Routewijzigingen Nederlands Kustpad deel 3 LAW 5-3

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen24
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
13 aug 2018
- | - | - Op veel delen van de route is het verboden voor honden, zelfs al zijn ze aangelijnd. Dit is gekomen doordat er schapen zijn doodgebeten door loslopende honden en daardoor is er een verbod ingesteld. Het is lastig om voor elk gedeelte een alternatieve route te maken. Wij verzoeken de wandelaars die met een hond c.q. met honden willen lopen om zelf een alternatief te vinden. Soms moet dat, helaas, langs de weg. 18 aug 2017
- | - | - Nieuwe campings op het traject Lauwersoog-Appingedam: -camping 't Heerdje, Houwerzijl; http://hetheerdje.nl -camping De Maar, Baflo; www.campingdemaar.nl, op de omleidingsroute tussen Eenrum en Baflo. -camping De Diek'n, Zeerijp; https://www.dediekn.nl/ Verdwenen campings: -De Marne, Wierde 17, Leens -Aan de Kromme Raken, Vaart Oostzijde 13, Warfhuizen. -'t Hogelaand, Schouwerzijlsterweg 6, Mensingeweer. Overnachtingen 13 aug 2018
31 | 6 t/m 14 | 07 heen "Na 1,3 km komt u (...) t/m (...) Direct na de ophaalbrug linksaf, Turfmarkt." Na 1,3 km. komt u uit op een asfaltweg bij een brug (Hennensbrêge), hier rechtsaf brug over na de brug rechtdoor, Carl Fellingerweg, gaat over in Hemmersweg, deze volgen tot rotonde op rotonde linksaf, Weersterweg richting Makkum, lopen op fietspad bij volgende rotonde parallelweg volgen met bocht naar links, weg heet nu Kleiweg vóór brug rechtsaf, Turfmarkt (we zijn nu weer op de oorspronkelijke route) Tracering 17 sep 2016
31 | 2 t/m 10 | 07 terug Na 400 m rechtsaf een ophaalbrug (...) t/m (...) bij een ophaalbrug (Hennensbrêge). Einde Turfmarkt linksaf, Kleiweg, parallelweg, deze bij rotonde volgen met de bocht naar rechts, gaat over in Weersterweg, op fietspad lopen bij volgende rotonde rechtsaf, Hemmersweg, zijweg negeren na brug (Hennersbrêge) direct linksaf, half verhard pad (we zijn nu weer op de oorspronkelijke route) Tracering 17 sep 2016
69 | 3/4 | 22 heen "Honden zijn hier verboden." Honden toegestaan mits aangelijnd. Tracering 18 aug 2017
77 | 5 | 26 heen Restaurant Villa Zeezicht Restaurant Waddengenot aan Zee Tracering 10 sep 2015
77 | 1 | 26 terug Restaurant Villa Zeezicht Restaurant Waddengenot aan Zee Tracering 10 sep 2015
81 | gehele tekst | 27 heen De hele tekst van de heenrichting vervangen. Vanaf handwijzer wandelnet (27) bij restaurant "Waddengenot aan zee" het fietspad volgen richting sluis en brug. 100m na de brug via trap links omlaag. Rechtsaf, langs haventerrein en visafslag. Wegen rechts negeren. Voorbij bedrijven en visrestaurant "Visservis" rechtsaf. Loop naar de dijk. Ga via trappen over dijk en verkeersweg naar loods "jachthaven Noordergat". Onder aan de dijk linksaf en direct rechtsaf, betonpad langs genoemde loods. Voorbij parkeerplaats linksaf, asfaltweg. Bij kruising met verkeersweg linksaf, fietspad langs weg volgen. Na 150m rechtsaf, verkeersweg oversteken naar betonfietspad langs meertje. Na ca. 600m op driesprong linksaf betonpad blijven volgen. Meteen daarna rechtsaf het bos in; slingerend pad. Aan het einde, vóór een watergang schuin rechts. (woningen rechts). Op betonfietspad linksaf. Vóór bosrand rechts aanhouden. Veldweg langs water volgen. Na ca. 500m, bij metalen brug (rechts) de watergang oversteken en direkt linksaf langs de andere oever. Pad vervolgen langs bosschage (links). Het pad maakt een bocht naar links. Op viersprong schuin links het bos in. Aan het einde rechtsaf betonpad volgen. Pad maakt een S-bocht. De verkeersweg oversteken en na bruggetje fietspad oversteken. Voorbij parkeerplaats (rechts toiletgebouwtje) links aanhouden, over dijkje langs Strandpaviljoen Meerzicht. Daarna over grasveld links aanhouden naar Y-13742/6. Hier tussen schrikhekken door naar asfaltweg. Linksaf weer een asfaltweg (Strandweg) oversteken naar Y-13742/5. Hier rechtsaf (betonfietspad) en N361 (28) oversteken. Tracering 29 jun 2016
