Routewijzigingen Nederlands Kustpad LAW 5-2

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen78
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
15 | 10 t/m 12 | 01 heen De tracering van het Nederlands Kustpad is in overeenstemming gebracht met het Wandelnetwerk Hof van Delfland. Daarom de volgende tekst vervangen: ”en 500 m daarna, ter hoogte van een hoge houten paal, rechtsaf smal duinpad op”. en 500 m daarna, bij routepaal 59 van het Wandelnetwerk Hof van Delfland rechtsaf het duin op. (in het seizoen bevindt routepaal 59 zich ongeveer halverwege de rij met strandhuisjes) Tracering 21 jul 2016
15 | 21 | 01 terug Het station Hoek van Holland Haven (eindpunt) is niet meer per NS bereikbaar. Vanaf 1 april 2017 is het baanvak vanaf Schiedam gesloten om te worden omgebouwd tot RandstadRail. Dit duurt minimaal tot december 2018. Tussen station Hoek van Holland Haven en Schiedam Centrum rijdt nu een snelbus (nr 711), reistijd circa 30 min. De dienstregeling staat op www.ret.nl De RET-bushalte bevindt zich 50 m ten oosten van de LAW-handwijzer. Tracering 20 apr 2017
15 | 1 en 2 | 01 heen Het station Hoek van Holland Haven (startpunt) is niet meer per NS bereikbaar. Vanaf 1 april 2017 is het baanvak vanaf Schiedam gesloten om te worden omgebouwd tot RandstadRail. Dit duurt minimaal tot december 2018. Tussen station Schiedam Centrum en Hoek van Holland Haven rijdt nu een snelbus (nr 711), reistijd circa 30 min. De dienstregeling staat op www.ret.nl Te vervangen tekst: “Op het station … t/m…dan rechtsaf.” Vanaf de bushalte van de RET-bus 50 m westwaarts lopen tot de LAW-handwijzer. Tracering 20 apr 2017
15 | 13 | 01 terug De tracering van het Nederlands Kustpad is in overeenstemming gebracht met het Wandelnetwerk Hof van Delfland. Daarom de volgende tekst vervangen: “U loopt rechtdoor tot aan het strand. Hier linksaf” U loopt rechtdoor en komt bij routepaal 59 op het strand. Hier linksaf. Tracering 21 jul 2016
17 | 8 t/m 11 | 02 heen Omdat er boven over de duinen een nieuw pad is aangelegd is het overbodig geworden om de trap af en verderop weer omhoog te gaan. Een alternatief is hier beschreven voor de regels van "Heijde ... t/m ... de Zandmotor." Heijde. Neem op de duintop het fietspad naar links (betonplaten). Na circa 300m op breed fietspad (tegelpad) rechtdoor tot volgende strandopgang. Daar heeft u een mooi uitzicht over de Zandmotor. Tracering 11 okt 2015
17 | 5 t/m 8 | 02 terug Omdat er boven over de duinen een nieuw pad is aangelegd is het overbodig geworden om de trap af en verderop weer omhoog te gaan. Een alternatief is hier beschreven voor de regels van "linksaf ... t/m ... Na ruim 2,5" linksaf. Ga na 100m rechtdoor over het fietspad van betonplaten. Bij de volgende strandopgang rechtsaf naar het strand. Op het strand linksaf. Na ruim 2,5 Tracering 11 okt 2015
19 | 27 t/m 29 | 03 heen Duidelijker beschrijving die leidt tot een veiliger oversteek. Te vervangen tekst: "Schuin naar rechts oversteken (...) een paar meter hiervóór linksaf, asfaltpad," Rechtsaf, graspad. Na 30 m linksaf weg (Madesteinweg) oversteken en geasfalteerd voetpad op. Vóór de brug linksaf, asfaltpad, Tracering 29 aug 2017
19 | 35 t/m 37 | 03 heen Route is in overeenstemming gebracht met wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst: "( ...) tuin Madestein) (...) U loopt even langs een verkeersweg (Lozerlaan)." tuin Madestein) en 15m voor het eind, twee bankjes, rechtsaf, asfaltvoetpad. Na zo'n 20m linksaf, gravelpad. Volg dit pad tot u uitkomt op een tegelpad. U loopt even langs een verkeersweg (Lozerlaan). Tracering 22 apr 2016
