Routewijzigingen Stelling van Amsterdam SP 9

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen23
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
00 | 00 | 00 Let op: Het pad Stelling van Amsterdam wordt vernieuwd! In het voorjaar 2019 zal een nieuwe gids verschijnen. Het pad wordt samengevoegd met het Waterliniepad. Het gehele pad gaat Waterliniepad heten en wordt een LAW met een wit-rode markering. In de periode november 2018 - januari 2019 wordt de nieuwe markering aangebracht. U kunt in deze periode dus zowel geel-rode als wit-rode markering aantreffen! 12 nov 2018
21 | 01 | 02 heen Edammersluis – Kwadijkerweg Bij bordje zeesluis i.v.m. afsluiting van deze sluis, rechtdoor, Keetzijde. Bij bordje zeesluis i.v.m. afsluiting van deze sluis, rechtdoor, Keetzijde. Na ± 500 meter bij kruising rechts af, Oosterkade. Twee bruggen over, dan links af, Voorhaven.Vanaf dit punt de routebeschrijving in de gids weer volgen bij: “U loopt langs het Damplein .....” (Als u het fort Edam wilt bezoeken, ga dan direct na de bruggen rechts het Oorgat op. Aan het eind ligt het fort aan de linkerkant van de weg). Tracering 10 okt 2014
21 | 28 | 02 terug I.v.m. het verbod de zeesluis over te steken, vanaf Y-14393/1 vervangen door: bij Y-14393/1 rechts af, Oosterkade. Twee bruggen over. Bij Y-18963/1 links af, Keetzijde. Na ± 500 meter (kaart 1) houdt u links aan en gaat de Zuidpolder Zeedijk op. Vervolg vanaf hier de routebeschrijving in de gids bij:” U houdt rechts aan en vervolgt ....., Tracering 10 okt 2014
37 | 08 | 08 Voor route naar Fort bij Krommeniedijk: tekst "op de driesprong na de kerk rechtdoor" moet zijn: “na de kerk op driesprong rechtsaf, over brug rechtdoor” Tracering 21 jan 2014
39 | Informatieblokje | 09 Fort aan den Ham is een museum in ontwikkeling. Indien geopend Koffie / Thee verkrijgbaar De openingstijden zijn het hele jaar elke woensdag vanaf half januari tot half december, laatste zondag van april tot laatste zondag van oktober en in september elke zondag vanaf 11:00 uur tot 16:00 uur. Er is een ruimte aanwezig waar men wat kan drinken koffie/thee en fris dranken, bij mooi weer buiten op het terras. 05 dec 2012
39 | 31 | 09 Voor route naar Fort bij Krommeniedijk: tussenvoegen na "Op een driesprong...." "linksaf over brug rechtdoor." Na bezoek aan het fort terug en richting kerk lopen. Vervolg tekst op blz 37 regel 18 Tracering 21 jan 2014
43 | 0 | 10 Bij Fort bij Veldhuis is geen horeca; De foto op blz. 43 in samenhang met het symbooltje van het koffiekopje kan de indruk wekken dat u koffie, thee of iets dergelijks kunt verkrijgen bij het fort of bij het woonhuis in de buurt van het fort. DIT IS NIET HET GEVAL! Wel zijn er Horeca faciliteiten bij de er vlakbij gelegen Heemskerkse Golfclub aan de Communicatieweg 18 te Heemskerk. Ook wandelaars zijn hier hartelijk welkom. Tracering 24 sep 2011
43 - 47 |10 - 12 | terug routewijziging tussenFort Veldhuis en Veer Buitenhuizen Bij de ingang van Fort bij Veldhuis (11) via overstapje grasdijk op, over nevenbatterij van het fort. Grasdijk blijven volgen. Op driesprong met Genieweg/Nieuwendijk gaat u rechtdoor over de grasdijk van de St. Aagtendijk. Aan het einde van de grasdijk gaat u rechts door tunnel onder de A9. Vervolgens eerste weg links. U passeert hier Fort aan de St. Aagtendijk (12). De doodlopende asfaltweg gaat over in een schelpenpad met trapje. Aan het einde van het pad linksaf het fietspad volgen over het viaduct van de A9. Voorbij de rotonde de weg oversteken en fietspad Vuurlinie nemen. Ongeveer 50 meter na het begin van de bomenrij kunt u via diverse opstapjes op de grasdijk wandelen tot voorbij Fort Zuidwijkermeer (14). Dit is echter niet de meest gemakkelijk route. U kunt er ook voor kiezen om langs het fietspad te blijven wandelen. Bij de Kagerweg gaat u gewoon rechtdoor. Dichtbij Fort Zuidwijkermeer loopt u over de grasdijk