81 | gehele tekst | 27 terug De tekst van de terugrichting in z'n geheel vervangen. Steek de N361 (28) over en bij Y13742/5 linksaf, asfaltweg. Direkt rechtsaf tussen schrikhekken door naar Y13742/6. Volg het grasveld schuin rechts en passeer Strandpaviljoen Meerzicht. Dijkje volgen en voor toiletgebouwtje rechtsaf, bospad. Kruis fietspad en na bruggetje ook de verkeersweg en ga rechtdoor het betonpad op. Na S-bocht eerste bospad linksaf. Bij viersprong watergang kruisen en schuin rechts; graspad. Dit maakt een bocht naar rechts. Bosschage (rechts) volgen. Pad gaat na bosschage langs een watergang (rechts). Even verder via metalen brug watergang oversteken en direkt linksaf, veldweg langs oever volgen. Einde bosrand schuin rechts naar betonfietspad. Vóór woningen rechtsaf, watergang aan rechterhand. Schuin links het bos in, slingerend pad. Uit het bos linksaf betonfietspad. Bij driesprong rechtsaf fietspad aanhouden, gaat na een bruggetje langs meertje (links). Verkeersweg oversteken en linksaf, fietspad. Bij kruising rechtsaf, asfaltweg. Kort voor slagboom van jachthaven rechtsaf parkeerplaats oversteken. Einde parkeerplaats betonpad volgen langs hek en loods jachthaven. Einde betonpad linksaf en direct rechtsaf via trappen omhoog. Kruis verkeersweg en via tweede trap de dijk af. Onder aan trap rechtdoor richting havenkade. Voorbij visrestaurant "Visservis" linksaf langs diverse bedrijven en visafslag. Einde haven, in bocht naar rechts, links trap op en rechtsaf secundaire weg volgen. Gaat over in fietspad. Sluisbrug oversteken tot handwijzer wandelnet (27). Tracering 01 jul 2016
83 | r. 1t/m4 | krt. 28 heen Na oversteken .... circa 750m rechtsaf. Na het oversteken van verkeersweg N361 bij Y-13742/7 rechtsaf richting Hornhuizen, fietspad door het bos volgen. Na circa 750m rechtsaf. Tracering 26 feb 2014
83 | r. 11 t/m 14 | krt. 28 terug Dit pad slingert ... de autoweg N361 (28) oversteken. Dit pad slingert door het bos. Aan het eind bij Y-13742 linksaf en de verkeersweg N361 (28) oversteken. Tracering 26 feb 2014
95 | gehele tekst | 33 heen Door de verlegde N 363 moet de route omgelegd worden. Na de brug (33) bij gemaal Abelstok omhoog naar de parallelweg van de provinciale weg N 361. Na 400m linksaf het fietspad op. Via dit pad onder de provinciale weg doorlopen en op driesprong linksaf richting Mensingeweer. Na 400m, aan begin van het dorpje, op de kruising bij Y-408/8 rechtdoor en het fietspad langs het water (Mensingeweerster Loopdiep) volgen. Na 150 m linksaf over een bruggetje (Mensingeweersterbalkje). (Pieterpad en Nederlands kustpad lopen hier gelijk op.) Na het bruggetje linksaf (Molenweg), molen Hollands Welvaart (1855) passeren en einde weg rechtsaf (Eenrummerweg). Volg het fietspad aan de linkerkant van de weg. Na 200m bij de rotonde, via het fietspad, de provinciale weg N 361 oversteken. Direct daarna op de driesprong rechtsaf en het fietspad langs de weg blijven volgen. 20m na de kruising rechtsaf en de weg oversteken naar betonnen fietspad (Matthenesserweg). (Vanaf hier gaat het Pieterpad rechtdoor.) Na 2 km op een kruising van wegen bij Y-3954/1 rechtdoor naar Baflo. Het betonnen fietspad blijven volgen. Na 1 km bereikt u Baflo en eindigt het fietspad. Rechtdoor en na 550m bereikt u de provinciale weg N363 (34). LET OP:Het nieuwe punt 34 is niet hetzelfde als het oude punt 34 op het kaartje 33. Het nieuwe punt 34 ligt daar waar wandelknooppunt 22 op het kaartje staat! Tracering 06 feb 2017
