Routewijzigingen Twentepad SP 2

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen21
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
29 | 9 t/m 13 | 4 wandelrichting: Vikkersweg naar Tubbergen regel 9 ,,Voorbij een bruggetje……" tot en met regel.13 ,,………weer rechtsaf" Linksaf over het volgende bruggetje Rechtsaf, voetpad. Na 50m gaat u rechts door de aanplanting. Door een voetgangerssluis naar picknickplaats. Hier rechtsaf. Over het tweede bruggetje.10m na trapveldje rechts omhoog, door groensingel naar trottoir bij huisnr. 7. Hier gaat u rechtsaf. Einde weg linksaf, Uelserweg Tracering 20 jan 2014
29 | 14 t/m 19 | 4 wandelrichting Tubbergen naar Vikkersweg regel 14 ,,Een bruggetje……." Tot en met regel 19 ……De Eeshof" Tegenover huisnr. 7 over grasveldje naar smalle doorgang door groensingel. Rechtsaf naar een paadje langs een beek. Het paadje begint naast een metalen ballenopvang van een trapveldje. Bruggetje over en linksaf, voet/fietspad. Langs sportpark naar picknickplaats op een grasveldje. Naar de hoek van het grasveldje en door een voetgangerssluisje. Bij voetpad links aanhouden.U komt uit bij bejaardencentrum De Eeshof Na 50m links het bruggetje over en rechtsaf. Volgende brug over en links aanhouden, brug over, enz. Tracering 20 jan 2014
31 | 17 t/m 29 | 5 terug wandelrichting: Veendijk naar Tubbergen.regel 17: ,, …….linksaf, Elsweg" tot en met regel 29 ,,(Klarinet)" linksaf, Elsweg. Deze weg wordt verharde weg. Bij voorrangsweg rechtsaf en na 200m. linksaf, Kupersweg. Einde weg rechtsaf, Uelserweg. U loopt Tubbergen in. De slingerende weg volgen tot na huisnr.55 Rechtsaf, Harp. Tracering 20 jan 2014
31 | 01 t/m 12 | 5 heen wandelrichting:Tubbergen naar Veendijk regel 1 ,,Bij brug……."tot en met regel 12 ,,…….rechtsaf." Einde weg links, Uelserweg. Deze weg blijven volgen tot de Kupersweg. Hier linksaf. Kupersweg blijven volgen tot een asfaltweg. Rechtsaf en na 200m linksaf, Elsweg.Deze verharde weg wordt een zandweg. Einde Elsweg rechtsaf. Tracering 20 jan 2014
44 | 0 | 10 Ootmarsum - Huneborg v.v. Gestippelde route, aangegeven met "toekomstige route". Doordat de overgang over de Tilligterbeek is gerealiseerd, is deze route nu te bewandelen en is als zodanig als de hoofdroute vastgesteld. De oude route zal in de toekomst worden opgeheven. Tracering 20 jan 2014
53 | 3 | 13 Duivendal - Kampbrug, Dinkel Waar de weg ... Op splitsing rechts aanhouden. Rechtdoorgaand, gaat deze over in een halfverharde weg, later een voetpad langs de bosrand. Voorbij boerderij rechtsaf. Tracering 20 jan 2014
55 | 11 | 1 heen Route- en tekst aanpassing net buiten Oldenzaal.Tekst eerste blok wordt als volgt. Bij linksliggend fietspad (Steïpad) linksaf. Pad volgen. Op verharde weg rechtsaf. Bij boerderij linksaf. Direct voorbij Mariakapelletje rechtsaf en na 20 m linksaf. U bent in landgoed Egheria. Na circa 150 m rechtsaf, bospad. Einde linksaf*. Tussen twee schuren door en links aanhouden. Na 100 m rechtsaf, bospad. Via twee weidedoorgangen naar tegenoverliggende bosrand lopen. Oude beukenlaan volgen. Na twee bochten gaat u op de verharde weg linksaf. Na 150 m een verkeersweg (N735) oversteken. U loopt natuurmonument Elfterheurne in. Bij bosrand rechtsaf het bos in. Op driesprong rechtsaf. Voorbij vlonder houdt u op twee onduidelijke Y splitsingen rechts aan (rechts weiland). Bochtig voetpad volgen door bos en weiland. Na 450 m op smalle asfaltweg linksaf. Na 300 m schuin links weg oversteken. Fietspad volgen (links weiland). Na 400 m door hek, en linksaf door hek het landgoed Kalheupink in. Bij sculptuur van twee gevederde benen het gruispad rechtsaf volgen, op kruising rechtdoor, op driesprong rechts, na ca. 80 m rechts en na 40 m links. Bij driesprong links aanhouden. Na uitgang landgoed rechtsaf en de Haerstraat volgen. Na 500 m rechtsaf, Wilhel¬minastraat . Voor NS-station Oldenzaal: rechtdoor en even verder linksaf. Tracering 08 mei 2014
