Samengaan nationaal en regionaal netwerk

Voor de wandelinfrastructuur heeft Wandelnet een streefbeeld voor ogen waarbij het netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden de ruggengraat vormt voor de regionale netwerken. Zo ontstaat een netwerk dat regionaal, nationaal en internationaal op elkaar aansluit en synchroon loopt waar het moet. Daarmee voorkom je zogenaamde ‘spaghettivorming’ waarbij een landelijke route links om de kerk gaat en een regionale route rechts om de kerk.

Vooraf in kaart

Bij de ontwikkeling van een netwerk wordt vaak een inventarisatie van routemogelijkheden in kaart gebracht. Daarbij kunnen de routelijnen van LAW’s en Streekpaden een goede basis zijn. Wandelnet stelt hiervoor graag de gegevens beschikbaar, bij voorkeur in GIS. Overigens streven we ook bij bestaande netwerken naar synchronisatie, desnoods achteraf.

Landelijke routedatabank

Een landelijke routedatabank verzamelt alle digitale gegevens van de regionale netwerken in ArcGIS. Deze routedatabank, die door Wandelnet zorgvuldig wordt beheerd, faciliteert:

  • afstemming over tracés tussen verschillende regio’s
  • samenloop met landelijke routes
  • de mogelijkheid tot participatie in een landelijke routeplanner
  • kan als input dienen voor een centraal meldpunt (vergelijk het meldsysteem Nederland Fietsland)
  • belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding door Wandelnet, zoals het tegengaan van barrières door aanleg wegen of afsluiten spoorwegovergangen

Afstemming markering

Naast het feitelijk samenlopen van de routes, is ook de markering een belangrijk kwaliteitsaspect. Het op de juiste wijze integreren van de wit-rode en geel-rode markering van het landelijk netwerk is een van de criteria. Wandelnet heeft richtlijnen over de inpassing van de markering.

Steun ons