Spoorovergang Ede open tot fiets/wandelbrug klaar is

7 september 2017

spoorovergang Sijsselt EdeDe spoorwegovergang Sysselt in Ede mag pas worden opgeheven als de nieuwe wandel- en fietsbrug klaar is. Dat vindt de gemeente Ede na bezwaren van Wandelnet en de Fietsersbond.

Nieuw viaduct langzaam verkeer

Eerst een nieuw viaduct voor wandelaars en fietsers en pas dan de oude spoorovergang Sysselt opheffen. Dat is de juiste volgorde, vinden Wandelnet en de Fietsersbond. Niet andersom, zoals eerst het plan was. Daarom maakten Wandelnet, de Fietsersbond en bewoners bezwaar tegen het plan.

Bereikbaarheid bosgebied

Deze maand kregen de bezwaarmakers gelijk van het college van B&W van de gemeente Ede. Het plan wordt aangepast: eerst wordt gezorgd voor een alternatief voor het langzame verkeer. “Dat betekent meerkosten” zegt de gemeente “maar gelet op de maatschappelijke belangen om het bosgebied bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden, acht het projectteam de extra kosten verantwoord”.

Herinrichting stationsgebied

De nieuwe wandel- en fietsbrug Sysselt maakt deel uit van het herinrichtingsplan voor het station Ede-Wageningen. Ze vervangt de gelijkvloerse kruising bij het station die vervolgens zal worden opgeheven. De nieuwe wandel- en fietsbrug komt iets verder van het station te liggen; daar hoeven geen vier maar slechts twee sporen overbrugd te worden en dat scheelt.

Overgang Sijsselt nog niet dicht

Wandelaars en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de bestaande overgang Sysselt. Lekker over het spoor en het bos in. Goed nieuws dus voor alle wandelaars en fietsers.

Zienswijze Wandelnet

Benieuwd naar de volledige reactie van Wandelnet? Lees verder op Nota Zienswijze spoorwegovergang Sysselt.

 

Foto: spoorovergang Sijsselt in Ede (Han van der Voet)

Steun ons