55 | 2 | 17 terug Route- en tekst aanpassing net buiten Oldenzaal. Tweede blok (terugroute) wordt als volgt. (Vanaf NS-station: rechtsaf Haerstraat in). Bij Wilhelminastraat rechtdoor, Haerstraat. Na 600 m direct na zijweg (Kalheupinklaan) bij wegwijzer links het landgoed Kalheupink in via hekje. Bij driesprong rechts aanhouden. Einde weg rechts en na 40 m links. Na 80 m op driesprong links. Direct daarna op krui¬sing rechtdoor. Bij sculptuur van twee gevederde benen links. Door hek het landgoed verlaten en direct rechts door hek het fietspad volgen. Bij asfaltweg schuin links oversteken, Daminksweg. Na 300 m, vlak voor poort landgoed Damink, rechtsaf. Bochtig voetpad volgen door bos en weiland. Na 600 m, iets voorbij een vlonder, op driesprong linksaf. Bij bosrand linksaf, zandweg. Verkeersweg (N735) oversteken. De weg circa 150 m volgen. Voorbij oprit rechts en direct rechtsaf. Na twee bochten een oude beukenlaan volgen. Door weiland en via twee weidedoorgangen. Bij de bosrand het bospad volgen. Op de verharde weg linksaf. Volg het rechterpad naar beneden. Tussen twee schuren door lopen*. Langs bosrand en net voor het eind daarvan rechtsaf, bospad. Einde linksaf en na 100 m rechtsaf. Bij Mariakapelletje linksaf, asfaltweg. Bij boerderij rechtsaf en na 50 m linksaf. Fietspad (Steïpad) volgen. Op T kruising rechtsaf (Duivendalweg, later Hoge Kaviksweg). Tracering 09 mei 2013
63 | 18 t/m 19 | 17 Wandelrichting: Sasveld-Deurningen: regel 18 "maakt vervolgens......."tot en met regel 19"....Deurningerstraat (17) "maakt daarna linkse en rechtse bocht. Voor een boerderij links, het fietpad volgen dat uitkomt op een verkeersweg, de Deurningerstraat (17)" Tracering 20 jan 2014
63 | - | 17 Werk in uitvoering: kaart 17 - tussen Grootsweg en Saterslostraat, evenwijdig aan de Gammelkerbeek; Werk is nu in uitvoering, verwachte oplevering medio oktober 2012. Met hartelijke dank aan de melder van deze werken Ingenieurs bureau DHV,de heer Martin Jansen! Geadviseerde tijdelijke omleiding: Na de Grootsweg wanneer je uitkomt op de Gammelkeresweg niet na de brug rechtsaf met beek aan rechterhand maar rechtdoor Gammelkeresweg. Op T splitsing Gammelkeresweg volgen tot aan Saterslostraat, hier rechtsaf richting Saasveld. Na ca 250 meter kom je weer bij de brug Gammelkerbeek en zit je weer op de route. Brug rechtdoor en route via Saterslostraat vervolgen Beschrijving pad: Tekst na de ** met verwijzing naar nabij toekomst. Tracering 17 feb 2012
63 | 18 en 19 | 17 wandelrichting: Saasveld - Deurningen regel 18 ,,maakt vervolgens……." tot en met regel 19 "……Deurningerstraat (17)" maakt daarna een linkse en rechtse bocht. Voor een boerderij links, het fietspad volgen dat uitkomt op een verkeersweg, de Deurningerstraat (17) Tracering 20 jan 2014
63 | 1 en 2 | 17 wandelrichting: Deurningen - Saasveld regel 1 "De verkeersweg……." tot en met regel 2 "……enkele bochten" De route via een fietspad vervolgen. Na een linkse bocht bij een boerderij rechts de asfaltweg volgen. Tracering 20 jan 2014
63 | 1 en 2 | 17 wandelrichting: Deurningen-Saasveld: tekstwijziging: regel 1 "De verkeersweg ....."tot en met regel 2"......enkele bochten "De route via een fietspad vervolgen. Na een linkse bocht bij een boerderij rechts de asfaltweg volgen." Tracering 20 jan 2014
64 | 0 | 18 Nieuw overnachtingsadres in Hertme. Fam. Lucas, Kerkweg 5, 7626 LP Hertme T: 074 - 266 17 86 F: 074 - 259 50 36 E: dekoller@hetnet.nl I: www.dekoller.nl Overnachtingen 19 jan 2014