19 | 14 t/m 17 | 03 heen Route is in overeenstemming gebracht met wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst: "Linksaf volg dit pad (...) min of meer..." Linksaf, volg dit asfaltpad 350m tot een parkeerplaats (links van u ligt restaurant Madesteijn). Steek weg over en volg het gravelpad, min of meer (...) Tracering 22 apr 2016
19 | 18 | 03 heen De wegwijzer is verrot en ligt op de grond. Te vervangen tekst: "(...) 600 m volgen tot een houten wegwijzer." (...) 600 m volgen tot kruising. Tracering 29 aug 2017
20 | 1e kolom r. 27 t/m 30 | 03 terug Duidelijker beschrijving. Te vervangen tekst: "Dit schuin naar links en daarna schuin naar rechts, dus in de lengterichting oversteken (...)" Dit grasveld, overgaand in een tweede, in de lengterichting oversteken (...) Tracering 29 aug 2017
20 | 2e kolom r. 5 t/m 14 | 03 terug Route is in overeenstemming gebracht met wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst:" (...) loopt aan de plas. (...) scherpe bocht naar links." (...) loopt aan de plas. Na 600m asfaltweg oversteken (rechts van u ligt restaurant Madesteijn). Verder over asfaltpad langs toiletgebouwtje. Houd na 100m rechts aan en volg het asfaltpad 250m tot een scherpe bocht naar links. Tracering 22 apr 2016
20 | 7 t/m 10 | 03 terug Route is in overeenstemming gebracht met wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst: "(...)gravelvoetpad op. (...) in bijna halve (...)" gravelvoetpad op. Bij splitsing rechtdoor, daarna eerste pad rechtsaf, asfaltvoetpad. Na 20m linksaf, in bijna halve (...) Tracering 22 apr 2016
20 | 2e kolom r. 2 en 3 | 03 terug De wegwijzer is verrot en ligt op de grond. Te vervangen tekst: "(...) voetpad 60 m volgen tot houten wegwijzer. Rechtsaf, (...)" (...) voetpad volgen tot kruising. Rechtsaf, (...) Tracering 29 aug 2017
20 | 1e kolom r. 22 t/m 24 | 03 terug Duidelijker beschrijving die leidt tot een veiliger oversteek. Te vervangen tekst: "(...) Madesteinseweg. Schuin naar rechts oversteken, Oostmadeweg ingaan." (...) Madesteinweg. Steek deze over en ga direct rechtsaf, graspad. Na 30 m linksaf, Oostmadeweg ingaan. Tracering 29 aug 2017
22 | 35 | 04 heen Het paddestoelnummer P-62516-2. is anders. P-20972-001 linksaf. Na 60 m rechtsaf door klaphek. Tracering 06 mei 2015
22 | r. 26 t/m 29 | krt. 04 heen Paden verlegd bij boulevard Kijkduin. ... duin op. Aan het eind van het asfaltpad, bij strandslag 3 rechtsaf, gravelpad. U passeert de boot Atlantik aan uw rechterhand en volgt het gravelpad rechtdoor evenwijdig aan de boulevard tot een viskraam bij strandslag 4. Na viskraam ... Tracering 20 dec 2014
22 | r.1 | krt. 04 heen Vlak bij punt 04, op kaart en in de beschrijving, is een gezellig (biologisch) lunchhuisje onder het dak van de kinderboerderij, genaamd: "Pluk Den Haag". Openingstijden: woensdag tot zondag 10 tot 16 uur. Slechts 10m van de route 20 jan 2014
22 | 39 t/m 41 | 04 heen Duidelijker beschrijving. Te vervangen tekst: "Houd na 250 m rechts aan. (...) Volg het sterk slingerende pad 250 m." Houd na 250 m rechts aan. Na 120 m bij routenetwerkpaal rechtsaf. Volg het sterk slingerende pad 250 m. Tracering 29 aug 2017