95 | gehele tekst | 33 terug Door de verlegde N 363 moet de route omgelegd worden. LET OP: (34) is verplaatst naar knooppunt 22 op het kaartje!! De provinciale weg N 363 (34), via het voetpad aan de linkerkant, oversteken naar de Eenrummerweg. Deze weg volgen en na 550 m, bij het bord “einde bebouwde kom Baflo” rechts het vrijliggende betonnen fietspad op. Na 1 km op een kruising van wegen bij Y-3954/1 rechtdoor naar Mensingeweer. Het betonnen fietspad blijven volgen. Na 2 km de weg oversteken en linksaf via het fietspad naar Mensingeweer. (Pieterpad en Nederlands kustpad lopen hier gelijk op.) Bij de rotonde de provinciale weg N 361, via het fietspad, oversteken en Mensingeweer inlopen. Na 200 m linksaf, Molenweg. 30m na de molen Hollands Welvaart (1855) rechtsaf het bruggetje(Mensingeweersterbalkje) over. Rechtsaf, het fietspad langs het water (Mensingeweerster Loopdiep) volgen. (Op dit punt gaat het Pieterpad linksaf.) Na 150 m op de kruising bij Y-408/8 rechtdoor richting Wehe-den-Hoorn. Na 400m rechtsaf het fietspad op en onder de provinciale weg doorlopen. Aan het einde van het fietspad rechtsaf en de parallelweg volgen naar Abelstokstertil (33). Tracering 06 feb 2017
97 | 18 t/m 20 | 34 terug "(...) linksaf en even (...) met autoweg (34)." (...) rechtsaf, Gebroeders Gootjesstraat, en na 40m linksaf naar de provinciale weg N363(34) LET OP: Het nieuwe punt 34 is niet hetzelfde als het oude punt 34 op het kaartje 34. Het nieuwe punt 34 ligt daar waar wandelknooppunt 22 op het kaartje staat! Tracering 06 feb 2017
97 | 9 t/m 18 | 34 heen Door bouw- en sloopwerkzaamheden is de doorsteek van het wandelpad naar de Meijnemaweg via het terrein van de Mathenesseschool niet toegankelijk. Te vervangen tekst: "Na ruim 200 m (...) t/m (...) rechtsaf langs parallelweg, Warffumerweg." Na 200 m voetpad schuin links volgen. Op de parallelweg aangekomen rechtsaf. Parallelweg 450 meter volgen. Bij kruising Y-3958-8 rechtdoor en parallelweg blijven volgen.” Na 2,5 km enz…. Breede – Baflo Door bouw- en sloopwerkzaamheden is de doorsteek van het de Meijnemaweg via het terrein van de Mathenesseschool naar het wandelpad richting Baflo niet toegankelijk. Blz 97 onderste alinea Regel 3. “Op viersprong bij Y-3958-8…… t/m 12e regel buigt het linksaf richting Baflo.” Vervangen door: “Op viersprong bij Y-3958-8 rechtdoor en de parallelweg 450 meter blijven volgen. Daar voetpad schuin links nemen. Dit volgen richting Baflo.” Over een hoge metalen enz. Tracering 04 sep 2018
97 | 3 t/m 12 | 34 terug Door bouw- en sloopwerkzaamheden is de doorsteek van het de Meijnemaweg via het terrein van de Mathenesseschool naar het wandelpad richting Baflo niet toegankelijk. Te vervangen tekst: “Op viersprong bij Y-3958-8 (…) t/m (...) buigt het linksaf richting Baflo.” Op viersprong bij Y-3958-8 rechtdoor en de parallelweg 450 meter blijven volgen. Daar voetpad schuin links nemen. Dit volgen richting Baflo. Over een hoge metalen (...) Tracering 04 sep 2018
97 | 1 t/m 4 | 34 heen "De N363 (34) recht oversteken (...) rechtsaf omhoog," De provinciale weg N363 (34), via het voetpad aan de rechterkant, oversteken. Eerste weg rechts, Gebroeders Gootjesstraat, en na 40 m eerste weg links omhoog, LET OP:Het nieuwe punt 34 is niet hetzelfde als het oude punt 34 op het kaartje 34. Het nieuwe punt 34 ligt daar waar wandelknooppunt 22 op het kaartje staat! Tracering 06 feb 2017
111 | - | 40 In het kopje boven de routeteksten staat: Een klein deel van de route is verboden voor honden. Plan eventueel uw alternatieve routen op www.wandelnet.nl. Honden zijn wel toegestaan op dit kleine deel van de route, mits aangelijnd en er mag niet worden gepoept door de honden. 11 apr 2015
111 | 3 | 40 terug (verboden voor honden) (Honden worden toegestaan mits aangelijnd!! Wel verboden voor honden te poepen.) 11 apr 2015
111 | 17 | 40 heen (verboden voor honden) (Honden wel toegestaan maar moeten worden aangelijnd!! Wel verboden voor honden te poepen.) 11 apr 2015
119 | 20 | 43 heen (...) en VVV-kantoor." VVV-kantoor is er niet meer. Tracering 06 sep 2016
121 | 11 t/m 14 | 44 terug "Hier linksaf via de trap (...) Meteen rechtsaf richting NS-station en VVV-kantoor." Direct hierna op een driesprong linksaf. Onder aan de dijk, voor museum "Zeeaquarium", rechtsaf. Aan het einde van de weg de verkeersweg oversteken en linksaf. Na 225m de spoorbaan kruisen. Meteen rechtsaf richting NS-station. Tracering 06 sep 2016
