Routewijzigingen Zuiderzeepad LAW 8

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen100
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
00 | 00 | 00 Deze meldingen hebben betrekking op de 5e druk van de gids Zuiderzeepad LAW 8, 2017. De meldingen bij de oude gids Zuiderzeepad 2007 staan in de rubriek Meldingen. Deze rubriek wordt niet meer bijgewerkt! 12 okt 2017
29 - 45 Op het traject Hoorn - Monnickendam zijn honden niet toegestaan op het grootste deel van de onverharde dijk (ivm schapen op de dijk). 08 sep 2017
35 | 04 | 09 Bij Etersheim tussen knooppunt 13 en 16 kan tussen 15 juni en 15 maart gekozen worden voor de hoofdroute over het voorland langs het water of voor de alternatieve route. Op de hoofdroute over het voorland langs het water kan de begroeiing tussen juli en september/oktober hoog staan of kunnen er veel distels vóórkomen. De pachter of Staatsbosbeheer maait na het einde van het vogelbroedseizoen – dat hier loopt van 15 maart tot 15 juni – daarna niet. Op sommige plaatsten staat vee. Bij erg hoge begroeiing op de hoofdroute kun je gebruik maken van de alternatieve route (de route tijdens het broedseizoen). Voor de markeerders van Wandelnet is het niet mogelijk om met alle pachters of beheerders hierover afspraken te maken. Tracering 04 jan 2019
79 | 00 | 27 heen bij het sluisje …..omdat delen van de route via Eembrugge verboden zijn voor honden Met de hond rechtdoor alternatieve route via de pont. Let op: Kan niet tussen 1 nov en 1 mrt en op zondag Tracering 06 okt 2018
79 | 00 | 28 terug Omdat delen van de route via Eembrugge verboden zijn voor honden met de hond de alternatieve route via de pont. Let op: Kan niet tussen 1 nov en 1 mrt en op zondag Tracering 06 okt 2018
89 | 11 | 31 terug Wegens werkzaamheden tijdelijk omlegging. Komende van de Wallersteeg, linksaf de Bloemendaalseweg is en vervolgens rechtsaf de Nachtegaalsteeg in. Bij het Greshoflaantje kom je dan weer op de route. Tracering 17 dec 2018
89 | 04 | 31 heen Wegens werkzaamheden tijdelijk omleiding. Op de Nachtegaalsteeg niet linksaf het Greshoflaantje in, maar rechtdoor de weg vervolgen en vervolgens linksaf de Bloemendaalseweg op tot voor het spoor je rechtsaf de Wallersteeg inslaat en weer op de route bent. Tracering 17 dec 2018
93 | 01 | 34 terug tot aan zandkampweg Met de hond rechtdoor alternatieve route Tracering 06 okt 2018
93 | 15 | 33 heen na de hoogspanningskabels Met de hond rechtdoor alternatieve route. Tracering 06 okt 2018
98 | - | 35 De route van het Zuiderzeepad door Harderwijk is opgenomen in de wegwijzers van de gemeente ! Let op de tekst op de donkere wegwijzers Tracering 12 feb 2019
100 | - | 36 De route van het Zuiderzeepad door Harderwijk is opgenomen in de wegwijzers van de gemeente ! Let op de tekst op de donkere wegwijzers Tracering 12 feb 2019
100 | - | 36 Koffie bij kilometerpunt 193 vervalt. De cafetaria is opgeheven 20 mei 2019
101 | 07 | 37 terug Waar de weg bij een cafetaria uitkomt op de Zuiderzeestraatweg….. ‘ bij een cafetaria’ vervalt Tracering 20 mei 2019
101 | 17 | 36 heen Het Fietspad blijven volgen tot aan de snackbar en daar rechtsaf (Kruisweg) moet worden: Het fietspad blijven volgen tot aan Kruisweg en daar rechtsaf Tracering 12 feb 2019
115 | - | 43 Huize Morren werd gebouwd in 1771. Laatste verbouwing in 1910 01 jun 2017
117 | 05 | 44 terug Tekst vanaf “deze gaat over in de Naaldeweg”, vervalt t/m r7 …..’de wetering volgen.’ Vervangen door: Na de brug bij kp H52 rechtsaf over de dijk van het Reevediep of langs het fietspad. Dijk volgen totdat deze een grote bocht naar rechts maakt. Daar links de dijk af en door grasland naar betonnen veebrug. Na de brug rechtsaf het schouwpad langs de wetering volgen. Bij grote drukte is er een alternatief beschikbaar: Na de brug bij Kp H52 rechtdoor en na ca 100 m bij kruising rechtsaf de Noordwendigedijk op. Langs bebouwing en oude gemaal via fietspad de dijk van het Reevediep op. Dijk volgen totdat deze een grote bocht naar rechts maakt. Daar links de dijk af en door grasland naar betonnen veebrug. Na de brug rechtsaf het schouwpad langs de wetering volgen Tracering 06 mei 2019
117 | 05 | 44 heen Tekst vanaf “ Na de bocht in de wetering” vervalt t/m Drontermeer)’. Vervangen door: Na de bocht in de wetering linksaf de betonnen veebrug over. Na de brug linksaf en doorlopen tot op de dijk van het Reevediep. Rechtsaf het pad op de dijk of fietspad langs de dijk volgen*) en bij Kp H52 linksaf de brug over. Na deze nieuwe brug over het Reevediep (bypass van de IJssel naar het Drontermeer) rechtsaf en direct links de trap af. *) Bij grote drukte is er een rustiger alternatief beschikbaar: vanaf dijk langs het Reevediep bij splitsing fietspad rechts aanhouden en langs het oude gemaal via de Noordwendige dijk tot aan de Naaldeweg. Linksaf naar de brug via Nieuwedijk naar Kp H52. Vervolgens de brug over. Na deze nieuwe brug over het Reevediep (bypass van de IJssel naar het Drontermeer rechtsaf en direct links de trap af. Tracering 06 mei 2019