22 | 1 t/m 12 | 04 heen Route in overeenstemming gebracht met Wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst: "De Monsterseweg (04) recht oversteken, (...) Hier linksaf, brug over en doorlopen tot (...)" De Monsterseweg (04) recht oversteken, recreatiegebied Ockenburg in. Volg een voetpad links van de asfaltweg (oprijlaan van Ockenburg). U passeert knooppunt 53 van het wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Ongeveer 40 m na het knooppunt linksaf, asfaltvoetpad. Dit gaat vlak voor witte brug over in een onverhard voetpad met een gracht aan uw linkerhand. U komt uit op een halfverhard pad, houd links aan, Na 20 m rechtsaf, na 40 m rechtsaf en 10 m verder linksaf. U passeert knooppunt 46. Hier linksaf. Na 50 m bij splitsing rechtsaf en daarna na 20 m linksaf. Aan het einde van het pad schuin rechts, wordt asfaltpad. Bij knooppunt 18 linksaf, brug over en doorlopen tot (...) Tracering 29 aug 2017
23 | 2e kolom r. 19 t/m 32 | 04 terug Route in overeenstemming gebracht met Wandelroutenetwerk "Hof van Delfland". Te vervangen tekst: " Op de volgende kruising rechtdoor en doorlopen (...) volgen tot voorrangsweg (Monsterseweg) (04)." Op volgende kruising rechtdoor en doorlopen over een gravelpad, links aanhouden, na 50 m rechtsaf en na 20 m linksaf (aan uw rechterhand een picknickbank). Volg dit pad met een bocht naar rechts (u passeert knooppunt 46 van het wandelroutenetwerk "Hof van Delfland") tot vlak voor chalet Ockenburg (thans een scoutingcentrum). Rechtsaf, na 10 m linksaf. Na 40 m komt u uit op een ander halfverhard pad, vervolg uw weg in dezelfde richting. Na 20 m rechtsaf, onverhard voetpad dat overgaat in een asfaltpad. 5 m voordat dit pad uitkomt op een asfaltweg (oprijlaan Ockenburg), rechtsaf, voetpad volgen tot voorrangsweg (Monsterseweg) (04). Tracering 29 aug 2017
23 | laatste regel | krt. 04 terug Vlak bij punt 04, op kaart en in de beschrijving, is een gezellig (biologisch) lunchhuisje onder het dak van de kinderboerderij, genaamd: "Pluk Den Haag". Opeingstijden: woensdag tot zondag 10 tot 16 uur. Slechts 10m van de route. 20 jan 2014
23 | r. 22 t/m 28 | krt. 04 terug Paden verlegd bij boulevard Kijkduin. ... het eind ( viskraam bij strandslag 4). Rechtdoor, een gravelpad evenwijdig aan de boulevard. Volg dit pad tot aan strandslag 3, u passeert de boot Atlantik aan uw linkerhand. Linksaf en kruis twee fietspaden ... Tracering 20 dec 2014
23 | 18 | 04 terug Het paddestoelnummer P-62516-2 is anders. Na 60 m bij P-20972-001 rechtsaf. Tracering 06 mei 2015
27 | 20 en 21 | 05 terug Klaphekje is weg en kruising is weg. Te vervangen tekst:"Op zevensprong rechtdoor door klaphekje. Na 300 m op kruising rechtdoor. Bij twee (...)" Op zevensprong rechtdoor. Na 300 m zijweg naar links negeren. Bij twee (...) Tracering 29 aug 2017
27 | 4 en 5 | 05 heen Er is een klaphekje geplaatst. Te vervangen tekst:"Hierna tweede pad rechtsaf. Passeer zanderig speelveld. Hierna bij splitsing links aanhouden en op kruising rechtdoor." Hierna tweede pad rechtsaf, passeer speelveld. Vervolgens bij splitsing links aanhouden. Door klaphekje en op kruising rechtdoor. Tracering 29 aug 2017
27 | 16 | 05 terug Klaphekje geplaatst. Te vervnagen tekst:"(...) asfaltvoetpaden. Bij driesprong rechtdoor." (...) asfaltvoetpaden. Door klaphekje. Bij driesprong rechtdoor. Tracering 29 aug 2017
27 | 2 | 05 heen Klaphekje is weg. Te vervangen tekst:"Op zevensprong door klaphekje rechtdoor." Op zevensprong rechtdoor. Tracering 29 aug 2017