121 | 10 t/m 14 | 44 terug "(...) einde (na 1 km) rechtsaf. (...) t/m (...) Meteen rechtsaf richting NS-station en VVV-kantoor. (44)" (...) einde (na 1 km) voor de tuibrug links de trap af en schuin rechts het parkeerterrein oversteken naar het Shell benzinestation. Bij de stoplichten via het voetpad de Stationsweg oversteken en voor het spoor linksaf slaan richting NS-station en VVV kantoor. Tracering 15 dec 2017
121 | 1 t/m 5 | 44 heen "Vóór het station (44) langslopen. Bij verkeerslichten linksaf (...) t/m (...) Delfzijl circa 1 km volgen." Voor het station (44) langslopen. Bij verkeerslichten rechtsaf en via het voetpad oversteken naar het Shell benzinestation. Hier linksaf naar het parkeerterrein. Dit schuin oversteken richting de tuibrug. Hier de trap omhoog naar de zeewering van Delfzijl en rechtsaf slaan. Dit pad circa 1 km volgen. Tracering 15 dec 2017
121 | 2 t/m 4 | 44 heen "Na 40m rechtsaf. (...) en boven op de kruin rechtsaf." Na 225m de verkeersweg oversteken en eerste weg rechtsaf (direct na het voormalige zwembad). Op een driesprong linksaf de dijk op naar het Eemshotel. Tracering 06 sep 2016
141 | r. 11 - 16 | krt. W2 terug Linksaf en na 50m rechtsaf. ...Westernielandstermaar, linksafhet erf van boerderij Huninga op. Rechtsaf in de richting van de kerk (Hoofdstraat). Na huisnummer 76 linksaf richting camping "Boet'n Toen". Kerk en begraafplaats passeren en het dorp uitlopen. De klinkerweg gaat over in een schelpenpad en maakt een bocht naar links. Achter de camping langs lopen en kort daarna rechtsaf een betonpad op gaan. Er volgen twee haakse bochten en na ca. 1 km via een hoge brug het water oversteken. Direct rechtsaf over een graspad langs een akkerrand tot een andere brug. Ook deze brug oversteken en direct linksaf een graspad langs een brede sloot volgen. Aan het einde een asfaltweg oversteken en rechtdoor het erf van boerderij Huninga op. Tracering 11 feb 2015
141 | r.7 - 11| krt.W2 heen Einde linksaf, terug naar Oosterweg en rechtsaf .... bij Y-17097-1 rechtsaf. Einde linksaf, terug naar Oosterweg en deze oversteken en een graspad langs een brede sloot gaan volgen. Aan de linkerhand eerst bomen en vervolgens een akker. Voor de boerderij rechtsaf de brug oversteken en direct daarna weer linksaf. Het graspad langs de akkerrand volgen tot aan een hoge brug. Deze oversteken en rechtsaf het betonpad geheel aflopen. Na een paar haakse bochten eindigt dit bij een schelpenpad aan de rand van Pieterburen. Hier links aanhouden en achter de camping langs lopen. Na een haakse bocht naar rechts gaat het pad over in een klinkerweg. De begraafplaats en de kerk passeren en aan het einde van de weg rechtsaf (Hoofdstraat). Bij Y-17097-1 linksaf (Frederiksoordweg). Tracering 11 feb 2015
181 | 1 t/m 6 | G2 heen "Op de viersprong linksaf, (...) t/m (...) Een scherpe bocht naar links, (...)" Op de viersprong doorlopen naar de kruising met de provinciale weg. Net voor de provinciale weg linksaf de parallelweg nemen. Deze 450 meter volgen. Daar voetpad schuin links nemen. Dit volgen richting Baflo. Het pad wordt een schelpenpad (...) Tracering 13 sep 2018
181 | gehele tekst | G2 Deze route kan voorlopig niet meer gelopen worden! De verlegde provinciale weg N361 blokkeert deze route tussen Baflo en Maarhuizen. De mensen van Landschapsbeheer Groningen weten er van en zij moeten met een alternatief komen. Het volgende alternatief: Je loopt dan van Winsum naar Baflo en kunt vanuit Baflo de trein terug kunnen nemen naar Winsum. De treinen gaan op dit traject 2 keer per uur. Tracering 06 feb 2017
186 t/m 189 | - | I1 en I2 Dagwandeling I (Waterwegen en Zijlenroute) is momenteel niet te lopen, omdat er aan de dijk wordt gewerkt. Dat duurt ook nog wel even zo heeft het Waterschap gemeld. Tracering 13 aug 2018
Steun ons