Snelweg A28: puzzel voor routemakers

25 april 2013

A28: puzzel voor routemakersDe snelweg is al jaren een echte barrière voor wandelaars en routemakers. De verbreding van de A28 tussen Amersfoort en Utrecht en de werkzaamheden bij knooppunt Hoevelaken kunnen echter ook kansen bieden.

Als de weg en de omgeving dan toch 'op de schop gaat', kunnen wandelvoorzieningen ook gelijk meegenomen worden. De kosten voor aanpassingen zijn relatief laag, omdat er toch gewerkt wordt. Denk daarbij aan de plaatsing van een taludtrap bij een viaduct. Een voorbeeld kun je zien onder 'oplossingen' in ons dossier over barrièrewerking. Ook het net iets ruimer bemeten van een brug over een waterloop kan een nieuw wandelpad betekenen.

Elke beek een paadje...

Een andere mogelijkheid is om eenvoudige wandelverbindingen onder de A28 door te realiseren. Een groep maatschappelijke organisaties vraagt hier aandacht voor in het pleidooi 'elke beek een paadje' (zie het persbericht hiernaast). Door de bezuinigingen dreigen namelijk alle voorzieningen te vervallen die geen invloed hebben op het autoverkeer. Wandelnet ondersteunt het pleidooi van harte! Met minimale inspanningen kunnen langs waterlopen zoals de Heiligenbergerbeek en de Barneveldse Beek mooie wandelpaden gerealiseerd worden. Het water moet hoe dan ook onder de snelweg door. Door de bak iets breder te maken en langs de oever een strookje grond als wandelpad aan te leggen, is de oplossing al gevonden.

Marskramerpad

Het Marskramerpad kruist de A28 ook bij Amersfoort. De markeerder van dit traject heeft er zijn handen vol aan! In het afgelopen jaar zijn er nota bene vier wijzigingen geweest. De eerste betrof een verbetering; daar waar je de snelweg eerder overstak op een druk viaduct met autoverkeer, loop je nu door een nieuwe tunnel voor langzaam verkeer. Maar juist bij die tunnel ontstonden de problemen toen de A28 werd verbreed en de oprit bij Leusden omgelegd moest worden. Om onveilige situaties te vermijden, is de route daar steeds aangepast op basis van de werkzaamheden.

Nu is de route 'definitief' voor zover dat kan. Er is immers altijd 'werk in uitvoering'...

Steun ons