27 | 6 | 05 terug Onduidelijke beschrijving en situatie gewijzigd. Te vervangen tekst:"(...) links trapje op, en aan het eind van kade linksaf, Kranenburgerweg." (...) links trapje op en rechtsaf. Einde linksaf, Dr. Lelykade oversteken, Kranenburgerweg. Tracering 29 aug 2017
29 | 5 t/m 7 | 06 heen Route is in overeenstemming gebracht met Wandelnetwerk "Duin Horst en Weide". Te vervangen tekst: "Bij het politiebureau ... rechtsaf Kapelweg." Bij het politiebureau rechtdoor, Nieuwe Parklaan oversteken en direct rechtsaf. Volg de Nieuwe Parklaan ca. 600m. Ongeveer 70m voor een kerk met twee torens met koperen daken (aan de overzijde van de weg), rechtsaf, Nieuwe Parklaan oversteken, Kapelweg. Tracering 09 mei 2016
29 | 14 t/m 18 | 06 terug Route is in overeenstemming gebracht met Wandelnetwerk "Duin Horst en Weide". Te vervangen tekst:"Kapelweg vervolgen tot voorrangsweg ... Kurhausweg." Kapelweg vervolgen tot voorrangsweg. De Nieuwe Parklaan. Deze oversteken en linksaf. Hier komt de routeverkorting weer op de hoofdroute; loop rechtdoor aan de rechterzijde van de Nieuwe Parklaan tot u na ca. 600m op een kruising komt tegenover een politiebureau. Hier linksaf, Nieuwe Parklaan oversteken en rechtdoor lopen, Kurhausweg. Tracering 09 mei 2016
31 | 19 t/m 22 | 06A terug Route is in overeenstemming gebracht met Wandelnetwerk "Duin Horst en Weide". Te vervangen tekst:"naar een kerk met 2 torens ... (Vervolg de Nieuwe Parklaan.)" naar een kerk met 2 torens met koperen daken. Steek de Nieuwe Parklaan niet over en ga rechtsaf. Na 70m bent u weer op de hoofdroute. Zie verder bij kaart 6. (vervolg de Nieuwe Parklaan.) Tracering 09 mei 2016
31 | 1 t/m 3 | 06A heen Route is in overeenstemming gebracht met Wandelnetwerk "Duin Horst en Weide". Te vervangen tekst: "De Nieuwe Parklaan vervolgen ... Nieuwe Duinweg in." De Nieuwe Parklaan vervolgen totdat u na 70m aan de overzijde een kerk met twee torens met koperen daken ziet. Hier de Nieuwe Duinweg oversteken en deze linksaf ingaan. Tracering 09 mei 2016
35 | r. 18 t/m 20 | krt. 08 heen "(...) rand van het bos, rechtsaf breed bospad op. t/m Op fietspad linksaf, na 10 m rechtsaf." (...) rand van het bos, rechtsaf breed bospad op (uitrengebied). Op de driesprong rechtdoor tussen links- en rechtsafslaande pad lopen, u ziet na 10 m een zandpad naar beneden gaan aan de rechterkant van een heuvel. Volg dit pad. U komt uit op een fietspad. Hier linksaf, na 10 m rechtsaf. Tracering 30 sep 2014
45 | 15 | 11 heen In Katwijk is de route verlegd van de Boulevard naar het parallel lopende pad door de duinen, ca. 20 meter naar het westen. Vervang de volgende tekst: "(...) Boulevard aanhouden, langs Y-5327 bij de oude vuurtoren (12)." Boulevard aanhouden. Na 200 m schuin linksaf slaan, schelpenpad door de duinen, parallel aan de Boulevard. Negeer alle zijpaden. Ter hoogte van de Vuurbaak (zichtbaar aan uw rechterhand) is (12). Tracering 21 apr 2018
45 | 1 | 11 terug In Katwijk is de route verlegd van de Boulevard naar het parallel lopende pad door de duinen, ca. 20 meter naar het westen. Vervang de volgende tekst: "(12) U loopt langs de oude vuurtoren over de Boulevard (...)" (12) Rechtdoor lopen, u komt uiteindelijk weer uit op de Boulevard en gaat (...) Tracering 21 apr 2018