131 | - | 50 De bushalte nabij knooppunt F23 is opgeheven. Op blz. 222 wordt deze halte Veer Genemuiden genoemd. Daar is echter geen bushalte te vinden. De dichts bijzijnde bushalte is die bij het "bejaardenhuis" De Meenthe, zo'n 300 meter lopen. Openbaar Vervoer 03 sep 2017
137 | 15 | 53 heen tussenvoegen na "Stenen trap af* (geen markering!) Tracering 17 dec 2018
151 | - | 59 De aanvullende informatie m.b.t. de ‘Veenpolder Oldelamer’ is per abuis op bladzijde 175 vermeld. 04 mrt 2019
158 Bij het viaduct bij Lemmer, vlakbij nr 63 worden wegwerkzaamheden met behoorlijke verkeershinder uitgevoerd. Het fietspad ligt eruit waardoor er deels door de berm gelopen moet worden. Deze is moeilijk tot niet begaanbaar. Tracering 17 okt 2018
169 - 183 | - | 66 - 72 Tussen Oudemirdum/Aldemardum en Workum/Warkum loopt de route voor een groot deel gelijk op met het geel-rood gemarkeerde Elfstedenpad. 04 mrt 2019
169 | 01 | 66 terug bladzijde 169 kaart 66 -> eerste regel van tweede tekstblok “linksaf (Kerkstraat) moet zijn : “rechtdoor" Tracering 01 apr 2019
169 | 09 | 66 heen Laatste regel van de tekst in het eerste tekstblok , 'Direct na de kerk (KP90) rechtsaf de Fonteinwei' vervangen door Direct na de kerk (KP90) rechtdoor 'De Alde Buorren’. Tracering 01 apr 2019
175 | - | 59 De aanvullende informatie m.b.t. de ‘Veenpolder Oldelamer’ hoort bij bladzijde 151, kaart 59. 04 mrt 2019
193 | Om gebruik te maken van de bus lijnnr. 9331 dient een uur tevoren gebeld te worden met 0800 280 2803. De bushalte bij Breezanddijk is aan de kant van de IJsselmeer, direct bij het viaduct. Openbaar Vervoer 01 jun 2017
194 | - | 77 In verband met de reconstructiewerkzaamheden op de Afsluitdijk is het fiets- wandelpad over de dijk afgesloten van 1 april 2019 tot 1 april 2022. in dze periode kan door fietsers en wandelaars geen gebruik van de Afsluitdijk worden gemaakt ! Er wordt gratis gebruik van de busverbinding aangeboden. De bus rijdt in een uursdienst. Voor dienstregeling en haltes zie https://www.deafsluitdijk.nl/fietsbus-dienstregeling/ In de periode van 3 jaar is niet telkens de hele dijk gesloten. Kijk voor trajecten die in een bepaalde periode wel beloopbaar zijn op www.deafsluitdijk.nl Neem voor de veiligheid tevoren contact op met Loket Afsluitdijk (loket@deafsluitdijk.nl of 0800-6040) om te horen hoe je je route het best kunt plannen. 01 apr 2019
201 | 19 | 79 terug Tussen knooppunt 25 en 85 gaat de route over stapstenen door het water. Het komt regelmatig voor dat de stenen onder water staan, zodat de route niet begaanbaar is. Volg dan de route "Tijdens het broedseizoen " via knooppunt 22 naar 86. Invoegen na "' Buiten broedseizoen (15 juli - 15 maart) : NB bij hoogwater volg de route tijdens broedseizoen Tracering 12 okt 2017
201 | 10 | 79 terug De route is tussen punt 23 en 25 tijdelijk niet begaanbaar wegens essentaksterfte. Er kunnen in een perceel van het bos takken van de bomen vallen. Uit voorzorg is de route omgeleid. U komt het bos uit bij Wandelknooppunt 26, op het parkeerterrein in het Dijkgatbos. Ga niet naar rechts, maar ga rechtdoor. Passeer de slagboom en neem het pad in de richting van het beukenbos. Blijf daar langs de bosrand lopen tot de volgende routemarkering. Volg de pijl het bos in. Hier gaat de route weer verder. U komt uit bij Wandelknooppunt 25. Op het informatiebord bij Wandelknooppunt 26 is een kaartje geplakt van de omleiding. Tracering 16 jan 2018
201 | 09 | 79 heen De route is tussen punt 25 en 23 tijdelijk niet begaanbaar wegens essentaksterfte. Er kunnen in een perceel van het bos takken van de bomen vallen. Uit voorzorg is de route omgeleid. : Na de Dijkgatsweide komt u in het Dijkgatsbos. Volg de route tot Wandelknooppunt 25. Daar loopt u het bos uit en komt u op een grote langwerpige weide van enkele honderden meters lang. Daar staat een paal met een wit-rode markering in de richting van het pad langs de bosrand. Loop langs de rand van het beukenbos tot op het parkeerterrein. Daar vindt u paal 26 en daar gaat de route weer verder. Mocht u fout lopen dan komt u langs een kaartje met de omleidingsroute. Tracering 16 jan 2018
201 | 05 | 79 heen Tussen knooppunt 85 en 25 gaat de route over stapstenen door het water. Het komt regelmatig voor dat de stenen onder water staan, zodat de route niet begaanbaar is. Volg dan de route "Tijdens het broedseizoen " via knooppunt 86, 22 naar 25 Invoegen na ..(15 juli t/m/ 15 maart): NB volg bij hoogwater de route tijdens het broedseizoen. Tracering 12 okt 2017
Steun ons