en komt u uit op de Kanaalweg. Hier gaat u linksaf de ventweg op. U volgt deze weg tot u net voorbij de Kagerweg over een stoeptegelpad de drukke autoweg via een brede vluchtheuvel kunt oversteken. Aan de overkant komt u via een schelpenpad/trap op de grasdijk langs het Noordzeekanaal. U gaat hier linksaf. Na een houten hek blijft u het pad langs de natuurvriendelijke oever volgen. U passeert een vogelkijkwand. Na een wildrooster gaat u op een driesprong rechtsaf en vervolgens langs het water naar links. Het schelpenpad eindigt vlak voor het Noordzeekanaal. Via het veer Buitenhuizen steekt u het Noordzeekanaal over (13). Tracering 09 mei 2014
47 tm 42 | 0 | 12 tm 10 terug Nieuwe route (van Veer Buitenhuizen (13) via Fort a/d St. Aagtendijk naar Fort bij Veldhuis (10)  Als u deze route kiest vervalt de tekst op de hiernaast genoemde pagina's van de gids. U neemt het veer Buitenhuizen (13) over het Noordzeekanaal. Aan de overzijde direct linksaf een voetpad langs het water. Het schelpenpad met een bocht naar rechts volgen en op een driesprong linksaf over een wildrooster. U blijft het pad langs de natuurvriendelijke oever van het Noordzeekanaal volgen. U passeert een vogelkijkwand. Na een houten hek loopt u over het graspad op de dijk verder. Als de begroeiing tussen het pad en de autoweg ophoudt, gaat u via een schelpenpad/trap rechtsaf en steekt de drukke Kanaalweg over via een brede vluchtheuvel. U gaat aan de overkant linksaf en volgt de ventweg. Bij zijweg, met bord “doodlopende weg na 400 m”, gaat u rechtsaf. U gaat hier de grasdijk op. U passeert Fort Zuidwijkermeer (14). Waar de afrastering van de dijk begint, kunt u via diverse opstapjes de grasdijk verder vervolgen tot ongeveer 50 meter vóór het einde van de bomenrij. Daar komt u via een opstapje weer op het fietspad. Dit is echter niet de meest gemakkelijke route. U kunt er ook voor kiezen om vanaf Fort Zuidwijkermeer direct langs het fietspad te gaan wandelen. Bij de Kagerweg gaat u gewoon rechtdoor. U volgt het fietspad tot de rotonde. Bij de rotonde oversteken en links het fietspad op over het viaduct van de A9. Na het viaduct rechtsaf over een trapje en schelpenpad naar beneden, overgaand in een asfaltweg. U passeert Fort aan de St. Aagtendijk (12). Aan het einde van de weg gaat u rechts onder een tunnel door. Na de tunnel gaat u linksaf op de St. Aagtendijk de grasdijk op. U blijft de grasdijk volgen. U passeert een gascompressorstation. Na circa 1 km bereikt u aan het einde van de nevenbatterij de ingang van Fort bij Veldhuis (11). Aan het einde van de weg een fietspad en een verkeersweg oversteken (10). Tracering 09 mei 2014
51 | 01 tm 4 | 13 heen Alternatief voor de steile helling van de grasdijk voor mensen die slecht ter been zijn: U houdt voor regel 1 tm 4 de volgende tekst aan: "U verlaat de veerpont, houdt rechts aan en volgt het fietspad, dat met een bocht naar links gaat, tot aan het viaduct. Hier steekt u de weg over en beklimt via de trap het talud." Tekst van de gids vervolgen bij "Boven rechtsaf ... etc." Tracering 24 sep 2011
51 | 02e tekstblok r. 17 tm 19 | 13 terug Alternatief voor de steile helling van de grasdijk voor mensen die slecht ter been zijn: Vanaf "en grasdijk aan de overzijde ... etc." leest u de nevenstaande tekst: "en aan de overzijde fietspad naar rechts volgen tot het veer Buitenhuizen." Tracering 24 sep 2011
59 | 18 | 16 terug Nieuw voetpad bij de molen van Vijfhuizen. De beschrijving voor de terugweg (Zuid-Noorde): "U passeert een hek en bij de molen volgt u het halfverharde pad langs de ringvaart. U passeert een hek met overstapje en komt uit bij een bankje op een fietspad. U volgt de weg met de ringvaart rechts van u .... etc." Tracering 20 jan 2014
59 |08 | 16 Nieuw voetpad bij de molen van Vijfhuizen. De beschrijving voor de heenweg (noord-zuid)wordt nu : "Bij een bocht naar rechts bij een bankje rechtdoor het halfverharde voetpad op. U passeert een hek met een opstapje en komt uit bij de molen. Voorbij de molen ....etc. " Tracering 20 jan 2014