47 | 6 t/m 8 | 12 terug In Katwijk is de route verlegd van de Boulevard naar het parallel lopende pad door de duinen, ca. 20 meter naar het westen. Vervang de volgende tekst:"(...) pad vervolgen. Bij Y-3345 (...) t/m (...) de oude vuurbaak (12)." (...) pad vervolgen. Bij Y-3345 rechtsaf naar de Boulevard. Met de bocht mee naar links en onmiddellijk daarna rechtsaf, schelpenpad. Na 25 m linksaf. Volg dit schelpenpad dat overgaat in een vlonderpad en vervolgens weer in een schelpenpad. Het pad slingert door de duinen, parallel aan de Boulevard. Negeer alle afslagen en zijpaden. Bij knooppunt 71 slaat het Romeinse Limespad af naar links, u gaat rechtdoor. Aan uw linkerhand ziet u de vuurbaak (12). Tracering 21 apr 2018
47 | 1 t/m 3 | 12 heen In Katwijk is de route verlegd van de Boulevard naar het parallel lopende pad door de duinen, ca. 20 meter naar het westen. Vervang de volgende tekst:"(12) Loop langs de (...) t/m (...) dam over het Uitwaterings-" Ga rechtdoor over het schelpenpad dat onderweg een stukje vlonderpad wordt. U passeert knooppunt 71, hier voegt het Romeinse Limespad zich bij de route. Volg het pad, negeer alle afslagen en zijpaden. Aan het einde de Boulevard weer op, langs het monument voor de omgekomen vissers, met de bocht mee naar rechts en bij Y-3345 linksaf, dam over het Uitwaterings- Tracering 21 apr 2018
55 | cursieve tekst onderaan | 15 heen IJssalon Obelijs en de parkeerwacht verkopen geen toegangsbewijzen meer voor de Waterleidingduinen. Toegangsbewijs: als u uit het zuiden komt kunt u het beste uw toegangsbewijs vooraf via internet aanschaffen: https://awd.waternet.nl/bezoekersinfo/toegangskaarten/ 14 mei 2018
55 t/m 59 | alle tekst | 15 t/m 17 In het gebied van de Waterleidingduinen zijn alle ANWB-paddenstoelen verwijderd. De verwijzingen in de tekst naar paddenstoelen en de aanduidingen op de kaart vervallen. Waar mogelijk is de markering verbeterd. Negeer alle aanwijzingen en verwijzingen naar ANWB-paddenstoelen. Tracering 14 mei 2016
57 | 1 | 16 terug In de Waterleidingduinen wordt het kanaaltje door het Vinkenveld opgebroken en vervangen door een ondergrondse leiding. Het omliggende gebied wordt afgesloten vanaf 1 september 2018. De afsluiting duurt naar verwachting 9 maanden. Vervang de volgende tekst: “De klinkerweg (17) recht oversteken en de geel-groene (...)” (17) Hier linksaf, een kaarsrecht zandpad in en de geel-groene (...) Tracering 21 aug 2018
59 | 20 | 17 terug foute afstand in routebeschrijving: “...ruiterpad rechtdoor lopen. Dit volgen tot u na 500 m uitkomt bij een...” "...ruiterpad rechtdoor lopen. Dit volgen tot u na 350 m uitkomt bij een..." Tracering 25 okt 2015
59 | 8 t/m 21 | 17 terug In de Waterleidingduinen is de route verlegd langs bezoekerscentrum Oranjekom. Tevens wordt het kanaaltje door het Vinkenveld opgebroken en vervangen door een ondergrondse leiding. Het omliggende gebied wordt afgesloten vanaf 1 september 2018. De afsluiting duurt naar verwachting 9 maanden. Te vervangen tekst: “(...) van het pad bocht naar rechts volgen. Bij P-62384/002 (…) t/m (…) Dit volgen tot u uitkomt bij een klinkerweg (17)” van het pad bocht naar rechts volgen. Na 70 m linksaf, brug over. Aan de overzijde rechtsaf omhoog. U komt uit op een klinkerweg, hier rechtsaf. Na 75 m passeert u bezoekerscentrum De Oranjekom aan uw rechterhand (open dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00, koffie en thee verkrijgbaar, toilet). Volg de klinkerweg nog 150 m tot het eind, hier linksaf, klinkerweg. Volg deze weg 100 m tot de uitgang De Oase (wegwijzer AWD1). Hier rechtsaf, zandweg. Volg de zandweg 750 m en ga rechtsaf een dam over. Vervolg de weg (Beukenlaan), die een ruime bocht naar links maakt, 1,25 km, negeer alle zijwegen en –paden. Bij de uitgang Panneland (wegwijzer AWD8) gaat u rechtsaf, klinkerweg. Volg deze 450 m tot een kruising met een zandpad. Tracering 21 aug 2018
