Staatssecretaris wil af van onbewaakte overwegen

27 november 2018

Staatssecretaris wil af van onbewaakte overgangenAlle onbewaakte spoorweg-overgangen moeten binnen vijf jaar worden weggehaald of bewaakt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil daarover afspraken maken met gemeenten en provincies, belangenverenigingen en ProRail.

Wandelnet is blij met dit nieuws. Samen met Fietsersbond, ANWB, Fietsplatform en NOC*NSF zetten we ons al jaren in om overwegen met een recreatief belang te behouden. Veiligheid staat daarbij voorop.

Gezamenlijk convenant en landelijke bemiddelaar

De maatregel van de staatssecretaris moet leiden tot geen enkele slachtoffers door ongevallen op spoorwegovergangen. Met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en spoorbeheerder ProRail wil ze deze doelstelling vastleggen in een gezamenlijk convenant. Daarnaast stelt ze een landelijk bemiddelaar aan, die ervoor moet zorgen dat bestuurlijke processen rondom het opheffen of beveiligen van overwegen vlotter verlopen. "Hoewel Nederland bij de koplopers hoort als het gaat om overwegveiligheid, is elk ongeval op een overweg er voor mij één te veel. Het spoor- en wegverkeer in ons land groeit. Overwegen die niet zijn beveiligd door spoorbomen en bellen zijn gewoon niet meer van deze tijd. We gaan er daarom voor zorgen dat we binnen vijf jaar, maar het liefst nog sneller, van al deze overwegen af zijn", aldus Stientje van Veldhoven.

Natuurgebieden voor iedereen bereikbaar

Op 4 december is er een Algemeen Overleg Spoor in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan dit overleg hebben Wandelnet, Fietsersbond, ANWB, Fietsplatform en NOC*NSF, verenigd in de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie, een notitie aan de betreffende Kamerleden gestuurd waarin we aangeven dat er genoeg spoorwegovergangen en verbindingen moeten zijn voor gebruikers van de openbare ruimte. Zo blijven natuurgebieden voor iedereen bereikbaar, blijft het laagdrempelig om te gaan sporten en bewegen en houdt Nederland de beschikking over een fijnmazig netwerk van aantrekkelijke wandel-, fiets- en ruiterroutes.

Afsprakenkader

Twee jaar geleden heeft de Adviesgroep samen met  ProRail en het ministerie van I&W twee jaar geleden een Afsprakenkader ondertekend. Hierin is vastgelegd dat ProRail en recreatieve belangenorganisaties in overleg treden wanneer ProRail spoorwegovergangen wil afsluiten. We gaan ervanuit dat de afpraken in het Afsprakenkader gehandhaafd blijven.

Lees ook: Onbeveiligde spoorwegovergang Geleen afgesloten

Steun ons