Simon Middelkamp: lobbyist bij Wandelnet

Simon is lobbyist bij Wandelnet

Randvoorwaarden maken voor het wandelen
Simon Middelkamp is vrijwilliger bij Wandelnet. Hij geeft meteen toe dat zijn vrijwilligerswerk bij Wandelnet een kwestie van een lange adem is en veel minder concreet is dan bijvoorbeeld het markeerwerk. Geen rood-witte markeringen of routewijzigingen op papier zetten voor een LAW, geen expert op het gebied van bijvoorbeeld spoorwegovergangen om barrières in routes aan te kunnen pakken. Simon zelf noemt zich lobbyist voor Wandelnet. Wandelen is altijd een hobby van hem geweest. Hij heeft vele LAW's door Nederland gelopen en momenteel is hij bezig met het Trekvogelpad. Ook op vakanties trekt hij de bergen in om bergwandelingen te maken en hij heeft zelfs een voetreis van München naar Venetië via het oude Romeinse wegenstelsel ondernomen. Na zijn pensionering was het voor hem logisch om niet stil te zitten maar actief te blijven. Hij werkte tijdens zijn actieve loopbaan bij de overheid als manager in de verkeersector en directeur ecologie bij de provincie Noord-Brabant. Ook was hij gemeentesecretaris in de plaats Sint-Anthonis. Daarnaast was Simon vrijwilliger. De functie beleidsvrijwilliger Lobby en Beïnvloeding bij Wandelnet was hem dan ook op het lijf geschreven. Door zijn enorme netwerk weet Simon wie hij aan moet spreken of welke instantie hij moet benaderen om zoals hij dat zelf zegt "randvoorwaarden te maken om met wandelen vooruit te kunnen."

Wandelnet is groots door zijn vrijwilligers
Simon werkt samen met bureaumedewerkster en coördinator belangenbehartiging Ankie van Dijk en geniet van het enthousiasme en het gedegen werk wat er wordt geleverd. "Ondanks het kleine bureau is Wandelnet groots doordat vrijwilligers een hele belangrijke taak hebben". Hij is gemiddeld twee keer per maand op het bureau in Amersfoort en is momenteel samen met nog twee vrijwilligers druk bezig met de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt in 2018 in werking en bundelt de regels voor ruimtelijke ordening. In de wet worden verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur op elkaar afgestemd en krijgen gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte om hun omgevingsbeleid af te stemmen. Ook wandelvoorzieningen en wandelpaden moeten volgens Simon aan bod komen. Samenwerking zoeken met andere partijen is eveneens van groot belang. Bijvoorbeeld als autosnelwegen verbreed worden en er een ecoduct voorzien is. De snelweg doorsnijdt niet alleen het leefgebied van dieren maar ook de wandelmogelijkheden van de mens. Hij vindt het een uitgelezen kans om het wandelen over dit ecoduct samen met natuurorganisaties bij verschillende instanties zoals provincies en Rijkswaterstaat aan te kaarten.

Lange adem
De verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn van de meeste partijen inmiddels gepubliceerd. Hij probeert kandidaat Kamerleden te benaderen om wandelen op de politieke agenda te krijgen. Onlangs bezocht hij een landelijke dag van het CDA. Een praatje hier, een balletje opwerpen daar of nieuwe contacten leggen, allemaal om wandelen op de kaart te zetten. Een goed netwerk en het persoonlijke contact wat hij in jaren heeft opgebouwd, helpen hem hierbij. Het is een kwestie van lange adem. Minder concreet, maar niet minder belangrijk.

Henrie van Zoggel

Steun ons