59 | 1 t/m 16 | 17 heen In de Waterleidingduinen wordt het kanaaltje door het Vinkenveld opgebroken en vervangen door een ondergrondse leiding. Het omliggende gebied wordt afgesloten vanaf 1 september 2018. De afsluiting duurt naar verwachting 9 maanden. Tevens is de route verlegd langs bezoekerscentrum Oranjekom. Te vervangen tekst: “Klinkerweg (17) oversteken (…) t/m (…) rechtdoor. Het pad gaat na 70 m linksaf” Bij Klinkerweg (17) rechtsaf. Volg deze weg 450 m tot de uitgang Panneland (wegwijzer AWD8). Hier linksaf, zandweg. Volg deze weg (Beukenlaan) 1,25 km, negeer alle zijwegen en –paden. Het pad maakt een ruime bocht naar rechts en gaat dan over een dammetje. Aan de overzijde van het dammetje links aanhouden en het pad 750 m vervolgen tot de uitgang De Oase (wegwijzer AWD1). Hier linksaf, klinkerweg. Na 100 m rechtsaf, klinkerweg. 150 m verder passeert u bezoekerscentrum De Oranjekom aan uw linkerhand (open dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00, koffie en thee verkrijgbaar, toilet). 75 m na het bezoekerscentrum linksaf naar beneden een brug over. Aan de overkant rechtsaf. Het pad gaat na 70 m linksaf Tracering 21 aug 2018
59 | cursieve tekst in de kantlijn onderaan | 17 terug Toegangskaarten voor de Waterleidingduinen kunnen nu ook via internet aangeschaft worden. Toegangsbewijs: bij café De Duinrand of in de kaartjesautomaat aan de ingang ‘Zandvoortselaan’ ,bij De Oase of vooraf via internet: https://awd.waternet.nl/bezoekersinfo/toegangskaarten/ 14 mei 2018
59 | r. 1 | 17 heen foute afstand in routebeschrijving: “Klinkerweg (17) oversteken, rechtdoor het bospad vervolgen. Na 500 m...” "Klinkerweg (17) oversteken, rechtdoor het bospad vervolgen. Na 350 m..." Tracering 25 okt 2015
60 t/m 75 | 0 | krt. 18 t/m 22 Voor de route heen en terug door Het Nationaal Park Zuid Kennemerland geldt: VERBODEN voor HONDEN 07 feb 2014
61 | r.1 t/m 7 | krt 18 heen De natuurbrug Zandpoort is sinds januari 2014 opengesteld. De route is hieraan aangepast. LET OP: de gestippelde "Toekomstige route" komt niet overeen met de werkelijke situatie! Komend uit de Waterleidingduinen op rotonde rechtsaf, Zandvoortselaan. Ga aan de linkerkant van de weg lopen en volg deze 500m tot circa 50m vóór de natuurbrug Zandpoort. Ga linksaf omhoog tot driesprong. Hier rechtsaf en na 50m (mooi uitzicht over NP Zuid-Kennemerland) linksaf trap naar beneden. Rechtdoor door toegangsweg NP Zuid-Kennemerland (Blinkertweg). Daarna het (...) Tracering 20 jan 2014
61 | r.10 t/m 16 | krt. 18 terug De natuurbrug Zandpoort is sinds januari 2014 opengesteld. De route is hieraan aangepast. LET OP: de gestippelde "Toekomstige route" komt niet overeen met de werkelijke situatie! (...) Zuid-Kennemerland. Rechtdoor trap omhoog (als u omkijkt heeft u een mooi uitzicht over het NP). Bovenaan rechtsaf en na 50m op driesprong linksaf tot drukke verkeersweg (Zandvoortselaan). Rechtsaf en 500m volgen tot rotonde, hier linksaf en rechtdoor langs café 'De (...) Tracering 20 jan 2014