59 | 13 | 16 terug Restauratiewerkzaamheden bij molen De Vijfhuis en aanleg van een voetpad duurt nog minstens tot eind okt.2009 Voor de wandelaars in de heenrichting (noord - zuid, Volendam-Muiden) leveren deze werkzaamheden geen problemen op. Voor de wandelaars in de "terugrichting" (zuid-noord, Muiden-Volendam) geldt: Bestaande regel 2: "U passeert een hek en direct voorbij de molen gaat u over het gras vóór een schuurtje linksaf." moet worden: "U passeert een hek en bij de molen volgt u rechts het pad langs de ringvaart." Tracering 20 jan 2014
65 | Fort bij Hoofddorp | 18 In de weekenden koffie en thee De schietvereninging die in het Fort oefent stelt wandelaars in de weekenden in de gelegenheid een kopje koffie of thee te bestellen. Tracering 24 jun 2012
65 | 05 en 6 | 18 de tekst "U kruist een fietspad en vervolgt uw weg over de grasdijk tot de volgende weg" vervalt. "U kruist een fietspad en vervolgt uw weg over de grasdijk tot plm. 100 meter voor de volgende weg. Rechtsaf de dijk af en via fietspad en viaduct onder de weg door, einde fietspad linksaf" Tracering 20 jan 2014
69 | 17 | 19 De Fietsbrug over de A4 is geopend. Hierdoor vervalt de tekst van regel 1 tm 7 Deze tekst vervangen door: (20) "Voet/fietsveer verlaten en rechtsaf de Ringvaart van de Haarlemmermeer voor 2 km blijven volgen. Bij Fort Aalsmeer linksaf en dit volgen tot fietspad. (Bij activiteiten op het Fort terrein, Museum Crash, kan dit terrein afgesloten zijn. Alternatief is dan het 200 meter eerder links gelegen fietspad te volgen tot houten brug) Hier rechtsaf houten brug over en linksaf geniedijk/fietspad over 600 meter volgen tot Aalsmeerderweg, deze oversteken en de geniedijk/fietspad 950 meter volgen en de A4 oversteken met de bruin/roestige brug. Geniedijk/fietspad volgen tot de Rijnlanderweg. Deze oversteken, langs Batterij aan de Sloterweg , geniedijk/fietpad blijven volgen." De oorspronkelijke tekst hervatten bij "Einde fietspad……… etc. " Tracering 20 mei 2013
69 | eerste tekstblok  r. 8 tm eind |19 Fietsbrug over de A4 is geopend. Hierdoor wordt de tekst vanaf "Na deze batterij .... " "...... rechtdoor de Rijnlanderweg oversteken en de geniedijk op, eventueel fietspad volgen. Met de bruin/roestige brug de A4 oversteken en de geniedijk vervolgen tot de Aalsmeerderweg. Deze recht oversteken en de geniedijk/fietspad voor 600 meter volgen. Hier houten brug oversteken en linksaf naar Fort Aalsmeer tot de Ringvaart van de Haarlemmermeer. (Bij activiteiten op het Fort terrein, Museum Crash, kan dit afgesloten zijn. Indien afgesloten dan het fietspad blijven volgen tot de Ringvaart) In beide gevallen bij de Ringvaart rechtsaf en deze 2 km. blijven volgen tot het fiets/voetveer. Met het veer de Ringvaart oversteken." Tracering 21 mei 2013
70 | 0 | 20 Horeca langs de nieuwe route: Restaurant Den Burgh. Gelegen aan de Rijnlanderweg,nabij Batterij aan de Sloterweg. Restaurant is gelegen in een verbouwde boerderij. Deze boerderij was één van de eerste boerderijen welke gebouwd werden na de drooglegging van de Haarlemmermeer. Tracering 20 mei 2013
71 | Eerste blok ALTERNATIEVE ROUTE  r. 1 en 2 | 20 Regel 1 en 2 vervallen. Vervangen door: ALTERNATIEVE ROUTE (veer uit de vaart) Na Fort Aalsmeer linksaf de Ringvaart van de Haarlemmermeer over 1 km volgen tot brug over de Ringvaart en deze oversteken. Tracering 20 mei 2013
71 | Tweede kopje ALTERNATIEVE ROUTE  r. 5 tm 8 | 20 Regel 5 tm 8 vervallen. Vervangen door:  "...... oversteken en linksaf de Ringvaart van de Haarlemmermeer voor 1 km. volgen tot Fort Aalsmeer, hier rechtsaf." Tracering 20 mei 2013
75 | 05 | 75 heen Vanaf 4-12-2017 is de brug tussen "De linie" en de "Vuurlijn" gestremd wegens onderhoud. Heengaande tekst bij kaart 22 (pagina 75) "Na circa 2km bij Y-369 gaat u rechtdoor, Ringdijk" wijzigen in Na circa 2km bij Y-369 gaat u linksaf Vuurlijn Tracering 12 dec 2017
