangen: "Waar de dijk (...) over het Schelde-Rijnkanaal (Slaakdam)(20)." “Waar de dijk bij een paar zitbanken een bocht maakt gaat u rechtdoor de dijk op via een aantal betonnen traptreden. Bovenaan rechtsaf de grasdijk over. Beneden links van U ligt Natuurgebied de Rammegors een nieuw getijdengebied met schorren en zout water. Loop met de bocht mee naar links en loop aan het eind van de dijk onder de verkeersbrug over het Schelde Rijn Kanaal (Slaakdam) door. “ Tracering 25 dec 2014
125 | r.2 t/m 5 | krt. 20 heen Door werkzaamheden de volgende tekst vervangen: "Graspad volgen (...) over via betontrappen." “Over de grasdijk vervolgen in zuidelijke richting. Met de bocht mee de dijk naar rechts volgen. Aan Uw voeten ligt de Natuurgebied Rammegors; blootgesteld aan het getijde en het zoute water via een inlaat. Aan het einde van de dijk de betonnen trappen links afdalen.” Tracering 25 dec 2014
125 | - | krt.20 De informatie die op deze pagina staat over de Rammegors is voor het laatste deel onjuist geworden omdat het zoetwater weer zoutwater wordt/is geworden. 08 nov 2014
Steun ons