61 | 10 t/m 16 | 18 terug De natuurbrug Zandpoort is sinds januari 2014 opengesteld. De route is hieraan aangepast. Als u niet langs de drukke Zandvoortselaan wilt lopen kunt u, mits u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs, gebruik maken van een extra toegangshek en meteen de Waterleidingduinen betreden, ongeveer volgens de stippellijn die de "Toekomstige route" weergeeft. LET OP: de gestippelde "Toekomstige route" komt niet helemaal overeen met de werkelijke situatie! Zie VARIANT DOOR WATERLEIDINGDUINEN. Als u nog geen toegangsbewijs heeft zult u gebruik moeten blijven maken van de hiernaast beschreven GEMARKEERDE ROUTE LANGS ZANDVOORTSELAAN. GEMARKEERDE ROUTE LANGS ZANDVOORTSELAAN GEMARKEERDE ROUTE LANGS ZANDVOORTSELAAN: (...) Zuid-Kennemerland. Rechtdoor trap omhoog (als u omkijkt heeft u een mooi uitzicht over het NP). Bovenaan rechtsaf en na 50m op driesprong linksaf tot drukke verkeersweg (Zandvoortselaan). Rechtsaf en 500m volgen tot rotonde, hier linksaf en rechtdoor langs café 'De (...) VARIANT DOOR WATERLEIDINGDUINEN: (...) Zuid-Kennemerland. Rechtdoor trap omhoog (als u omkijkt heeft u een mooi uitzicht over het NP). Bovenaan linksaf, voetpad naast fietspad. Volg dit voet-/fietspad met een bocht naar rechts. U steekt de natuurbrug Zandpoort over. Volg het pad tot een electriciteitshuisje aan uw linkerhand. Ga hier linksaf, door toegangshek (is open, klemt!). Volg een onduidelijk zandpad naar de bosrand. Na 100 m rechtsaf, graspad. Volg dit 650 m en loop naar de brug (18). Tracering 12 feb 2018
61 | 1 t/m 7 | 18 heen De natuurbrug Zandpoort is sinds januari 2014 opengesteld. De route is hieraan aangepast. Als u niet langs de drukke Zandvoortselaan wilt lopen kunt u gebruik maken van een extra toegangshek en langer door de Waterleidingduinen lopen, ongeveer volgens de stippellijn die de "Toekomstige route" weergeeft. LET OP: De gestippelde "Toekomstige route" komt niet helemaal overeen met de werkelijke situatie! Zie VARIANT DOOR WATERLEIDINGDUINEN. GEMARKEERDE ROUTE LANGS ZANDVOORTSELAAN: Komend uit de Waterleidingduinen op rotonde rechtsaf, Zandvoortselaan. Ga aan de linkerkant van de weg lopen en volg deze 500m tot circa 50m vóór de natuurbrug Zandpoort. Ga linksaf omhoog tot driesprong. Hier rechtsaf en na 50m (mooi uitzicht over NP Zuid-Kennemerland) linksaf trap naar beneden. Rechtdoor door toegangsweg NP Zuid-Kennemerland (Blinkertweg). Daarna het (...) VARIANT DOOR WATERLEIDINGDUINEN: Na de brug (18) schuin rechtsaf gaan, bospad in. Volg dit bospad 650 meter. Bij een vage splitsing linksaf, zandpad richting electriciteitshuisje en hek. Ga door het hek (is open, klemt!) en na 10 m rechtsaf, voetpad langs fietspad. Volg het voet-/fietspad met een bocht naar links. U steekt de natuurbrug Zandpoort over. Bij driesprong rechtsaf (mooi uitzicht over NP Zuid-Kennemerland) trap naar beneden. Rechtdoor door toegangsweg NP Zuid-Kennemerland (Blinkertweg). Daarna het (...) Tracering 12 feb 2018
69 | 8 t/m 20 | 20 heen Te vervangen tekst: "Bij '60' links aanhouden, (...) Bij bord 'Rietvlak' linksaf (21)." Blz. 69 Na bord einde bebouwde kom fietspad op. De kruising met de Brouwerskolkweg oversteken en rechtsaf voetpad langs deze weg. Voorbij de Gemeentewerf voetpad schuin naar links volgen. U komt uit op het voetpad langs de Zeeweg. Deze linksaf volgen. Steek bij het verkeerslicht rechtsaf de Zeeweg over. Aan de overzijde linksaf en na 50 m. rechtsaf het Nationale Park Zuid Kennemerland in. Na 20 m. het schelpenpad op tot het bezoekerscentrum “De Kennemerduinen”. Hier rechtsaf voor het centrum langs. Op klinkerweg linksaf en door hek (2x). Dan het 1e voetpad rechtsaf. Na een hek komt u op een klinkerweg en na 10 m. gaat u rechtsaf een voetpad op. Een picknickbank links passeren. Dan door een hek het begrazingsgebied in. Klinkerweg kruisen en bij bord “De Zeven Bosjes” rechtdoor voetpad met groen-geel-blauwe paaltjes volgen. Asfaltweg linksaf. Bij bord “Rietvlak” linksaf. 21 Tracering 23 apr 2016
