Spoor nieuwe barrière voor Boxtel

25 juli 2012

Drie spoorwegovergangen ten westen van Boxtel dreigen te worden afgesloten. Daardoor verdwijnt een voor wandelaars, fietsers en ruiters aantrekkelijke noord-zuid verbinding over het spoor tussen Nergena en Roond/Kampina op zo’n twee kilometer buiten Boxtel.

Ruim twee jaar geleden heeft de gemeente de overgang Bakhuisdreef vanwege verkeersongevallen tijdelijk afgesloten op voorwaarde dat twee andere overgangen (Kapelweg en d’Ekker) in stand bleven. De gemeente wil deze overgangen nu ook opheffen.

De overgang ‘Kapelweg’ is volgens gemeente overbodig. Voor wandelaars, fietsers en ruiters is het echter een essentiële schakel om een ommetje in het buitengebied ten westen van Boxtel te kunnen maken. De overgang ‘d’Ekker’ verdwijnt om plaats te maken voor een (op termijn ongelijkvloerse) kruising onder het spoor.

Wandelnet heeft inmiddels via een zienswijze aan de gemeente kenbaar gemaakt dat de overgang 'Kapelweg' in elk geval voor wandelaars, fietsers en ruiters behouden moet blijven. Daarnaast hebben we verzocht bij de aanleg van de nieuwe verbindingsweg  bestaande wandel- en fietsverbindingen vanaf het station en vanuit het centrum naar de Kampina (waaronder een NS-wandelroute) in tact te laten.

Steun ons