65 | 02 | 18 heen Van "Na 50m...." t/m "..Bosvenweg." vervalt. vervangen door: Na 350 m linksaf, Bosvenweg. Tracering 17 jan 2019
65 | 13 | 18 Saasveld - Hertme v.v. regel 13: ... bij bomenrij en bord 'Hoge Dijk' rechtsaf, graspad. regel 2: Bij Zwartkotteweg rechtdoor, wordt graspad. N.B. Hoewel aanwonenden borden plaatsen met "Streng verboden toegang, eigen weg", is dit GRASPAD een OPENBARE WEG !!!!!!! De St. Wandelplatform-LAW tracht in overleg met de gemeente dit probleem op te lossen. Tracering 19 jan 2014
65 | 07 | 18 terug Van "Na 200 m eerstvolgende zandweg rechtsaf" t/m "...Saasveld inlopen" vervalt. Vervangen door Bosvenweg uitlopen tot einde weg, dan rechtsaf. Bij P-22319 na 350 m linksaf, Saasveld inlopen. Tracering 17 jan 2019
72 | 0 | 2 Nieuw B&B-adres in Albergen, op ca. 200 m van de route. B&B "Ozon", fam. Kerkhof, Broekzijdeweg 36, 7665 TC T: 0546 - 45 50 97 E: meesterkb@kpnplanet.nl I: www.bb-ozon.nl Overnachtingen 19 jan 2014
72 | 0 | 5 Nr. 17 /Mander/kamperen bij de boer/A. Boerrigter/0541-68 01 17 (apr. t/m okt.) Toevoegen: E: ootmarsum@hotmail.com I: www.twentepad.tk Overnachtingen 19 jan 2014
72 | 0 | 3 Nieuw B&B-adres in Harbrinkhoek (Tubbergen), op ca. 500 m van de route. B&B "Sagenland", fam. v.d. Beek, Haarbrinksweg 79, 7615 NN T: 0546 - 49 37 07 M: 06 - 52 58 16 16 F: 0546 - 49 39 13 E: info@benb-sagenland.nl I : www.benb-sagenland. nl Overnachtingen 19 jan 2014
72 | 5 | 3 SVR-camping fam. Lansink in Albergen Tel.nr. wijzigen in : 0546 - 44 25 45 Ook horeca en winkel Overnachtingen 19 jan 2014
72 | 5 | 3 SVR-camping fam. Lansink in Albergen Tel.nr. wijzigen in : 0546 - 44 25 45 Ook horeca en winkel Overnachtingen 19 jan 2014
72 | no.25 | 8 en 9 Camping nr 25: Camping springendal beschikt ook over Bed & Breakfast Camping en Bed & Breakfast Annemiek Brunninkhuis Hoeve Springendal Brunninkhuisweg 3 7662 PH Hezingen 0541-291530 www.hoevespringendal.nl info@hoevespringendal.nl Overnachtingen 10 jun 2011
73 | - | 9 mutatie logies & ontbijt adres Fam. Averes. Logies & ontbijtadres Fam. Averes, Marktstraat 16 in Ootmarsum is gestopt met het ontvangen van gasten. Overnachtingen 19 jan 2014
73 | 0 | 10 Nr. 47/Ootmarsum/paalkamperen Toevoegen: R. Wiegink, Dusinkweg 14, 7636 PE/0541-291550 (april t/m oktober, hierbuiten alleen indien grondgesteldheid dat toelaat) Overnachtingen 19 jan 2014
73 | 34 | 9 34|9|Ootmarsum|kamperen bij boer|Geerdink, Tichelwerk 4, 7631 CJ|0541-291488 Tel.nummer gewijzigd in: 0541 - 293 019 Overnachtingen 19 jan 2014
74 | - | 71 Bed & Breakfast in Borne Naam: B & B Bij Bakx Adres: Koppelsbrink 44-46 Postcode en woonplaats: 7622 CW Borne telefoon: 074-2670305 mobiel: 06-21818065 e-mail: bakx@introweb.nl info: www.bedandbreakfast.nl (onder Borne) afstand tot de route: ruim 3,5 km van af Hertme, er is een busverbinding tussen Hertme en Borne. Overnachtingen 19 jan 2014
74 | - | 14/15 mutatie logies en ontbijt M.Olde Weghuis in Oldenzaal. Het logies en ontbijt adres nr 64 M.Olde Weghuis, Sportlaan 4, Oldenzaal is gestopt met het ontvangen van gasten. Overnachtingen 19 jan 2014
74 | - | 14/15 Mutatie logies & ontbijt adres E. Amende in Oldenzaal. Het logies & ontbijt adres E. Amende, Dravik 8 in Oldenzaal is gestopt met het ontvangen van gasten. Overnachtingen 19 jan 2014
74 | overnachtings nr 68 | 17/18 wijziging/vervallen camping Erve Holtkamp in Saasveld Een wandelaar meldt ons: Twentepad, overnachting 68 (camping Erve Holtkamp) is geen camping meer, alleen een bungalowpark. Moet dus vervallen. Overnachtingen 19 jan 2014
74 | 0 | 18 70/18/Saasveld/hotel/Appartementenhotel 't Molenven, Bornsestraat 60, 7597 NG/074-3494339 Deze overnachtingsmogelijkheid is vervallen! Overnachtingen 19 jan 2014
Steun ons