69 | 1 t/m 6 | 20 terug Te vervangen tekst: "(21) U gaat rechtsaf, (...) verlaat u het Nationaal Park Zuid Kennemerland." (21) U gaat rechtsaf; naar links is verboden. Zijpad naar links negeren en eerste pad rechtsaf. Bij bord “De Zeven Bosjes” rechtdoor. Klinkerweg kruisen en voetpad met groen-geel-blauwe paaltjes rechtdoor volgen. Door hek het begrazingsgebied uit. Een picknickbank rechts passeren en doorlopen tot klinkerweg. Hier linksaf en na 10 m. door een hek het voetpad rechtdoor tot eind. Hier linksaf klinkerweg op. Hek kruisen (2x). Hierna schelpenpad rechts, voorlangs het bezoekerscentrum “De Kennemerduinen”. Bij de ingang van het centrum schelpenpad linksaf. Aan het eind komt dit pad uit op een klinkerweg. Na 20 m. verlaat u het Nationale Park Zuid Kennemerland. Tracering 23 apr 2016
75 | 0 | 22 Er zijn werkzaamheden aan de Duin en Kruidbergerweg in Driehuis. De weg wordt opnieuw bestraat. Er is een omleiding van ongeveer 100 m aangegeven. Maak daar a.u.b. gebruik van!!! De werkzaamheden duren tot en met 3 november 2017. Tracering 30 okt 2017
81 | - | krt.25 De paddestoelen 66639 en 22946 worden gebruikt als oriëntatiepunten. Echter deze paddestoelen zijn niet correct ingezet. Afhankelijk van de richting die u loopt komt u ze eerder of later tegen. Hierbij de positionering vanuit de heenrichting: P66639 komt u eerder tegen en P22946 komt u later tegen. Advies: Hanteert u voor de juiste route vooral het kaartje. Tracering 27 feb 2015
99 | r.3/4 | krt. 32 terug Voor paal '38' wandelnetwerk, linksaf. Op kruising met Schuthokweg linksaf. Tracering 30 jun 2014
99 | r.15/16 | krt. 32 heen Op kruising, bij paal 38 wandelnetwerk, rechtsaf (Groeterweg). Op kruising rechtsaf (Groeterweg). Tracering 30 jun 2014
103 | 6 t/m 11 | 34 terug "... en bij P-25245 rechtsaf ... t/m ... een stenen electriciteitsgebouwtje (34)." ... na P-25245 rechtsaf, langs slagboom. Op de 1e kruising rechtsaf grindpad op. Hierna volgt u de weg over de dijk en dan voetpad langs fietspad op. Even daarna ziet u rechts een uitzichtheuvel. U kunt hier gebruik van maken. Daarna voetpad verder vervolgen over ong. 1,5 km. Dan linksaf de dijk over en de trap af (34). Tracering 09 apr 2016
103 | 1 t/m5 | 34 heen "U gaat rechtsaf ... t/m ... passeren en linksaf." U gaat rechtdoor de trap op. Over de dijk rechtdoor tot einde bij fiets-voetpad. Rechts voetpad langs fietspad volgen. Na 1,5 km een uitzichtheuvel. U kunt hier gebruik van maken. Daarna voetpad verder vervolgen. Aan het einde over de dijk en dan links aanhouden grindpad op. Eerste kruising linksaf. Aan het eind van dit pad (bij P-25245) linksaf, ... Tracering 09 apr 2016
129 | - | krt. V2 Voor 'heen' en 'terug' geldt de opmerking in de kolom hiernaast. De routelijn op de kaart is vanaf enkele honderden meters zuidelijk van Strandslag Juliana ('heen') en ter hoogte van Strandslag Juliana ('terug') niet correct. In werkelijkheid volgt het pad de op de kaart zichtbare slinger van het fietspad door de duinen, 200m westelijker resp. oostelijker. Tracering 27 feb 2015
Steun ons