77 | 13 | 23 terug Vanaf 4-12-2017 is de brug tussen "De linie" en de "Vuurlijn" gestremd wegens onderhoud. Teruggaande tekst bij kaart 23 (onderaan pagina 77): "Deze circa 1.5 km blijven volgen, dan linksaf, tussen twee halve hekjes door ...." tot aan het eind (29) wijzigen in deze circa 1.8 km blijven volgen tot Y-369.(29) Dan de tekst oppakken op pagina 75 Tracering 11 dec 2018
78 | 07 | 24 heen Het pontje bij Nessersluis vaart niet tussen 23 februari en 2 maart 2018. Tracering 18 feb 2018
81 | 01 | 25 terug Het pontje vaart niet tussen 23 februari en 2 maart Tracering 18 feb 2018
89 | 29 | 28 Aftak route van/naar station verbeterd: Naar NS-station Abcoude: Bij het oude stationsgebouw gaat u (pijl) linksaf of (pijl) rechtsaf. Over een voetbrug en daarna rechtdoor over het fiets/voetpad langs de spoorlijn naar het station. Vanaf NS-station Abcoude: U verlaat het station en gaat naar links en loopt langs de fietsenstallingen. U blijft rechtdoor lopen over het fiets/voetpad langs de spoorlijn. Aan het eind loopt u rechtdoor over een voetbrug. U komt voor het oude stationsgebouw uit en kunt uw route naar rechts of naar links vervolgen. De markering is aangepast. Tracering 20 jan 2014
101 | 19 | 32 terug Deel pad voor Fort Uitermeer is vervallen. "Na 70 m rechtsaf" vervangen door: Na ca. 270 m rechtsaf, graspad in, langs slagboom. Bij water linksaf, brug over. Slingerend pad ... Tracering 14 mei 2015
101 | 06 | 32 heen deel pad na Fort Uitermeer is vervallen. Vanaf 'Brug over' vervangen door: Brug over, rechtsaf en doorlopen tot aan de slagboom. Einde linksaf.... Tracering 14 mei 2015
101| 2e tekstblok r. 9 tm 12 | 32 Bij fort Uitermeer is een restaurant gekomen hierdoor zijn paden omgelegd, daardoor heeft de route een kleine wijziging ondergaan. Oude tekst: ''Slingerend pad langs restanten schutsluis en ingang van Fort Uitermeer. Voor betonnen palen links aanhouden en verderop langs een hek. Einde rechtsaf (Uitermeer) en na 50 m weer rechtsaf, asfaltweg." Nieuwe tekst: "Bij de restanten van de schutsluis rechtsaf, langs de ingang van Fort Uitermeer en achterlangs restaurant, grindweg. Aan het einde rechtsaf door groot hek (Uitermeer) en na 50 m weer rechtsaf, asfaltweg." Tracering 28 sep 2012
101 | 01e tekstblok r. 3 tm 7 | 32 Bij fort Uitermeer is een restaurant gekomen hierdoor zijn paden omgelegd, daardoor heeft de route een kleine wijziging ondergaan. Oude tekst "Voor groot hek linksaf, voetpad langs afrastering (Rechts). Volg dit slingerende pad langs de ingang van Fort Uitermeer en de restanten van de schutsluis". Nieuwe tekst: "Bij groot hek linksaf, grindweg. Volg deze weg achterlangs het restaurant en langs de ingang van Fort Uitermeer. Bij de restanten van de schutsluis linksaf over graspad." Tracering 28 sep 2012
102 | 0 | 33 Nieuw overnachtingsadres te Muiden B&B Studio Amuda Weesperstraat 8 1398 XX Muiden Tel. +x31(0)294-261362 Mob. +x31(0)6-22560566 info@studioamuda.nl www.studioamuda.nl Overnachtingen 05 mei 2012
106 | 0 | 5 De halte Halfweg valt onder de gemeente Middenbeemster valt en niet onder Zuidoostbeemster. De bushalte Halfweg ligt in de gemeente MIDDENBEEMSTER. Deze plaatsnaam dus vermelden als u de Openbaar Vervoer site www.9292OV.nl gaat raadplegen Openbaar Vervoer 19 jan 2014
107 | Sector Sloten r 2 | 13 Bushalte Pont Buitenhuizen heet Buitenhuizen Pont en ligt in Spaarnadam (www.9292ov.nl) Bij website www.9292ov.nl kunt u deze halte alleen vinden bij de plaatsnaam Spaarndam Bij de website www.connexxion.nl vindt u deze halte in lijn 82 onder de naam Haarlemmerliede, Buitenhuizen Pont (halte nr 57421040) Openbaar Vervoer 19 jan 2014
108 | 3 | 30 Bushalte Blokland in Weesp is vervallen (route gewijzigd) Openbaar Vervoer 09 apr 2014
Steun ons